11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)
 • Auteur
  Berichten
 • richard visser
  Bijdrager
  Post count: 325
  #2848 |

  Betekent het volgende dat we de regeling van 2002 nog kunnen gebruiken na 1 januari 2015?

  Het zesde lid [vijfde lid Stb. 2011, 416] is vergelijkbaar met het vierde lid. Zolang de geldigheidsduur van het reeds beschikbare document nog niet verstreken is, is het niet nodig een nieuw document aan te schaffen. Hoewel de in de artikelen 2.2.1, negende lid, 2.3.9 en 2.5.1 van het Gebruiksbesluit bedoelde documenten formeel niet hetzelfde zijn als het in de artikelen 6.20, zesde lid, en 6.32, eerste en tweede lid, van dit besluit bedoelde certificaten mag tot het verstrijken van de geldigheidsduur van de oude documenten worden gewacht alvorens de nieuwe certificaten nodig zijn. Om het bedrijfsleven voldoende gelegenheid te geven om aan de nieuwe certificatie- en inspectiesschema’s te wennen geldt een overgangstermijn waarbij in de periode tussen de inwerkingtreding van dit besluit en 1 januari 2014 de oude documenten nog mogen worden afgegeven. Zij worden tot het moment van verstrijken van de geldigheidsduur, dat dus na 1 januari 2014 kan liggen, beschouwd als een geldig certificaat in de zin van dit besluit. In de periode tussen de inwerkingtreding van dit besluit en 1 januari 2014 geldt derhalve een duaal stelsel, er kan in die periode gekozen worden tussen de oude en de nieuwe voorschriften. In het zesde lid (nieuw) is de overgangstermijn van 2014 verruimd naar 2015 [Stb. 2011, 676]. Dit betekent dat de oude documenten een jaar langer mogen worden afgegeven, zodat het bestaan van het duale stelsel met een jaar is verlengd. Tevens zijn de verwijzingen naar artikel 6.20 en 6.32 aangepast aan de wijzigingen in die artikelen [Stb. 2011, 676]).

  –kruisje–
  Bijdrager
  Post count: 665

  Betekent het volgende dat we de regeling van 2002 nog kunnen gebruiken na 1 januari 2015?

  Als jij dan nog een geldig certificaat hebt wel, echter dat zal wel eens lastig kunnen worden om dat de stekking uit de 2002 regeling wordt getrokken (dacht eind van het jaar?).

  richard visser
  Bijdrager
  Post count: 325

  De vraag is dus of de stekker er werkelijk uit gaat? Er staat dat de certificaten uit de oude regeling als geldig worden beschouwd. Dus al gaat de stekker er uit, blijven de certificaten volgens de regeling bouwbesluit geldig…..

  christiaan van de geerchristiaan van de geer
  Moderator
  Post count: 180

  Met een houdbaarheidsdatum van een jaar op certificaat, loopt de regeling BMI 2002 vanzelf ten einde, toch… Daarna moet je zoals bedoeld in het bouwbesluit een ander certificaat (laten) uitgeven.

  Daarnaast wordt in de regeling voor inspectie niet naar de regeling BMI 2002 verwezen, dus hou het voor deze regeling echt op…

  Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is.

  richard visser
  Bijdrager
  Post count: 325

  Christiaan, daar zijn de meningen juist over verdeeld. Over welke regeling zou het dan gaan?

  –kruisje–
  Bijdrager
  Post count: 665

  Daarnaast wordt in de regeling voor inspectie niet naar de regeling BMI 2002 verwezen, dus hou het voor deze regeling echt op…

  In het inspectie schema wordt BMI 2002 wel genoemd, je hebt alleen niets meer aan deze verwijzing in de toekomst omdat de regeling wordt opgeheven.

  christiaan van de geerchristiaan van de geer
  Moderator
  Post count: 180

  Weet niet helemaal wat je bedoeld, Richard?

  Je certificaat verloopt na een jaar en dan kan je de regeling BMI 2002 niet meer gebruiken en in de regeling voor inspecties wordt enkel gesproken over de (nieuwe) certificatieschema’s uitgegeven door het CCV.

  Redelijk zwart/wit en daar kunnen de meningen toch niet over verdeeld zijn!?

  Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is.

  richard visser
  Bijdrager
  Post count: 325

  Christiaan, je geeft antwoord op een vraag die ik niet stel. Als we de toelichting lezen, betekent dat als we 31 dec 2014 een certificaat afgeven dat dat geldig is tot 31 dec 2015. Of houdt het echt op om 0.00uur op 1 januari 2015?
  Er wordt in dit stuk van VROM gesproken over een regeling die al stamt uit de tijd van het gebruiksbesluit. Toen was de regeling van 2002 nog actueel.
  De certificatieschema’s worden helemaal niet aangestuurd door de regeling. Het bouwbesluit spreekt alleen van inspectiecertificaten.

  j. nieuwland
  Bijdrager
  Post count: 801

  Volgens mij kunnen certificaten BMI 2002 tot uiterlijk 01-09-2014 worden afgegeven.

  J. Nieuwland

  richard visser
  Bijdrager
  Post count: 325

  @Jan, Volgens mij was dat datum dat er geen inspecties meer zouden worden uitgevoerd. Je mag dan nog wel afgeven, maar wat heb je aan een certificaat wat nog paar weken geldig is.
  De vraag is alleen, hoe moeten we deze toelichting van VROM lezen….

  richard visser
  Bijdrager
  Post count: 325

  Antwoord van VROM:
  Het artikel 9.2 luidt:
  Met een geldig certificaat als bedoeld in de artikelen 6.20, zesde lid, en 6.23, vierde lid, wordt gelijkgesteld een voor 1 januari 2015 afgegeven document als bedoeld in artikel 2.2.1, negende lid, van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken zoals dit luidde onmiddellijk voorafgaand aan 1 april 2012, voor zover de geldigheidsduur van dat document niet is verstreken.

  Op basis van dit artikel is het dus mogelijk voor bestaande situaties een certificaat te gebruiken als bedoeld in de Regeling brandmeldinstallaties 2002 van het Centraal College van Deskundigen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Dit kan zolang het certificaat maar geldig is (voor zover de geldigheidsduur van dat document niet is verstreken).

11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.