Brandpreventieforum Forums Gebruik Overgangsbepalingen brandveilig gebruik

8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
 • Auteur
  Berichten
 • ronald van der beek
  Bijdrager
  Post count: 4
  #2549 |

  Ik heb een vraag over de overgangsbepalingen brandveilig gebruik.

  Ik heb een schoolgebouw met een vergunning brandveilig gebruik uit 2002, hierin staan geen eisen voor brandmeldinstallatie en ook niet voor een ontruimingsinstallatie.

  Gelet op artikel 3.1 lid 4 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, zouden de voorschriften van deze vergunning gelden (geen BMI of Ontr. instal.).

  Is deze interpretatie juist, nu het besluit en ook het Bouwbesluit 2012 voorschrijft dat dit wel nodig zal zijn voor bestaande bouw?

  Ik hoor het graag hoe andere gemeenten en brandweerorganisaties dit zien?

  NB ik heb ook nog scholen waar wel een ontruimingsinstallatie in de "oude" vergunning staat, maar geen BMI.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Dat is een onjuiste conclusie. Wanneer een gebruiksvergunning niets aangeeft ten aanzien van een BMI gelden op grond van artikel 1b lid 2 Woningwet de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 rechtstreeks. Dit zou mijns inziens alleen anders zijn wanneer de gebruiksvergunning expliciet een ander type installatie aangeeft dan in het Bouwbesluit staat aangegeven (of in de voorschriften expliciet aangeeft dat geen installatie vereist is). De gemeente kan dan de voorschriften van de vergunning wijzigen (art. 2.31 lid 2 onder a Wabo), als gevolg waarvan er alsnog voldaan moet worden aan het Bouwbesluit. Dit moet wel gemotiveerd worden; er zal een belangenafweging gemaakt moeten worden tussen enerzijds de verworven rechten in de vergunning en anderzijds de gewijzigde wetgeving. De balans zal al snel naar het laatste uitslaan, lijkt mij.

  De overgangsrechtelijke bepaling die je bedoeld is overigens lid 1 van artikel 3.4 GB 2008.

  ronald van der beek
  Bijdrager
  Post count: 4

  Het komt op mij vreemd over dat de conclusie onjuist is en het Bouwbesluit 2012 zou preveleren en ik daarna in het verhaal lees, dat er verworven rechten zijn en dat er een belangenafweging plaats dient te vinden. Dit komt bij mij meer over dat het bestuur de vrijheid heeft, mits gemotiveerd, om op een hoger niveau te gaan zitten dan dat minimaal vereist is.

  Bij mij gaat het "Besluit brandveilig gebruik bouwwerken" slechts tot Artikel 3.3 citeertitel d.d. 26-07-2008, Staatscourant nr. 174, 09-09-2008. (moet ik soms in een ander besluit kijken?)

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Voor jouw situatie geldt dit:

  Dat is een onjuiste conclusie. Wanneer een gebruiksvergunning niets aangeeft ten aanzien van een BMI gelden op grond van artikel 1b lid 2 Woningwet de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 rechtstreeks.

  Voor andere situaties geldt dat:

  Dit zou mijns inziens alleen de gebruiksvergunning expliciet een ander type installatie aangeeft dan in het Bouwbesluit staat aangegeven (of in de voorschriften expliciet aangeeft dat geen installatie vereist is). De gemeente kan de voorschriften van de vergunning wijzigen (art. 2.31 lid 2 onder a Wabo), als gevolg waarvan er alsnog voldaan moet worden aan het Bouwbesluit. Dit moet wel gemotiveerd worden; er zal een belangenafweging gemaakt moeten worden tussen enerzijds de verworven rechten in de vergunning en anderzijds de gewijzigde wetgeving. De balans zal al snel naar het laatste uitslaan, lijkt mij.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Bij mij gaat het "Besluit brandveilig gebruik bouwwerken" slechts tot Artikel 3.3 citeertitel d.d. 26-07-2008, Staatscourant nr. 174, 09-09-2008. (moet ik soms in een ander besluit kijken?)

  Ik bedoelde art. 3.1 lid 1 Gebruiksbesluit 2008 (Staatsblad 2008, 327): "

  Die moet wel gelezen worden in combinatie met artikel 1.2 lid 1 aanhef en onder a Invoeringswet Wabo, omdat de gebruiksvergunning tegenwoordig in de Wabo is geregeld.

  ronald van der beek
  Bijdrager
  Post count: 4

  Ik bedoel i.d.d. ook artikel 3.1 lid 1 (en niet lid 4).

  In mijn vergunning(en) staat duidelijk aangegeven dat er geen BMI (en ontruimings installatie) nodig is, er staat namelijk een lijst met installaties aangegeven waar deze niet zijn aangevinkt (als ze wel nodig waren had er dus een vinkje gestaan, zoals bij zommige andere gebouwen wel het geval is).

  Ik kan nergens terug lezen dat er door invoering van een nieuwe wet (zowel Gebruiksbesluit als nieuwe Bouwbesluit) er plotseling nieuwe voorzieningen aangebracht moeten worden, waarschijnlijk hadden dan ook wel alle gemeente bericht gehad van het Ministerie hierover (dat gebeurt in dat soort gevallen meestal). Hoor dan ook graag waar ik dit wel zou kunnen terug vinden?

  Lijkt mij nog steeds dat ik dus een goed onderbouwde motivering moet gaan maken om de eis van de nieuwe installatie(s) te vorderen in een (voor)-aanschrijving bestuursdwang (zeker in deze tijd van weinig middelen).

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  In de toelichting op het Gebruiksbesluit is aangegeven (Stb. 2008, 327, p. 27):

  "De landelijke uniformering van de voorschriften over het brandveilig gebruik van bouwwerken, zoals die in dit besluit is uitgewerkt, is in beginsel een beleidsneutrale operatie op basis van het brandveiligheidsniveau van de model-Bouwverordening (Mbv). Aan de uniformering ligt dan ook niet de intentie ten grondslag om dat brandveiligheidsniveau landelijk te verlagen of te verhogen. Dit beeld zal gezien op het niveau van de individuele gemeente in het algemeen kloppen aangezien de meeste gemeenten hun bouwverordening op de Mbv hebben gebaseerd. Voor de enkele gemeente die strengere of minder strenge voorschriften in de bouwverordening heeft opgenomen, ."

  De gebruiksvergunning die jij in handen hebt is waarschijnlijk gebaseerd op een bouwverordening waarvan het niveau lager was gelegen dan het Gebruiksbesluit? Uit het laatste zinnetje kun je m.i. niet alleen afleiden dat de bouwverordening destijds aangepast had moeten worden naar de inhoud van het Gebruiksbesluit (dat had op grond van artikel 8 Woningwet theoretisch wel gemoeten), maar ook dat gemeenten gebruik moeten maken van de wijzigingsbevoegdheid van artikel 2.11.6 lid 1 Gebruiksbesluit 2008 (nu dus 2.31 Wabo). In artikel 3.1 lid 1 Gebruiksbesluit was expliciet aangegeven dat de wijzigingsbevoegdheid van artikel 2.11.6 van overeenkomstige toepassing was.

  Het enige is dat je moet overwegen (en in je advies expliciet moet maken) of er in deze specifieke omstandigheden redenen zijn om af te zien van een BMI (bijv. één brandcompartiment, uitgangen direct naar buiten, overzichtelijk, aanroepbaar enz.), of dat met minder voorzieningen een voldoende mate van veiligheid kan worden bereikt (voegen NEN 2555 rookmelders iets toe)?

  ronald van der beek
  Bijdrager
  Post count: 4

  Dank je wel, daar kan ik goed mee uit de voeten.

8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.