Brandpreventieforum Forums Gebruik scootmobielen in rookvrije vluchtroutes

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)
 • Auteur
  Berichten
 • jano
  Bijdrager
  Post count: 222
  #1250 |

  Ik zit met een vraag waar ik zo niet uitkom, ik zou graag meerdere gedachtengangen van forumleden willen zien.

  In verzorgingstehuizen e.d. en ook woongebouwen voor ouderen zie je vaak scootmobielen in de rookvrije vluchtroute staan (bij de voordeur). In veel situaties worden die scootmobielen ook daar opgeladen. Indien die scootmobielen betrokken raken bij een brand of zelf brand veroorzaken dan heb je in mijn optiek een "groot" probleem. Het vluchten wordt bij in brand staande scootmobielen, die in de rookvrije vluchtroute staan ernstig bemoeilijkt.

  Is het mogelijk om op basis van artikel 2.9.1 van het Gebruiksbesluit het stallen van scootmobielen in rookvrije en brand- en rookvrije vluchtroutes te verbieden?

  jdg112
  Bijdrager
  Post count: 14

  Ja, dat is mogelijk.
  Ben ik op dit moment mee bezig, de woningbouwvereniging gaat naar een andere oplossing voor de scootmobielen kijken.
  Wil je meer informatie, stuur dan even een mailtje.

  jano
  Bijdrager
  Post count: 222

  jdg112, ik heb je een privebericht gestuurd.

  olaf van alst
  Bijdrager
  Post count: 71

  De model-bouwverordening gaf in artikel 24 van bijlage 3 een verbod op de opslag van goederen in rookvrije vluchtroutes van woon-, logies-, cel-, en gezondheidszorgfuncties. En dit artikel gaf een verbod op de opslag van goederen in brand- en rookvrije vluchtroutes.

  Deze eisen kom ik niet meer tegen in het Gebruiksbesluit. Je voorbeeld zou inderdaad dus mogen conform het Gebruiksbesluit. Volgens mij is het ook, conform het Gebruiksbesluit, toegestaan dat er goederen worden opgeslagen in een van brand- en rook gevrijwaard trappenhuis.

  Ik hoop dat ik geen gelijk heb maar ik ben erg benieuwd naar reactie hierover.

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  Het is toch een woonfunctie, andere woonfunctie? De materialen in een rookvrije vluchtroute dienen aan klasse 2/B te voldoen. Helaas is in tegenstelling tot de Bouwverordening de eis dat de inrichting aan dezelfde eis voldoet vervallen.

  Volgens het Gebruiksbesluit zou je deze dingen gelijk kunnen trekken aan aankleding
  Artikel 2.1.3 Aankleding in een besloten ruimte
  1. Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren.
  Dit gevaar is niet aanwezig indien:
  a. de aankleding een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en
  een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden;
  b. de aankleding onbrandbaar is, of
  c. de aankleding een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar
  levert.

  Artikel 2.9.1 Voorkomen van belemmeringen en hinder
  Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden
  in, op, aan of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te
  werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen,
  middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins
  belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken waardoor:
  a. brandgevaar wordt veroorzaakt;
  b. melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt
  belemmerd;
  c. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of
  d. het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd

  de toelichting zegt:
  Enkele voorbeelden van situaties waarin een beroep op het kapstok-
  artikel noodzakelijk kan zijn:
  – indien brandgevaar wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld het opslaan
  van brandbaar materiaal of het verzamelen van afval in een onveilig
  opgestelde container (onderdeel a);
  – indien een vluchtroute obstakels bevat die brandgevaar opleveren of
  snel vluchten bij brand onmogelijk maken (onderdelen a en c);

  De vraag is echter of het werkelijk een gevaar oplevert. Als het bij de ingang is, er is dan vaak sprake van twee vluchtroutes. Er mag er een geblokkeerd zijn. De gang waar de woningen aan grenzen is een rookvrije vluchtroute. De woningen zijn met een B30 scheiding van de gang afgescheiden. Theoretisch kan men dus veilig in de woning blijven zitten. bij een :BRAND: komt de :brwman: er is een BMI, dus melding binnen 5 minuten, 20 minuten na ontstaan is de brandweer ter plaatse, die heeft 10 minuten om de scooter in de gang te blussen.

  Voor het benutten van het kapstokartikel zal je dus goed moeten motiveren waarom de situatie onveilig is (en dus een antwoord moeten hebben op bovenstaande stelling).

  Bij het opladen vaan accu’s kan er mogelijk waterstofgas vrijkomen. Er zal voor gewaakt moeten worden dat dit niet mogelijk is (techniek), of dat het gas zich niet kan ophopen (ventilatie).

  Besef wel dat je met het klakkeloos verbieden van deze opstelling van de scootmobielen een maatschappelijk probleem veroorzaakt. Waar moeten deze dingen dan staan? In de kamer? Weet je zeker dat de bewoner dood gaat bij brand in de nacht. In de scooterberging buiten: de bewoner gebruikt de scootmobiel niet, komt niet meer buiten, en vereenzaamd. Resultaat de bewoner gaat eerder dood.

  Door goed na te denken over de risico’s van de scootmobielen in de gang, en het terugdringen van deze risico’s moet je tot een acceptabel niveau van brandveiligheid kunnen komen.

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  http://www.enschede.tctubantia.nl/16690 … cootmobiel

  http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/stad/ … latinaflat

  http://www.hrh.nl/smartsite.shtml?id=8005

  :wink:

  (…)

  Door goed na te denken over de risico’s van de scootmobielen in de gang, en het terugdringen van deze risico’s moet je tot een acceptabel niveau van brandveiligheid kunnen komen.

  Acceptabel is een subjectief begrip voor de verschillende partners in dit voorbeeld. Voor een bewoner kan het onacceptabel zijn om naar het eind van de gang te moeten lopen waar een hok gemaakt is voor het opladen van de scootmobielen. Voor de directeur kan het onacceptabel zijn om op iedere verdieping een oplaadhok te maken, hij heeft meer aanmeldingen dan plaats. Wat is nu de kans dat precies in zijn tehuis brand ontstaat… Voor de brandweer kan het onacceptabel zijn dat de scootmobielen in de gang staan… :roll:

  Iedere betrokkene heeft zijn eigen niveau van acceptabel. En op zijn oerhollands komen we dan weer in het polderen uit… geven en nemen. Ik ben er een voorstander van om er strak in te gaan en dan eventueel maar een rechtelijke uitspraak te krijgen of ik de wet goed interpreteert. :wink:

  (…)

  De vraag is echter of het werkelijk een gevaar oplevert. Als het bij de ingang is, er is dan vaak sprake van twee vluchtroutes. Er mag er een geblokkeerd zijn. De gang waar de woningen aan grenzen is een rookvrije vluchtroute. De woningen zijn met een B30 scheiding van de gang afgescheiden. Theoretisch kan men dus veilig in de woning blijven zitten. bij een :BRAND: komt de :brwman: er is een brandmeldinstallatie, dus melding binnen 5 minuten, 20 minuten na ontstaan is de brandweer ter plaatse, die heeft 10 minuten om de scooter in de gang te blussen.

  (…)

  Er is een wijdverbreid misverstand dat (theoretisch) de WBDBO van een subbrandcompartiment twee kanten op moet zijn…………. :roll: :?
  Zie blz 99 van het onderzoeksrapport van schiphol:

  Deze eis geldt van de cel naar de gang,
  niet van gang naar cel.[/accentueren]
  naar een besloten ruimte in het brandcompartiment[/accentueren] is niet lager dan de in tabel 2.115 aangegeven grenswaarde.

  Voor kunststof kanalen zou dit inhouden dat er alleen aan de kant van de woning een schuimend manchet geplaatst hoeft te worden.
  Er zijn vast nog wel meer situaties te bedenken…

  Theoretisch kan je dus stellen dat een brand in de rookvrije vluchtroute direct invloed heeft op alle woningen die aan de gang liggen. Dit lijkt mij een redelijk goede, wettelijke, motivatie om de scootmobielen uit de gang te laten halen en of in een eigen subBC te zetten of in de woningen.

  Het klinkt misschien hard maar de veroorzaker mag volgens mij alleen zelf ‘last’ hebben van een brand en niet zijn buren…

  Zoals je ziet op de volgende foto hangt er dan meestal ook wat apparatuur nagelvast aan de wand:
  http://www.hulpverleningsforum.nl/forum … #msg521216

  Dit zie je ook bij de foto van de brand in het trappenhuis bovenaan dit bericht… Zou je met deze materialen in een gang niet uitkomen boven de 5% regel die niet aan klasse 2 hoeft te voldoen (ook in een trappenhuis)… :roll: :wink:

  olaf van alst
  Bijdrager
  Post count: 71

  Ik ben het met Palmpie, als die dingen gaan branden dan brand er ook wat, de foto’s spreken voor zich. In het achterhoofd houdend dat een subbrandcompartiment alleen is bedoeld om verspreiding van brand, uit het betreffende subbrandcomartiment te voorkomen is een brand in een gang van een woongebouw catastofaal.

  We kunnen naar mijn mening alleen niet terrugvallan op de eisen uit het Bouwbesluit aangaande constructie-onderdelen. Een scootmobiel is geen constructie-onderdeel.

  Kruisjeslijst, refereert nog naar artikel 2.3.1 van het Gebruiksbesluit. Deze gaat echter over de aankleding van ruimten waarbij in de toelichting nog een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen aankleding en inrichting. Artikel 2.3.1 heeft dus geen invloed op de plaatsing van scootmobiels.

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  (…)

  We kunnen naar mijn mening alleen niet terrugvallan op de eisen uit het Bouwbesluit aangaande constructie-onderdelen. Een scootmobiel is geen constructie-onderdeel.

  (…)

  Met constructie onderdelen bedoel ik het kastje wat vastgeschroefd is aan de muur voor de transformator… :wink:

  (…)

  Theoretisch kan je dus stellen dat een brand in de rookvrije vluchtroute direct invloed heeft op alle woningen die aan de gang liggen. Dit lijkt mij een redelijk goede, wettelijke, motivatie om de scootmobielen uit de gang te laten halen en of in een eigen subBC te zetten of in de woningen.

  (…)

  Motivatie voor artikel Artikel 2.9.1 GB :wink:

  olaf van alst
  Bijdrager
  Post count: 71

  Ik heb een vraag gesteld bij VROM wat de rede is dat artikel 24 van bijlage 3 van de model-bouwverordening is vervallen.

  Het zal toch niet waar zijn dat we gebruik moeten maken van artikel 2.9.1. van het Gebruiksbesluit om een gelijkwaardige veiligheid te bereiken als we hadden met de model-bouwverordening?

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  En je verwacht dat er een reactie terug komt dat er een foutje gemaakt is…. :roll: :lol: :H: :twisted:

  olaf van alst
  Bijdrager
  Post count: 71

  Of het een fout is weet ik niet, mischien had of staat het verstoppeld in een ander artikel.

  Je weet maar nooit.

  johan
  Bijdrager
  Post count: 621

  ter info, hieronder een gedeelte van voormalig minister Volgelaar mbt tot scootmobielen in gebouwen.

  Geachte Voorzitter,

  Hierbij bied ik u mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de antwoorden aan op de op 3 december 2007 door de Kamerleden Van Gent en Vendrik ingezonden schriftelijke vragen over toegankelijkheid van publieke gebouwen voor scootmobielen, met kenmerk 2070805910.

  Vraag 3
  Deelt u de mening dat publieke gebouwen toegankelijk moeten zijn voor personen die afhankelijk zijn van een scootmobiel? Zo ja, bent u bereid via overleg met de VNG te verzoeken bij nieuw te bouwen over-heidsgebouwen ook aandacht te besteden aan de toegankelijkheid voor gebruikers van scootmobielen?

  Antwoord
  De huidige eisen zijn erop gericht dat lichamelijk gehandicapten zich in een rolstoel door de toegankelijk-heidssector van publieke gebouwen kunnen bewegen. Ik acht het niet onredelijk dat ze daarvoor in een enkel geval moeten overstappen van een scootmobiel in een rolstoel. Een eigenaar of gebruiker van een gebouw met een publieke functie zal er op een of andere wijze in moeten voorzien dat de aangeboden publieke dienstverlening ook toegankelijk is voor gehandicapten. Dit kan zowel door onder meer voldoende ruimte te bieden aan scootmobielen als door gebruikers daarvan de mogelijkheid te bieden in een rolstoel over te stappen.
  Ik acht het noch noodzakelijk noch wenselijk of haalbaar om de eisen aan te scherpen ten faveure van scootmobielen met een grote draaicirkel. Scootmobielen zijn niet bedoeld om in een gebouw te gebruiken. Dit laat onverlet – zoals Burgemeester en Wethouders van Deventer ook aangeven in het antwoord van 20 november 2007 aan de gemeenteraadsfractie van GroenLinks – dat scootmobielen een maatvoering kun-nen hebben waarmee ze ook binnen een gebouw te gebruiken zijn. Het in een publieke ruimte kunnen komen met een scootmobiel is dan een kwestie van ‘klantvriendelijkheid’ van de eigenaar maar het is niet noodzakelijk, mits men kan overstappen in een rolstoel die wel toegang biedt tot de beoogde functies.
  Bovendien kan uit de toelichting op de recente wijziging van de antidiscriminatiebepaling in het Wetboek van Strafrecht worden afgeleid dat de toegankelijkheid in algemene zin langs die weg kan worden afge-dwongen. Aldus is een verantwoordelijkheid gelegd bij de gebouweigenaar/gebruiker voor toegankelijkheid en dus ook de bereikbaarheid van publieke diensten voor gehandicapten.

  Uit de antwoorden op de vragen 2 en 3 kunt u opmaken dat de toegankelijkheid voor scootmobielen naar mijn oordeel voldoende (wettelijk) geregeld is. Overleg met de VNG acht ik niet noodzakelijk omdat ik de indruk heb dat gemeenten voldoende aandacht besteden aan de toegankelijkheid van nieuw te bouwen publieke gebouwen voor lichamelijk gehandicapten. Van een algemeen probleem op dit punt is mij tot op heden niets gebleken.

  Vraag 4
  Bent u bereid het Bouwbesluit op dit punt te wijzigen, zodat in de toekomst bij de bouw van publieke ge-bouwen wel rekening moet worden gehouden met gebruikers van scootmobielen? Zo neen, waarom niet?

  Antwoord
  Een wijziging van het Bouwbesluit acht ik niet noodzakelijk, zie het antwoord op vraag 3.

  jano
  Bijdrager
  Post count: 222

  De bovenstaande vraagstelling aan voormalig minister mw. Ella Vogelaar heeft betrekking op de toegankelijkheid van scootmobielen in gebouwen. Het bovenstaande stuk behandelt niet het stallen/parkeren van scootmobielen in een rookvrije en brand- en rookvrije vluchtroute, want dat is geheel wat anders.

  johan
  Bijdrager
  Post count: 621

  klopt, maar als een gebouw niet ontworpen is voor scoots, dan horen ze er ook niet in thuis toch ?

  jano
  Bijdrager
  Post count: 222

  In sommige situaties dienen gebouwen toegankelijk te zijn voor rolstoelers/scootmobielers. Dit geldt voor panden voor bepaalde gebruiken en meestal daar aangekoppeld groottes van gebruiksoppervlakken.

  Omschrijving vlgs Bouwbesluit;

  Toegankelijkheidssector: gedeelte van een gebouw dat mede toegankelijk is voor rolstoelgebruikers;

  Toelichting;
  Toegankelijkheidssector; Een toegankelijkheidssector is een zone van een bouwwerk waarin een rolstoelgebruiker zich zelfstandig kan verplaatsen. Dit betekent dat er voldoende manoeuvreerruimte is en dat er geen voor een rolstoel onoverbrugbare hoogteverschillen zijn.

  Ik ben het met je eens dat indien panden niet zijn ingericht voor rolstoelers deze er ook niet thuishoren.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.