Brandpreventieforum Forums Jurisprudentie en wetgeving Rechtskracht bouwvergunning

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 24)
 • Auteur
  Berichten
 • janus magnus
  Bijdrager
  Post count: 89
  #802 |

  [mod=Engeltje]topic is afgesplitst om de discussie zuiver te houden[/mod]

  Bedankt voor jullie reacties.
  M.i. is er geen sprake van een rechtensverkregenniveau indien dit lager is dan het Bouwbesluit bestaande bouw. De bouwvergunning is van voor 1992 en door het verloop van de tijd zijn de inzichten veranderd en kan niet aangetoond worden dat wordt voldaan aan het Bouwbesluit. Dit is hiermee een reden om op aan te schrijven.

  Dit is niet helemaal waar. De bouwvergunning is het hoogste document. Als er wordt voldaan aan de bouwvergunning en er vind geen gewijzigd gebruik, intensivering van het gebruik etc.. plaats, dan heb je geen grond om aan te schrijven.
  Er wordt dan voldaan aan de door het College van B&W verstrekte vergunning. En dat is je rechtszekerheid.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Dit is niet helemaal waar. De bouwvergunning is het hoogste document. Als er wordt voldaan aan de bouwvergunning en er vind geen gewijzigd gebruik, intensivering van het gebruik etc.. plaats, dan heb je geen grond om aan te schrijven.
  Er wordt dan voldaan aan de door het College van B&W verstrekte vergunning. En dat is je rechtszekerheid.

  De bouwvergunning heeft zeker een grote rechtskracht, maar toch ook weer niet zo groot dat ze het minimumniveau wat door het Rijk is vastgesteld mag onderschrijden. Vooral niet wanneer Woningwet art. 1b lid 2 je een direct verbod geeft hierop, en je als B&W een beginselplicht hebt hierop te handhaven.

  Probleem wat ik eerder al aangaf is dat B&W dan gaan handhaven op iets wat eerder door hen is goedgekeurd. Je kunt dus een schadeclaim verwachten omdat je (wel weer door de rechtskracht welke aan een vergunning wordt toegekend) het vermoeden hebt gegeven dat het bouwen ‘zou voldoen’ aan art. 1b lid 1.

  janus magnus
  Bijdrager
  Post count: 89

  Maar dan heb je een juridisch probleem,
  Want wanneer je het gebouw gaat aanpassen voldoe je niet meer aan artikel 40 van de Woningwet:

  Het is verboden:

  a. te bouwen zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende bouwvergunning,
  b. een bouwwerk, standplaats of deel daarvan dat is gebouwd zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende bouwvergunning, in stand te laten,

  Dan moet je dus een nieuwe bouwvergunning aanvragen, maar waarom zou je? Je voldoet al aan een bouwvergunning.

  sam
  Bijdrager
  Post count: 118

  Maar dan heb je een juridisch probleem,
  Want wanneer je het gebouw gaat aanpassen voldoe je niet meer aan artikel 40 van de Woningwet:

  Het is verboden:

  a. te bouwen zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende bouwvergunning,
  b. een bouwwerk, standplaats of deel daarvan dat is gebouwd zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende bouwvergunning, in stand te laten,

  Dan moet je dus een nieuwe bouwvergunning aanvragen, maar waarom zou je? Je voldoet al aan een bouwvergunning.

  Dat klopt niet helemaal. In dit artikel staat feitelijk dat je bouwvergunning is uitgewerkt bij oplevering. Je mag niet in afwijking van je vergunning , maar er staat nergens in de Woningwet dat je een bouwwerk ook in deze staat moet . De term "rechtens verkregen niveau" komt in de Woningwet en het Bouwbesluit enkel nog voor bij het onderwerp ontheffingen.

  janus magnus
  Bijdrager
  Post count: 89

  Dat klopt niet helemaal. In dit artikel staat feitelijk dat je bouwvergunning is uitgewerkt bij oplevering. Je mag niet in afwijking van je vergunning , maar er staat nergens in de Woningwet dat je een bouwwerk ook in deze staat moet . De term "rechtens verkregen niveau" komt in de Woningwet en het Bouwbesluit enkel nog voor bij het onderwerp ontheffingen.

  Je bouwvergunning uitgewerkt??
  dat houdt in dat een ABWT-er nooit kan handhaven op een verleende bouwvergunnig, anders dan tijdens de bouw.
  En hoe kan je dan gelijkwaardigheden controleren? Want bij een gelijkwaardigheid voldoe je in principe niet aan de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit. De gelijkwaardigheden worden genoemd in de Bouwvergunning en daar baseer je je zekerheid op. En daar kan dus op gehandhaaft worden.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Niet helemaal waar. Je bouwvergunning geeft je een bouwtitel, je mag dus oprichten wat er in die vergunning staat. Wanneer dat klaar is laat je het afschouwen, en verliest de vergunning haar formele rechtskracht. Dat wil zeggen dat je (bijvoorbeeld na een brand o.i.d.) niet meer op die uitgewerkte vergunning mag terugvallen om je gebouw te herbouwen.

  De vergunning wordt na afschouwen dus een archiefstuk, waaruit je in de toekomst gegevens kunt putten om te zien op wat voor niveau een gebouw is gebouwd, en om te gebruiken wanneer je een aanschrijving wilt verzorgen tot een niveau wat boven het minimum ligt. Op dat moment kun je het archiefstuk gebruiken om het ‘van rechtswege verkregen niveau’ te bepalen, en om je aanschrijving te onderbouwen. Het gaat dus vooral om de onderbouwing, niet om het wel of niet aanwezig zijn van een oude vergunning. Het zal dan ook geen art. 40 Ww aanschrijving worden omdat je ‘niet volgens vergunning hebt gebouwd’ (die kans is geweest tijdens het afschouwen), maar een art. 13 Ww aanschrijving met een gemotiveerd niveau tussen bestaande bouw en nieuwbouw.

  Daarnaast is je archiefstuk basis voor andere vergunningssystemen, zodat gecontroleerd kan worden of deze de juiste grondslag krijgen.

  vogelvlucht
  Bijdrager
  Post count: 8

  Dit is niet helemaal een juiste benadering.

  Het rechtensverkregen niveau is een mooie kreet dat tot nu toe nog geen bijval van een rechter heeft gekregen. Met andere woorden, tot op heden heeft niemand zich kunnen beroepen op het rechtens verkregen niveau (en daarin gelijk krijgend van de rechter) waarmee een lager niveau dan het Bouwbesluit kon worden verkregen.

  Het absolute bodemniveau is het Bouwbesluit bestaande bouw niveau 2003. Lager is niet toegestaan en zoals VROM aangeeft strafbaar.

  Na gereedmelding van de bouw vervalt een bouwvergunning en blijft alleen het bodemniveau Bouwbesluit bestaande bouw over. Gewoon onderhoud (…) mag het aanwezige kwaliteitsniveau in stand houden totdat de gemeente van mening is dat er sprake is van bouwen. Dan moet worden voldaan aan de nieuwbouweisen.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Het rechtensverkregen niveau is een mooie kreet dat tot nu toe nog geen bijval van een rechter heeft gekregen.

  Dat kan natuurlijk ook betekenen dat niemand het ooit voor de rechter heeft gebracht… wat op haar beurt weer zou kunnen betekenen dat het een redelijke approach is voor een aanschrijving.

  Laat me maar wat jurisprudentie zien waarin deze handelwijze wordt door een rechter. :wink:

  Verder: wanneer er ‘alleen maar’ het absolute bodemniveau is, waarom geeft art. 13 Ww volgens jou dan direct de mogelijkheid wanneer nodig op een hoger niveau dan bestaande bouw aan te schrijven? Daarnaast is het een mogelijkheid waarbij B&W om te voldoen aan het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel zullen moeten gaan motiveren. Wanneer je daar de archiefstukken niet voor zou kunnen gebruiken, wat dan wel?

  janus magnus
  Bijdrager
  Post count: 89

  Na gereedmelding van de bouw vervalt een bouwvergunning en blijft alleen het bodemniveau Bouwbesluit bestaande bouw over. Gewoon onderhoud (…) mag het aanwezige kwaliteitsniveau in stand houden totdat de gemeente van mening is dat er sprake is van bouwen. Dan moet worden voldaan aan de nieuwbouweisen.

  Dit betekent dat je na gereedmelden bijvoorbeeld geen 60 minuten WBDBO, maar 20 minuten WBDBO nodig hebt. En dat een gebouweigenaar nooit zeker weet of z’n gebouw voldoet, als heeft hij gedaan wat er in z’n vergunning staat.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Dit betekent dat je na gereedmelden bijvoorbeeld geen 60 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, maar 20 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag nodig hebt. En dat een gebouweigenaar nooit zeker weet of z’n gebouw voldoet, als heeft hij gedaan wat er in z’n vergunning staat.

  Inderdaad, dat is niet strafbaar (of het daarmee direct mag of verstandig is, is een tweede). Het wordt pas weer strafbaar wanneer de brandweer langskomt in het kader van de gebruiksvergunning, constateert dat er een lage WBDBO aanwezig is, en vraagt B&W aan te schrijven volgens art. 13 Ww zodat het niveau ten tijde van de bouw wordt hersteld.

  B&W zullen dit motiveren door de oude vergunning te lichten en te kijken of het onderschrijden van dat niveau risico’s met zich meebrengt waar ze het niet mee eens zijn.

  janus magnus
  Bijdrager
  Post count: 89

  En zo blijft de Bouwvergunning dus altijd het hoogste document, voor zowel de principaal als het de gemeente. En heeft de principaal hij zekerheid dat als hij voldoet aan de bouwvergunning, hij niets te vrezen heeft.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  En zo blijft de Bouwvergunning dus altijd het hoogste document, voor zowel de principaal als het de gemeente. En heeft de principaal hij zekerheid dat als hij voldoet aan de bouwvergunning, hij niets te vrezen heeft.

  Niet helemaal waar (wederom), want wat nu wanneer B&W het erg vinden dat er op punten van de archief-bouwvergunning wordt afgeweken, zolang het niveau bestaand maar niet in het geding komt? Of dat er helemaal geen handhaving optreedt? Je kunt de aanvrager nooit meer verantwoordelijk stellen via de archief-bouwvergunning, de enige waarde die dat ding dus nog heeft is als archiefstuk waarop later meningen en gedachten kunnen worden gebaseerd.

  bouwvergunning verliest dus haar rechstreekse werking (haar rechtskracht), maar kan nog wel hulpmiddel zijn bij andere processen.

  vogelvlucht
  Bijdrager
  Post count: 8

  Kijk dan ook even naar de publicatie van VROM:

  http://www.vrom.nl/pagina.html?id=2706&sp=2&dn=8160

  De wetgeving biedt geen ruimte voor een lager niveau dan het Bouwbesluit bestaande bouw. Dat is natuurlijk ook de strekking van een Amvb met een minimaal omschreven functioneel niveau en een prestatieniveau niveau. De woningwet biedt ook geen ruimte voor alternatieven.

  Ik draai de vraag graag om. Waar staat omschreven in de wet dat er een ander niveau is dan die zoals bedoeld in het Bouwbesluit?

  s vreeman
  Bijdrager
  Post count: 273

  Iets met hierarchie: Woningwet, dan AmvB, dan verordeningen etc.

  Woningwet Artikel 1b
  1. Tenzij een bouwvergunning als bedoeld in artikel 40 het uitdrukkelijk toestaat, is het verboden:
  a. een gebouw te bouwen, voor zover daarbij niet wordt voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, eerste lid;
  b. een bouwwerk, niet zijnde een gebouw, te bouwen, voor zover daarbij niet wordt voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, derde lid;
  c. een standplaats te bouwen, voor zover daarbij niet wordt voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, vijfde lid.
  2. Het is verboden:
  a. een bestaand gebouw in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat van dat gebouw van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, tweede lid;
  b. een bestaand bouwwerk, niet zijnde een gebouw, in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat van dat bouwwerk van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, vierde lid;
  c. een bestaande standplaats in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat van die standplaats van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, zesde lid.
  3. Tenzij een bouwvergunning als bedoeld in artikel 40 het uitdrukkelijk toestaat, is het verboden een gebouw, bouwwerk, niet zijnde een gebouw, of standplaats, dan wel deel daarvan, in stand te laten voor zover bij het bouwen daarvan niet is voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in het eerste lid.

  Woningwet artikel 40:
  Artikel 40
  1. Het is verboden:
  a. te bouwen zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende bouwvergunning,
  b. een bouwwerk, standplaats of deel daarvan dat is gebouwd zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende bouwvergunning, in stand te laten,
  tenzij voor dat bouwen op grond van artikel 43 geen bouwvergunning is of was vereist.

  Oftewel: Je moet in principe voldoen aan de eisen uit de bouwregelgeving (Bouwbesluit), tenzij de vergunning anders zegt. Hierbij geldt wel dat je desondanks na gereedmelding altijd ten minste moet voldoen aan de eisen voor bestaande bouw uit het Bouwbesluit (verwijzing artikel 2, lid 2). Oftewel, doe je dat niet dan ben je in overtreding!

  sam
  Bijdrager
  Post count: 118

  Iets met hierarchie: Woningwet, dan AmvB, dan verordeningen etc.

  Woningwet Artikel 1b
  1. Tenzij een bouwvergunning als bedoeld in artikel 40 het uitdrukkelijk toestaat, is het verboden:
  a. een gebouw te bouwen, voor zover daarbij niet wordt voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, eerste lid;
  b. een bouwwerk, niet zijnde een gebouw, te bouwen, voor zover daarbij niet wordt voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, derde lid;
  c. een standplaats te bouwen, voor zover daarbij niet wordt voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, vijfde lid.
  2. Het is verboden:
  a. een bestaand gebouw in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat van dat gebouw van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, tweede lid;
  b. een bestaand bouwwerk, niet zijnde een gebouw, in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat van dat bouwwerk van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, vierde lid;
  c. een bestaande standplaats in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat van die standplaats van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, zesde lid.
  3. Tenzij een bouwvergunning als bedoeld in artikel 40 het uitdrukkelijk toestaat, is het verboden een gebouw, bouwwerk, niet zijnde een gebouw, of standplaats, dan wel deel daarvan, in stand te laten voor zover bij het bouwen daarvan niet is voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in het eerste lid.

  Woningwet artikel 40:
  Artikel 40
  1. Het is verboden:
  a. te bouwen zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende bouwvergunning,
  b. een bouwwerk, standplaats of deel daarvan dat is gebouwd zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende bouwvergunning, in stand te laten,
  tenzij voor dat bouwen op grond van artikel 43 geen bouwvergunning is of was vereist.

  Oftewel: Je moet in principe voldoen aan de eisen uit de bouwregelgeving (Bouwbesluit), tenzij de vergunning anders zegt. Hierbij geldt wel dat je desondanks na gereedmelding altijd ten minste moet voldoen aan de eisen voor bestaande bouw uit het Bouwbesluit (verwijzing artikel 2, lid 2). Oftewel, doe je dat niet dan ben je in overtreding!

  Inderdaad het enige juiste antwoord.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 24)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.