Brandpreventieforum Forums Bouw Wettelijke definitie van een perceel

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 28)
 • Auteur
  Berichten
 • werner driessens
  Bijdrager
  Post count: 47
  #438 |

  Wat is de definitie van een perceel?
  Volgens het bouwbesluit Artikel 2.106 lid 3a mag ik de WBDBO reduceren naar 30 minuten indien het brandcompartiment en de besloten ruimte op hetzelfde perceel liggen.
  Wanneer ik nu een bedrijfsverzamelgebouw heb met units van 30 minuten welke verhuurd worden, deze units gaan verkocht worden aan de verschillende eigenaren (ook worden de units kadestraal gesplitst). Wordt de WBDBO tussen de units dan 60 minuten?

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Beetje afhankelijk van de situatie, maar meestal wordt hierbij gekeken naar eigendom. Wanneer jij op meerdere aan elkaar grenzende percelen je invloed kunt laten gelden, mag je dat op zich zonder problemen als een groot perceel zien.

  Bij bedrijfsverzamelgebouwen gaat het vaak mis hierin. Let wel op dat wanneer zo’n gebouw als een geheel wordt gezien qua brandveiligheid dit wel consequent moet worden doorgevoerd (een installatie, voor iedereen toegankelijk en bruikbaar bijvoorbeeld).

  Jo.

  guust
  Bijdrager
  Post count: 227

  Een perceel is een stuk grond waarvoor één rechtsorde geldt, dat wil zeggen dezelfde eigenaar en hetzelde eigendomsrecht heeft.

  Heeft iemand een stuk grond waarvoor hij voor een deel een ander eigendomsrecht heeft, bijvoorbeeld: eigendom voor het ene deel en vruchtgebruik voor het andere deel, dan zijn dat twee percelen.

  De percelen worden geregistreerd bij het Kadaster.

  Een perceel heeft een uniek kenmerk, bestaande uit gemeente, sectie en een perceelsnummer.

  Dit kenmerk wordt kadastrale aanduiding genoemd.

  Aldus de gegevens zoals beschreven op http://www.wikipedia.nl

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  op zich waar, maar wanneer iemand percelen van anderen op gaat kopen, worden al die kleine lapjes grond niet per definitie een groot perceel, hoewel al die stukjes wel dezelfde eigenaar en rechtsorde krijgen… Dit zou apart geregeld moeten worden, wil de eigenaar dit realiseren.

  Voor de technische toets maakt het verder niet uit of er nu een fictieve kadastergrens over het perceel loopt of niet.

  werner driessens
  Bijdrager
  Post count: 47

  Engeltje,

  Je geeft aan dat het voor de technische toets niet uitmaakt of er een fictieve kadastergrens over het perceel loopt of niet.
  Maar wanneer spreek je dan van meerdere percelen? Als een kadastergrens geen scheiding vormt tussen percelen, wat dan wel.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Zoals al gezegd: wanneer het naastgelegen terrein een andere eigenaar heeft.

  Wat zou volgens jou het probleem zijn wanneer we een aantal kleine kadastrale perceeltjes met dezelfde eigenaar als een groot ‘bouwkundig’ perceel zien?

  werner driessens
  Bijdrager
  Post count: 47

  Voor mij is het geen probleem om het als groot perceel te zien. Het is alleen dat indien de gemeente dit anders ziet, dus losse percelen, ik een verschil heb in mijn brandpreventietoets. Losse percelen betekend 60 minuten WBDBO en 1 groot perceel betekend 30 minuten WBDBO (of geen WBDBO). Wanneer je hier constructief geen rekening mee hebt gehouden heb je natuurlijk wel een probleem.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  … dus…

  altijd van tevoren even contact opnemen met de betreffende gemeente om de situatie uit te leggen, en te vragen hoe zij hiermee omgaan.

  werner driessens
  Bijdrager
  Post count: 47

  Hierdoor krijg je bij gemeente A misschien andere eisen dan bij gemeente B, is volgens mij niet de bedoeling van het bouwbesluit.

  cnossenjj
  Bijdrager
  Post count: 27

  Er is geen reden om na de verkoop van delen van een bedrijfsverzamelgebouw (nieuwe kadestrale grens) aanvullende eisen te stellen aan de wanden op deze kadestrale grens. Bij de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw is waarschijnlijk een brandwerende wand om de 1000 m2 aangebracht. Deze grens dient na de verkoop gehandhaafd te worden.

  Begin volgende week kom ik met wat meer tekst en uitleg met het hoe en waarom.

  Groet, JC

  cnossenjj
  Bijdrager
  Post count: 27

  Twee jaar terug stelde ik deze vraag al eens aan adviesburo Van Overveld/ Nieman. Zie onderstaand het antwoord. Het woord is aan de eigena(a)r(en) hoe het gebouw moet worden aangemerkt, tenzij de Wet mileubeheer nog aanvullende eisen steld.

  Huur (erfpacht) of eigendomsverhoudingen spelen geen rol met betrekking tot het voldoen aan de voorschriften van Bouwbesluit 2003.

  Bij verhuur of verkoop van delen van een gebouw kan sprake zijn van de volgende 2 situaties:
  1. Het gebouw blijft van één eigenaar en krijgt verschillende huurders, of
  2. Het gebouw wordt verkocht aan verschillende eigenaars; het kadaster komt per eigenaar het betreffende deel van het gebouw inmeten.


  In situatie 1 blijft er sprake van één gebouw op één perceel. Bij de beoordeling van bijvoorbeeld de voorschriften inzake brandveiligheid speelt geen rol of na oplevering in het gebouw verschillende units voor verschillende gebruikers (huurders) worden gerealiseerd. De scheidingsconstructies tussen de units behoeven niet per definitie brandwerende te zijn (wel indien de scheiding tussen de units samenvalt met de indeling in brandcompartimenten van maximaal 1.000 m²).


  Ook in situatie 2 is er in de zin van Bouwbesluit 2003 sprake van één gebouw op één perceel. Door het feit dat de aanvrager van de bouwvergunning het verzamelgebouw als één gebouw op één perceel aanmerkt,
  . De Kadasterwet is geen grondslag voor Bouwbesluit 2003.

  Omdat de verleende bouwvergunning na het voltooien van de bouw expireert, die zijn gelegen op verschillende percelen. Dit kan echter alleen als het gebouw in die situatie voldoet aan de voorschriften van bestaande bouw. Elk als afzonderlijk perceel aangemerkt deel van het oorspronkelijke gebouw moet dan een brandcompartiment zijn.

  Voor de volledigheid merken wij op dat bij de vestiging van verschillende bedrijven in één pand in de zin van de Wet milieubeheer sprake is van verschillende inrichtingen. Iedere inrichting moet voldoen aan de eisen die gelden op grond van deze Wet. Dit kunnen ook eisen zijn die betrekking hebben op brandcompartimentering.

  Ook merken wij op dat als het feitelijke gebruik afwijkt van hetgeen bij de aanvraag van de bouwvergunning is aangegeven, dit kan leiden tot een strijdigheid met de voorschriften van bestaande bouw van Bouwbesluit 2003 en met een weigering van de gebruiksvergunning. Zie in dit verband ook de VROM-brochure ‘Vluchten bij brand, Handreiking voor gebruiksvergunningen’. Deze brochure kan gratis worden aangevraagd of gedownload via http://www.vrom.nl.

  Groet, JC

  werner driessens
  Bijdrager
  Post count: 47

  Het is voor mij een duidelijk verhaal maar ook niet meer dan dat, ik bedoel waar staat dit? Het is niet op regelgeving gebaseerd.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Het staat nergens, en dat ik het hele probleem dan ook… Dan moet je zelf gaan interpreteren, evt. aan de hand van jurisprudentie. Vandaar ook dat je met de gemeente om de tafel moet, en wanneer zij niet willen wat jij wilt kun je het in het uiterste geval tot een gerechtelijke uitspraak laten komen.

  Nou zijn gemeenten op zich wel enthousiast over van Overveld, en Nieman doet het ook goed bij de preventisten. Wanneer je die aanhaalt heb je al een beetje een stok achter de deur.

  cnossenjj
  Bijdrager
  Post count: 27

  @engeltje,

  Mijn inziens moet je helemaal niet gaan interpreteren, het is als zo vaak aan de eigena(a)r(en) van het gebouw hoe zij het aanmerken.

  Maar wat is in feite nu het probleem. Voor de brandweer is de situatie repressief gezien beheersbaar omdat de maximale brandcompartimentsgrootte kleiner of gelijk is aan 1.000 m². En ten aanzien van een veilige ontvluchting kunnen eventueel aanvullende eisen gesteld worden bij gewijzigd gebruik.

  Groet, JC

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Praktijk voorbeeld:

  Horeca zaak koopt de begane grond van het buurpand naast de reeds bestaande zaak (op de begane grond). Kadastraal blijven het twee percelen. Het oppervlak van de begane grond van de twee percelen samen is 300 m2.

  Ze willen er één grote ruimte van maken. Mag dit? Moet er een 60 WBDBO tussen de twee ruimtes?

  :wink: :twisted:

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 28)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.