Brandpreventieforum Forums Bouw weerstand tegen brandoverslag bij spiegelsymmetrie

8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
 • Auteur
  Berichten
 • arthur
  Bijdrager
  Post count: 1
  #838 |

  Beste mensen,

  bij de aanvraag voor een bouwvergunning ben ik tegen het volgende vraagstuk aangelopen. De situatie is als volgt:

  Er wordt een bedrijfsgebouw (industriefunctie met kantoorfunctie) op 1,5 meter van de perceelsgrens gebouwd. Volgens artikel 2.106 lid 1 Bouwbesluit moet de WBDBO 60 minuten zijn, volgens 2.106 lid 5 moet worden uitgegaan van spiegelsymmetrie. Er moet dus worden uitgegaan van een identiek gebouw op 1,5 meter aan de andere kant van de perceelsgrens (dus afstand van 1,5 + 1,5 = 3 meter).

  De gevel van het gebouw heeft een nooduitgang en enkele gevelopeningen langs de perceelsgrens. Volgens mij voldoen deze elementen aan de eisen wanneer deze een brandwerendheid hebben van 30 minuten. Immers, wanneer het gespiegelde gebouw ook zo wordt uitgevoerd, wordt een brandwerendheid bereikt van 30 + 30 is 60 minuten.

  Mijn collega’s van de brandweer beweren echter dat zowel de deur als de gevelopeningen 60 minuten brandwerend moeten worden uitgevoerd.

  Mijn vragen zijn:
  – klopt het dat bij een WBDBO eis van 60 minuten op basis van spiegelsymmetrie een gevel met een brandwerendheid van 30 minuten onafhankelijk van de afstand tot de perceelsgrens aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet?
  – gelden er nog andere eisen voor gevelopeningen?

  Alvast bedankt voor jullie reacties.

  Hartelijke groeten,
  Arthur :kerstman:

  emiel van rossumemiel van rossum
  Sleutelbeheerder
  Post count: 950

  Mijn vragen zijn:
  – klopt het dat bij een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag eis van 60 minuten op basis van spiegelsymmetrie een gevel met een brandwerendheid van 30 minuten onafhankelijk van de afstand tot de perceelsgrens aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet?

  Jou verhaal klopt, 30 + 30 is 60, dus ieder moet voor zijn eigen helft van de 60 minuten wbdbo zorgdragen. (Mischien zijn ze in de war met milieuwetgeving waar wel 60 minuten tot de erfgrens genoemd word)

  – gelden er nog andere eisen voor gevelopeningen?

  Alle beweegbare constructiedelen moeten zelfsluitend zijn. De wand moet zelf ook 30 zijn, alsmede de dragende constructie van die wand.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Alle beweegbare constructiedelen moeten zelfsluitend zijn. De wand moet zelf ook 30 zijn, alsmede de dragende constructie van die wand.

  Emiel toch?! :? :oops:

  Alle beweegbare constructiedelen in een INWENDIGE SCHEIDING waarvoor een WBDBO of WRD geldt moeten brandwerend zijn. Over de uitwendige scheidingsconstructie (USC) wordt niet gerept in het bouwbesluit.

  Let er nog wel even op dat je dichter dan 2 mtr. bij de erfgrens in de buurt komt, en dat de voorzieningen in die gevel volgens het bouwbesluit niet in de berekeningen voor bijv. ventilatie en daglicht meegenomen mogen worden.

  Ik weet even niet uit mijn hoofd of het Burgerlijk Wetboek ook in deze gevallen geldt, maar wanneer dit zo is mag je zonder toestemming van de buren geen te openen doorzichtige delen binnen die 2 mtr. grens hebben.

  Zoals Emiel al aangaf zijn er ook vanuit de wet milieubeheer nog een aantal zaken waaraan je moet voldoen. Het kan zijn dat deze op punten strenger zijn dan de bouwregelgeving, onderzoek dit tijdens het bouwaanvraagproces anders loop je hier te laat tegenaan.

  emiel van rossumemiel van rossum
  Sleutelbeheerder
  Post count: 950

  Emiel toch?! :? :oops:

  Oeps

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Alle beweegbare constructiedelen moeten zelfsluitend zijn. De wand moet zelf ook 30 zijn, alsmede de dragende constructie van die wand.

  Emiel toch?! :? :oops:

  Alle beweegbare constructiedelen in een INWENDIGE SCHEIDING waarvoor een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of WRD geldt moeten brandwerend zijn. Over de uitwendige scheidingsconstructie (USC) wordt niet gerept in het bouwbesluit.

  Let er nog wel even op dat je dichter dan 2 mtr. bij de erfgrens in de buurt komt, en dat de voorzieningen in die gevel volgens het bouwbesluit niet in de berekeningen voor bijv. ventilatie en daglicht meegenomen mogen worden.

  Ik weet even niet uit mijn hoofd of het Burgerlijk Wetboek ook in deze gevallen geldt, maar wanneer dit zo is mag je zonder toestemming van de buren geen te openen doorzichtige delen binnen die 2 mtr. grens hebben.

  Zoals Emiel al aangaf zijn er ook vanuit de wet milieubeheer nog een aantal zaken waaraan je moet voldoen. Het kan zijn dat deze op punten strenger zijn dan de bouwregelgeving, onderzoek dit tijdens het bouwaanvraagproces anders loop je hier te laat tegenaan.

  Artikel 5:50
  1. Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven, is het niet
  geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf vensters of andere muuropeningen,
  dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op dit erf uitzicht geven.
  2. De nabuur kan zich niet verzetten tegen de aanwezigheid van zodanige openingen of
  werken, indien zijn erf een openbare weg of een openbaar water is, indien zich tussen de
  erven openbare wegen of openbare wateren bevinden of indien het uitzicht niet verder reikt
  dan tot een binnen twee meter van de opening of het werk zich bevindende muur. Uit dezen
  hoofde geoorloofde openingen of werken blijven geoorloofd, ook nadat de erven hun
  openbare bestemming hebben verloren of de muur is gesloopt.
  3. De in dit artikel bedoelde afstand wordt gemeten rechthoekig uit de buitenkant van de muur
  daar, waar de opening is gemaakt, of uit de buitenste naar het naburige erf gekeerde rand van
  het vooruitspringende werk tot aan de grenslijn der erven of de muur.
  4. Wanneer de nabuur als gevolg van verjaring geen wegneming van een opening of werk
  meer kan vorderen, is hij verplicht binnen een afstand van twee meter daarvan geen gebouwen
  of werken aan te brengen die de eigenaar van het andere erf onredelijk zouden hinderen,
  behoudens voor zover zulk een gebouw of werk zich daar reeds op het tijdstip van de
  voltooiing van de verjaring bevond.
  5. Ter zake van een volgens dit artikel ongeoorloofde toestand is slechts vergoeding
  verschuldigd van schade, ontstaan na het tijdstip waartegen opheffing van die toestand is
  aangemaand.

  Artikel 5:51
  In muren, staande binnen de in het vorige artikel aangegeven afstand, mogen steeds
  lichtopeningen worden gemaakt, mits zij van vaststaande en ondoorzichtige vensters worden
  voorzien.

  kakadu
  Bijdrager
  Post count: 68

  Hier lees ik weer iets waar ik wat meer van wil weten.

  engeltje stelt:

  Alle beweegbare constructiedelen in een INWENDIGE SCHEIDING waarvoor een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of WRD geldt moeten brandwerend zijn. Over de uitwendige scheidingsconstructie (USC) wordt niet gerept in het bouwbesluit.

  Maar het zal toch niet toegestaan zijn om mijn brandwerend uitgevoerde gevel vol te stoppen met gevelopeningen waaraan je geen eisen stelt. Ik stel me voor, een paar mooie grote overhead-deuren.

  Hoe moet je daar dan mee omgaan? (ff dat <2 m van de erfgrens loslaten)

  Ik ben zeer benieuwd.

  R.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Inderdaad, je kunt niets eisen.

  let wel: het BOUWBESLUIT stelt er geen eis voor, dus kan de zelfsluitendheid van een dergelijke opening niet geregeld woden in de bouwaanvraag. Vanuit andere regelgeving kun je misschien nog wel iets verzinnen.

  Maar goed, even op de hypothetische tour. Je hebt het over overheads, die dienen de functie dat je er met groot transport doorheen kunt rijden. Dat transport moet ook bij de overhead kunnen komen, dus zal er voor een dergelijke deur meestal een flinke ruimte zitten. Spiegelsymmetrisch kom je dan ook nog wel aardig uit met je WBDBO. Voor een deurtje of een raampje (of een serie) geldt alleen de WBDBO-eis. De wetgever is er blijkbaar vanuit gegaan dat openingen in de buitengevel door de gebruiker dicht gehouden worden, of niet volledig opengaan.

  gecalculeerd risico?

  kakadu
  Bijdrager
  Post count: 68

  Okay, Je stelt wel de wbdbo eis aan de deur, het glas of de overhead, maar de zelfsluitendheid kun je niet eisen.

  mee eens,

8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.