Brandpreventieforum Forums Bouw Toegang brandweer

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)
 • Auteur
  Berichten
 • buro archipel
  Bijdrager
  Post count: 2
  #2745 |

  situatie: woongebouw boven tentoonstellingshal, woongebouw start op +14m. in dit woongebouw is 1 trappenhuis niet verticaal doorgezet naar maaiveld. Daarmee niet direct toegankelijk voor Brandweer.
  Toegang brandweer via trappenhuis tot + 14m. Dan horizontaal via vluchtweg van ca. 40m voor toegang tot het tweede trappenhuis van het woongebouw. Hoogste vloer ligt op 35m.
  Vraag: is dit toegestaan?

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Als je ervoor zorgt dat de brandweer water binnen kan krijgen, bijvoorbeeld door het voorzien in droge blusleidingen op strategische plekken. Overleg met de brandweer over hun inzetdiepte.

  vuurbaas
  Bijdrager
  Post count: 23

  Hoe is de horizontale vlucht/toegangsweg geborgd ?, loopt deze over een hout op staal dak, of een bitumendak.
  Anders gezegd, als er brand is beneden kunnen de bewoners dan nog vluchten ?, en kan een autospuit bezetting nog wel bij het woongebouw komen ?

  buro archipel
  Bijdrager
  Post count: 2

  Droge blusleidingen worden wel verticaal doorgezet naar maaiveld.
  De horizontale toegangsweg loopt over betonnen dak.
  Bewoners kunnen onafhankelijk vluchten naar openbare ruimte, hier kan de brandweer echter niet komen, vandaar de vraag.
  Overleg met de brandweer gaan we zeker doen en dat is prettiger met jullie feedback, waarvoor dank!

  –kruisje–
  Bijdrager
  Post count: 665

  Bewoners kunnen onafhankelijk vluchten naar openbare ruimte, hier kan de brandweer echter niet komen, vandaar de vraag.

  Hoezo kan de brandweer daar niet komen? Je laat de mensen toch niet wachten op een afgesloten plein?

  vuurbaas
  Bijdrager
  Post count: 23

  Waarom kan er geen autospuit in de openbare ruimte komen ?, wat is dan de definitie van openbaar. Ligt het gebouw ver weg van een toegangsweg ? ( de toegang van een gebouw bedoeld voor verblijf van personen dient minder dan 10 meter van de openbare weg te liggen )
  Lees net je eerste bericht nog eens en het lijkt of je bedoeld dat er twee trappenhuizen zijn, waarvan er 1 niet tot maaiveld loopt, correct ?
  Bij een dergelijke hoogte en zo’n woontoren moet je twee kanten op kunnen vluchten, dat gebeurd soms met 2 trappen of met een wokkeltrap. ( nieuwbouw ).
  Een vluchtroute kan soms horizontaal lopen over een dak, maar dat de toegang van de brandweer zo is geregeld, kan naar mijn mening niet, immers, bij een vloerhoogte > 20 meter zal er ook een brandweerlift aanwezig moeten zijn.
  Het zou wel vreemd zijn als de bezetting eerst via een vluchtroute naar een dak moet zeulen met de aanvalstassen, om dan nog een horizontale afstand over het dak af te moeten leggen, en dan pas bij de eigenlijke toegang van het woongebouw te komen. Daarmee voldoet dit niet aan het bereikbaarheidsartikel uit de BV.
  * edit* zie dat ik te snel ga……
  Als de hoofdtoegang bereikbaar is vanaf de openbare weg op minder dan 10 meter, en daar opstelruimte is voor een autospuit, en daar het voedingspunt van de DBL is, en een brandkraan op < 15 meter, en er een brandweerlift is dan zou het kunnen. Dan blijft de geschiktheid van de tweede route als vluchtroute over. Hoe zit het met de materialisering, en vooral de hoofddraagconstructie. Is de hal eronder gesprinklerd ?,

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  Beste vuurbaas,

  Kun je mij vertellen waar die 10 meter staat?
  In het bouwbesluit staat m.i dat een brandweervoertuig de brandweeringang minimaal tot 40 meter moet kunnen benaderen.
  (Art 6.38)

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Stedenbouwkundige voorwaarde, staat waarschijnlijk nog in de bouwverordening… En die voorwaarde is niet zozeer bedoeld om de brandweer te steunen, maar om de vuilnismannen en postbodes van dienst te zijn.
  Wat je zegt klopt trouwens wel, uit mijn hoofd opstelplaats max 40 meter vanaf DE brandweertoegang, en binnen 10 meter van een waterpunt.

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  Stedenbouwkundige voorwaarde, staat waarschijnlijk nog in de bouwverordening… En die voorwaarde is niet zozeer bedoeld om de brandweer te steunen, maar om de vuilnismannen en postbodes van dienst te zijn.
  Wat je zegt klopt trouwens wel, uit mijn hoofd opstelplaats max 40 meter vanaf DE brandweertoegang, en binnen 10 meter van een waterpunt.

  Misschien 10 meter voor de vuilnswagen ergens,.. :shock:

  Maar voor de brandweer moeten die toch echt uit de bouwverordening zijn gehaald sinds BB2012.

  vuurbaas
  Bijdrager
  Post count: 23

  Klopt, Bouwverordening. Inderdaad ook voor vuilniswagens en ambulances bedoeld. Maar werd zeker toegepast met het doel een autospuit de toegang van bijv. Een portiekflat op 10 meter te kunnen naderen. Kijk maar eens hoe Amsterdam Geuzenveld is gebouwd. Voor zover ik weet is dit artikel niet uit de BV gehaald, kan ik nu alleen niet nakijken, ben druk aan het inpakken :-)
  Dan nog, aangezien er een vulpunt DBL is zal er een opstelplaats voor een autospuit op < 15 meter moeten zijn en vanaf de opstelplaats een brandkraan op <10 meter ( ff uit me hoofd, hang me er niet aan op )
  Fijne vakantie.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Maar voor de brandweer moeten die toch echt uit de bouwverordening zijn gehaald sinds BB2012.

  Niet helemaal. Bouwbesluit gaat over ‘gebouwen’ en de voorzieningen daaromtrent. Je hebt bluswatervoorzieningen die onderdeel zijn van het gebouw, daarover gaat het Bouwbesluit. Maar over openbare bluswatervoorziening heeft het Bouwbesluit dan weer niets te zeggen. Je zult in het artikel ook zien dat de eis van 40 meter gaat over die ‘gebouwgebonden bluswatervoorziening’, bijvoorbeeld een droge blusleiding. Dat zegt op zich niets over de opstelplaats van een brandweervoertuig.

  Het bouwbesluit heeft voor die opstelplaats en de toegangsweg erheen ook wel een eis, en daar zie je die 40 meter ook terugkomen. Maar tegelijk zie je aan die artikelen ook dat er nog een hoop lokale invloed mogelijk is. Bijvoorbeeld alle vermeldingen dat B&W een opstelplaats niet nodig hoeven te vinden, of die in 6.37 lid 3, dat een bestemmingsplan of verordening de uitvoering van je toegangsweg anders kan vormgeven dan het Bouwbesluit dit voorschrijft.

  Aan alles zie je dat de opstelplaatsen en toegankelijkheid niet alleen een technische eis zijn, maar ook vooral een ‘ruimtelijk’ of ‘stedenbouwkundig’ aspect. En die aspecten staan nog steeds in de bouwverordeningen. Het plan was om ook deze regels na 2013 te centraliseren, maar ik heb nog geen echte bewegingen in die richting gezien.

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  Joachim,

  De toelichting geeft aan dat het bouwbesluit dus wel wat zegt over de openbare bluswatervoorziening!

  Dus als de bouwverordening 30 meter voorschrijft is dat dus strijdig met de hogere regelgeving.

  En je ziet ook dat de voorschriften voor een toegangsweg 1op1 zijn overgenomen uit de (model)bouwverordening. De wetgever heeft voor ogen gehad om dit soort voorschriften juist uit de bouwverordening te halen. Maar blijkbaar 100% was een stap te ver want er is wel een escape met een verwijzing naar bestemmingsplan/gemeentelijke verordening.

  vuurbaas
  Bijdrager
  Post count: 23

  Artikel 2.5.3 Bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer.
  Brandblusvoorzieningen
  1. Indien de toegang tot een bouwwerk dat voor het verblijf van mensen is bestemd, meer dan 10
  meter is verwijderd van een openbare weg, moet een verbindingsweg tussen die toegang en het
  openbare wegennet aanwezig zijn die geschikt is voor verhuisauto’s, vuilnisauto’s, ziekenauto’s,
  brandweerauto’s en het overige te verwachten verkeer.
  2. Een geschikte verbindingsweg in de zin van het eerste lid moet, tenzij de gemeenteraad voor de
  desbetreffende weg in een bestemmingsplan of in een verordening of anderszins voorschriften
  heeft vastgesteld:
  a. een breedte hebben van ten minste 4,5 m en over een breedte van ten minste 3,25 m zijn
  verhard;
  b. zijn verhard op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten
  minste 14.600 kg en zijn voorzien van de nodige kunstwerken; en
  c. op doeltreffende wijze kunnen afwateren.
  3. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op een bijgebouw, als bedoeld in artikel 2,
  onder b, van het Besluit bouwwerken, voorzover dit bijgebouw niet tot bewoning bestemd is,
  maar wel tot een hoofdgebouw behoort dat op hetzelfde terrein is gelegen.
  4. Nabij ieder bouwwerk dat voor het verblijf van mensen is bestemd, moeten zodanige
  opstelplaatsen voor brandweerauto’s aanwezig zijn, dat een doeltreffende verbinding tussen die
  auto’s en de bluswatervoorziening kan worden gelegd.
  5. Bij afwezigheid van een toereikende openbare bluswatervoorziening moet worden zorg gedragen
  voor een doeltreffende niet-openbare bluswatervoorziening.
  6. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en het
  vierde lid, indien de aard, de ligging en het gebruik van het bouwwerk zich daarvoor lenen.

  vuurbaas
  Bijdrager
  Post count: 23

  Beste Louis,

  ik zie niet in waarom dit niet toegepast kan worden vanuit de Bouwverordening.
  Er is bij de wijziging geen intentie geweest om het te schrappen dus….
  Feit is dat maar weinig adviseurs deze materie kennen en toepassen.

  freddy x
  Bijdrager
  Post count: 67

  @Vuurbaas

  Ik denk dat er ook wel een goede reden is waarom "maar weinig adviseurs deze materie kennen en toepassen"… in 2013.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.