Brandpreventieforum Forums Bouw Relatie erfgrenswijziging op bestaand bouwwerk

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
 • Auteur
  Berichten
 • boy hoeck
  Bijdrager
  Post count: 6
  #2659 |

  Allen,

  Recent een bouwwerk gerealiseerd welke is gebouwd conform de voorschriften van de bijbehorende omgevingsvergunning bouwen. Voldoet aan alle technische eisen en staat op 12 meter afstand van de erfgrens. Ten aanzien van brandveiligheid (spiegelsymmetrie) niets aan de hand dus. Kort na oplevering besluit opdrachtgever een stuk grond te verkopen waardoor de kadastrale grens wijzigt en de bestaande gevel op circa 2 meter van de erfgrens komt te liggen. Het gebouw is juridisch opgeleverd, dus gemeente kan er weinig van vinden, maar in feite moet de gevel opeens brandwerend worden uitgevoerd. Beetje nagevraagd bij gemeenten maar kadastrale wijzigingen hebben naar hun mening geen link met het bouwen zelf. Vraag: zijn dit soort wijzigingen ergens geregeld? Is er grondslag voor bevoegd gezag om eisen te stellen? Nogmaals, ik kan me voorstellen dat je dit wel wilt maar waar kan men dit dan op baseren? Of mag eigenaar van het gebouw op basis van zijn zorgplicht (Woningwet) deze situatie niet laten ontstaan? In de praktijk vallen dit soort dingen echter niemand op….

  Hoor graag :wink:

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  Oei, deze vraag is erg tricky en voer voor juristen.

  Ik vrees inderdaad dat je niet verder komt als de zorgplicht uit de Woningwet. Naar de notaris gaan en het Kadaster aan het werk zetten is niet echt als bouwen aan te merken.

  Dat je met deze ingreep de brandveiligheid in potentie (er wordt immers nog niet gebouwd, maar je hebt dit wel mogelijk gemaakt door de grens te verleggen) negatief beïnvloed.

  Je zou als opdrachtgever zelf met slechte bedoelingen dit kunnen plannen om brandwerende voorzieningen tegen te gaan

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Cruciale vraag is of er nog sprake is van één "perceel" in de zin van artikel 2.90 lid 2 Bouwbesluit 2012. Private eigendomsgrenzen hoeven niet leidend te zijn bij de antwoord op deze vraag, maar spelen wel een rol. Het antwoord op de vraag is dus: "Dat hangt er van af…". Het meest slimme is om dit bij de verkoop van het perceel gelijk te regelen. Maar ja, wie denkt daar aan…

  De zorgplicht uit de Woningwet heeft overigens geen relatie met dit vraagstuk, omdat dit expliciet is geregeld in afdeling 2.11 van het Bouwbesluit.

  ab
  Bijdrager
  Post count: 205

  Volgens mij is het heel simpel. Indien er na verkaveling twee verschillende partijen ontstaan, is er op het moment van verkaveling een strijdige situatie ontstaan ten opzichte van de vergunde situatie. Daarop kan de gemeente volgens mij handhaven.

  Grondslag in de regelgeving voor aanschrijving vind je in hoofdstuk 2, paragraaf 2.1, artikel 2.1:

  HOOFDSTUK 2. DE OMGEVINGSVERGUNNING
  Paragraaf 2.1. Verbodsbepalingen, bevoegd gezag, gefaseerde en revisievergunning
  Artikel 2.1
  1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
  a. het bouwen van een bouwwerk,
  b. het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, ingevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald,
  c. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet,
  d. het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën gevallen,
  e.
  1°. het oprichten,
  2°. het veranderen of veranderen van de werking of
  3°. het in werking hebben
  van een inrichting of mijnbouwwerk,

  Samengevat:
  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het veranderen van een inrichting.

  Het opsplitsen van een inrichting betekent dus omgevingsvergunning aanvragen.
  Was het al niet omdat de bestaande inrichting kleiner wordt.
  Uiteindelijk ontstaat er ruimte voor een nieuwe inrichting.
  Zie artikel 2.1.1.e.1e Wabo.

  boy hoeck
  Bijdrager
  Post count: 6

  @AB

  Op zich een goede gedachte, maar naar mijn idee is er geen sprake van een inrichting (‘door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht‘ (art. 1.1, vierde lid, Wet milieubeheer)). Het betreft een normaal bouwwerk dat niets van doen heeft met de Wet Milieubeheer. dan gaat die vlieger toch niet op?

  En een gemeente kan in theorie natuurlijk wel handhaven maar wanneer krijgt zij gegevens omtrent de verkaveling? Via het kadaster? Of als er een bouwwerk wordt gerealiseerd op het nieuwe kavel misschien….Anders wordt het in de praktijk toch er lastig signaleren.

  ab
  Bijdrager
  Post count: 205

  @Boy

  Volgens mij is dat het mooie van de Omgevingsvergunning.
  Het is toch zo dat de inrichting, waarop het bouwplan vergund is geworden wordt gewijzigd.
  Dat is dan toch een vergunningplichtige activiteit?

  boy hoeck
  Bijdrager
  Post count: 6

  Beste AB,

  Denk dat we op het goede spoor zitten, je wijzigt inderdaad je originele vergunning. Soms ben je benieuwd naar de exacte grens van je vraag, dus als er nieuw inzichten zijn hoor ik deze graag!

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.