Brandpreventieforum Forums Gebruik Vlucht plattengronden

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)
 • Auteur
  Berichten
 • anonymous
  Bijdrager
  Post count: 181
  #79 |

  Wanneer kan een brandweer Vluchtplattengronden eisen? (die plattengronden aan de muur waar de weg naar de uitgang op staan)

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Twee mogelijkheden (die vaak met elkaar samenvallen)

  1. er is in het gebouw een ontruimingsalarm (evt. i.c.m. een brandalarm) aanwezig

  2. je hebt een BHV-organisatie.

  In het eerste geval eist de brandweer het, in het tweede geval de ARBO-inspectie.

  anonymous
  Bijdrager
  Post count: 181

  een brandweer kan (bijna) nooit een tekening eisen met uitzonderings als : dit is opgenomen in de plaatselijke bouwverordening. meestal is dit niet het geval en is het dus een arbo aangelegenheid.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Nee, de brandweer is gek… :roll:

  Een clausule hiervoor is opgenomen in de Modelverordening van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, en als zodanig in bijna elke gemeentelijke bouwverordening overgenomen. Het staat in bijlage III art. 9.

  Sommige gemeentes voegen aan deze clausule nog de vermelding toe dat ze de ontruimingsplannen volgens NTA 8112 opgesteld willen hebben (praktijkrichtlijn van het NNI), maar ook wanneer dit niet wordt gevraagd kan de brandweer plattegronden vragen, omdat je de personen die in het gebouw aanwezig zijn de mogelijkheid wilt geven ZELFSTANDIG te vluchten.

  Wanneer je hierop doorredeneert is het ook logisch dat er bij een ontruimingsplan vanuit de ARBO naast de plattegronden die worden opgehangen, ook losse plattegronden voor de BHV’ers beschikbaar worden gesteld. ten slotte zijn dat gestuurde ontruimingen.

  Je moet wel het verschil maken tussen een wettelijk geeiste installatie en een vrijwillig aangebrachte installatie. Deze laatste hoeft niet persé met een ontruimingsplan te worden uitgevoerd. Er zijn echter héééél weinig vrijwillige installaties.

  J>

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  De brandweer is niet gek, maar een plattegrond hoeft niet :)

  Onderstaand heb ik een kleine discussie geplakt over ontruimingsplattegronden.

  Het is interessant om evnetueel de discussie hierover een na te lezen op:
  http://www.iavm.nl
  klik dan rechtsboven op iavm-l distributielijst
  kies voor "search this archive"
  en vul als zoekterm "plattegrond" in

  cu,
  Loe

  Date: Fri, 26 Nov 2004 09:18:55 +0100
  Reply-To: Forum voor Veiligheids-/Arbo- en Milieukundigen
  <[log in to unmask]>
  Sender: Forum voor Veiligheids-/Arbo- en Milieukundigen
  <[log in to unmask]>
  From: Jos Putman <[log in to unmask]>
  Subject: Re: Plattegrond
  Content-Type: multipart/alternative;

  Beste Piet,

  Het klopt dat de deze NTA als alle andere technische afspraken en normen
  geen wetgeving is, maar het is wel een compromis die met veel moeite tot
  stand is gekomen. In het verleden had iedere brandweer organisatie zijn
  eigen Ideeën m.b.t. ontruimingsplannen. Op initiatief van o.m. brandweer
  regio Haaglanden is er een landelijke overeenstemming m.b.t. dit soort
  zaken. Het kan altijd beter en de NTA 8112 moet gezien worden tot de eerste
  start om te komen tot een volwaardig document waarbij binnen sociale
  partners, overheid en deskundigen commitment over kan ontstaan. Persoonlijk
  ben ik wel van mening dat een plattegrond, vooral in comlexe organisatie
  meer duidelijkheid geeft en meer inzicht verschaft voor personen die de
  vluchtwegen en nooduitgangen in gebouwen moeten / willen beoordelen. Maar
  ook voor bezoekers en derden is het een goed hulpmiddel om je te kunnen
  orienteren bij eventuele calamiteiten.

  Groeten,

  Jos Putman

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  Van: Piet Tolsma [mailto:[log in to unmask]]
  Verzonden: donderdag 25 november 2004 17:26
  Aan: [log in to unmask]
  Onderwerp: Re: Plattegrond

  Beste Jos,

  De NTA is geen wettelijk document en in het verleden is op deze lijst al
  eens een discussie gevoerd over de kwaliteit van deze producten. En dat was
  niet echt in positieve zin.

  Beste mensen, denk na over plattegronden.

  Het moet een functie hebben en niet alleen voor het plattegrond-producerende
  bedrijf!!

  Piet Tolsma

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  Van: Forum voor Veiligheids-/Arbo- en Milieukundigen
  [mailto:[log in to unmask]] Namens Jos Putman
  Verzonden: donderdag 25 november 2004 17:10
  Aan: [log in to unmask]
  Onderwerp: Re: Plattegrond

  Beste Piet, Henny en andere listers,

  Van uit de NTA 8112-serie m.b.t. ontruimingsplannen wordt wel om een
  plattegrond gevraagd. Reden hiervoor is o.m. om meer inzicht te krijgen in
  de beschikbare vluchtwegen en nooduitgangen. Door invulling te geven aan
  deze NTA, wordt tevens voldaan aan de eisen van uit de gebruiksvergunning
  ten aanzien van het ontruimingsplan. Meer informatie over deze NTA-serie is
  te verkrijgen bij NEN te Delft.

  Groeten,

  Jos Putman

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  Van: Piet Tolsma [ mailto:[log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]> ]
  Verzonden: donderdag 25 november 2004 16:57
  Aan: [log in to unmask]
  Onderwerp: Re: Plattegrond

  Beste Henny en andere listers,

  Als het bevoegd gezag dan plattegronden gaat eisen vraag dan als
  vergunningaanvrager waarom!!!

  Argument: voor de vluchtroutes
  Tegenargument: Mijn veiligheids- en gezondheidssignalering voldoet aan alle
  eisen. Plattegronden zijn derhalve niet nodig.

  Argument: Voor de hulpverleners
  Tegenargument: Dat is uw eigen verantwoordelijkheid. indien nodig, dan moet
  de brandweer een aanvalsplan maken.

  Succes!

  Piet Tolsma

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  Van: Forum voor Veiligheids-/Arbo- en Milieukundigen
  [ mailto:[log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]> ] Namens
  HRsecurity B.V.
  Verzonden: maandag 22 november 2004 22:32
  Aan: [log in to unmask]
  Onderwerp: Re: Plattegrond

  Beste Werner,
  Plattegronden eisen op basis van de arbowet en regelgeving is genoegzaam
  door velen al aangegeven als niet relevant en (eigenlijk) altijd overbodig.

  Waar je wel mee zit is de gebruiksvergunning die op basis van de
  bouwverordening kan worden geeist. Dan krijg je te maken met de uitvoerder
  van de verordening die namens B&W eisen gaan stellen. De uitvoerder, vaak de

  brandweer, kan dan eisen dat er plattegronden worden aangebracht. Het
  zal/kan dan moeilijk worden te voorkomen dat een overbodige maatregel wordt
  opgelegd.

  Henny Reudink

  anonymous
  Bijdrager
  Post count: 181

  Bovenstaande staat in het Arbobesluit: behoorlijk algemeen dus. Vanuit de arbowetgeving worden vluchtwegplattegronden dus niet met name genoemd!
  In bouwbesluit en bouwverordening zul je dergelijke eisen niet tegenkomen, aangezien het hier geen bouwkundige eis of functie-eis betreft.

  Groeten,

  Vincent
  SPM managementadvies BV
  http://www.spm-advies.nl

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.