Brandpreventieforum Forums Bouw Stopplaatsen brandweerliften

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
 • Auteur
  Berichten
 • tim jansen
  Bijdrager
  Post count: 3
  #1814 |

  Ik ben op dit moment bezig met een afstudeeropdracht naar brandveiligheid. Naar aanleiding van deze opdracht bekijk/toets ik enkele plannen om in de materie te komen. Nu kom ik het volgende probleem tegen;
  Ik heb een project, een combinatie van zorg en wonen in een woontoren van 70m. Nu moet er een brandweerlift in het gebouw komen. het volgende valt me op, de brandweerlift loopt niet door tot de kelder. Blijkbaar was dit niet nodig want er was een andere mogelijkheid(via toetreding van een trap) om de kelder te bereiken.
  Voor de zekerheid heb ik er tog even de nen(NEN-EN 81-72) op na geslagen. hierin staat in 5.2.2 Onder Fundamentele brandweerlifteisen; Een brandweerlift moet een stopplaats hebben op elke verdieping van het gebouw.
  Hoe moet ik hiermee omgaan? Er staat namelijk geen toelichting/gedachten gang over deze eis beschreven!
  In principe zal de brandweerlift ook een stopplaats in de kelder moeten hebben, maar aangezien er ook een mogelijkheid is om via de trap de kelder te bereiken kan ik me goed voorstellen dat dit niet hoeft…

  Wie kan mij helpen?

  Met vriendelijke groet,
  Tim Jansen

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  Wanneer heb je een brandweerlift nodig?

  Wat is het doel van een brandweerlift?

  tim jansen
  Bijdrager
  Post count: 3

  Je hebt een brandweerlift nodig wanneer je een vloer hebt voor het verblijven van mensen in een verblijfsgebied dat hoger ligt dan 20 m boven het meetniveau of bij minder zelfredzame personen. Het doel van een brandweerlift is het kunnen transporteren van materieel over de lift zodat de brandweer bij brand niet alles over de trap hoeft te sjouwen. zo is men sneller in staat om de brandhaart te bestrijden.

  Maar natuurlijk begrijp ik dat als men in de kelder moet zijn, men gemakkelijk het materieel over de trap kan transporteren, aangezien men maar één verdieping hoeft te dalen. Wat ik wil weten is waarom staat er in de NEN-EN 81-72 dat een brandweerlift op elke verdieping moet stoppen. Wat is de gedachtengang hierachter.

  Alvast hartelijk bedankt.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Wanneer je geen stopplaats hebt op elke verdieping voldoe je niet rechtstreeks aan de NEN-EN 81-72. De gedachte achter deze eis staat niet in de norm vermeld, maar ligt m.i. een beetje in de eis opgesloten: de brandweer moet elke verdieping gemakkelijk met de brandweerlift kunnen bereiken. Als er redenen zijn om hier niet aan te voldoen – wat met een kelder goed het geval kan zijn – zul je moeten onderbouwen dat er sprake is van een gelijkwaardige oplossing.

  [En de altijd terugkomende discussie (voor de juridische liefhebbers!) is dan: is dit gelijkwaardigheid ogv 1.5 Bouwbesluit 2003 waarvan goedkeuring nodig is door het college van B&W, of(/en?) is dit gelijkwaardigheid in het kader van de certificering van de lift waarvan goedkeuring nodig is door een Notified body? 8) ]

  –kruisje–
  Bijdrager
  Post count: 665

  Moet je brandweerlift voldoen aan de NEN-EN 81-72?

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Moet je brandweerlift voldoen aan de NEN-EN 81-72?

  Hoe leest gij? Wat zegt de regelgeving?

  sam
  Bijdrager
  Post count: 118

  Staat nergens in het Bouwbesluit dat ik een brandweerlift moet maken die voldoet aan NEN-EN 81-72…

  duiveltjeduiveltje
  Bijdrager
  Post count: 417

  art 1.1 brandweerlift: brandweerlift als bedoeld in NEN-EN 81-72;

  sam
  Bijdrager
  Post count: 118

  art 1.1 brandweerlift: brandweerlift als bedoeld in NEN-EN 81-72

  Inderdaad, dat is de definitie… :H:

  –kruisje–
  Bijdrager
  Post count: 665

  art 1.1 brandweerlift: brandweerlift als bedoeld in NEN-EN 81-72;

  Precies goed gelezen!

  Er staat niet dat de lift moet voldoen aan de NEN-EN 81-72, dan had het de verwijzing naar de norm ook in het artikel gestaan waarin de brandweerlift is aangestuurd. Zie bijvoorbeeld 2.193 hier staat de harde verwijzing naar de 1594 (…voldoet aan…).

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Dus dan vinden jullie ook dat je niet perse hoeft te voldoen aan de NEN 2580 wanneer het om oppervlaktebepaling gaat? :) Ik vind het zelf een nogal rare manier van opschrijven, vooral wanneer je ook artikel 120 van de Woningwet erbij pakt. Die komt ook terug in art. 44 lid 1 sub a, en daarin staat eigenlijk dat wanneer bijvoorbeeld het Warenwetbesluit Liften iets over een ‘brandweerlift’ zegt, dit automatisch ook wordt getoetst in de bouwaanvraag, en het niet voldoen een harde weigeringsgrond is.

  Bijna geen gemeente die er zo meer omgaat, maar je zou er in ieder geval uit kunnen opmaken dat er bij ‘een brandweerlift’ iets meer komt kijken dan alleen de eisen uit het Bouwbesluit. Volgensmij zit je veilig wanneer je in ieder geval een brandweerlift eist, en daarbij stelt dat het ding een keurmerk hiervoor moet hebben. Dan leg je de verantwoordelijkheid voornamelijk bij de uitvoering weg.

  Volgensmij voldoet meer dan de helft van de huidige brandweerliften trouwens niet aan ALLE eisen die ervoor gelden.

  sam
  Bijdrager
  Post count: 118

  Joachim,

  dit heeft niks met ‘vinden’ te maken: de wetgever heeft het nou eenmaal zo opgeschreven. Blijkbaar heeft men daar een bedoeling mee gehad…

  Trouwens, leuk dat je het Warenwetbesluit Liften erbij haalt, maar vertel eens wat deze zegt over brandweerliften…

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  @Sam,

  Prima, maar leg jij me dan eens uit wat de bedoeling van de wetgever hiermee was? En waarom die bedoeling dan niet zou gelden voor alle onderdelen van art. 1 lid 3, zoals bijvoorbeeld de oppervlaktebepaling en de term ‘hoofddraagconstructie’?

  Het warenwetbesluit liften geeft in art. 4b een verbodsbepaling tot het verhandelen en toepassen van liften die niet voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen. Daarna, vanaf art. 5, wordt er opgesomd welke eisen dat zijn, en wordt er gesteld dat er een productiecertificaat aanwezig moet zijn (CE-aanduiding) om het spul binnen de EU te mogen verhandelen. Het belangrijkste toetsingskader is de Richtlijn Liften, ofwel de 95/16/EG, die Europees is vastgesteld. Die laatste is dus het ‘verbindende internationale voorschrift’ waarover art. 120 van de Ww het heeft.

  Wanneer je dus weet dat een lift een brandweerlift dient te zijn, zou je daar tijdens de toetsing al op kunnen letten, of je zou een voorwaarde op kunnen nemen dat de brandweerlift die wordt toegepast in ieder geval CE moet zijn gemarkeerd, en bij oplevering moet zijn gecertificeerd als brandweerlift.

  Daarnaast is het eigenlijk een loze discussie, want wanneer je bij de grotere liftfabrikanten een ‘brandweerlift’ bestelt, gaan zij wel van de NEN-EN 81-72 uit als richtlijn voor het ontwerp. zie bijvorobeeld hier.

  tim jansen
  Bijdrager
  Post count: 3

  @ joachim,

  Volgensmij voldoet meer dan de helft van de huidige brandweerliften trouwens niet aan ALLE eisen die ervoor gelden.

  Daar ben ik het volledig met je mee eens, aangezien de eis van 60 min functiebehoud veelal niet behaald word. Mede doordat het voorportaal van de brandweerlift een lagere eis heeft dan de 60 min functiebehoud van de brandweerlift.

  zie http://www.brandweerkennisnet.nl/@4895/regelgeving/

  ab
  Bijdrager
  Post count: 205

  Heren,

  Dat de brandweerlift geen stopplaats in de kelder (maximaal één onddergrondse bouwlaag) heeft, of van de brandweer te hebben, zou natuurlijk ook met de inzet van de repressieve dienst te maken kunnen hebben.

  De repressieve dienst zou in een bouwwerk met meerdere bouwlagen, waarbij ze gebruik maken van een brandweerlift, bij een inzet over het algemeen één verdieping onder de brandhaard stoppen. Naar beneden toe gezien zou dat bij één ondergrondse bouwlaag dus een inzet vanaf de Bg zijn; de brandweerlift (be)hoeft dus geen stopplaats in de kelder te hebben.

  Ook de projectie conform de NEN 2535 sluit hier bij aan:
  – Indien de laagspanningsverdeelruimte, van waaruit de brandweerlift(en) worden gevoed op de 2e of hoger gelegenverdieping is gesitueerd, moet de brandmelder in deze laagspanningsruimte als aparte detectiezone signaleren (7.2.6).

  Ook hierbij is de gedachte dat bij een brand op de 1e verdieping, de inzet vanaf de Bg zal plaatsvinden en er dus bij een inzet op de 2e verdieping of hoger de brandweerlift pas gebruikt zal worden.

  En inderdaad niet alle ‘brandweerliften’ voldoen aan alle eisen. Bij een groot aantal ontbreekt de sluis.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.