Brandpreventieforum Forums Bouw Waardoor faalden de WBDBO’s herhaaldelijk?

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 47)
 • Auteur
  Berichten
 • fred vos
  Toeschouwer
  Post count: 275
  #2978 |

  In een groot aantal branden de afgelopen jaren zag ik dat de compartimenten, ondanks voorondersteld repressief optreden daarop, het niet hielden.
  Dat lijkt mij cruciaal van belang voor de waarde van de regels uit het Bouwbesluit en de Methode Beheersbaarheid van Brand.
  De intensieve preventieve activiteiten met WBDBO’s zouden toch geen ‘ zijn?

  Interessant is ook waarom daarover geen vragen worden gesteld en/of, uit eigener beweging en verantwoordelijke interesse, antwoorden worden gegeven door de veiligheidsregio’s; die zijn wettelijk belast met de integrale brandweerzorg.
  Van daaruit wordt wel beweerd dat zij zich gaan bezig houden met brandoorzaak onderzoek maar ik vernam nooit iets over dit cruciale onderwerp en ook dat zelfs niet over brandoorzaken; kan aan mij liggen.

  Voor bouwend, ondernemend en zorgend NL lijkt mij dit toch wel van belang!

  Interessante casussen lijken mij de branden De Punt, Chemie-pack en recentelijk weer een 3 tal bedrijven in NH (bron: RTVNH).

  CP en De Punt begonnen als een klein brandje en liepen daarop door via een (groot) aantal compartimenten (luchtfoto rapport OvV/CP p.46) ; zou niet mogen lijkt mij.
  Nergens las ik in de officiële onderzoeksrapporten iets over de relatie WBDBO en branduitbreiding over/door compartimenten.
  Dat vind ik wel vreemd; of heb ik het e.e.a. gemist?

  kruisje pietersenkruisje pietersen
  Bijdrager
  Post count: 172

  Bij een brand bij Polynorm in Bunschoten ging het een stuk beter.

  https://www.youtube.com/watch?v=-8IFldndtJs

  Wellicht heeft de kennis en kunde van het blussende korps er mee te maken? Ik heb ooit een brandweerman uit Bunschoten gesproken. Gezien het grote aantal bedrijven (vis verwerkers / bakkers) hebben zij veel ervaring met het blussen van loodsen, waardoor het meestal lukt om de brand binnen de perken te houden.

  X never ever marks the spot

  fred vos
  Toeschouwer
  Post count: 275

  Bij een brand bij Polynorm in Bunschoten ging het een stuk beter.

  https://www.youtube.com/watch?v=-8IFldndtJs

  Wellicht heeft de kennis en kunde van het blussende korps er mee te maken? Ik heb ooit een brandweerman uit Bunschoten gesproken. Gezien het grote aantal bedrijven (vis verwerkers / bakkers) hebben zij veel ervaring met het blussen van loodsen, waardoor het meestal lukt om de brand binnen de perken te houden.

  Dank voor dit prachtige filmpje ter illustratie van het probleem.
  Ik kan niet zien uit hoeveel compartimenten die hal was opgebouwd en uiteraard is de WBDBO afhankelijk van de vuurbelasting. Het naastgelegen pand is ook betrokken geraakt.
  Opvallend vond ik het schijnende gebrek aan bereikbaarheid op dit complex.
  Er was 1 waterkanon (HW) en die bereikte niet ‘de overkant’ .
  Wel zag ik dat binnen het gebouw kleine waterstralen oscilleerden (bemand?). Dat zou dan inderdaad wijzen op desondanks een daadkrachtige aanpak van de brandweer.

  Ook indien dit een successtory is geweest dan zouden publicaties daarover de causale factoren kunnen/moeten blootleggen.
  Bij ‘total losses’ verneem ik ook al in het geheel niets.
  Inderdaad, zoals u stelt, is het daadkrachtige (binnen) optreden van de brandweer een ‘ingebakken’ factor in de preventieve maatregelen van het Bouwbesluit en MBvB.
  Maar evaluatie van praktijkgevallen (wat ging waar, waardoor goed en waar, waarom niet?) lijkt mij toch en kwestie van verantwoordelijkheid en ‘gezond verstand’. Kunt u iets dergelijks vinden voor Bunschoten?

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Interessante casussen lijken mij de branden De Punt, Chemie-pack en recentelijk weer een 3 tal bedrijven in NH (bron: RTVNH).

  Was er bij de Punt een issue met de brandcompartimentering?

  fred vos
  Toeschouwer
  Post count: 275

  Interessante casussen lijken mij de branden De Punt, Chemie-pack en recentelijk weer een 3 tal bedrijven in NH (bron: RTVNH).

  Was er bij de Punt een issue met de brandcompartimentering?

  Gelet op de horizontale en verticale indeling van het gebouw en de wijze van brandvoortplanting had dat m.i. zeker een issue moeten zijn.
  Het probleem wat ik zie, is, dat als men geen belangstelling heeft voor de wijze waarop een brand zich uitbreidt in relatie tot brandwerende maatregelen, of de afwezigheid daarvan(?), men ook niets leert over het nut en de noodzaak van brandpreventie.

  Bij de officiële onderzoeken ‘vergat’ men geloof ik de ‘brandweerzorg vergunningen’ (m.b.t. opslag van brandgevaarlijke of bij brand gevaar opleverende stoffen) te onderzoeken; terwijl de mate van succesverwachting (en risico’!) voor de bestrijding toch van die vergunning voorwaarden afhankelijk is.
  Het lijkt dan dus mogelijk dat ‘de brandweer’ (ook) zijn eigen repressieve personeel onverantwoord in de steek laat!

  Preparatief (onderdeel van ‘brandpreventie’) zag men dat ook al; in het niet geplande ‘ad hoc’ optreden van een crashtender die met grof geweld ‘blind’ door een deuropening in de loods spoot, recht vooruit met tienduizenden liters schuim(!!?? wat brandde daar dan zoal in het midden van de loods?); toen de vermiste brandweerlieden daar nog waren en in het midden zijn teruggevonden.

  Het recept van : "? (Godfried Bomans)

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Gelet op de horizontale en verticale indeling van het gebouw en de wijze van brandvoortplanting had dat m.i. zeker een issue moeten zijn.

  Die loods was niet heel groot, daar mag volgens de regeltjes alles bouwkundig gezien in één compartiment liggen. Of dat is wat je als gebruiker moet willen is een vraag, maar je kunt niet zomaar stellen dat er hier sprake was van falende brandcompartimentering.

  Over de inzet is vast ook wel wat te zeggen, maar volgens de kop van de thread gaat deze over het falen van WBDBO’s.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Wanneer je de meldingen van die brand in Heerhugowaard bekijkt zie je wel dat ze daar 12 uur inzet hebben gehad voordat ze brand meester konden geven. De ‘standaard’ compartimentering voor industriegebouwen is 60 minuten, waarbij je in je eigen gevel er maar 30 hoeft te realiseren. Zelfs al zou die compartimentering het prima houden gedurende die 30 minuten, waarin er dan geconstateerd, opgekomen en uitgelegd moet worden, wordt er daarna van de brandweer verwacht een brand onder controle te hebben. Dat is denk ik te opportuun, vooral wanneer je loodsen zoals daar flink ingebouwd zijn, en vlak tegen andere gebouwen aan liggen. Helemaal als de wind vervelend staat heb je dan snel een onbeheersbare situatie.

  Gezien de streetview-foto’s van het pand heb ik ook niet zoveel vertrouwen in de kwaliteit van de brandscheidingen. Net zo min als bij 90% van de kleine bedrijven in NL.

  Papier versus de praktijk dus. Maar eerlijk gezegd heb ik het idee dat hallenbouwers en -gebruikers de situatie zoals ze is wel OK vinden. Het brandwerend maken van gevels en constructie kost nogal wat geld. Te weinig wordt er dan gekeken naar het risico wat zich voordoet voor de eigen bedrijfsvoering en voor die van de buren. En naar verzekeringsclaims mocht blijken dat je eigen brandscheiding niet in orde was.

  fred vos
  Toeschouwer
  Post count: 275

  J. Bolte schreef o.m.:

  Wanneer je de meldingen van die brand in Heerhugowaard bekijkt zie je wel dat ze daar 12 uur inzet hebben gehad voordat ze brand meester konden geven. De ‘standaard’ compartimentering voor industriegebouwen is 60 minuten, waarbij je in je eigen gevel er maar 30 hoeft te realiseren. Zelfs al zou die compartimentering het prima houden gedurende die 30 minuten, waarin er dan geconstateerd, opgekomen en uitgelegd moet worden, wordt er daarna van de brandweer verwacht een brand onder controle te hebben.

  Die geeft mij geen brand technisch hanteerbare informatie voor discussie.
  ‘ zegt niets technisch over de brand; maar over het niet meer nodig hebben van extra materieel.

  Met de ‘standaard compartimentering’ in minuten bedoelt u waarschijnlijk de brandwerendheid van de wanden.
  Die is niet ‘
  maar ".
  Dat er een ‘tenminste’ brandwerendheid is geëist (voorwaarde)en ook aangebracht bij de bouw (en gehandhaafd daarna) wil niet zeggen dat deze ook ‘echte’ minuten bij werkelijke brand representeert.
  Het zijn de tijden uit een testbrand met die (voor mij als practicus zeer merkwaardige) vorm van warmteoverdracht en bij die gecontroleerde en homogeen verdeelde energie in de tijd.

  U verkeert met dit misverstand in goed gezelschap. Iets dergelijks maakte de regionale cdt. Gelderland Zuid ook de gemeenteraad van Nijmegen al (on)wijs.

  Ja, ik ben met u eens: de brandweer wordt inderdaad geacht elke brand in een compartiment te houden.
  Maar als hun commandant al ‘rekent’ dat indien de brand uitslaand wordt hij al de fictieve(!) WBDBO tijd in ‘real time’ heeft gepasseerd, dan ‘concludeert’ hij: dat deze dan al eerder is ontstaan en ‘dus’ helaas te laat is waargenomen en gemeld.
  Pech gehad?
  Ja, er zijn grenzen aan de hoeveelheid onzin die ik per dag wens te verdragen; maar voor u doe ik er een schepje op.

  Mij lijkt het logisch dat indien men werkt met dit concept men voorwaardelijk dan iets doet voor tijdige alarmering; nietwaar?

  De casu De Notenhout deed mij nog bedenken dat indien er een verticale doorvoer niet brandwerend is uitgevoerd (en dus de dakconstructie een brandwerendheid van 0 heeft) een branddetectie ook wordt vertraagd door schoorsteen werking.
  Ja:

  Met de rest van uw bijdrage ben ik het eens.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Met de ‘standaard compartimentering’ in minuten bedoelt u waarschijnlijk de brandwerendheid van de wanden. Die is niet ‘ maar ".

  Het is naar mijn mening een illusie dat de markt in deze gevallen uit eigen initiatief meer dan het minimale niveau zal realiseren. De bouwers zullen altijd kiezen voor de goedkope variant. Ook voor wat betreft de alarmering en blussystemen geldt dat. De wetgever stelt het niet verplicht, dus doen we het maar niet.

  Mensen die denken dat het bouwbesluit een hoog niveau van brandveiligheid nastreeft komen van een koude kermis thuis. Het omschreven niveau is minimaal. U heeft hierboven al twee keer aangegeven dat het u logisch lijkt dat er in de praktijk meer voorzieningen worden getroffen. Op zich ben ik het daarmee eens, maar die logica moet van de kant van de bouwer/gebruiker komen. Het risico wanneer ze die logica niet toepassen ligt ook bij hen.

  En als het dan mis gaat is het inderdaad wel ‘pech gehad’.

  Nog over Heerhugowaard, het is niet zo dat het hele blok in vlammen is opgegaan. Blijkbaar heeft een combinatie van betere brandveiligheidsvoorzieningen, inzet van de brandweer en/of omgevingsfactoren er toe geleid dat sommige gebouwen wel effectief beschermd waren, en andere niet. Het zou interessant zijn de verschillen te beschouwen zodat we weten wat helpt en wat niet.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Met de ‘standaard compartimentering’ in minuten bedoelt u waarschijnlijk de brandwerendheid van de wanden. Die is niet ‘ maar ".
  Dat er een ‘tenminste’ brandwerendheid is geëist (voorwaarde)en ook aangebracht bij de bouw (en gehandhaafd daarna) wil niet zeggen dat deze ook ‘echte’ minuten bij werkelijke brand representeert.
  Het zijn de tijden uit een testbrand met die (voor mij als practicus zeer merkwaardige) vorm van warmteoverdracht en bij die gecontroleerde en homogeen verdeelde energie in de tijd.

  U verkeert met dit misverstand in goed gezelschap. Iets dergelijks maakte de regionale cdt. Gelderland Zuid ook de gemeenteraad van Nijmegen al (on)wijs.

  De regelgeving gaat uit van een bepaald model, en als er aan de voorwaarden daarbij voldaan wordt vinden we de situatie op papier acceptabel. Dat dat model niet overeenkomt met de praktijk zou kunnen, maar dat wil niet zeggen dat we het niet meer hoeven te gebruiken.

  Ik zie in je reacties vaak terug dat je de uitleg van het model inwisselt voor een praktijkervaring. Op zich begrijpelijk, maar wanneer iemand je vraagt ‘voldoet de situatie aan de regels’, zul je toch moeten accepteren dat dat model ‘de regel’ is. Of je het nu eens bent met de bepalingsmethode of niet.

  Of toepassing van die regel in de praktijk zal leiden tot een afdoende brandwerendheid is maar zeer de vraag. Ik kan genoeg situaties bedenken die volledig voldoen aan alle regels, maar die geen effectieve brandwerendheid waarborgen.

  fred vos
  Toeschouwer
  Post count: 275

  Met de ‘standaard compartimentering’ in minuten bedoelt u waarschijnlijk de brandwerendheid van de wanden. Die is niet ‘ maar ".

  Het is naar mijn mening een illusie dat de markt in deze gevallen uit eigen initiatief meer dan het minimale niveau zal realiseren. De bouwers zullen altijd kiezen voor de goedkope variant. Ook voor wat betreft de alarmering en blussystemen geldt dat. De wetgever stelt het niet verplicht, dus doen we het maar niet.

  Mensen die denken dat het bouwbesluit een hoog niveau van brandveiligheid nastreeft komen van een koude kermis thuis. Het omschreven niveau is minimaal. U heeft hierboven al twee keer aangegeven dat het u logisch lijkt dat er in de praktijk meer voorzieningen worden getroffen. Op zich ben ik het daarmee eens, maar die logica moet van de kant van de bouwer/gebruiker komen. Het risico wanneer ze die logica niet toepassen ligt ook bij hen.

  En als het dan mis gaat is het inderdaad wel ‘pech gehad’.

  De (wettelijke) regels zijn o.m./bovenal door het bevoegd gezag bij de vergunning aanvraag.
  Het bevoegd gezag is wettelijk belast met de brandweerzorg en moet dus, naast de brandpreventief veelal ignorante bouwer /gebruiker ook de omringend levende bewoners in/en hun bebouwing beschermen.
  Daarnaast moet ook het optreden van de repressieve brandweer in redelijkheid verantwoordelijk worden gefaciliteerd.

  Dus de door u in de praktijk, m.i. terecht, geconstateerde commerciële wedloop naar het (ook nog onvolledige) minimum, moet door een sterke en verantwoordelijke (deskundige!) overheid worden gepareerd.
  Uit de toestand zoals deze ‘is’ (verworden; FV) kan men logischerwijs nooit concluderen dat het zo behoort. ()

  De al dan niet aanwezige ‘ van de ‘gebruiker/bouwer’ lijkt mij psychologisch sowieso geen betrouwbare grond om extra stevige uitgaven en inspanningen van te verwachten.
  We zouden dan ook kunnen denken aan het afschaffen van vele handhaving instrumenten bij de overheid; naar analogie op logica of gezond verstand aanwezig bij elke willekeurige burger?
  Bovendien ontbreekt het dan nog aan vakkennis tot afweging van verantwoorde alternatieven.

  Om de ‘ niet onrechtvaardig en naar willekeur te laten landen bij onschuldigen/onwetenden hebben we nu juist de bewaking van gevaarsbeheersing voor de burger bij de overheid gelegd.
  Volgens de arbo wet mag de cdt. van de brandweer niet de onberedeneerde ‘pech’ (De Punt!) accepteren door nalatigheid bij de opstelling en handhaving van bouw- en gebruiksvoorschriften en preparatie.

  Uw semantische duiding van uit Bouwbesluit (voor WBDBO) in de praktijk volg ik niet.
  Het gaat volgens mij om de relatie tussen de laagst gehanteerde vuurbelasting in testen (uit de ‘eeuwen oude’ standaard brandkromme) en de werkelijk voorgenomen of aanwezige vuurbelasting in/aan de constructie met de geteste materialen.
  Dat zag ik in geen vergunning nog verantwoord.

  Ik weet, dankzij de IOOV (2006), dat de brandweer officieren incompetent zijn /c.q. onvoldoende worden opgeleid voor o.m. brandpreventie; dan ontstaat ook in de onwettig compenserende markt een voorspelbare regressie naar het onberedeneerde(!) minimum! ‘‘?

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Is je mening over het takenpakket van de overheid en brandweer, daarover loopt al een andere thread. Maar om op het onderwerp terug te komen, de titel is ‘waarom falen WBDBO’s’… Wanneer je die term, WBDBO, gebruikt, heb je het over het model zoals omschreven in het bouwbesluit en de NEN6068. Toch lees ik nu geen argumenten terug dat de bepaling van de WBDBO mis is gegaan bij de genoemde branden. Hoogstens dat de praktijk weerbarstiger is dan het model wat we daarvoor gebruiken.

  Het is wat flauw dat op incompetentie te gooien van de brandweer. De meeste brandweermensen die zich met de beoordeling van dit soort gebouwen bezig houden weten prima waar de verschillen zitten tussen het papier en de werkelijkheid. Alleen weten ze ook dat ze aan de geldende regels gebonden zijn, en dat er bepaalde grenzen zitten aan hun invloed. Natuurlijk zullen ze adviseren om betere voorzieningen te treffen dan het bouwbesluit voorschrijft, maar dat kan slechts een advies zijn. Of een aanvrager daar iets mee doet is aan hem. En de praktijk leert dat de meeste aanvragers en bouwers niets met die adviezen doen.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  … de brandpreventief veelal ignorante bouwer /gebruiker

  Het gaat om verantwoordelijkheid, en op dit moment wordt de overheid teveel verantwoordelijk gehouden voor de staat van een gebouw en organisatie. Dat is de laatste jaren aan het verschuiven richting de bouwer/gebruiker, en met de op stapel staande veranderingen wordt die verantwoordelijkheid alleen nog maar duidelijker weggelegd.

  Laat ze dan maar eens uit hun ‘ignorante’ positie komen, en zelf de verantwoordelijkheid voor veiligheid op zich nemen, in plaats van dat de overheid ze dat oplegt. En wanneer ze dat zelf niet kunnen moeten ze zich daarin laten bijstaan. Die overheid houdt uiteraard wel haar middelen voor toezicht en handhaving, maar zal steeds minder dwingend worden voor wat betreft keuzes die eigenlijk bij de bouwer/gebruiker/eigenaar moeten liggen. Ze kunnen die keuzes vanuit hun expertise wel toetsen en er commentaar op geven, maar ze gaan de oplossingen niet meer voor je verzinnen.

  Ik vind termen als ‘ignorante bouwer’ een hoge zieligheidsfactor hebben. Zolang er geen reden is om verantwoordelijkheid te moeten nemen, zullen ze dat ook niet doen, maar leren kunnen we allemaal.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Het gaat volgens mij om de relatie tussen de laagst gehanteerde vuurbelasting in testen (uit de ‘eeuwen oude’ standaard brandkromme) en de werkelijk voorgenomen of aanwezige vuurbelasting in/aan de constructie met de geteste materialen. Dat zag ik in geen vergunning nog verantwoord.

  Nop, daar gaat het juist niet om. De regels zijn als volgt opgebouwd:
  Het bouwbesluit gaat uit van een standaardsituatie, er wordt bij een aanvraag niet getoetst of het daadwerkelijke gebruik wel overeenkomt met die situatie. Wanneer je een compartiment van minder dan 1000 m2 tot de nok toe vol wilt stouwen met brandbare goederen is dat niet verboden. het maatregelpakket is niet veel anders dan wanneer je een tamelijk lege productiehal neerzet.
  Materiaalgebruik is alleen interessant voor wat betreft de buitenschil van een product. Ook dat ligt weer aan de testmethode. maar een PUR-gevuld sandwichpaneel met stalen cachering voldoet prima aan de brandvoortplantingseisen, maar zal een grote bijdrage leveren aan de vuurlast, en daarnaast ook gifitige stoffen doen vrijkomen. Daar vinden we in NL niets van. Volkernkunststofplaat is ook zo’n mooi voorbeeld. Een lage permanente vuurlast wordt nog wel beloond door een verlaging van je brandwerendheid (ongeacht de variabele vuurlast), maar een extreem hoge vuurlast wordt niet afgestraft.

  Een aanvraag om vergunning wordt getoetst aan die regels, en zodra je plan daaraan voldoet is er geen reden om extra in de vergunning te gaan onderbouwen wat de achtergrond van die regel is. De gemeente heeft ook geen mogelijkheid om die vergunning te weigeren.

  Zoals gezegd, je moet er niet te zeer van uit gaan dat de regels op een daadwerkelijke situatie slaan. Het zijn concessies gebaseerd op standaard modellen waarmee je op een minimaal niveau van voorzieningen uitkomt. Beter mag altijd natuurlijk, maar er zijn weinig hallenbouwers die ‘meer’ realiseren. Dat kan komen door onwetendheid, maar dan moet er iets aan de onwetendheid worden gedaan, in plaats van de overheid meer regels op te laten stellen, of de brandweer verantwoordelijk te maken voor de veiligheid van een gebruiker.

  fred vos
  Toeschouwer
  Post count: 275

  Toch lees ik nu geen argumenten terug dat de bepaling van de WBDBO mis is gegaan bij de genoemde branden. Hoogstens dat de praktijk weerbarstiger is dan het model wat we daarvoor gebruiken.

  Tja,
  Op bewegende beelden en tijdschalen van branden kan ik (eenieder) waarnemen dat het niet klopt.
  Of dat aan het model ligt, of aan de interpretatie daarvan door de gebruiker/toepasser (bijvoorbeeld het nalaten van de correctie op het minimum van de minimaal geteste vuurbelasting), of aan de resultaten van de daarmee verband houdende (repressieve) aannamen…dat is nu juist mijn argument om dat intensief bij elke ‘total loss’ te onderzoeken.

  De empirische werkelijkheid (praktijk) bepaalt immers wetenschappelijk de (on)waarde van elk model.
  En dat gebeurt systematisch niet na de grote brandrampen.
  Dat is feitelijk een ‘fictieve weigering’ om op de praktijk los te laten.

  U noemt de praktijk ‘weerbarstig’ en legt dus de aandacht bij de praktijk; maar de praktijk mag zijn die hij is!
  Het model moet de ongewenste/onbedoelde praktijk volgen; tenminste binnen wetenschappelijk verantwoorde ‘praktijken’.

  Het is wat flauw dat op incompetentie te gooien van de brandweer. De meeste brandweermensen die zich met de beoordeling van dit soort gebouwen bezig houden weten prima waar de verschillen zitten tussen het papier en de werkelijkheid. Alleen weten ze ook dat ze aan de geldende regels gebonden zijn, en dat er bepaalde grenzen zitten aan hun invloed. Natuurlijk zullen ze adviseren om betere voorzieningen te treffen dan het bouwbesluit voorschrijft, maar dat kan slechts een advies zijn. Of een aanvrager daar iets mee doet is aan hem. En de praktijk leert dat de meeste aanvragers en bouwers niets met die adviezen doen.

  De incompetentie geldt de hogere brandweerofficieren (wettelijke adviseurs!) en de onbekwaamheid voor de lagere leidinggevenden. Dat is vastgesteld door de bevoegde Inspectie taak van de minister.
  Dat mag uw wel ‘flauw’ noemen; maar dat is wel ‘off topic’ en subjectief; bovendien ‘op de man’ en nu gericht naar de verkeerde partij.

  Dat de wettelijk adviseurs (bedoelt u die eigenlijk wel?) de verschillen tussen papier en werkelijkheid wel inzien is inhoudelijk nietszeggend.
  Over welke inhoudelijke verschillen gaat het dan?

  Uw voorstelling van zaken dat het zou gaan om een ‘duel’ tussen ‘adviseur’ en een ‘aanvrager’ is in strijd met de wet.
  De adviseur adviseert op een vergunning aanvraag aan het bevoegd gezag; dit
  mag daarop slechts gemotiveerd afwijken altijd binnen de (wettelijke) regels. De adviseur heeft ook nog zijn richtlijnen die gerespecteerd dienen te worden.

  Als iemand afwijkt van het wettelijk advies dan kan dat alleen indien het gemotiveerd is gepasseerd in de vergunningsvoorwaarden. Dan is er juridisch geen sprake meer van ‘‘.

  Het bouwbesluit gaat uit van een standaardsituatie, er wordt bij een aanvraag niet getoetst of het daadwerkelijke gebruik wel overeenkomt met die situatie.

  Nee dat doet het Bouwbesluit niet. Let op de "" voor elke duurbepaling.
  Dat er bij de aanvraag niet op de totale vuurbelasting wordt getoetst mag zijn maar dat moet weer wel op de ‘gebruiksvergunning’ of nu ‘omgevingsvergunning’.
  Het staat eenieder vrij een gebouw neer te zetten dat later een, op personen en/of brandgevaarlijke ‘lading’, beperkt gebruik kent. Wat men maar slim vindt.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 47)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.