Brandpreventieforum Forums Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie Ontruimingsinatallatie Certificeren

14 berichten aan het bekijken - 1 tot 14 (van in totaal 14)
 • Auteur
  Berichten
 • anonymous
  Bijdrager
  Post count: 181
  #120 |

  Moet je een Ontruimingsinstallatie altijd Certificeren?

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2274

  Een wettelijk vereiste installatie altijd (dus ook een die in het kader van gelijkwaardigheid is toegepast bijv.)

  Bij een vrijwillig aangelegde installatie is het aan te bevelen, maar niemand zal je erop controleren.

  anonymous
  Bijdrager
  Post count: 181

  Hoe kan je een OAI certificeren?

  Er is toch geen regeling voor OAI’s, als installateur kan je hooguit een attest opstellen waarin je aangeeft dat je de installatie kundig hebt ontworpen en aangelegd (NEN 2575) en dat je de boel deugedelijk gaar onderhouden NEN 2654

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2274

  certificeren is inderdaad een verkeerd woord wat dat betreft, want er staat geen certificerende instantie achter. De bouwverordening zegt wel dat je dezelfde weg moet bewandelen als bij de andere installaties, dus eerst een PvE ter goedkeuring voorleggen (volgens de NEN), dan i.p.v. de certificering een verklaring van de installateur laten overleggen (evt. in combi met het rapport van oplevring) en daarna om de zoveel tijd laten controleren en een inspectierapport laten opmaken.

  floris kooiman
  Bijdrager
  Post count: 10

  Volgens de nieuwe (model) bouwverordening 10e versie. bestaat een ontruimingsinstallatie altijd uit (minimaal een "niet" automatische) brandmeldinstallatie en een ontuimingsinstallatie.

  Alleen als er een doormelding moet plaats vinden naar een RAC of BAC (meldbank van de brandweer of regionale brandweer) moet de brandmeldinstallatie worden gecertificeerd.

  Voor ontruimingsinstallaties is nog geen certificeringsregeling en kan dus formeel niet worden gecertificeerd. Voor beide moet je wel een PvE maken. In het geval van de ontruimingsinstallatie moet iig een installatie-attest worden gemaakt door een erkend branddetectiebedrijf.

  zowie
  Bijdrager
  Post count: 39

  Even reageren: M.i. moet er altijd gecertificeerd worden. In de MBV praat men over een aanwezige BM-installatie moet doormelden. Vaak hoor je: ‘BMC meld niet door, dus geen certificering’. Dit is een slechte zaak omdat:
  A) Bij doodlopende einden dient er ruimte bewaking aangebracht te worden (lees = life safety). De AM in deze installatie worden nu niet conform de eisen van de regeling onderhouden en er volgt nooit inspectie.
  B) Iedereen mag de installatie aanleggen, zelfs je schoonmoeder(uiteraard conform de NEN 2535 en NEN 2575) . Erkend BM-Installatiebedrijf is immers niet geeist, Kwaliteit is dus mogelijk niet goed.
  C) indien (naderhand) de verzekeraar een certificaat eist, tja…. knip de boel er maar weer uit? Vaak hoor je dat er dan alsnog een inspectie plaats vindt ….. maar dit kan nooit de bedoeling zijn. Hierdoor creeer je een markt waarbij je namelijk ook bij gecertificeerde geeiste BMI’s op deze wijze de eisen van een BM-installatiebedrijf kan omzeilen.

  Bij toepassing van uitsluitend HM kan er eventueel sprake zijn van niet certificering.
  Als je de 9e MBV erop na kijkt, dan kan je bovenstaande ook direct herleiden. Type C (alleen ontruiming) was HM, en zodra er door een doodlopend eind AM aangebracht moesten worden, was er sprake van een BMI (welliswaar zonder doormelding) waarbij er gecertificeerd moet worden.

  pj
  Bijdrager
  Post count: 46

  ok,

  Mar leg me dan eens het verschil uit tussen:

  -> Brandmeldinstallatie met alleen handbrandmelders
  -> Ontruimingsinstallatie

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2274

  De uitvoering ziet er misschien hetzelfde uit, maar het doel is verschillend.

  Een brandmeld-installatie dient om een gesignaleerde brand te melden aan een select groepje mensen die op de brand in gaan grijpen. Een ontruimingsinstallatie daarentegen dient om mensen het gebouw uit te krijgen, daar is dus altijd een algemeen signaal aan gekoppeld.

  In theorie hoeft een brandmeldinstallatie dus geen luid, algemeen alarm te hebben, maar kan het doorgeleid worden naar een meldkamer o.i.d.. Vooral in gesloten instellingen zie je dit voorkomen. Na alarmering beslist het personeel of er ontruimt wordt en op welke manier. Een ontruimingsalarminstallatie zou in dat soort gevallen ook geen nut hebben, zelfs meer paniek dan veiligheid veroorzaken.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2274

  @ zowie,

  Waarom wil je alles certificeren? Certificering is geen garantie of vrijbrief, maar eigenlijk alleen een signaal dat de meeste gebruikers/aanleggers hun werk niet op een manier doen die acceptabel is… :?

  Certificering werkt eigenlijk tegen het verantwoordelijkheidsgevoel in. Veel mensen zien een certificaat en denken dat het dan allemaal wel in orde is, terwijl ook bij gecertificeerde instellingen vaak nog zaken loos zijn.

  Verder hangt de kwaliteit van je installaties niet alleen samen met de certificerende instelling, maar ook met de controlerende. Wanneer de gemeente waar je bouwt een goed lopende, kundige afdeling handhaving heeft zal er beter gebouwd worden, of je nou aan het certificaat of aan de NEN controleerd.

  Mijn devies: niet gaan over-certificeren, maar mensen op eigen verantwoordelijkheid aanspreken. Wanneer het dan een keer misgaat is de boodschap duidelijker richting anderen. Mensen, ook ambtenaren, mogen gerust op hun kennisniveau worden aangesproken.

  Misschien wel een leuke: Een database op internet met daarin de gegeven van alle gecertificeerde bedrijven die flink hebben misgekleund. Dan zie je pas echt het nut van certificatie.

  pj
  Bijdrager
  Post count: 46

  Komt ook nog eens bij dat je bij een brandmeldinstallatie doodlopende ruimtes moet beveiligen met AM.

  Bij een ontruimingsinstallatie is dit geen vereist :D

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  @ zowie

  ff goed de bouwverordening lezen, er wordt hier toch duidelijk een onderscheid gemaakt wanneer wel of niet gecertificeerd moet worden.

  even de relevante artikelen:

  Artikel 2.6.2 Aanwezigheid van brandmeldinstallaties
  1 Een gebruiksfunctie:
  a. waarvan de hoogste vloer van een verblijfsruimte is gelegen op een in tabel 2.6.1 van bijlage 10 van deze verordening aangegeven waarde boven het meetniveau als bedoeld in het Bouwbesluit;
  b. waarvan de totale gebruiksoppervlakte meer bedraagt dan de in tabel 2.6.1 van bijlage 10 van deze verordening aangegeven grenswaarde;
  c. waarvan het aantal verblijfsruimten bestemd voor bezoekers meer bedraagt dan de in tabel 2.6.1 van bijlage 10 van deze verordening aangegeven grenswaarde;
  d. die is gelegen in een bouwwerk dat bestaat uit meer bouwlagen dan de in tabel 2.6.1 van bijlage 10 zijn aangegeven;
  is voorzien van een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535, uitgave 1996, en NEN 2535/A1, uitgave 2002.

  Artikel 2.6.3 Omvang van de bewaking door brandmeldinstallaties
  lid 2 Een op grond van artikel 2.6.2, lid 1, a, b en c, in een bouwwerk aanwezige brandmeldinstallatie meldt rechtstreeks door naar de alarmcentrale van de brandweer, voor zover dit voor een gebruiksfunctie staat aangegeven in tabel 2.6.1 van bijlage 10 van deze verordening.

  Artikel 2.6.4 Kwaliteit van brandmeldinstallaties
  lid 3 Een op grond van artikel 2.6.2, in een bouwwerk aanwezige brandmeldinstallatie welke op grond van artikel 2.6.3, lid 2 rechtstreeks is doorgemeld naar de alarmcentrale van de brandweer, is voorzien van een geldig certificaat als bedoeld in de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in Den Haag, dan wel een certificaat waarvan een door burgemeester en wethouders erkende, ter zake kundige, onafhankelijke onderzoeksinstelling in een schriftelijke verklaring heeft aangetoond dat dit certificaat ten minste gelijkwaardig is aan een certificaat als bedoeld in de vorengenoemde Regeling Brandmeldinstallaties 2002.

  (niet zijnde Profibas, maar dat was weer een andere discussie :? )

  cu,
  Loe

  zowie
  Bijdrager
  Post count: 39

  Het punt is simpel. Indien er vanuit life safety (dus ook ontruiming met doodlopende einden/samenvallende vluchtwegen) geen certificaat wordt geeist (en soms zelfs ook geen PvE…..) dan ligt het inderdaad aan de verantwoordelijkheid van de eigenaar wat hij hiermee doet (en bij incidenten ook bijde verantwoordelijke gemente)
  Ik doel hier met name op het onderhoud en opvolgen van storingen. Dit wordt vaak gewoon weg bezuinigd. Bij certificering ligt dit immers vast.

  Daarnaast voordeel bij certificering: verantwoordelijkheid ligt vast (zegt overigens nog niets over kwaliteit), naderhand op last van verzekering certificeren levert geen enkel probleem op.

  Denk eens in: bestaand kantoor gebouw 3 verdiepingen met slechts één trappenhuis…….HM verplicht en natuurlijk ruimtebewaking (komt overigens bijna overeen met volledige bewaking in deze situatie) en dan hoeft er (bij sommige korpsen)niets vastgelegd te worden (en uiteraard niet te worden gecertificeerd)???? Slechte zaak m.b.t. de veiligheid van mensen.

  Overigens certificering en onderhoud van dergelijke installaties…… paar honderd euro per jaar

  anonymous
  Bijdrager
  Post count: 181

  Beste,

  Installaties behoeven niet gecertificeerd te worden als conform de norm aangelegd zijn er dient een verklaring van conformiteit afgegeven te worden. Als van de norm wordt afgeweken dient een PvE geschreven te worden waarna een certificaat afgegeven te worden dat conform het PvE geinstalleerd is.

  Het is mij bekend dat er partijen zijn die blijven volhouden dat dit wel vereist is. Vreemd is dat aangezien kwaliteit hierdoor absoluut niet gegarandeerd wordt.

  pj
  Bijdrager
  Post count: 46

  @Gast ->

  Installaties behoeven niet gecertificeerd te worden als conform de norm aangelegd zijn er dient een verklaring van conformiteit afgegeven te worden. Als van de norm wordt afgeweken dient een PvE geschreven te worden waarna een certificaat afgegeven te worden dat conform het PvE geinstalleerd is.

  Dus jij zegt dat:

  -> een installatie alleen gecertificeerd moet worden indien van de norm wordt afgeweken???
  -> een PvE geschreven moet worden als van de norm wordt afgeweken???

  Zijn beiden nieuwe stellingen voor mij! :D

14 berichten aan het bekijken - 1 tot 14 (van in totaal 14)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.