Brandpreventieforum Forums Bouw vluchten vanuit woningen langs kantoorruimtes

14 berichten aan het bekijken - 1 tot 14 (van in totaal 14)
 • Auteur
  Berichten
 • gerjo
  Bijdrager
  Post count: 17
  #1210 |

  Weer eens een casus, komt bij velen vast bekend voor, maar de 1 zegt dat het wel kan, de ander niet:

  De rode lijn representeert de interne brandcompartimentscheiding.

  Het trappenhuis is brvr, dus valt buiten het compartiment.

  De woningdeuren zullen in dat geval zelfsluitend uitgevoerd moeten worden. Los van het feit of je dat wil (want niet praktisch en wordt losgehaald etc), past dit naar mijn beste weten wel binnen de bandbreedte van het Bouwbesluit….

  Kan iemand zijn licht hierop laten schijnen?

  martijn_koot
  Bijdrager
  Post count: 26

  Als je vraag is of het mogelijk is dat de woningen en de kantoorruimten op hetzelfde trappenhuis uit mogen komen dan is dat o.b.v. art. 2.156 lid 11 toegestaan. Hier wordt aangegeven dat een vluchtroute een gemeenschappelijke vluchtroute kan zijn.

  brw mpv
  Bijdrager
  Post count: 11

  Zonder tweede vluchtroute voldoet de situatie niet aan artikel 2.156.
  Tenzij de brand & rookvrije vluchtroute een veiligheidstrappenhuis betreft

  jarnold ter meer
  Bijdrager
  Post count: 252

  Uit de schematische tekening kan ik opmaken dat er in deze situatie geen sprake is van een veiligheidstrappenhuis. Althans het trappenhuis is volgens de schematische tekening niet te bereiken via een niet-besloten ruimte. Daarmee voldoe je in deze situatie dus niet aan het Bouwbesluit en is daarom niet toegestaan.

  Uitzonderingen op deze regel zijn:
  – Trappenhuis op overdruk (gelijkwaardige oplossing);
  – Portiekflat (slechts in enkele situaties);
  – Volledig gescheiden wokkeltrap.

  Bij een portiekflat zou je de hele flat als 1 BC kunnen zien. Elke woonfunctie een subBC, immers hoeft een woonfunctie in een woongebouw niet een BC te zijn, maar wel een subBC. Het RC stel je gelijk aan het BC. Dan is deze situatie alleen toegestaan bij VG <= 6m boven meetniveau (dus maximaal 3 bouwlagen) en nog een paar voorwaarden.

  Voor een heldere en korte uitleg over brandveiligheid in de woningbouw verwijs ik je naar het stappenplan dat Nieman op hun site publiceert. Deze is te downloaden via: http://www.nieman.nl/pagina_248.html (ben zelf niet werkzaam bij Nieman overigens, dus ik probeer geen klanten te werven o.i.d.)
  Dit stappenplan is een goed handvat. Hierin wordt ook uitgelegd hoe om te gaan de portiekflatsituatie (en dus ook wanneer dit niet meer kan).

  De situatie die bovenin op tekening staat kan dus niet zonder aanpassingen. Het ontwerp herzien is daarbij de beste oplossing, maar als het niet anders kan een overdruktrappenhuis. Let op dat een overdruktrappenhuis de nodige aandacht vergt bij het installatietechnische ontwerp, maar ook de controle en onderhoud ervan. Met name dat laatste is voor veel brandweerkorpsen lastig, omdat hieraan geen formele eisen zijn gesteld. De brandweer zit dus met een handhavingsprobleem. Een adviseur zou je erop moeten wijzen dat de gelijkwaardige oplossing onderdeel is van de bouwaanvraag en er daarom ook in de toekomst tijdens gebruik vanuit gegaan mag worden dat de installatie als zodanig functioneert. Kortom de gebruiker/eigenaar is verantwoordelijk voor het functioneren en dus het onderhoud en de controle hiervan.

  gerjo
  Bijdrager
  Post count: 17

  Uit de schematische tekening kan ik opmaken dat er in deze situatie geen sprake is van een veiligheidstrappenhuis. Althans het trappenhuis is volgens de schematische tekening niet te bereiken via een niet-besloten ruimte. Daarmee voldoe je in deze situatie dus niet aan het Bouwbesluit en is daarom niet toegestaan.

  Wil je me op het exacte artikel wijzen?

  Overigens is in deze situatie niet meer dan 800m2 woonfunctie op de enkele vluchtroute aangewezen, 2 woonfuncties in totaal (beide < 150m2) en ligt de hoogte van de hoogte verblijfsvloer op exact 12,5 m….

  …Deze is te downloaden via: http://www.nieman.nl/pagina_248.html (ben zelf niet werkzaam bij Nieman overigens, dus ik probeer geen klanten te werven o.i.d.)…

  De link verwijst niet naar een ‘stappenplan’.

  jarnold ter meer
  Bijdrager
  Post count: 252

  De artikelen zijn te veel om op te noemen, maar staan wel allemaal in het stappenplan
  Volgende poging dan maar:
  http://www.nieman.nl/content/files/Stap … 2-2005.pdf

  gerjo
  Bijdrager
  Post count: 17

  Noem er eens 2 van die artikelen dan en bij voorkeur 2 cruciale (bijv uit 2.13 en 2.17/2.18)?

  En dat stappenplan is mooi, maar die gaat niet over gemeenschappelijke vluchtroutes en vluchten langs andere brandcompartimenten (kantoor kan net zo goed een winkel zijn oid).

  Daarbij ligt het trappenhuis dus buiten het BC en kan zelfs 60 minuten ‘veilig’ gebruikt worden om te vluchten of een inzet van de brandweer kan hierover ‘veilig’ gedaan worden. Hierover wordt in het stappenplan niks gezegd en het is in mijn beleving niet noodzakelijk om het trappenhuis in het BC van de woonfuncties te laten vallen (aanvrager bepaald…).

  Misschien moet ik de vraag anders stellen en niet zozeer relateren uit de prestatie-eisen van het Bouwbesluit, maar meer baseren op de functionele eis…

  "Is vluchten uit dit gebouw onveilig?"

  Hierbij lettende op:
  – TH buiten BC (want brvr).
  – woning apart BC/RC/subBC.
  – kantoren apart BC/RC.
  – Ruimtebewaking (incl slow-whoop) in kantoren incl bewaking in TH.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Het lijkt mij (wanneer je het per onderdeel bekijkt) voldoen aan het bouwbesluit. Voor de woningen voldoe je aan art. 2.157 lid 5a (volgens eigen zeggen), en dus mag je met 1 vluchtroute in een trappenhuis volstaan. De standaard portieksituatie, zeg maar.

  Wanneer je kantoorruimtes aan de eisen van 2.156 voldoen (wat ik nu niet kan beoordelen), en je neemt in ogenschouw dat vluchtroutes gemeenschappelijk mogen zijn, is er bouwbesluittechnisch geen probleem zolang de vluchtroutes ook nog voldoen aan de eisen uit afd. 2.19 (bijv. qua opvang- en doorstroom)

  Let er wel even op dat er in de casus wordt gesteld dat het trappenhuis een BRVVR , terwijl je dit niet uit het bouwbesluit kunt terugherleiden. In art. 2.158 wordt gesteld dat de ruimte aan dezelfde eisen dient te voldoen als een BRVVR, maar niet dat de status meeveranderd met dat eisenpakket. Subtiel verschilletje, wat vooral voordelen biedt nadat je het trappenhuis uit bent… In dit geval zou het niet heel veel uitmaken, omdat ik aanneem dat het trappenhuis BRVVR is omdat het kantoor te groot is om met een RVVR af te doen. :wink:

  Maarreh… ik denk dat je het niet kunt verbieden, bouwbesluit in de hand. Je mag je natuurlijk wel afvragen of de situatie echt veilig en wenselijk is, maar ‘mijn mening’ staat op dat moment niet bij het lijstje weigeringsgronden voor een bouwvergunning.

  jarnold ter meer
  Bijdrager
  Post count: 252

  @Gerjo: Gooi je nu het Bouwbesluit ff aan de kant? Krijg je leuke discussies, want ik ben het met je eens dat in sommige situaties de brandveiligheid niet in het geding komt terwijl het formeel net niet aan het Bouwbesluit voldoet…

  Anderzijds worden er soms ook situaties geaccepteerd die het omgekeerde tot gevolg hebben. Een leuk voorbeeld hiervan heb ik eens meegemaakt bij een gebouw waarin 2 rookvrije vluchtroutes vereist waren. In deze situatie was er maar 1. Wij hebben toen voorgesteld om een volledig gescheiden wokkeltrap en route naar de uitgang te creëren. Er is toen wel een gescheiden wokkeltrap bedacht, maar deze viel weer samen voor de uitgang. Hierdoor werd naar mijn mening een situatie gecreëerd die nog minder veilig is dan het al was. Waar het samenvallen tijdens vluchten eerst gelijkmatig verdeeld was, komt dat nu opeens in een keer samen waardoor het gedrang op deze plaats naar mijn mening groter is dan het al was… De gemeente ging akkoord, terwijl je dus niet formeel aan het Bouwbelsuit voldoet en de situatie naar mijn mening alleen maar gevaarlijker is geworden… Uiteraard hebben wij dit aangegeven, maar hier werd niet naar geluisterd, want "het is toch immers goedgekeurd door de gemeent….". Een duidelijk voorbeeld van de kop in het zand steken lijkt mij :( . De eigenaar/gebruiker blijft altijd verantwoordelijk. Maar goed, dit even off topic.

  Betreft de case: je hebt te maken met 2 eisenpakketten. Als dat het geval is, telt altijd de zwaarste eis. Ik denk dat hetgeen Joachim stelt juist is. Echter moet je dan inderdaad wel voldoen aan de gestelde oppervlaktes uit artikel 2.156 lid 5, of 6 en 7. Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing.

  gerjo
  Bijdrager
  Post count: 17

  Ok. Mijn dank voor de snelle toelichting! Ik krijg nu toch een beetje het idee dat dit dus een optie is volgens het Bouwbesluit.

  En Jarnold, ik gooi niet per definitie het bouwbesluit aan de kant, maar wil soms wel verder kijken dan mijn neus lang is en daarbij dus controleren wat nu het onderscheid is tussen functioneel en prestatiegericht…

  Echter, mijn senior wil bovenstaande nu afkeuren op grond van artikel 2.170 lid 2(?)…

  Afkeuren betekent in die zin dat het trappenhuis een hogere status moet krijgen (want vuurlast <3500MJ), want er ontsluit immers een rookvrije vluchtroute (die vanuit de kantoren via de gang naar de ‘voordeur’ van het TH) direct op het vluchtTH.

  Lijkt mij geen grond voor een ‘bezwaar’, maar eerder een voorwaarde… Daarbij vind ik het ietwat vergezocht, maar 2.170 lid 2 wordt expliciet aangestuurd voor een woonfunctie ter bescherming van hun vluchtroutes.

  Hoe is jullie mening hierover?

  Op het TH ontsluit verder in totaal nog geen 400m2 aan kantoor, dus aan 2.156 wordt ruimschoots voldaan.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  2.170 gaat over veiligheidstrappenhuizen, en dat is dit niet. Onzin dus om dat artikel van toepassing te brengen.

  peter
  Bijdrager
  Post count: 584

  Het Bouwbesluit kent geen artikelen die zich, onder de genoemde voorwaarden, tegen deze situatie verzetten.

  jarnold ter meer
  Bijdrager
  Post count: 252

  Let op lid 1 van dit artikel gaat inderdaad over veiligheidstrappenhuizen. Lid 2 daarentegen gaat over vluchttrappenhuizen. In het Bouwbesluit staat:

  Als je de Nota van Toelichting erbij pakt wordt het een stuk duidelijker wat hiermee wordt bedoeld.

  In de Nota van Toelichting staat het volgende:
  [*]de vluchtroute die door dat trappenhuis voert een brand- en rookvrije vluchtroute is, en[/*]
  [*]het trappenhuis in de vluchtrichting uitsluitend kan worden bereikt vanuit een niet-besloten ruimte.[/*][/list:u]
  Een veiligheidstrappenhuis moet aan de vluchtende een bijzondere mate van veiligheid bieden. Daarom schrijft het eerste lid voor, dat de constructie-onderdelen die in dat trappenhuis liggen of het omhullen, slechts een zeer geringe vuurbelasting mogen leveren. Dat betekent in de praktijk dat trappen, vloeren en wanden van steenachtig materiaal moeten zijn. Bovendien mogen in deze ruimte slechts deuren, ramen ten behoeve van daglichttoetreding, leuningen en plinten van hout zijn uitgevoerd.
  De gegeven eis van 3.500 MJ per bouwlaag is afgestemd op de in de praktijk nog realiseerbare bouwkundige oplossingen. Met de wijziging van artikel 2.170, tweede lid, worden de in het geconverteerde Bouwbesluit onbedoeld geïntroduceerde belemmeringen bij het bouwen van portiekflats weer weggenomen (Stb. 2002, 516). Het met artikel 2.170 corresponderende onderdeel in artikel 1 van het wijzigingsbesluit (Stb. 2002, 203), dat deze belemmeringen niet volledig wegnam, is gelijktijdig vervallen (Stb. 2002, 516).[/i]

  In stap 13 van het stappenplan die ik een paar posts terug heb geplaatst wordt dit helder uitgelegd. Je zou het inderdaad als voorwaarde mee kunnen nemen.

  gerjo
  Bijdrager
  Post count: 17

  Ik ben eruit met de senior.

  Mits 2.170 lid 2 meegenomen wordt als voorwaarde….

  Iedereen bedankt voor de inbreng, fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar.

14 berichten aan het bekijken - 1 tot 14 (van in totaal 14)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.