Brandpreventieforum Forums Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie Wie mag onderhoud aan een bmi uitvoeren

9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)
 • Auteur
  Berichten
 • vincent hilkes
  Bijdrager
  Post count: 19
  #2841 |

  Moet onderhoud aan een bmi altijd worden uitgevoerd door een onderhoudsdeskundige bij een verplichte installatie,
  of is er verschil tussen een gecertificeerde en niet gecertificeerde installatie? Het PvE is geschreven conform
  NEN2535:1996 + A1:2002 en regeling bmi2002.

  Moet er ook altijd een rapport van onderhoud worden gemaakt?

  Graag jullie reacties.

  j. nieuwland
  Bijdrager
  Post count: 801

  Volgens BMI2002 moet het onderhoud worden uitgevoerd door een onderhoudsdeskundige of onder zijn of haar verantwoordelijkheid. (3.7.3-f)
  Ook moet een Rapport van Onderhoud worden opgesteld(3.7.3-h)

  Volgens BB2012 moet een installatie worden onderhouden volgens NEN2654-1. Hierin staat bij termen en definities:
  "3.37 onderhoudsdeskundige. Persoon die beschikt over een voor het onderhoud van brandmeldinstallaties vereist bewijs van vakbekwaamheid, en die belast is met en verantwoordelijk is voor het onderhoud van brandmeldinstallaties"
  "3.36 onderhouder. Branddetectiebedrijf, of diens gemachtigde, met bevoegdheid voor het onderhouden van brandmeldinstallaties"

  J. Nieuwland

  a ronner
  Bijdrager
  Post count: 3

  Voor zover mij bekend dient een BMI, indien vereist volgens het Bouwbesluit, onafhankelijk van wel of geen certificaat op dezelfde manier behandeld te worden.

  In aanvulling hierop heb ik wel de volgende vraag:
  Bij de definitie van onderhouder staat in de norm:
  "3.36 onderhouder. Branddetectiebedrijf, of diens gemachtigde, met bevoegdheid voor het onderhouden van brandmeldinstallaties"
  Wat wordt nu bedoeld met gemachtigde?
  Dient men een samenwerking/contract te hebben met de fabrikant van de brandmeldinstallatie, en geldt dit ook in beide gevallen van wel/geen certificaat?

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  Als we nu de regeling BMI2002 even buiten beschouwing laten, en ons zuiver baseren op het Bouwbesluit 2012 en de daarin aangewezen 2654-1, dan is er toch geen rol weggelegd voor de onderhoudsdeskundige of branddetectiebedrijf?

  m.a.w. de eigenaar/gebruiker mag doen wat hem/haar goed acht. Hierbij geldt uiteraard de zorgplicht

  j. nieuwland
  Bijdrager
  Post count: 801

  Als we nu de regeling BMI2002 even buiten beschouwing laten, en ons zuiver baseren op het Bouwbesluit 2012 en de daarin aangewezen 2654-1, dan is er toch geen rol weggelegd voor de onderhoudsdeskundige of branddetectiebedrijf?

  m.a.w. de eigenaar/gebruiker mag doen wat hem/haar goed acht. Hierbij geldt uiteraard de zorgplicht

  DE onderhoudsdeskundige of HET branddetectiebedrijf, dat is geen verplichting.
  De installatie moet volgens BB2012 worden onderhouden volgens 2654-1. En daarin staat wel degelijk dat het onderhoud moet worden uitgevoerd door een daartoe opgeleid persoon, met een bewijs van vakbekwaamheid. Het diploma ‘onderhoudsdeskundige’ is een bewijs van vakbekwaamheid, dit sluit natuurlijk andersoortige ‘bewijzen van vakbekwaamheid’ niet uit.
  Dat de eigenaar/gebruiker mag doen wat hem/haar goed acht verdient ook nader toelichting: ik zou zeggen dat de eigenaar/gebruiker een vrije keus heeft om te bepalen wie het onderhoud (wel met een bewijs van vakbewaamheid) uitvoert.

  J. Nieuwland

  stephan bouwmeester
  Bijdrager
  Post count: 34

  onder de reg bmi2002 mocht je onder supervisie van een od onderhoud / storingen oplossen.
  Is dit dadelijk onder het nieuwe certificaatschema nog steeds mogelijk ?

  Wie kan mij hier in verder helpen.

  Gr. stephan

  j. nieuwland
  Bijdrager
  Post count: 801

  onder de reg bmi2002 mocht je onder supervisie van een od onderhoud / storingen oplossen.
  Is dit dadelijk onder het nieuwe certificaatschema nog steeds mogelijk ?

  Wie kan mij hier in verder helpen.

  Gr. stephan

  Staat niet letterlijk uitgesloten, maar is ook niet genoemd als mogelijkheid volgens mij. Zie http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/certificatie-en-inspectie/brandmeldinstallaties/certificatieschema-onderhoud-bmi-2011-2-0-_01-04-2012_.pdf
  Misschien CvD vragen?

  J. Nieuwland

  Theo Aalbers
  Bijdrager
  Post count: 29

  De installatie moet volgens BB2012 worden onderhouden volgens 2654-1. En daarin staat wel degelijk dat het onderhoud moet worden uitgevoerd door een daartoe opgeleid persoon, met een bewijs van vakbekwaamheid.

  In de Regeling Bouwbesluit 2012, artikel 5.4, wordt nader uitgelegd welk deel van de NEN2654-1 van toepassing is. §5.5 over ‘de onderhouder’ hoort daar niet bij:

  Waar in artikel 6.20, zevende en achtste lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN 2654-1 zijn bedoeld de onderdeel 5.3, met uitzondering van onderdeel 5.3.6, en de onderdelen 5.4, 5.6 en 5.7 van die norm.

  Onderhoud door onderhoudsdeskundige is dus m.i. niet verplicht vanuit de wet. Net wat Kruislijst zegt, de gebruiker moet aan zijn zorgplicht voldoen. Hij kan aan zijn zorgplicht voldoen door een onderhoudscontract met een gecertificeerde onderhouder af te sluiten, maar dat is vrijwillig. Het enige verplichte externe onderhoud is je hercertificering na 1 of 3 jaar.

  j. nieuwland
  Bijdrager
  Post count: 801

  Onderhoud door onderhoudsdeskundige is dus m.i. niet verplicht vanuit de wet. Net wat Kruislijst zegt, de gebruiker moet aan zijn zorgplicht voldoen. Hij kan aan zijn zorgplicht voldoen door een onderhoudscontract met een gecertificeerde onderhouder af te sluiten, maar dat is vrijwillig. Het enige verplichte externe onderhoud is je hercertificering na 1 of 3 jaar.

  In 5.4 -wel aangewezen- staat: "…Omvang en frequentie van het preventieve onderhoud zijn afhankelijk van de toegepaste brandmeldinstallatie en de gebruiksomstandigheden ter plaatse. Beide worden vastgelegd en onderdeel uitmaken van de , een en ander met inachtneming van de voorschriften van de fabrikant."

  Het woord ‘moeten’ klinkt niet echt als vrijwillig.De onderhouder hoeft niet gecertificeerd te zijn, maar dat is vanuit de NEN2654-1 toch al niet vereist.

  Ook moet er wel jaarlijks onderhoud (wat daar dan ook precies de definitie van moge zijn) worden gepleegd, zie 5.6.1.1, 5.6.4 (fabrikanten geven over het algemeen een termijn van een jaar aan).
  Volgens mij het doel van de regeling voor dit punt slechts aangeven dat er niet een contractuele verplichting moet zijn met een branddetectie- of onderhoudsbedrijf en dat het onderhoud uitgevoerd moet worden door gediplomeerde onderhoudsdeskundigen.

  J. Nieuwland

9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.