Brandpreventieforum Forums Bouw WBDBO aangeengeschakelde garages

13 berichten aan het bekijken - 1 tot 13 (van in totaal 13)
 • Auteur
  Berichten
 • edwin bosma
  Bijdrager
  Post count: 8
  #2893 |

  Geachte heer / mevrouw,

  Een vraag met betrekking tot garages van 2-onder-1-kappers (garage zit aan 2-onder-1-kap vast). Het betreft de situatie waarbij twee 2-onder-1-kappers met de garages aan elkaar gekoppeld zijn (dus linker woning van 2-onder-1-kap A en rechter woning van 2-onder-1-kap B zitten met de garages aan elkaar).

  Mijn vraag is hoe om te gaan met de garages. Als ik alle leden van 2.82 en 2.83 van het Bouwbesluit bekijk kom ik tot de conclusie dat de garage (overige gebruiksfunctie) onderdeel is van het brandcompartiment van de woning. In andere vragen op dit forum is ook al wel eens een vergelijkbare vraag gesteld, waarin de conclusie was dat de garage niet in een BC hoeft te liggen, omdat het GO kleiner is dan 50 m². Echter zit de garage aan de woning vast waardoor die uitzonderingsregel mijn inziens niet meer van toepassing is. In de nota van toelichting (artikel 2.82, lid 7) wordt ook het volgende aangegeven:

  Hieruit concludeer ik het volgende: in deze situatie is de garage onderdeel van het BC van de woning en de scheiding tussen de twee garages van de twee verschillende woningen moet aan een wbdbo-eis voldoen.

  Dergelijke garages zijn over het algemeen helemaal uitgekleed en hebben geen plafond (balklaag is in zicht) en geen isolatie op het dak en de tussenmuur steekt niet boven het dak uit. Hoe maak je een dergelijke scheiding dus t.p.v. het platte dak brandwerend.

  Alvast bedankt,

  Edwin Bosma

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Je hebt gekeken bij de voorschriften voor nieuwbouw, maar als ik het goed lees zijn het bestaande garages? Dat is wel van belang; voor bestaande bouw kunnen andere eisen van toepassing zijn. Volgens art. 2.88 lid 7 mogen overige gebruiksfuncties van max 100 m2 buiten een BC gelegen zijn. Dat betekent dat de scheiding ook ter plaatse van de woning mag liggen…

  Dus: wat is het bouwjaar van de woning en de garages?

  edwin bosma
  Bijdrager
  Post count: 8

  Het betreft wel nieuwbouw.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Dan klopt je redenering. Ik zou zeggen: zorg dat de aansluiting van de wand op het dak brandwerend afgedicht is en leg een laag grind op het dak. Dan moet je een eind kunnen komen met de vereiste WBDBO. Het probleem is dat er nauwelijks testgegevens zijn van dit soort aansluitingen. De enige die zoiets werkelijk heeft getest is bij mijn weten Promat; dat betrof echter een constructie met een stalen dakplaat. Het lijkt mij wat overdone om die oplossing hier toe te passen (er van uitgaand dat er sprake is van een houten dak met houten dakbalken). Zorg wel dat de balken niet doorlopen, maar onderbroken zijn tpv de brandwerende wand.

  edwin bosma
  Bijdrager
  Post count: 8

  Geachte heer Hus,

  Bedankt voor uw reactie.

  In deze situatie ligt inderdaad grind op het dak. Het is van onderaf gezien een houten balklaag (zonder plafond), daarop multiplex, bekleed met dakbedekking en daarop de laag grind. Ik begrijp echter nog niet zo goed wat het toevoegen van grind op het dak doet voor de wbdbo. Wanneer er brand is in een garage dan wordt de balklaag (ongeacht de aanwezigheid van grind) hier aan blootgesteld. Hoe zorgt het grind er dan voor dat de balklaag niet bezwijkt en het vuur niet het dak uit slaat en kan naar de buren kan overslaan?

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Daarom mag de balklaag niet doorlopen, en eigenlijk het dakbeschot ook niet. Dan kan het dak van de ene garage bezwijken. De grindlaag voorkomt dat branduitbreiding via de dakbedekking plaatsvindt, en zal ook wel een deel van de straling afvangen.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Het toepassen van 2.82 lid 7 is alom geaccepteerd waar het over die garages gaat. Wat er in de Nota van Toelichting staat is een uitleg van de bedoelingen van de wetgever, maar dat maakt wat er in de letterlijke wetstekst staat niet anders. Als de garage overige functie is, en kleiner dan 50 m2, dan hoeft het zelf geen BC te zijn.

  Waar ontwerpers op dat moment soms de fout mee ingaan, is te stellen dat er totaal geen brandwerendheid meer aanwezig hoeft te zijn op de woningwand. Je moet uiteraard de situatie nog steeds spiegelsymmetrisch bekijken, en onderzoeken of het compartiment van de woning voldoende beschermd is tegen brand op grond van de normale regels. En de garage vertegenwoordigd dan nog steeds een branduitbreidingstraject tussen twee compartimenten.

  Een reden voor de gemeente om gebruik van 2.82 lid 7 af te raden, is bijvoorbeeld wanneer de garage duidelijk voorbereid is om als woonruimte in gebruik te worden genomen. Bijvoorbeeld wanneer de thermische isolatie is doorgetrokken rondom de garage, en het bestemmingsplan gebruik al woning ook toestaat. Maar dan nog moet je de aanvrager ‘geloven’ op wat op de tekeningen staat, en het geheel beoordelen zoals het wordt ingediend. Dan is het aan de bewoner zelf later bij die wijziging vergunning aan te vragen, en de WBDBO op orde te brengen.

  edwin bosma
  Bijdrager
  Post count: 8

  In bouwbesluit 2003 stond inderdaad de uitzondering dat een besloten ruimte van een overige gebruiksfunctie kleiner dan 50 m² niet in een brandcompartiment hoefde te liggen. Deze regel staat ook nog in bouwbesluit 2012. Vanaf de ingang van bouwbesluit 2012 geldt die uitzondering echter niet meer voor een garage die aan een woning vast zit door deze regel in de letterlijke wettekst (lid 7 artikel 2.82) Staat de garage dus iets los van de woning dan hoeft de garage (mits kleiner dan 50 m² GO) niet in een BC te liggen, zit hij aan de woning vast dan wel.

  Dat neemt niet weg dat gemeentes mogelijk niet op de hoogte zijn van deze wijziging en dit niet handhaven. In de toekomst verwacht ik echter dat voor o.a. woningbouwprojecten de private bouwplantoetsing zijn intrede zal doen en dergelijke kwesties wel aan het licht komen en getoetst worden.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Volgens mij is de tekst van 2.82 lid 7 vrij helder. Hoe kom je tot de interpretatie dat aan een woning gekoppelde garages wel hier onder vallen? Verwar je dit niet met het aanmerken van een garage als nevenfunctie van de woonfunctie?

  Na de introductie van private kwaliteitsborging zal de wereld inderdaad eindelijk beter worden… :-)

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Heb ik ook al eens een discussie wat hoger in de boom over gehad. Die uitzondering in lid 7 staat er in om te voorkomen dat er veel gelijksoortige gebouwen naast elkaar komen te staan, en je op die manier alsnog een niet-beheersbaar geheel krijgt. En het is ook nog eens een eis die alleen op je eigen perceel kan slaan, zo is het bouwbesluit opgebouwd (vandaar ook bijvoorbeeld spiegelsymmetrie in plaats van concrete bouw. Wanneer je de situatie met woning en garage los, per perceel, bekijkt, is er naar mijn mening geen enkele reden om de garage verplicht in een compartiment te leggen.

  Er is denk ik niet heel veel aandacht aan de opmaak van die toevoeging aan lid 7 geschonken. Anders hadden er niet zoveel onduidelijkheden of open eindjes ingezeten.

  Enneh Edwin, ‘niet op de hoogte van deze wijziging’? dacht het toch van wel. Maar misschien denken ze bij de gemeente wel wat dieper na over de achtergrond van de regel in plaats van haar klakkeloos van toepassing te verklaren.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Ik kan me voorstellen dat er situaties zijn waarbij je op eigen perceel lid 7 toch toepast – maar dan wel met een beroep op gelijkwaardigheid.

  edwin bosma
  Bijdrager
  Post count: 8

  Ik heb de vraag ook nog even voorgelegd bij de helpdesk bouwregelgeving. Mocht ik antwoord van hun hebben dan zal dat ook hier plaatsen.

  edwin bosma
  Bijdrager
  Post count: 8

  Ik heb de vraag ook gesteld aan de ‘Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik’. Hieronder mijn vraag en hun antwoord.

  Mijn vraag:
  De situatie betreft de nieuwbouw van een aantal 2-onder-1-kap woningen waarbij 2-onder-1-kap A door middel van een dubbele garage verbonden is met 2-onder-1-kap B. De woningen hebben de gebruiksfunctie woonfunctie en de garages de gebruiksfunctie overige gebruiksfunctie. De woningen hebben per woning meer dan 100 m² gebruiksoppervlak (GO) en de garages hebben per stuk 20 m² GO. De woning en garage zijn niet met elkaar verbonden d.m.v. een (deur)kozijn. De woning heeft een vloer op 5,8 m hoogte.
  Conform artikel 2.82 lid 1 dient een besloten ruimte in een brandcompartiment (BC) te liggen. De ruimtes v/d woning dienen dus in een BC (m.u.v. toilet e.d.) te liggen en de garage ook. Echter voor een overige gebruiksfunctie wordt de uitzondering gegeven in lid 7 van artikel 2.82 dat lid 1 niet van toepassing is op een bouwwerk met een GO < 50 m². De garage is kleiner dan 50 m², dus dit wekt de suggestie dat de garage niet in een BC hoeft te liggen. Echter het tweede deel van lid 7 geeft aan dat deze uitzondering weer niet geldt als het bouwwerk aan één of meer bouwwerken grenst en de gezamenlijk GO groter is dan 50 m².
  De garage zit aan de woning en samen hebben ze een GO > 50 m². Hieruit concludeer ik dat de garage die kleiner is dan 50m² wel in een brandcompartiment moet liggen omdat hij aan de woning vast zit (op basis van artikel 2.83 lid 5 mag de garage in hetzelfde BC liggen als de woning). En dat de garagescheidende wand op de perceelgrens moet voldoen aan een wbdbo-eis van 60 min (of met reductie op basis van permanente vuurbelasting aan 30 min.).
  Mijn vraag is of bovenstaande conclusie correct is, of dat een garage in deze situatie buiten een BC valt en de scheiding tussen de garages niet aan een wbdbo-eis hoeft te voldoen.

  Antwoord v/d Helpdesk:
  U afleiding en conclusie zijn juist. De uitzondering van artikel 2.82 lid 7 is van toepassing op vrijstaande bouwwerken kleiner dan 50 m2, dus bijvoorbeeld een vrijstaande garage. Omdat in uw situatie de de garage vast zit aan de woning is de uitzondering op basis van de tweede volzin niet van toepassing. De wand tussen de twee garages zal dus brandwerend uitgevoerd moeten worden.

13 berichten aan het bekijken - 1 tot 13 (van in totaal 13)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.