Brandpreventieforum Forums Gebruik zelf zorg dragen voor bluswater?

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)
 • Auteur
  Berichten
 • erik hage
  Bijdrager
  Post count: 8
  #1315 |

  Hallo,

  ik krijg een interessante vraag, graag jullie mening.

  een agrarier in het buitengebied wordt door de gemeente verplicht een primaire bluswatervoorziening te treffen van 60m3.

  is dit gegrond?

  op basis van de NVBR handleiding (12 scenario’s) lijkt mij van niet, de gebouwen vallen onder categorie 12, waarbij er 30m3 aanwezig moet zijn. meestal hebben de drinkwaterbedrijven deze hoeveelheid wel op het net staan, zelfs nu in deze tijd waarbij de waterleveranciers naar kleinere netwerken gaan.

  ik ben nu van mening dat ik na moet gaan wat er in de buurt van de gebouwen aanwezig is aan (openbare) capaciteit, en indien dit toereikend is daarmee naar de gemeente om dit te bespreken.

  hebben jullie nog meer "handvaten"om dit op te lossen, of ervaring met gelijksoortige cases?

  ik vind het wel leuke materie om hierover te discussieren

  graag reactie

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  buitengebied en 30m³/h? lastig hoor.

  zoals je het stelt moet 30 m³/h toereikend zijn, maar als dit niet geleverd kan worden kan je beter even overleggen of een bron van 60 m³/h een optie is. Het belang van de boer is dat zijn bedrijf niet afbrandt omdat de brandweer geen water heeft.

  In het buitengebied is een bronnetje slaan een veel toegepast optie

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Ik hoor hier in de verte weer de oude ‘blusvijver’ terug komen bij boerderijen… :lol: 8)

  Als deze voldoende diep is, wordt bijgehouden door de boer, ook in de zomer gegarandeerd volzit (uitgegraven onder het grondwater) en een vaste zuigbuis heeft in het water dan lijkt me dit een goede oplossing. Vaak kunnen de boeren nog subsidie krijgen vanuit natuurpotjes… :wink:

  erwin brinkhorst
  Bijdrager
  Post count: 93

  De vraag is in hoeverre B&W in dezen nog een verplichting hebben op grond van de Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening.

  Artikel 10 uit deze verordening luidt:
  ‘…Burgemeester en wethouders dragen zorg voor zodanige bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan, dat de brandbestrijding te allen tijde zoveel mogelijk gewaarbord is…’

  Als het bedrijf van de betreffende boer zich binnen 40 meter van de ‘openbare weg’ bevindt (Handleiding Bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid), dan is de vraag of de eis door de gemeente op de juiste plaats is neergelegd. Het zou niet erg chique van de gemeente zijn als de de waterleidingmij. de capaciteit van 30 m3 niet kan leveren en de gemeente vervolgens een eis neerlegd bij een private partij om zelf in een primaire bluswatervoorziening te voorzien.

  Uiteraard heeft de boer wel een belang dat zijn bedrijf niet afbrand omdat de brandweer geen water heeft. Wellicht biedt het bovenstaande de mogelijkheid om eens met de gemeente te gaan praten…

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Uit de bouwverordening:

  Artikel 2.5.3 Bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer. Brandblusvoorzieningen

  1 Indien de toegang tot een bouwwerk dat voor het verblijf van mensen is bestemd, meer dan 10 meter is verwijderd van een openbare weg, moet een verbindingsweg tussen die toegang en het openbare wegennet aanwezig zijn die geschikt is voor verhuisauto’s, vuilnisauto’s, ziekenauto’s, brandweerauto’s en het overige te verwachten verkeer.

  2 Een geschikte verbindingsweg in de zin van het eerste lid moet, tenzij de gemeenteraad voor de desbetreffende weg in een bestemmingsplan of in een verordening of anderszins voorschriften heeft vastgesteld:

  a een breedte hebben van tenminste 4,5 m, over een breedte van tenminste 3,25 m zijn verhard en een vrije hoogte boven de kruin van de weg hebben van 4,2 m;

  b zijn verhard op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kg (verkeersklasse 45) en zijn voorzien van de nodige kunstwerken; en

  c op doeltreffende wijze kunnen afwateren.

  3 Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op een bijgebouw, als bedoeld in artikel 2, onder b, van het Besluit bouwwerken, voorzover dit bijgebouw niet tot bewoning bestemd is, maar wel tot een hoofdgebouw behoort dat op hetzelfde terrein is gelegen.

  4 Nabij ieder bouwwerk dat voor het verblijf van mensen is bestemd, moeten zodanige opstelplaatsen voor brandweerauto’s aanwezig zijn, dat een doeltreffende verbinding tussen die auto’s en de bluswatervoorziening kan worden gelegd.

  [accentueren]5 Bij afwezigheid van een toereikende openbare bluswatervoorziening moet worden zorg gedragen voor een doeltreffende niet-openbare bluswatervoorziening.[/accentueren]

  [accentueren]4 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en het vierde lid, indien de aard, de ligging en het gebruik van het bouwwerk zich daarvoor lenen.[/accentueren]

  erwin brinkhorst
  Bijdrager
  Post count: 93

  5 Bij afwezigheid van een toereikende [/u]

  Wat moet je hier onder ‘afwezigheid van een toereikende’ verstaan?

  Een paar opties:
  A. onvoldoende capaciteit, want het object behoeft een grotere watercapaciteit
  B. te ver van het gebouw gelegen, want het object ligt te ver van de openbare weg
  C. in het geheel niet aanwezig, want B&W hebben verzaakt wat in de openbare weg op te nemen

  Lijkt het me niet de bedoeling dat het ene gemeentelijke voorschrift een verplichting van B&W, die voortkomt uit een ander gemeentelijk voorschrift, afschuift naar de burger.

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  5 Bij afwezigheid van een toereikende

  Dan is de gemeente fout geweest om dit niet goed te regelen… Je kan geen tegenstrijdige artikelen hebben in je verordeningen. Als nu het pand afbrand omdat de brandweer niet tijdig bluswater had kan je de gemeente aansprakelijk stellen omdat ze niet voldeden aan hun eigen Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening… :roll:

  Als je dus de MBV en de VBH beide als geldende verordening hebt lijkt het mij dat je bij een wijziging er één moet aanpassen… :wink:

  erwin brinkhorst
  Bijdrager
  Post count: 93

  En wie gaat dit aan de boer uitleggen…?

  Ik wens de topic-starter veel succes.

  ruud van liempd
  Bijdrager
  Post count: 189

  wat heeft de agrarier staan aan stallen? allemaal kleiner dan 1000 m2 op voldoende afstand van elkaar of staan er ook wat stallen tussen van pak hem beet 5000 m2 ongecompartimenteerd. 30 m3/h zal dan niet voldoende zijn.

  s vreeman
  Bijdrager
  Post count: 273

  5 Bij afwezigheid van een toereikende

  Er staat trouwens ook niet bij wie er moet zorgen voor deze bluswatervoorziening. Het zou trouwens leuk zijn als je zo het verzaken van een primaire taak (gemeente zorgt niet voor bluswater cf. art. 10) kunt verdoezelen door de verantwoording vervolgens bij een private partij neer te leggen als ware het het probleem van deze partij….

  Zoals al gemeld, zou je bij afwijking van de ‘normale’ bouwwijze en gebruik, aanvullende eisen tav bluswater kunnen stellen als gemeente.

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Wat nu als iemand 300 meter vanaf de openbare weg een normale woning gaat bouwen en vanaf zijn woning naar de weg een ‘eigen weg’ aanlegd… Is dat dan ook voor kosten van de gemeenschap? :roll: :roll:

  duiveltjeduiveltje
  Bijdrager
  Post count: 417

  In de staat dat je bij het bepalen of je een niet-openbare bluswatervoorziening op eigen terrein moet aanbrengen, dat je mag uitgaan van een openbare bluswatervoorziening bij de toegang van je terrein. Als deze echter in geen velden of wegen te bekennen is, zou je de gemeente hier op aan moeten spreken.

  Helaas is de handreiking een richtlijn opgesteld door de NVBR en geen wetgeving. De gemeente zal zich wel verschuilen achter het gebruiksbesluit en het probleem weer op het bordje van de burger serveren.

  erwin brinkhorst
  Bijdrager
  Post count: 93

  De Handleiding van de NVBR is inderdaad geen wetgeving. De eerder genoemde Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening is dat wel. Hieruit volgt voor B&W de verplichting om aan de openbare weg te voorzien in primair bluswater. Voor de afstanden kun je gewoon gebruik maken van de Handleiding; ik denk dat de gemeente niet kan motiveren waarom hun brandweer niet met de genoemde afstanden uit de voeten kan. Dat zou dan kennelijk voor het volledige verzorgingsgebied van deze brandweer gelden.

  Ligt mijn gebouw te ver (bijv. 300 m) van de openbare weg, dan moet ik zelf een primaire bluswatervoorziening aanleggen. Ligt mijn gebouw niet te ver (bijv. < 40 m) van de openbare weg dan moet ik in principe gebruik kunnen maken van de voorziening aan de openbare weg. ALs deze er niet is, dan moeten B&W daarvoor zorgen (zeker ook als de betreffende locatie bestemmingsplan technisch bebouwd mag zijn/worden). Tenslotte zal ook deze boer een duit in het ‘gemeenschapsgeld’-zakje doen…

  s vreeman
  Bijdrager
  Post count: 273

  De Handleiding van de NVBR is inderdaad geen wetgeving. De eerder genoemde Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening is dat wel. Hieruit volgt voor B&W de verplichting om aan de openbare weg te voorzien in primair bluswater. Voor de afstanden kun je gewoon gebruik maken van de Handleiding; ik denk dat de gemeente niet kan motiveren waarom hun brandweer niet met de genoemde afstanden uit de voeten kan. Dat zou dan kennelijk voor het volledige verzorgingsgebied van deze brandweer gelden.

  Ligt mijn gebouw te ver (bijv. 300 m) van de openbare weg, dan moet ik zelf een primaire bluswatervoorziening aanleggen. Ligt mijn gebouw niet te ver (bijv. < 40 m) van de openbare weg dan moet ik in principe gebruik kunnen maken van de voorziening aan de openbare weg. ALs deze er niet is, dan moeten B&W daarvoor zorgen (zeker ook als de betreffende locatie bestemmingsplan technisch bebouwd mag zijn/worden). Tenslotte zal ook deze boer een duit in het ‘gemeenschapsgeld’-zakje doen…

  Erwin, ik sluit me volledig bij je aan. Nog even een aanvullende: als het buiten het bestemmingsplan ligt en de gemeente werkt mee aan aanpassing of vrijstelling, zou de gemeente misschien ook wel voor primair bluswater moeten zorgen (want ze hadden het kunnen weten toen ze meewerking/vrijstelling verleenden).

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  De Handleiding van de NVBR is inderdaad geen wetgeving. De eerder genoemde Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening is dat wel. Hieruit volgt voor B&W de verplichting om aan de openbare weg te voorzien in primair bluswater. Voor de afstanden kun je gewoon gebruik maken van de Handleiding; ik denk dat de gemeente niet kan motiveren waarom hun brandweer niet met de genoemde afstanden uit de voeten kan. Dat zou dan kennelijk voor het volledige verzorgingsgebied van deze brandweer gelden.

  Ligt mijn gebouw te ver (bijv. 300 m) van de openbare weg, dan moet ik zelf een primaire bluswatervoorziening aanleggen. Ligt mijn gebouw niet te ver (bijv. < 40 m) van de openbare weg dan moet ik in principe gebruik kunnen maken van de voorziening aan de openbare weg. ALs deze er niet is, dan moeten B&W daarvoor zorgen (zeker ook als de betreffende locatie bestemmingsplan technisch bebouwd mag zijn/worden). Tenslotte zal ook deze boer een duit in het ‘gemeenschapsgeld’-zakje doen…

  Erwin, ik sluit me volledig bij je aan. Nog even een aanvullende: als het buiten het bestemmingsplan ligt en de gemeente werkt mee aan aanpassing of vrijstelling, zou de gemeente misschien ook wel voor primair bluswater moeten zorgen (want ze hadden het kunnen weten toen ze meewerking/vrijstelling verleenden).

  We vergeten in deze discussie de waterleverancier…. Wat gaat zo’n bedrijf aan capaciteit leveren in het buitengebied…? :roll: :wink:

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.