Brandpreventieforum Forums Gebruik onveilige situatie archiefdepot

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 15)
 • Auteur
  Berichten
 • herman
  Bijdrager
  Post count: 3
  #885 |

  Beste mensen,
  Ik ben een nieuweling in jullie forum, werkzaam in de archiefwereld.
  Wij hebben 2 archiefdepots waarvan de één dit jaar wordt verkocht, het depot dat overblijft is gevestigd in een kapel.
  De gehele konstruktie van 4 verdiepingen staat als het ware binnen de muren op zichzelf en werd opgebouwd in het begin van de jaren 80.
  Toen waren de veiligheidseisen anders dan nu, zo bestaan alle vloerdelen uit een dik spaanplaat, gewoon hout dus.
  Er zijn blusmiddelen en er zijn vluchtwegen.
  Pikant detail is dat als de stroom uitvalt in kombinatie met rook, je de nooduitgang nooit meer terug vindt, laat staan de blusapparatuur.
  Nu is er gelukkig een moment aangebroken dat men inziet dat dit zo niet langer kan en dat er een noodverlichtingsinstallatie mag komen, een installatiebedrijf werd zo gevonden om het te installeren.
  Ik vraag mij echter af of we iets niet over het hoofd zien, tenslotte bestaan alle vloerdelen uit hout en is de dakkonstruktie van de kapel ook van dit materiaal.
  Hoe snel zal zo’n brand zich gaan ontwikkelen met zoveel archiefdozen?
  Is noodverlichting dan niet meer dan een lapmiddel en zou er eigenlijk meer moeten gebeuren?
  De brandweer heeft wel al aangegeven dat zij al een tijd geen advies meer geven voor bedrijfspanden zoals deze.
  Is een adviesburo in dit geval dan toch de beste optie?
  Met vriendelijke groet, Herman

  henk van buuren
  Bijdrager
  Post count: 222

  hallo Herman,

  het is moeilijk hier een kant en klaar antwoordt te geven.
  misschien enkele vragen die in me opkomen.

  wat is de lengte van de vluchtweg?
  noodverlichting, en blusmiddelen zijn aanwezig. is er een vluchtplan, en hoe ziet deze eruit?
  heb je wel eens gehoord van brandwerende verf?
  is er een pdf als tekening op schaal 1:100 1:200 zodat we hiernaar kunnen kijken.

  graag helpen we je verder.

  herman
  Bijdrager
  Post count: 3

  Beste Henk,
  Hartelijk dank voor je bericht en jouw bereidheid, klasse.
  De tekening heb ik inmiddels voor me liggen maar hij blijkt niet helemaal te kloppen dus dat ga ik nog even na.
  Overigens heb ik mij niet duidelijk uitgedrukt m.b.t. de noodverlichting.
  Ik heb weliswaar een installateur gevonden die het zou willen aanleggen maar ik heb even nog geen konkrete afspraak willen maken voor een offerte, dat komt nog.
  Er is ook geen vluchtplan.
  Ik kijk nog even de lokaties na waar de blusmiddelen zich bevinden.
  De tekening (1:50) in pdf zal ik naar je toe mailen.

  Met vriendelijke groet, Herman

  henk van buuren
  Bijdrager
  Post count: 222

  Herman,

  Ook blusmiddelen, EHBO, hoogteverschillen, bochten e.d. niet vergeten aan te lichten met anv

  Heb je vragen over deze norm dan hoor ik het wel.

  –kruisje–
  Bijdrager
  Post count: 665

  Herman,

  Ook blusmiddelen, EHBO, hoogteverschillen, bochten e.d. niet vergeten aan te lichten met anv

  Heb je vragen over deze norm dan hoor ik het wel.

  en op basis van welke regelgeving is dit noodzakelijk?

  kokosnoot
  Bijdrager
  Post count: 1

  In het stuk van "Advies Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen (Regeling 13)" uitgave december 2006, staat enorm veel geschreven over archieven. Ook over brandveiligheid.

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Herman,

  Ook blusmiddelen, EHBO, hoogteverschillen, bochten e.d. niet vergeten aan te lichten met anv

  Heb je vragen over deze norm dan hoor ik het wel.

  en op basis van welke regelgeving is dit noodzakelijk?

  NEN-EN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting

  Alleen waar wordt deze wettelijk aangehaald?? :roll: :roll: :wink:

  Uit Brandbeveiligingsinstallaties Publicatie van NVBR:

  Hoofdstuk 11 Noodverlichtingsinstallatie

  1. Inleiding

  Na bestudering van de regelgeving blijkt er enige onduidelijkheid te bestaan over de voorschriften voor noodverlichtingsinstallaties. De brandweer heeft het volgende standpunt ingenomen.

  In het Bouwbesluit wordt vermeld in welke gebouwen en onder welke omstandigheden een noodverlichtingsinstallatie noodzakelijk is. Ook is geregeld in welke ruimten deze dient te worden geïnstalleerd, wat de minimale lichtopbrengst dient te zijn en hoe lang deze dient te functioneren. Behalve het Bouwbesluit kent ook de Arbowet een verplichting tot het aanbrengen van noodverlichting. Voor de voorschriften waaraan een noodverlichtingsinstallatie moet voldoen, wordt in het Bouwbesluit verwezen naar een ministeriële regeling. In deze ministeriële regeling wordt slechts verwezen naar NEN 1010 en niet naar specifieke voorschriften voor noodverlichtingsinstallaties. Tevens blijkt dat NEN 1010 op verschillende punten strijdig is met het hiertoe gestelde in het Bouwbesluit.

  Inmiddels is een nieuwe Nederlandse norm uitgebracht, te weten NEN-EN 1838: ‘Toegepaste verlichtingstechniek-Noodverlichting’. Dit is van oorsprong een Europese norm die inmiddels de status heeft van Nederlandse norm. De norm vervangt hoofdstuk 6 van NEN 1890 en kent ook wijzigingen ten opzichte van de eerder verschenen ontwerpnorm uit 1995.
  NEN-EN 1838 geeft invulling aan de wettelijke verplichting in zowel het Bouwbesluit als de Arbowet ten aanzien van het aanbrengen van een noodverlichtingsinstallatie. In de norm komen onder andere de gelijkmatigheid in lichtniveau en het voorkomen van verblinding en dergelijke aan de orde. Daarnaast worden eisen gesteld aan verlichtingssterkten op verschillende plaatsen in een locatie. Deze kunnen afwijken van de gestelde waarde van 1 lux in het Bouwbesluit.

  Artikel 2.154 van het Bouwbesluit geeft aan dat een rookvrije vluchtroute moet leiden naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg. Hierbij wordt dus onderscheid gemaakt tussen het aansluitende terrein en de openbare weg. Het is echter niet altijd gegarandeerd dat de verlichting op de openbare weg voldoende is om ook het aansluitende terrein te verlichten. Daarom is het noodzakelijk om ‘niet-besloten ruimten’ die onvoldoende door de openbare verlichting worden verlicht, tevens van noodverlichting te voorzien. Dit geldt voor tuinen, binnenplaatsen, buitentrappen, e.d.

  Zoals al is vermeld kunnen in de normen NEN 1010 en 1838 tegenstrijdigheden voorkomen ten opzichte van het Bouwbesluit. In dit geval moet de volgende regel gehanteerd worden:

  In voorkomende gevallen, waarbij NEN 1010 en/of NEN-EN 1838 strijdig zijn met het gestelde in het Bouwbesluit, prevaleren uiteraard de betreffende voorschriften in het Bouwbesluit.

  [attachment=0]11.1.gif[/attachment]

  • Vervangingsverlichting:
  Dit betreft dat gedeelte van de noodverlichting dat verlichting levert om normale activiteiten onder zo goed als ongewijzigde omstandigheden te kunnen voortzetten.
  Toelichting:
  Het betreft hier een voorziening die niet valt onder een noodverlichtingsinstallatie zoals bedoeld in het Bouwbesluit. In het algemeen zal de eigenaar/gebruiker van het bouwwerk deze vorm van noodverlichting verlangen.

  • Noodevacuatieverlichting:
  Dit betreft dat gedeelte van de noodverlichting dat verlichting levert voor de veiligheid van mensen die een locatie verlaten dan wel om een mogelijk gevaarlijk proces af te sluiten voordat ze de locatie verlaten.
  Toelichting:
  De noodverlichtingsinstallatie zoals deze wordt bedoeld in het gehele artikel 2.59 van het Bouwbesluit, valt onder deze vorm van verlichting.

  • Vluchtrouteverlichting:
  Dit betreft dat gedeelte van de noodevacuatieverlichting dat ervoor moet zorgen dat de vluchtroutes effectief kunnen worden herkend en op een veilige manier kunnen worden gebruikt door deze voldoende te verlichten.
  Toelichting:
  De noodverlichtingsinstallatie zoals deze wordt bedoeld in artikel 2.59, lid 3 van het Bouwbesluit, valt onder deze vorm van verlichting.

  • Anti-paniekverlichting:
  Dit betreft dat gedeelte van de noodevacuatieverlichting dat ervoor dient om paniek te voorkomen en verlichting levert om personen toe te laten en een plaats te bereiken waar een vluchtroute kan worden herkend.
  Toelichting:
  De noodverlichtingsinstallatie zoals deze wordt bedoeld in artikel 2.59, lid 1, 2 en 4 van het Bouwbesluit, valt onder deze vorm van verlichting.

  • Verlichting van werkplekken met een verhoogd risico:
  Dit betreft dat gedeelte van de noodevacuatieverlichting dat verlichting levert voor de veiligheid van personen betrokken in een mogelijk gevaarlijk proces of een mogelijk gevaarlijke situatie. De verlichting moet het voor deze personen mogelijk maken om een gepaste afsluitprocedure uit te voeren voor de veiligheid van de bediener (operator) en andere aanwezigen in het bouwwerk.
  Toelichting:
  Het betreft hier eveneens een voorziening die niet valt onder een noodverlichtingsinstallatie zoals bedoeld in het Bouwbesluit. De Arbowet verplicht echter wel noodverlichting op plaatsen met een verhoogd risico.

  Veiligheidssignalering
  Naast bovengenoemde verlichtingsvormen geeft NEN-EN 1838 voor veiligheidssignalering de volgende definitie:

  “De signalering die algemene veiligheidsinformatie verschaft door de combinatie van kleur en vorm en die door toevoeging van een pictogram of een tekst een specifieke veiligheidsboodschap verschaft.”
  Toelichting:
  Een zogeheten vluchtwegaanduiding valt dus onder de genoemde signalering. In het Bouwbesluit worden geen eisen gesteld aan het aanbrengen van een vluchtwegaanduiding. Dit is geregeld in de Modelbouwverordening. Voor wat betreft de uitvoering wordt verwezen naar NEN 6088 ‘Brandveiligheid van gebouwen; Veiligheidssignalering; Vluchtrouteaanduiding; Eigenschappen en bepalingsmethoden’. Deze norm behandelt slechts de uitvoering van de vluchtwegaanduiding (pictogrammen), maar geeft geen verdere technische eisen voor de componenten. Of een vluchtwegaanduiding een onderdeel van de noodverlichtingsinstallatie dient te zijn wordt in de Modelbouwverordening geregeld. In artikel 2.6.9 van deze verordening wordt aangegeven dat, indien een gebruiksfunctie op grond van enig wettelijk voorschrift een voorziening voor noodstroom heeft, de vluchtrouteaanduiding moet zijn voorzien van verlichting en op de noodstroomvoorziening moet zijn aangesloten.

  Naast de in NEN-EN 1838 vermelde soorten noodverlichting is er nog een soort verlichting die in bepaalde gevallen een relatie heeft met een noodverlichtingsinstallatie, te weten een treden- en/of hellingverlichting.
  Hellingen en treden in vluchtroutes van toeschouwersruimten moeten zodanig zijn verlicht dat deze voldoende zijn te onderscheiden. Hierbij wordt niet vermeld dat deze verlichting ook als noodverlichting moet kunnen werken. Een en ander is afhankelijk van de verlichtingssterkte op deze treden en hellingsbanen van de zich in de betreffende ruimte bevindende algemene noodverlichting. Indien dit onvoldoende is, kan het een oplossing zijn om de treden- en/of hellingverlichting onderdeel te laten uitmaken van de noodverlichtingsinstallatie. Voor deze situaties zijn daarom enkele voorwaarden in dit hoofdstuk opgenomen.

  Omdat in het Bouwbesluit, de ministeriële regeling, NEN 1010 en NEN-EN 1838 geen technische eisen aan noodverlichtingsinstallaties worden gesteld, is het noodzakelijk daaraan in dit hoofdstuk verdere invulling te geven.

  11.1.gif

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Beste mensen,
  Ik ben een nieuweling in jullie forum, werkzaam in de archiefwereld.
  Wij hebben 2 archiefdepots waarvan de één dit jaar wordt verkocht, het depot dat overblijft is gevestigd in een kapel.
  De gehele konstruktie van 4 verdiepingen staat als het ware binnen de muren op zichzelf en werd opgebouwd in het begin van de jaren 80.
  Toen waren de veiligheidseisen anders dan nu, zo bestaan alle vloerdelen uit een dik spaanplaat, gewoon hout dus.
  Er zijn blusmiddelen en er zijn vluchtwegen.
  Pikant detail is dat als de stroom uitvalt in kombinatie met rook, je de nooduitgang nooit meer terug vindt, laat staan de blusapparatuur.
  Nu is er gelukkig een moment aangebroken dat men inziet dat dit zo niet langer kan en dat er een noodverlichtingsinstallatie mag komen, een installatiebedrijf werd zo gevonden om het te installeren.
  Ik vraag mij echter af of we iets niet over het hoofd zien, tenslotte bestaan alle vloerdelen uit hout en is de dakkonstruktie van de kapel ook van dit materiaal.
  Hoe snel zal zo’n brand zich gaan ontwikkelen met zoveel archiefdozen?
  Is noodverlichting dan niet meer dan een lapmiddel en zou er eigenlijk meer moeten gebeuren?
  De brandweer heeft wel al aangegeven dat zij al een tijd geen advies meer geven voor bedrijfspanden zoals deze.
  Is een adviesburo in dit geval dan toch de beste optie?
  Met vriendelijke groet, Herman

  Wat is de ‘waarde’ (onvervangbaar?) van je archief en wat voor geld (subsidie / fondsen?) is er beschikbaar om het te beveiligen? Ik weet dat ooit in Dresden (?) in een kasteel heel wat onvervangbare boeken verloren zijn gegaan bij een brand… Met een sprinklerinstallatie heb je wel waterschade maar verkoolde boeken kan je niet meer restaureren… Daarnaast zijn er tegenwoordig ook mistsprinklersystemen die minimale hoeveelheden water gebruiken. Je hebt zelfs systemen die pneumatisch met een watertank werken dus je hebt dan helemaal geen motoren en grote water aansluiting nodig. Ook het leiding werk is vele malen dunner dan conventionele sprinklerinstallaties.

  Meer informatie is te vinden op:
  http://www.marioff.com/en/land-applicat … s_EN.shtml
  http://www.marioff.com/publications/bro … ngs_EN.pdf

  Referentie projecten: http://www.marioff.com/en/references/l_ … e_EN.shtml

  De Nederlandse distributeur kan je vinden op: http://www.marioff.com/en/contacts/dist … s_EN.shtml

  sam
  Bijdrager
  Post count: 118

  Herman,

  Ook blusmiddelen, EHBO, hoogteverschillen, bochten e.d. niet vergeten aan te lichten met anv

  Heb je vragen over deze norm dan hoor ik het wel.

  en op basis van welke regelgeving is dit noodzakelijk?

  NEN-EN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting

  Alleen waar wordt deze wettelijk aangehaald?? :roll: :roll: :wink:

  Uit Brandbeveiligingsinstallaties Publicatie van NVBR:

  @ Palmpie

  Volgens mij heeft Onze Minister ooit een keer iets geroepen over de (juridische) status van privaatrechtelijk uitgebrachte boekjes waar jij naar refereert. Ik zou het dus niet direct wettelijk willen noemen.

  Kun je mij en andere geïnteresseerden misschien aangeven (inclusief artikelnummers) in welke wet/wetten staat dat ik blusmiddelen, EHBO, trappen en bochten moet voorzien van noodverlichting volgens NEN-EN 1838?

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  @ Palmpie

  Volgens mij heeft Onze Minister ooit een keer iets geroepen over de (juridische) status van privaatrechtelijk uitgebrachte boekjes waar jij naar refereert. Ik zou het dus niet direct wettelijk willen noemen.

  Kun je mij en andere geïnteresseerden misschien aangeven (inclusief artikelnummers) in welke wet/wetten staat dat ik blusmiddelen, EHBO, trappen en bochten moet voorzien van noodverlichting volgens NEN-EN 1838?

  Beweer ik dan dat dit moet?? :roll: :roll:

  Ik ben geen expert op arbo gebied maar volgens mij moet je je werknemers een veilige werkplek geven… :wink:

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  @ Palmpie

  Volgens mij heeft Onze Minister ooit een keer iets geroepen over de (juridische) status van privaatrechtelijk uitgebrachte boekjes waar jij naar refereert. Ik zou het dus niet direct wettelijk willen noemen.

  Kun je mij en andere geïnteresseerden misschien aangeven (inclusief artikelnummers) in welke wet/wetten staat dat ik blusmiddelen, EHBO, trappen en bochten moet voorzien van noodverlichting volgens NEN-EN 1838?

  Trouwens juist deze toon zorgt ervoor dat bij ‘de brandweer’ de nekharen overeind gaan staan over adviseurs…… :evil:

  Het bouwbesluit is ooit bedoelt als minimum acceptabel niveau. Daarmee is een gebouw nog net veilig… Alleen kijken de meeste adviseurs niet langer dan hun neus lang is en nemen dit niveau als maximum niveau en snoepen er liefst nog wat af… :evil:

  Bijvoorbeeld geen veiligheidstrappenhuis bij één vluchtweg toepassen maar een trappenhuis op overdruk… :evil: :evil:

  henk van buuren
  Bijdrager
  Post count: 222

  soms vind je niet de norm waarnaar je zoekt en geeft het geen afdoende antwoord op de vraag.

  Proficiat Palmpje. de minimale eis wordt inderdaad geeist.

  waar b.v. staat dat een brandmeldpaneel voorzien dient te zijn van voldoende verlichting tot max. 500 lux? inderdaad in de NEN 2535. ook daar hoort hij te worden toegepast. en waar zie je dat dat het zo wordt toegepast? We moeten dit met ons allen doen. We dienen onze verantwoordelijkheid te kennen waarop je tenslotte afgerekend zal kunnen worden.

  Het komt hierop neer dat, wanneer je niet dat heb gedaan wat je zou moeten doen, de rechter bepaald of je schuldig bent of niet.
  Hiervoor zijn normen NPR’s, P-bladen e.d. om ons te helpen.
  NEN EN betekend een Europeese Norm in het Nederlands vertaald.
  Niet zeuren dus maar doen. makkelijker kan het je niet aangedragen worden om deze alleen maar te volgen.

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  @ Palmpie

  Volgens mij heeft Onze Minister ooit een keer iets geroepen over de (juridische) status van privaatrechtelijk uitgebrachte boekjes waar jij naar refereert. Ik zou het dus niet direct wettelijk willen noemen.

  Kun je mij en andere geïnteresseerden misschien aangeven (inclusief artikelnummers) in welke wet/wetten staat dat ik blusmiddelen, EHBO, trappen en bochten moet voorzien van noodverlichting volgens NEN-EN 1838?

  Er staat nog veel meer ‘leuks’ op onderstaande link! :wink: :twisted:

  http://www.nvfn.nl/smartsite2788.htm?goto=2796

  (…)

  Vraag 11. Heeft de norm NEN-EN 1838 een wettelijke status?

  Antwoord 11
  Nee, de NEN-EN 1838 heeft nog geen wettelijke status. Wettelijke verplichtingen met betrekking tot noodverlichting liggen vast in het Bouwbesluit, de Arbo-wet, de Model Bouwverordening en een aantal artikelen van de NEN-1010. De NEN-EN 1838 geeft echter wel een goede invulling aan het ontwerp van een noodverlichtinginstallatie, zodat die aan wettelijke eisen voldoet. Daarbij dient opgemerkt dat, met het oog op veiligheid, in de NEN-EN 1838 extra aandacht wordt geschonken aan arbeidsplaatsen waar het noodzakelijk is nadruk te leggen op mogelijk gevaar in aanvulling op de in het Bouwbesluit geëiste 1 lux. Kortom: ondanks het ontbreken van een wettelijke status zal door het toepassen van de NEN-EN 1838 in eigenlijk alle gevallen aan de wettelijke eisen worden voldaan (met uitzondering van de specifieke aandachtspunten uit de NEN 1010). Tot slot dient opgemerkt dat de NEN-EN 1838 ook invulling geeft aan de in de Arbo-wet geëiste noodverlichting.

  (…)

  Vraag 26. Is bij centrale systemen alleen een netwachter in de hoofdverdeelinrichting (HVI) voldoende?

  Antwoord 26
  In de NEN 1010-5, 561 staat dat noodstroominstallaties voor veiligheidsdoeleinden na het wegvallen van de normale energievoorziening gedurende een voorgeschreven tijd doeltreffend moeten kunnen functioneren. Dit zou er op wijzen dat het bewaken van de inkomende spanning van de HVI voldoende is. Hiermee is echter niet gegarandeerd dat de noodverlichting inschakelt bij het wegvallen van de spanning op verdiepingniveau. Om dit te bewerkstellingen is het aan te bevelen de eindgroepen van de vluchtwegen te monitoren. Dit wordt gerealiseerd met behulp van een netwachter achter de hoofdschakelaar. De eindgroep moet vervolgens worden voorzien van een meldcontact. Door een dergelijke aanpak zal bij een storing in die groepen ook de noodverlichting in werking treden. Het belang hiervan wordt in het bijzonder verwoord in de NEN-EN 50172 (hoofdstuk 4.1: noodverlichting moet niet alleen in werking treden bij een volledige uitval van de normale energievoorziening, maar ook bij een lokale storing zoals in een eindgroep).

  sam
  Bijdrager
  Post count: 118

  @ Palmpie

  Volgens mij heeft Onze Minister ooit een keer iets geroepen over de (juridische) status van privaatrechtelijk uitgebrachte boekjes waar jij naar refereert. Ik zou het dus niet direct wettelijk willen noemen.

  Kun je mij en andere geïnteresseerden misschien aangeven (inclusief artikelnummers) in welke wet/wetten staat dat ik blusmiddelen, EHBO, trappen en bochten moet voorzien van noodverlichting volgens NEN-EN 1838?

  Trouwens juist deze toon zorgt ervoor dat bij ‘de brandweer’ de nekharen overeind gaan staan over adviseurs…… :evil:

  Het bouwbesluit is ooit bedoelt als minimum acceptabel niveau. Daarmee is een gebouw nog net veilig… Alleen kijken de meeste adviseurs niet langer dan hun neus lang is en nemen dit niveau als maximum niveau en snoepen er liefst nog wat af… :evil:

  Bijvoorbeeld geen veiligheidstrappenhuis bij één vluchtweg toepassen maar een trappenhuis op overdruk… :evil: :evil:

  Volgens mij heeft deze discussie niets te maken met één of andere controverse tussen advies- en brandweerwereld.
  Ik stel alleen de vraag die je jezelf tijdens je dagelijks werk ook moet stellen: Wat kan ik eisen en op grond waarvan? Uiteraard mag je wel dingen verlangen, en in goed overleg met de betrokken partijen daar een oplossing voor vinden, want zo zwart/wit zoals jij het stelt blijkt de praktijk niet te zijn. Er zijn voldoende adviesbureau’s die graag met jou over dit soort dingen meedenken en discussiëren.

  herman
  Bijdrager
  Post count: 3

  Wat is de ‘waarde’ (onvervangbaar?) van je archief en wat voor geld (subsidie / fondsen?) is er beschikbaar om het te beveiligen? Ik weet dat ooit in Dresden (?) in een kasteel heel wat onvervangbare boeken verloren zijn gegaan bij een brand… Met een sprinklerinstallatie heb je wel waterschade maar verkoolde boeken kan je niet meer restaureren… Daarnaast zijn er tegenwoordig ook mistsprinklersystemen die minimale hoeveelheden water gebruiken. Je hebt zelfs systemen die pneumatisch met een watertank werken dus je hebt dan helemaal geen motoren en grote water aansluiting nodig. Ook het leiding werk is vele malen dunner dan conventionele sprinklerinstallaties.

  Meer informatie is te vinden op:
  http://www.marioff.com/en/land-applicat … s_EN.shtml
  http://www.marioff.com/publications/bro … ngs_EN.pdf

  Referentie projecten: http://www.marioff.com/en/references/l_ … e_EN.shtml

  De Nederlandse distributeur kan je vinden op: http://www.marioff.com/en/contacts/dist … s_EN.shtml

  Beste Palmpie,
  Op dit ogenblik is het zo dat de prioriteit ligt bij de bescherming van de mensen in deze ruimte, natuurlijk heb je gelijk als het gaat om het behoud van het archief en je geeft goede voorbeelden van wat er mogelijk is.
  Punt is dat de huidige depotkonstruktie niet meer van deze tijd is, bovendien is een kapel eigenlijk niet geschikt als archiefruimte, klimaatbeheersing is er zo goed als onmogelijk zonder grote investeringen.
  Je kunt wellicht beter een nieuw depot bouwen volgens de huidige normen die in de archiefwereld gelden.
  Op dit ogenblik zijn de voorbereidingen aan de gang om de belangrijke archieven over te hevelen naar een ultramodern depot elders, dat betekent dat de functie van dit depot anders zal worden, meer in de functie als buffer.
  Dat betekent wel dat er in de toekomst vaker mensen voor langere tijd in dit depot zullen gaan vertoeven, vandaar dat er bij mij een belletje begon te rinkelen met betrekking tot de veiligheid van het personeel.
  Ik had dat gevoel al veel eerder doch er was toen geen enkel financieel draagvlak.
  Als depotbeheerder zou ik het erg vinden als de archieven verloren zouden gaan door brand maar ik zou het me nooit vergeven als er slachtoffers zouden vallen door laksheid, helaas is het zo dat maar weinig mensen werkelijk beseffen wat brand kan veroorzaken, dat het in principe op ieder moment kan ontstaan.
  Dank voor je tips,
  met vriendelijke groet, Herman

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 15)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.