10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
 • Auteur
  Berichten
 • guust
  Bijdrager
  Post count: 227
  #1461 |

  De gemeente heeft in 2004 een gebouw neergezet voor een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal.
  Nu gaat de peuterspeelzaal eruit en het wordt dan alleen nog maar kinderdagverblijf (>400m2)

  Er zal dus een brandmeldinstallatie met volledige bewaking en doormelding in moeten komen.

  De vraag binnen de gemeente is nu wie dit moet gaan betalen.

  De gebruiker of de eigenaar van het gebouw…….

  graag jullie mening eventueel onderbouwd

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  De primaire verantwoordelijkheid voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk berust bij de gebruiker. Het besluit spreekt van het gebruik, en niet van de gebruiker. Er wordt in principe geen onderscheid gemaakt tussen een hoofdgebruiker en eventuele gebruikers van onderdelen. In de praktijk zal de hoofdgebruiker verantwoordelijk zijn. Maar afhankelijk van de omstandigheden van het geval zal soms een ander dan de hoofdgebruiker (uitsluitend of mede) als overtreder van een voorschrift van dit besluit kunnen worden aangemerkt. Bij de constatering van een acute brandgevaarlijke situatie als gevolg van een overtreding van dit besluit is voor het bevoegd gezag alleen van belang dat zo snel mogelijk alsnog aan de voorschriften wordt voldaan. Wanneer het voor het bevoegd gezag onvoldoende duidelijk is wie voor de overtreding verantwoordelijk is, kunnen zo nodig de eigenaar en alle gebruikers worden aangesproken. In dit verband verwijs ik ook naar artikel 7b, tweede lid, onder a, en derde lid, van de Woningwet. Ook kan het mogelijk zijn de eigenaar aan te spreken op basis van de technische bouwvoorschriften zoals deze in het Bouwbesluit 2003 zijn opgenomen. Op grond van die artikelen kan er in voorkomende gevallen sprake zijn van een eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar van het bouwwerk.
  Van het bevoegd gezag behoeft niet worden verwacht dat het zich in een dergelijk acuut geval eerst in de relatie tussen de diverse partijen verdiept alvorens handhavend op te treden. De ervaring die sedert 1992 met deze benadering is opgedaan, leert overigens dat het aanspreken van meerdere betrokken partijen in het algemeen niet tot problemen leidt.
  In een aantal voorschriften van de paragrafen 2.1 op pagina 12, 2.3 op pagina 20, 2.6 op pagina 27 en 2.7 op pagina 28 wordt in beginsel een ieder aangesproken. In die voorschriften gaat het namelijk om een verbod of gebod dat in beginsel iedereen kan treffen, zoals het verbod op roken en het hebben van open vuur in een ruimte waarin een brandgevaarlijke stof is opgeslagen (artikel 2.1.2 op pagina 12), het verbod op de aanwezigheid van met brandbaar gas gevulde ballonnen in een ruimte (artikel 2.1.3 op pagina 13) of het gebod om opstelplaatsen voor brandweervoertuigen en brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen vrij te houden (artikel 2.6.1 op pagina 27 en 2.7.2 op pagina 28). Om diezelfde reden is in artikel 2.9.1 op pagina 30, dat algemene vangnetvoorschriften inzake het brandveilig gebruik van bouwwerken bevat, in principe iedereen aanspreekbaar

  leon
  Bijdrager
  Post count: 220

  Misschien dat ik dit verkeerd beschouw, maar dit lijkt me in principe geen specifieke brandpreventiezaak, dus dat kun je m.i. ook niet zozeer met wetgeving onderbouwen. Het gaat hier gewoon om de centen met daarbij een overeenkomst tussen de eigenaar en de huurder. Kort samengevat: huurder wil pand betrekken, verhuurder geeft aan dat gebouw niet geschikt is. Dan heb je drie mogelijkheden:
  1. huurder zoekt iets anders (het kan zo simpel zijn :)).
  2. eigenaar brengt het gebouw op orde en verrekent dit vervolgens in de huurprijs.
  3. de huurder maakt geheel op eigen kosten de zaak voor elkaar.

  Optie 2 is in dit soort gevallen de meest gebruikelijke volgens mij.

  Het is in deze van belang dat je de gemeente in dit geval als private partij moet zien (naast haar rol als vergunningverlenende en handhavende partij). Gevolg is dat de gebruiker uiteindelijk voor de kosten opdraait. En dat lijkt me eigenlijk ook niet meer dan logisch.

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  De vraag is niet of het er moet komen. Het moet er komen.

  Wie het gaat betalen? dat moeten de partijen onderling maar uitvechten.

  Is het gebouw aangeboden als kinderdagverblijf met alle voorzieningen?
  Is het gebouw aangeboden als casco?

  Kortom. Alleen door de contracten goed te bestuderen kan je een uitspraak doen over wie voor de kosten op moet draaien.

  janus magnus
  Bijdrager
  Post count: 89

  Kortom. Alleen door de contracten goed te bestuderen kan je een uitspraak doen over wie voor de kosten op moet draaien.

  In aanvulling hierop: Vaak staat er in de huurcontracten wie verantwoordelijk is voor de (brandbeveiligings)installaties. Dan is het zo geregeld en duidelijk voor beide partijen.

  leon
  Bijdrager
  Post count: 220

  Kortom. Alleen door de contracten goed te bestuderen kan je een uitspraak doen over wie voor de kosten op moet draaien.

  In aanvulling hierop: Vaak staat er in de huurcontracten wie verantwoordelijk is voor de (brandbeveiligings)installaties. Dan is het zo geregeld en duidelijk voor beide partijen.

  Waarschijnlijk zal daar uit volgen dat de eigenaar verantwoordelijk is voor zaken die voortkomen uit het Bouwbesluit, aanvullende zaken uit het gebruiksbesluit zijn (indirect) voor rekening van de huurder.

  haje van egmond
  Bijdrager
  Post count: 30

  Moet je je daar als bevoegd gezag druk om maken? Volgens mij niet! Als er sprake is van een overtreding dan kan je iedereen zo’n beetje aanspreken op grond van de Woningwet, zie artikel 1a, tweede lid:

  "Een ieder die een bouwwerk of standplaats bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, dan wel een open erf of terrein gebruikt of laat gebruiken, draagt er, voor zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt."

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  off topic

  Wel als je Guust heet en een van je collega’s van de gemeente deze vraag stelt.

  Het is dan niet een vraag aan het bevoegd gezag (namens B&W) maar een vraag van de gemeente (namens B&W) aan de brandweer (namens hetzelfde B&W).

  Zo heeft elke gemeente meerdere belangen, om maar niet te spreken van een ministerie die verantwoordelijk is voor de bouwregelgeving en de naleving daarvan (VROM), maar die ook grootgebruiker (RGD) is.

  Het blijkt dat dan de soep ineens iets minder heet is (of zou moeten zijn).

  j vroon
  Bijdrager
  Post count: 89

  De gemeente heeft in 2004 een gebouw neergezet voor een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal.
  Nu gaat de peuterspeelzaal eruit en het wordt dan alleen nog maar kinderdagverblijf (>400m2)

  Met andere woorden, de gemeente heeft een gebouw neergezet met een .
  Dat de peuterspeelzaal eruit gaat is niet belangrijk. Ook toen was volledige bewaking voorgeschreven.

  Men spreekt immers van "een bijeenkomstfunctie voor kinderen jonger dan 4 jaar". In die opvang is niets veranderd.
  Er was toevallig sprake van twee gebruikers. Mocht men indertijd verzuimd hebben die volledige bewaking in de peuterspeelzaal te maken was men in aanleg al in overtreding.

  Om nu de schuldvraag bij de eindgebruiker neer te leggen is de omgekeerde wereld. De eigenaar, (gemeente), had al een plicht en dient die alsnog na te komen. Eigenaar had immers de gebruikersfunctie al bepaald. Huurder maakt daarna gebruik van de geboden faciliteit.

  guust
  Bijdrager
  Post count: 227

  Ook toen was volledige bewaking voorgeschreven.

  Nog erger zelfs de bouwaanvraag is ingediend nog voordat die regel van volledige bewaking erin kwam te staan.

  Wel heb ik de gemeente geinformeerd over die aankomende wijziging van kinderdagverblijven maar zij wilde daar niets van weten. Dan zou het gebouw nog duurder worden.

  Het probleem is wel dat als ze nu het gebouw zouden neerzetten conform het huidige gebruik dan hadden ze er ook een BMI in moeten plaatsen. Daaruit volgt dan een duurder gebouw en dus een duurdere huur voor de gebruiker.

  Nu willen ze het hele bedrag in een keer vangen.

10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.