Brandpreventieforum Forums Gebruik opslag op erfgrens

8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
 • Auteur
  Berichten
 • roy
  Bijdrager
  Post count: 24
  #2708 |

  Het artikel 7.7:
  Bedrijfsmatige opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen is zodanig dat bij brand geen onveilige situatie kan ontstaan voor een op een aangrenzend perceel gelegen of op dat perceel volgens het bestemmingsplan nog te realiseren gebouw dat op grond van hoofdstuk 2 een brandcompartiment of een gedeelte van een brandcompartiment is, of voor een speeltuin, kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke stoffen.

  De toelichting:
  In dit artikel gaat het om de bedrijfsmatige opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld hout, autobanden en kunststoffen). Dergelijke stoffen vallen sedert 2008 niet meer onder de milieuregelgeving omdat het brandgevaarlijk zijn op zich niet als een direct milieurisico wordt gezien.

  Het eerste lid geeft een functionele eis voor de bedrijfsmatige opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen. De opslag van dergelijke stoffen in een bouwwerk of in de open lucht moet zodanig zijn dat bij brand geen onaanvaardbaar risico ontstaat voor percelen die zijn gelegen naast het perceel waar die opslag plaatsvindt. Dit geldt alleen wanneer de belending een bestaande of toekomstige kampeerterrein, een speeltuin of een opslag van brandgevaarlijke stoffen is en voor gebouwen op het belendend perceel. Het begrip «brandgevaarlijke stof» is gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid. Omdat dit eerste lid ook van toepassing is op toekomstige situaties betekent dit dat het bedrijf zich zal moeten aanpassen. Het gaat daarbij alleen om toekomstige situaties die kunnen worden gerealiseerd op grond van het bestaande bestemmingsplan.

  •brandgevaarlijke stof: vaste, vloeibare of gasvormige stof die brandbaar of brandbevorderend is, of bij brand gevaar oplevert, in de zin van de ADR-klassen twee tot en met vijf;

  De Vraag
  Valt opslag van (sloop) auto’s tegen de erfgrens hieronder?

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  In mijn mening kunnen sloopauto’s op de erfgrens een brandgevaar vormen.

  Ja dus.

  freddy x
  Bijdrager
  Post count: 67

  Aanvullende vraag: waarom wordt in dit artikel alleen aangrenzend perceel genoemd?
  Ik kan mij voorstellen dat brandoverslag van één brandcompartiment naar een ander brandcompartiment via (bedrijfs)opslag op eigen terrein ook dient te worden voorkomen. Dat kan uiteraard worden voorkomen door het kapstokartikel 7.10, maar staat het ook ergens concreet omschreven en waarom niet gelijk in artikel 7.7?

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  Milieuvoorschriften gelden voor de omgeving. Eigen perceel is eigen probleem.

  freddy x
  Bijdrager
  Post count: 67

  @ kruislijst

  Dit is geen artikel uit de milieuwetgeving, maar uit het Bouwbesluit. Ik kan mij zo voorstellen dat het ook niet de bedoeling is om brand uit te laten bereiden op eigen terrein via opslag.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  VAnuit de bouwregelgeving heeft iedereen recht op zijn eigen brandje, zolang je er maar voor zorgt dat je er de buren niet mee lastig valt. :D Ik kan me voorstellen dat vanwege het milieueffect bij een brand er vanuit milieu-oogpunt nog wel eisen zijn te stellen aan een autosloperij, maar of je daarmee voorkomt dat bij een terreinbrand de gebouwen meegaan… denk het niet.

  Wat je wel nog zou kunnen beschouwen is wat het Bouwbesluit met ‘perceel’ bedoelt. Dat is lang niet altijd het kadastrale perceel, of het eigendom. Perceel moet je opvatten als ‘gebruikseenheid’. Duidelijk voorbeeld daarvan zijn bedrijfsverzamelgebouwen, waar elke unit een eigen ‘perceel’ kan zijn.
  Nou denk ik dat de bedrijfsvoering bij een autosloperij dusdanig is dat die vlieger hier niet opgaat. Dus dan blijft over die mensen vriendelijk advies te geven.

  freddy x
  Bijdrager
  Post count: 67

  Maar het bouwbesluit stelt toch de eis aan bouwwerken dat de kans op snelle uitbreiding van brand voldoende wordt beperkt (brandcompartimentering). Dat dit te niet wordt gedaan door opslag op eigen terrein maakt dus niet uit??
  Lijkt mij niet, mede omdat de brand ook beheersbaar moet blijven voor de brandweer.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Wat je wel nog zou kunnen beschouwen is wat het Bouwbesluit met ‘perceel’ bedoelt. Dat is lang niet altijd het kadastrale perceel, of het eigendom.

  Wel goed om te weten is dat de bestuursrechter er van uit gaat dat de eigendomssituatie het uitgangspunt is, en dat er bijzondere omstandigheden kúnnen zijn waardoor dat anders is.

8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.