Brandpreventieforum Forums De Koffiehoek Opnieuw brand varkenstal … sprinkler

14 berichten aan het bekijken - 16 tot 29 (van in totaal 29)
 • Auteur
  Berichten
 • kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  lector is een gesponsorde leerstoel, is iets anders dan hoogleraar.
  net zo off topic als vorige posts

  marcel van opdam
  Bijdrager
  Post count: 174

  De spijker op de kop. Ik weet ook niet waarom Joachim onze lector Brandpreventie Hagen eigenlijk een woordvooerder noemt.

  Een uitspraak van onze lector Brandpreventie Hagen acht ik wel van enige importantie.
  En als onze lector Brandpreventie Hagen een sprinkler in een stal bepleit dan moeten we dat toch met elkaar van ganse harte onderschrijven.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Wil je beweren dat lector Brandpreventie eigenlijk gewoon één van de vele woordvoerders is het NiFV en dus geen hoogleraar.

  Wat ik wil beweren is dat jij je veel meer bezig schijnt te houden met de status van een bepaald persoon dan met brandveiligheid in zijn algemeenheid.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  interessant stukje van brandveilig.com, geschreven door iemand van DGMR.

  Een sprinklerinstallatie zal de omvang van een brand beperken. De kans dat een sprinkler de brand snel geheel uitmaakt, is echter maar klein: in een meerderheid van de gevallen waarin hij ‘succesvol is’ slaagt hij er alleen in de brandomvang te beperken tot een hanteerbare omvang van pakweg enkele vierkante meters. Daar komt nog steeds continu een grote hoeveelheid rook bij vrij. Of de installatie een significante bijdrage zal kunnen leveren aan het dierenwelzijn is nog maar zeer de vraag. Bij een brand die leidt tot een activatie van het sprinklersysteem zal een groot deel van de dieren omkomen door rookvergiftiging of al eerder door de stress van het incident. Een deel van de dieren zal ziek worden als gevolg van de blootstelling aan het sprinklerwater. Een deel van de dieren zal ook blootgesteld worden aan de gevolgen van stress door de brand of de sprinkler. Van de resterende dieren moet worden afgevraagd of deze nog voor consumptie geschikt zijn als gevolg van de blootstelling aan de rook en andere verbrandingsproducten. Ondanks dat de stal bij toepassing van een sprinklerinstallatie intact zal blijven, zal een groot deel van de aanwezige dieren geëuthanaseerd moeten worden.

  marcel van opdam
  Bijdrager
  Post count: 174

  Dus de voorzichtige conclusie dat de woordvoerder van het NIFV het dus helemaal bij het verkeerde eind heeft en de iemand van DGMR alle wijsheid op dit gebied bezit.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  hmm, ik zeg: een praktijkproef bij Efectis! :H:

  marcel van opdam
  Bijdrager
  Post count: 174

  Een proefbrand lijkt mij niet echt nodig. Het pakket aan maatregelen is er nu op gericht dat de brand beperkt blijft tot één gebouwdeel zodat de rest van de hoeve niet verloren zal gaan. Waarom de woordvoerder van het NIFV nu het veiligheidsniveau wil upgraden met een sprinklerinstallatie is opmerkelijk omdat over het pakket aan maatregelen uitvoerig is gesproken met alle partijen. Ook Brandweer Nederland!

  fred vos
  Toeschouwer
  Post count: 275

  @ Marcel van Opdam

  De ‘stemming’ op het IFV kan beïnvloed zijn door een rapport (Hogeschool verbonden aan Uni Wageningen: Brand in veestallen, 2010 ) over dit probleem.
  Een medewerker van het IFV (niet Hagen!) heeft hieraan meegewerkt.

  Opmerkelijk vind ik dat er herhaald wordt gewezen op de (afwezige) deskundigheid en uniformiteit binnen /tussen gemeentelijke adviseurs:

  Deskundigheid Gemeenten
  Uit gesprekken met verschillende veehouders kwam een duidelijke irritatie/frustratie naar voren over de
  verschillende beoordelingen van (soortgelijke) bouwaanvragen door verschillende gemeenten.
  Een vaak gestelde vraag is waarom er geen landelijk beleid of richtlijnen is/zijn voor het toepassen van de
  gelijkwaardigheidsbepaling (Bouwbesluit 2003) en BvB.
  Ook zijn er verschillende meningen over de kennis en deskundigheid van de aanvrager en de gemeenten wanneer
  het de toepassing/beoordeling van de gelijkwaardigheidbepaling betreft.
  ‘’Bij het afgeven van bouwvergunningen nemen gemeenten de bestaande regels vaak te ruim.’’ (Wakker Dier, 2008)
  ‘’Kennis en kunde voor gelijkwaardigheidbepaling bij gemeente ontbreekt vaak.’’
  (van Holst Pellekaan, M. 2010)

  Het is toch de taak van de cdt. om te adviseren en de bedoeling van de wetgever (Brw. wet 1985 ) om dat daardoor (regio’s) meer uniform te doen?

  En wie is verantwoordelijk voor de deskundigheid van adviseurs? Ik dacht dat dit al sinds jaar en dag Hagen was (IFV).
  Zij laten door hulp van externe ‘leken’ een wantoestand blootleggen waar zij zelf ‘opvoedkundig’ en ‘vakinhoudelijk’ debet aan zijn?

  marcel van opdam
  Bijdrager
  Post count: 174

  Volgens Kruiswijk wordt lector Brandpreventie Hagen gesponsord. Ik vraag mij nu af welke partij(en) een woordvoerder sponsoren nu ik dit allemaal lees.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  [complotmodus aan] Tja, de NFPA is het ook niet gelukt om sprinklers in stallen verplicht te krijgen, misschien hebben ze wel dezelfde sponsor als Hagen?
  http://www.nfpa.org/newsandpublications … in-a-flash[complotmodus uit]

  Wat een onzin.

  Dit is precies de reden waarom ik Marcel in het begin vroeg wie de regels in dit land maakt. Dat is de door ons democratisch gekozen politiek, en die zien blijkbaar meer tegens dan voors voor deze maatregel. En dan gaat ze er niet komen, hoe graag afzonderlijke partijen dat dan ook willen.

  Wanneer je dan als individu vindt dat een van die partijen niet hard genoeg gelobbyd heeft voor de zaak, ga er dan zelf maar staan.

  fred vos
  Toeschouwer
  Post count: 275

  @ Marcel van Opdam

  Waarom de woordvoerder van het NIFV nu het veiligheidsniveau wil upgraden met een sprinklerinstallatie is opmerkelijk omdat over het pakket aan maatregelen uitvoerig is gesproken met alle partijen. Ook Brandweer Nederland!

  Kunt u mij de ‘officiële’ NL teksten (met datum) daarover aangeven?

  fred vos
  Toeschouwer
  Post count: 275

  @ Marcel Opdam

  Laat u maar; ik vond ze al.

  Wat mij opvalt is dat de (N)IFV (lectoraat) nooit het voortouw heeft genomen; ook maak ik nergens op dat zij de (recente) aanbevelingen voor sprinkler of waternevel ("Brand in veestallen" 2010) technisch onderbouwd als adequate voorziening de hebben gegeven voor andere (en dan dus niet meer ‘gelijkwaardige’) oplossingen.

  Als men mee mag praten, na jarenlang vrijwillig zwijgen bij schrijnende gebeurtenissen, dan zou men toch zijn ‘deskundig’ standpunt met verve moeten verdedigen ‘bij het smeden van het door anderen (lekker makkelijk) verhitte ijzer’.
  Achteraf herhalen wat anderen na inventariserend onderzoek hebben aanbevolen is m.i. ook een vorm van plagiaat.

  marcel van opdam
  Bijdrager
  Post count: 174

  Om in agrarisch termen te blijven. De koe bij de horens!
  Lector Hagen, sorry natuurlijk, gesponsorde woordvoerder Hagen spant voor de zoveelste keer het paard achter de wagen volgens mij. Aan de inbreng van de heer Nieuwland zouden we meer waarde moeten hechten. Hij weet echt waar hij over praat, denk ik.

  j. nieuwland
  Bijdrager
  Post count: 801

  @ Marcel: Dank je voor de mooie woorden. :lol: Ik neem aan dat deze alleen gelden voor mijn bijdrage in dit topic :lol:

  Misschien is sprinklerbeveiliging ook goedkoper uit te voeren dan reguliere installaties met pompen, sprinklertank, halfjaarlijkse inspectie, certificering enz. Voor mijn gevoel kun je in een stal met minder (sprinkler)water toe dan in een industriefunctie. Misschien sprinklers toepassen die minder water verbruiken, en mogelijkerwijs aansluiten rechtstreeks op de drinkwaterleiding, zoals bij vuurwerkverkooppunten ook vaak wordt toegepast. De meeste stallen beschikken over een redelijk forse waterleidingaansluiting. Ook beschikt men vaak over een bron. Dergelijke bronnen kunnen een behoorlijk debiet aan water leveren. Met een deepwellpomp en misschien een aggregaat (die ook soms al aanwezig is) kom je ook al een heel eind.

  J. Nieuwland

14 berichten aan het bekijken - 16 tot 29 (van in totaal 29)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.