Brandpreventieforum Forums Gebruik praktijkrichtlijn rookmelder NEN1010 ( NPR5310)

11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)
 • Auteur
  Berichten
 • evz
  Bijdrager
  Post count: 83
  #926 |

  Graag jullie reactie op onderstaande citaten uit de bovenstaande praktijkrichtlijn :?:

   1.
   De indiener van de aanvraag voor een bouwvergunning is verantwoordelijk voor het aantal te plaatsen rookmelders en de plaats van de rookmelders. De gemeente toetst vervolgens het bouwplan aan, onder andere, de veiligheidseisen (waaronder brandveiligheidsvoorzieningen) zoals opgenomen in het bouwbesluit.

   Het is dus niet de verantwoordelijkheid van de elektrotechnische installateur om hierin te voorzien. Nadat het bouwplan door de gemeente is goedgekeurd zal de elektrotechnische installateur, op basis van het bouwplan, de elektrische voorziening aan moeten brengen om de rookmelder op het elektriciteitsnet aan te kunnen sluiten.

   Doelstelling van dit blad is om de installateur enige achtergrondinformatie te geven over de eisen die worden gesteld aan het plaatsen van rookmelders in nieuwbouwwoningen, hoewel dit niet tot zijn verantwoordelijkheid behoort

   2.
   Indien de loopafstand (maximale afstand van de vluchtroute) tussen de toegang van een verblijfsruimte en ten minste één toegang van die woning langer is dan 15 m, doch niet langer dan 25 meter, dan behoort in alle voor mensen toegankelijke ruimten, met uitzondering van toilet- en badruimte, een rookmelder te worden aangebracht.
   Bij het in werking treden van één van de rookmelders behoort het geluidsniveau minimaal 65dB en maximaal 85dB te bedragen. Om dit te bereiken kan het noodzakelijk zijn de rookmelders onderling te koppelen, in overeenstemming met NEN2555.

   3.
   TOELICHTING
   Een gang met afmetingen van 2m x 8m behoort te worden beveiligd door twee rookmelders..[/list:u]

  henk van buuren
  Bijdrager
  Post count: 222

  laat ik de eerste zijn die hierover ies wil zeggen.
  als eerst bedankt voor de moeite om dit te verwoorden.

  we hebben inderdaad de bouwverordening die duidelijk aangeeft wie wat waar enz.
  we hebben ook een NEN 2555. ook prima.
  ook hebben we de gebruikershandleiding van de leverancier. alleen maar makkelijk.

  laten we nu ook een E monteur hebben, een eigenaar en een indiener van een bouwaanvraag.
  samen moeten we er toch uit kunnen komen met deze toereikingen.
  en laat het zo zijn dat degene die niet zijn vakbekwaamheid kent deze eindelijk eens gaan toepassen.

  2 melders op 8 meter gang? de startmaat is uiteraard belangrijk welk aan de hand van de deuren deeluitmakend van de gang bepaald wordt.

  nu mag een ander er iets over zeggen.

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  Interessant,

  Kijkt een ieder bij de toetsing eigenlijk ook of het aantal melders voldoende is?
  Ik zie in alle ruimten meestal maar 1 rookmelder aangegeven op tekening, als zijnde dat de ruimte beveiligd is met een rookmelder conform 2.146.7.
  De ecacte locatie en het aantal melders ligt voor mij bij de installateur. Die krijgt opdracht om iets te bouwen wat aan de regelgeving voldoet en heeft dus de vakkennis om dit juist te doen.

  cu,
  Loe

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Interessant,

  Kijkt een ieder bij de toetsing eigenlijk ook of het aantal melders voldoende is?
  Ik zie in alle ruimten meestal maar 1 rookmelder aangegeven op tekening, als zijnde dat de ruimte beveiligd is met een rookmelder conform 2.146.7.
  De ecacte locatie en het aantal melders ligt voor mij bij de installateur. Die krijgt opdracht om iets te bouwen wat aan de regelgeving voldoet en heeft dus de vakkennis om dit juist te doen.

  cu,
  Loe

  Er is geen regelgeving die iets zegt over de plaats en het aantal van rookmelders – toetsen kan dus niet, wel adviseren. We hebben wel de NEN 2555, maar die is alleen voor wat betreft de primaire inrichtingseisen en primaire producteisen aangestuurd (zie artikel 2.146 lid 7). Het Bouwbesluit wijst alleen de ruimten aan waar rookmelders moeten komen. Meer kan een gemeente ook niet toetsen.

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Toch vind ik het onzin om een hele NPR te maken terwijl er in NEN2555 ook een hoofdstuk 7 is….

  Uit de NEN2555

  (…)

  7.2 Situering en plaatsing van de rookmelder

  Op elke verdieping of bouwlaag moet in de ruimten waardoor een verkeersroute voert, en in de verblijfsruimten of ander ruimten waardoor een vluchtroute voert, ten minste één niet-ioniserende rookmelder zijn aangebracht. De rookmelder moet zijn geïnstalleerd volgens de richtlijnen van de producent, waarbij ten minste de hierna volgende regels in acht moeten zijn gehouden.

  Een rookmelder moet in principe aan het plafond en bij voorkeur in het midden van de ruimte zijn gesitueerd. In die gevallen waar dit niet mogelijk is, mag een rookmelder met wandbevestiging worden toegepast.

  Wanneer de rookmelder op het plafond en in de nabijheid van een wand wordt aangebracht, dan moet de vrije afstand tussen de rookmelder en de wand ten minste 0,5 m zijn. Alleen wanneer de rookmelder wordt aangebracht in een ruimte die smaller is dan 1 m mag de afstand tot de wanden kleiner zijn dan 0,5 m, maar deze moet in elk geval groter zijn dan 0,1 m.
  Wanneer zich in het plafond obstakels (zoals balken) bevinden die meer dan 0,15 m onder het plafond of bevestigingsvlak van de rookmelder uitsteken, dan moeten deze obstakels als ‘wanden’ worden beschouwd.

  Wanneer de rookmelder tegen de wand wordt aangebracht, dan moet de afstand tussen de bovenkant van de rookmelder en het plafond ten minste 0,1 m en ten hoogste 0,3 m zijn.

  OPMERKING 1
  De hoek waar het plafond en de wand elkaar raken bevat over het algemeen een ruimte met stilstaande lucht, waar de rook moeilijk kan indringen. Bij de meeste branden heeft deze hoek benen met een lengte van ca. 0,1 m. De rookmelders zullen binnen dit gebied met stilstaande lucht niet of nauwelijks functioneren en het is daarom beter om de rookmelders ruim buiten dergelijke hoeken te plaatsen.

  Het maximale bewakingsoppervlak per melder bedraagt 80 m², met dien verstande dat de grootste afstand tussen een willekeurig punt van het plafond en de rookmelder niet groter is dan 6,7 m (of 7,5 m wanneer de ruimte een kleinere breedte heeft dan 3 m).

  Een zorgvuldige projectering vermindert de kans op onechte meldingen. Houd bij het plaatsen van de rookmelders daarom zo veel mogelijk rekening met de hiernavolgende algemene aanwijzingen:

  * rookmelders mogen niet worden gesitueerd op locaties waar luchtstromingen kunnen worden gemeten van meer dan 1,2 m/s (zoals in de directe nabijheid van een ventilatie- of luchtverwarmingsrooster, raam of deur);
  * rookmelders mogen niet worden gesitueerd op locaties waar de plaatselijke luchttemperatuur meer dan 5 °C afwijkt van de gemiddelde luchttemperatuur van die ruimte (zoals boven een radiator/verwarmingstoestel of in de directe nabijheid van lichtarmaturen);
  * rookmelders mogen niet worden gesitueerd op locaties waar een luchttemperatuur boven 40 °C of beneden 5 °C kan optreden;
  * rookmelders mogen niet worden gesitueerd tegen een plafond dat onvoldoende is geïsoleerd en dat aan de bovenkant aan de buitenlucht is blootgesteld;

  OPMERKING 2
  In dergelijke gevallen kan het plafond in de wintermaanden koud en in de zomermaanden warm worden. Wanneer het plafond behoorlijk in temperatuur verschilt van de temperatuur van de luchtlaag onder het plafond, dan bestaat het risico dat de rook moeilijk tot het plafond opstijgt.
  * rookmelders mogen niet worden gesitueerd op locaties waar (water)damp kan ontstaan en/of een verhoogde luchtvochtigheid gedurende een langere tijd aanwezig kan zijn (zoals in de directe nabijheid van een douche, badkamer of keuken of bij een kooktoestel).

  OPMERKING 3
  Locaties waar relatief veel damp ontstaat als gevolg van bijvoorbeeld koken, bakken of braden, geven ook een verhoogde kans op vervuiling van de rookmelder. Door vet- en stofaanslag kan de rookmelder minder goed gaan functioneren.

  7.3 Montage en aansluiting op de elektrische installatie

  De rookmelder moet volgens de voorschriften van de producent tegen de ondergrond (zoals een plafond of wand) worden gemonteerd. Daarbij mag de rookmelder direct op de ondergrond worden aangebracht of met een aparte montageplaat of sokkel.

  Een rookmelder moet rechtstreeks en vast op de elektrische installatie zijn aangesloten. Tussen de groepsschakelaar en de rookmelder mag geen schakelaar zijn aangebracht.

  OPMERKING
  Om te worden ‘gewaarschuwd’ bij een eventuele uitval van de desbetreffende eindgroep, verdient het de voorkeur om rookmelders aan te sluiten op een eindgroep waarop (een deel van) de verlichting van de woning is aangesloten. Wanneer de rookmelders onderling zijn gekoppeld met een koppeldraad, dan behoren al deze rookmelders uiteraard op dezelfde eindgroep te zijn aangesloten.

  (…)

  evz
  Bijdrager
  Post count: 83

  Toch vind ik het onzin om een hele NPR te maken terwijl er in NEN2555 ook een hoofdstuk 7 is….

  Uit de NEN2555

  Dag Palmpie,
  Je slaat de spijker op de kop. Wat moeten we nu gaan aanhouden :?:
  De praktijkrichtlijn is op sommige punten weer wat strenger (maar is in de basis een copie van NEN2555 en NEN2535). Is natuurlijk leuk maar persoonlijk zou ik zeggen. Laat de rest dan ook vervallen. Vandaar heb ik de drie punten genoemd die mij als eerste aan het denken zetten.
  b.v. de verantwoordelijkheid
  Hoe moet ik de vluchtweg zien? Wordt nu alles in Nederland volledige bewaking :?:
  en twee rookmelders in gang van 8 meter is wel heel erg overdreven :wink:

  Vandaar mijn vraag op het forum

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Toch vind ik het onzin om een hele NPR te maken terwijl er in NEN2555 ook een hoofdstuk 7 is….

  Uit de NEN2555

  Dag Palmpie,
  Je slaat de spijker op de kop. Wat moeten we nu gaan aanhouden :?:
  (…)

  Je mag volgens de NEN2555 een gang hebben van ongeveer 14 meter met maar 1 rookmelder…. :wink: Is natuurlijk wel goed voor de omzet 2 rookmelders….. :lol:

  Het maximale bewakingsoppervlak per melder bedraagt 80 m², met dien verstande dat de grootste afstand tussen een willekeurig punt van het plafond en de rookmelder niet groter is dan 6,7 m (of 7,5 m wanneer de ruimte een kleinere breedte heeft dan 3 m).

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Graag jullie reactie op onderstaande citaten uit de bovenstaande praktijkrichtlijn :?:

   1.
   De indiener van de aanvraag voor een bouwvergunning is verantwoordelijk voor het aantal te plaatsen rookmelders en de plaats van de rookmelders. De gemeente toetst vervolgens het bouwplan aan, onder andere, de veiligheidseisen (waaronder brandveiligheidsvoorzieningen) zoals opgenomen in het bouwbesluit.

   Het is dus niet de verantwoordelijkheid van de elektrotechnische installateur om hierin te voorzien. Nadat het bouwplan door de gemeente is goedgekeurd zal de elektrotechnische installateur, op basis van het bouwplan, de elektrische voorziening aan moeten brengen om de rookmelder op het elektriciteitsnet aan te kunnen sluiten.

   Doelstelling van dit blad is om de installateur enige achtergrondinformatie te geven over de eisen die worden gesteld aan het plaatsen van rookmelders in nieuwbouwwoningen, hoewel dit niet tot zijn verantwoordelijkheid behoort

   2.
   Indien de loopafstand (maximale afstand van de vluchtroute) tussen de toegang van een verblijfsruimte en ten minste één toegang van die woning langer is dan 15 m, doch niet langer dan 25 meter, dan behoort in alle voor mensen toegankelijke ruimten, met uitzondering van toilet- en badruimte, een rookmelder te worden aangebracht.
   Bij het in werking treden van één van de rookmelders behoort het geluidsniveau minimaal 65dB en maximaal 85dB te bedragen. Om dit te bereiken kan het noodzakelijk zijn de rookmelders onderling te koppelen, in overeenstemming met NEN2555.

   3.
   TOELICHTING
   Een gang met afmetingen van 2m x 8m behoort te worden beveiligd door twee rookmelders..[/list:u]

  Antwoord

  1: aantal en plaats wordt niet beoordeeld bij de beoordeling van de bouwaanvraag maar is iets wat later ingediend kan word. Als ik een bouwvergunning adviseer dan geeft een rookmelder in een verkeersruimte aan dat deze ruimte voorzien moet worden van een melder, plaats en aantal nog later te bepalen. Dit hoeft dus, zoals veel technische installaties, niet al bij de bouwaanvraag uit geëngineerd te zijn

  2: als je niet binnen 15 meter buiten bent dan voldoe je niet aan het bouwbesluit en dien je een gelijkwaardige veiligheid aan te vragen en te motiveren. Deze wordt of toe gekend of afgewezen. Als hij wordt toegekend dan wordt deze vermeld in de bouwvergunning. Wat hier wordt voorgesteld is een bekende gelijkwaardigheid en wordt vaak standaard al verleend. Alleen moet het wel aangevraagd worden. De rookmelders moeten ook onderling gekoppeld worden. Als je brand heb in een kamer bij de toegang van de woning dan is het prettig dat je dit op zolder, in je slaap, ook hoort. Dit is dus ook iets wat niet in de NPR hoeft.

  3: klopt niet en is strenger dan de projecteringseisen in de NEN2555 en NEN2535. Volgens mij steld de NPR hier strengere eisen die niet gemotiveerd worden.

  NEN 1010-0 (2003) Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
  Deel 0: Voorwoord en introductie

  Relatie met NPR 5310

  NPR 5310 is de Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN 1010 en is bedoeld om de installateur een leidraad voor de praktijk te bieden. NPR 5310 is een losbladige uitgave die bestaat uit een algemeen gedeelte en een verzameling NPR-bladen. Deze uitgave wordt regelmatig aangevuld met nieuwe bladen, terwijl bestaande bladen kunnen worden vervangen door herziene bladen.

  De functie van NPR 5310 is drieledig:

  1. Het geven van uitleg door een verband te leggen tussen de technische inhoud van één of meer bepalingen uit NEN 1010 en de Nederlandse omstandigheden.
  2. Het geven van een uitvoeringsvorm of methode die voldoet aan de eisen uit NEN 1010. Andere oplossingen zijn vanzelfsprekend niet uitgesloten.
  3. Het geven van informatie over "randverschijnselen” bij NEN 1010.

  In deze editie wordt regelmatig in de toelichting verwezen naar NPR 5310. Dit gebeurt in de vorm van "Zie (ook) blad X van NPR 5310.", waarbij X staat voor het nummer van het relevante NPR-blad.

  http://www.euronorm.net/content/templat … temID=2106

  Het Nederlands normalisatie instituut geeft overigens ook NTA’s (Nederlands Technische Afspraken) en NPR’s (Nederlandse praktijk richtlijn) uit. Deze stukken hebben geen enkele juridische waarde. In een aantal gevallen blijken deze stukken ook strijdig te zijn met normen.

  evz
  Bijdrager
  Post count: 83

  Ja het wordt een behoorlijk zooitje :?
  maar ieder nadeel heb zijn voordeel, zie de verkopen van melders :) :wink:

  Maar onderstaande moet dan nog maar eens lezen want dan gaan we nog meer rookmelders verkopen :D

   2.
   Indien de loopafstand (maximale afstand van de vluchtroute) tussen de toegang van een verblijfsruimte en van die woning langer is dan 15 m, doch niet langer dan 25 meter, dan behoort in alle voor mensen toegankelijke ruimten, met uitzondering van toilet- en badruimte, een rookmelder te worden aangebracht.
   Bij het in werking treden van één van de rookmelders behoort het geluidsniveau minimaal 65dB en maximaal 85dB te bedragen. Om dit te bereiken kan het noodzakelijk zijn de rookmelders onderling te koppelen, in overeenstemming met NEN2555.[/list:u]

   Volgens mij is de achterdeur meestal nog verder weg dan de voordeur (standaard woonhuis). En laat nu dus van de woning (lees achterdeur) langer zijn dan 15 meter :lol:

   Of denk jij hier anders over :?: zie ik het te positief :lol: :P

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Hoe meer rookmelders hoe veiliger het wordt! :twisted: :twisted:

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  Ja het wordt een behoorlijk zooitje :?
  Maar onderstaande moet dan nog maar eens lezen want dan gaan we nog meer rookmelders verkopen :D

   2.
   Indien de loopafstand (maximale afstand van de vluchtroute) tussen de toegang van een verblijfsruimte en van die woning langer is dan 15 m, doch niet langer dan 25 meter, dan behoort in alle voor mensen toegankelijke ruimten, met uitzondering van toilet- en badruimte, een rookmelder te worden aangebracht.
   Bij het in werking treden van één van de rookmelders behoort het geluidsniveau minimaal 65dB en maximaal 85dB te bedragen. Om dit te bereiken kan het noodzakelijk zijn de rookmelders onderling te koppelen, in overeenstemming met NEN2555.[/list:u]

   Volgens mij is de achterdeur meestal nog verder weg dan de voordeur (standaard woonhuis). En laat nu dus van de woning (lees achterdeur) langer zijn dan 15 meter :lol:

  Ja, dit is dus een strijdigheid immer het bouwbesluit schrijft:
  art 2.146 Lid 6.
  De loopafstand tussen de toegang van een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte en ten minste een toegang van het brandcompartiment of het subbrandcompartiment waarin die ruimte ligt, is ten hoogste 15 m.

  dus een en niet één

  en ook de publicatie Gelijkwaardigheden schrijft:
  Een woning waarin de loopafstand tussen de toegang van een verblijfsruimte en een toegang van die woonfunctie langer is dan 15 m, doch niet langer dan 25 m, is gelijkwaardig aan hetgeen de wetgever heeft beoogd, als:

  er zaten bij de makers van de NPR zeker veel fabrikanten/leveranciers van rookmelders :D :D :twisted:

  cu,Loe

11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.