Brandpreventieforum Forums Bouw RWA en doormelding RAC

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 44)
 • Auteur
  Berichten
 • BobBob
  Bijdrager
  Post count: 60
  #3004 |

  Hierbij een vraag van een leek. Hoop dat het niet overduidelijk is :oops:
  Het gebouw waarin wij wonen ("gewoon" appartementencomplex) heeft een atrium met binnentuin en een oppervlakte van ca. 450 m2. De appartementen (4 bouwlagen) liggen rond het atrium en zijn voor vluchten aangewezen op een route door het atrium. Het atrium is een driehoek met zijden van resp. ca. 22 , 37 en 43 m. De langste vluchtweg (43 m) heeft aan de uiteinden 2 onafhankelijke trapportalen (extra beschermde vluchtroute ivm meer dan 8 m overbruggen). De trapportalen zijn 30 min WBDBO.
  Nu de RWA is aangebracht conform BB 2012 artikel 2.107 lid 12 en door de vergunningverlener is goedgekeurd resteert bij mij één vraag.

  Is aan het hebben van een RWA als de onze zonder meer de consequentie verbonden dat de bedienende BMI direct MOET doormelden aan de RAC? Met andere woorden; Moet een RWA die vereist is ingevolge artikel 2.107 lid 2 ALTIJD rechtstreeks doormelden conform NEN 2535, en is er dan ook altijd een certificaat vereist als in artikel 6.20 lid 6?

  Misschien begrijp ik het BB helemaal verkeerd, maar ik wacht uw antwoord met belangstelling af. Vast mijn dank, Bob.

  kruisje pietersenkruisje pietersen
  Bijdrager
  Post count: 172

  De RWA is krachtens de wet voorgeschreven. In dat geval bepaalt het bevoegd gezag of voor de bijbehorende brandmeldinstallatie doormelding conform NEN2535 noodzakelijk is. In de meeste gevallen is dat wel het geval, omdat de brandweer asap wil beginnen met redden en blussen.

  Indien de RWA (rookbeheersing) krachtens de wet is voorgeschreven, moet deze op basis van BB 2012, art. 6.32 lid 2 van een geldig inspectiecertificaat worden voorzien dat is afgegeven op basis van het CCV Inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties. In dit schema is vermeld dat de brandmeldinstallatie die de aansturing van het rookbeheersingssysteem verzorgt ook van een geldig inspectiecertificaat moet zijn voorzien.

  Er kan overigens nog een reden zijn waarom de brandmeldinstalaltie van een inspectiecertificaat moet worden voorzien. Op basis van tabel I van het BB 2012 is er geen doormelding verplicht. Het bevoegd gezag heeft de doormelding wel geëist. Vanwege de geëiste doormelding kan het bevoegd gezag een inspectiecertificaat voor de brandmeldinstallatie eisen. Voor alle situaties in tabel I waar een doormelding vereist is, is ook een inspectiecertificaat vereist.

  X never ever marks the spot

  BobBob
  Bijdrager
  Post count: 60

  Dank voor de reactie. De crux is dat het bevoegde gezag in dit geval geen doormelding vereist.
  Ons gebouw hoeft geen doormelding te hebben ingevolge tabel I van het BB 2012.
  We hebben wel een van alle standaard vereiste certificaten voorziene BMI en RWA, maar geen doormelding naar de RAC.
  Daaruit trok ik de conclusie dat een RWA NIET automatisch leidt tot het vereisen van directe doormelding.
  Mijn vraag had ik misschien duidelijker moeten formuleren. De vraag is met bovenstaande of mijn conclusie de juiste is of dat zuiver het hebben van een RWA een eis tot directe doormelding oplevert.

  kruisje pietersenkruisje pietersen
  Bijdrager
  Post count: 172

  Dank voor de reactie. De crux is dat het bevoegde gezag in dit geval geen doormelding vereist.
  Ons gebouw hoeft geen doormelding te hebben ingevolge tabel I van het BB 2012.

  Zoals ik al aan gaf kan het bevoegd gezag, naast de minimum eisen in het Bouwbesluit, aanvullende eisen stellen. Dit zou dan vastgelegd moeten zijn in de vergunning. Ook in het PvE van de brandmeldinstallatie zou er iets vast moeten liggen over de aanwezigheid van de doormelding.

  We hebben wel een van alle standaard vereiste certificaten voorziene BMI en RWA, maar geen doormelding naar de RAC.
  Daaruit trok ik de conclusie dat een RWA NIET automatisch leidt tot het vereisen van directe doormelding.

  Die conclusie is op zich juist. Ik maakte uit je eerdere post op dat er wel doormelding was, en dat je benieuwd was of de BMI van een inspectiecertificaat moet worden voorzien.

  X never ever marks the spot

  sam
  Bijdrager
  Post count: 118

  …of dat zuiver het hebben van een RWA een eis tot directe doormelding oplevert.

  Nee, die eis is er niet.

  En ook de brandweer heeft hierin eigenlijk niet heel veel te eisen. RWA wordt aangelegd als gelijkwaardige oplossing (neem ik even aan) i.h.k.v. veilig vluchten. In principe is bij veilig vluchten geen brandweerinzet noodzakelijk, dus een rechtstreekse doormelding naar de brandweer vanuit een ‘normaal’ appartementencomplex met onafhankelijke trappenhuizen zie ik zo 1-2-3 het nut niet helemaal van in.

  BobBob
  Bijdrager
  Post count: 60

  Helemaal begrepen, hartelijk dank voor de heldere reactie.

  BobBob
  Bijdrager
  Post count: 60

  Met ook dank voor het duidelijke antwoord dat Sam neerzet. Wij hoeven inderdaad alleen maar te (kunnen) vluchten. Ik begrijp de logica van dit verhaal nu. Mijn reactie van 19.42 uur geldt voor zowel Kruisje als Sam. :W:
  Ons gebouw is inderdaad nu helemaal vluchtveilig.

  kruisje pietersenkruisje pietersen
  Bijdrager
  Post count: 172

  Graag gedaan Bob.

  Sam, de brandweer is niet het bevoegd gezag. Dat zijn burgemeester en wethouders. De brandweer vertegenwoordigde vaak het bevoegd gezag, maar met de komst van het BB 2012 zie je een verschuiving in de verantwoordelijkheden.

  X never ever marks the spot

  fred vos
  Toeschouwer
  Post count: 275

  Graag gedaan Bob.

  Sam, de brandweer is niet het bevoegd gezag. Dat zijn burgemeester en wethouders. De brandweer vertegenwoordigde vaak het bevoegd gezag, maar met de komst van het BB 2012 zie je een verschuiving in de verantwoordelijkheden.

  Kunt u dat ook specificeren per (wettelijke) verantwoordelijkheid?

  BobBob
  Bijdrager
  Post count: 60

  Is het niet gewoon zo dat de vergunningverlener (eind)verantwoordelijk is in hoedanigheid van bevoegd gezag? De vergunningverlener slaat de beschikking, en niet iemand anders.
  De vergunningverlener laat zich door de specialisten van de brandweer (gezaghebbend) adviseren, maar daarmee is de brandweer niet in de plaats getreden van het bevoegde gezag.
  Of ligt dat in dit geval anders?

  fred vos
  Toeschouwer
  Post count: 275

  Is het niet gewoon zo dat de vergunningverlener (eind)verantwoordelijk is in hoedanigheid van bevoegd gezag? De vergunningverlener slaat de beschikking, en niet iemand anders.
  De vergunningverlener laat zich door de specialisten van de brandweer (gezaghebbend) adviseren, maar daarmee is de brandweer niet in de plaats getreden van het bevoegde gezag.
  Of ligt dat in dit geval anders?

  Kunt u dat ook specificeren per (wettelijke) verantwoordelijkheid?

  BobBob
  Bijdrager
  Post count: 60

  Wanneer ik schrijf dat de vergunningverlener (eind)verantwoordelijk is als het bevoegde gezag, en dat de brandweer niet in de plaats treedt (kan treden) van de vergunningverlener, dan staat er naar mijn idee dat de vergunningverlener (bevoegd gezag) op alle punten in de vergunning kan en zal worden aangesproken. Dat wie dan ook een bijdrage levert aan de feitelijke totstandkoming van de vergunning verandert daar mijns inziens niets aan.

  kruisje pietersenkruisje pietersen
  Bijdrager
  Post count: 172

  Is het niet gewoon zo dat de vergunningverlener (eind)verantwoordelijk is in hoedanigheid van bevoegd gezag? De vergunningverlener slaat de beschikking, en niet iemand anders.
  De vergunningverlener laat zich door de specialisten van de brandweer (gezaghebbend) adviseren, maar daarmee is de brandweer niet in de plaats getreden van het bevoegde gezag.
  Of ligt dat in dit geval anders?

  Naar mijn mening duidelijk verwoord Bob . Alleen is in de volksmond van branddetectie Nederland de brandweer gelijk aan het bevoegd gezag. Vandaar mijn opmerking aan Sam.

  Voor wat betreft de vraag van mijnheer Vos: Nee, dat kan ik niet. Wellicht dat u dat als deskundige wel kunt specificeren.

  X never ever marks the spot

  BobBob
  Bijdrager
  Post count: 60

  Ja, en dan kunt u (heer Vos) misschien meteen aangeven naar welke verantwoordelijkheden u de uitsplitsing wilt zien.

  de pet
  Bijdrager
  Post count: 65

  Los even van de discussie wie er verantwoordelijk is en te kijken wat anderen (overheid) vinden dat u zou moeten hebben, zou u als bewoner ook zelf (of m.b.v. een goede adviseur) kunnen uitzoeken over wat u zelf (voor u, uw huisgenoten en uw buren) nodig vindt (zie b.v. http://www.brandveilig.com/nieuws/niet- … tijk-43253) . Stel u de situatie voor dat er zich (s-nachts) een flinke brand ontwikkelt waarvan de rook zich in het atrium verzamelt. In eerste instantie zal de RWA (als die goed werkt, want zonder certificaat weet je het als bewoner maar nooit) wel wat rook en warmte kunnen afvoeren, maar naar verloop van tijd zal de brand te groot voor de RWA kunnen worden en komt het atrium vol rook te staan. Weg zijn uw vluchtmogelijkheden. En u slaapt rustig door. Had u niet tijdig wakker willen worden, zoals u ook in uw eigen woning ongetwijfeld rookmelders heeft die u waarschuwen als er rook in de vluchtmogelijkheden verzamelt? En als de brandweer wordt gewaarschuwd, kan die tijdig actie ondernemen, wat een hoop leed en schade kan voorkómen.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 44)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.