15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 35)
 • Auteur
  Berichten
 • dominion
  Bijdrager
  Post count: 23
  #1247 |

  Kan iemand mij helpen met het volgende vraagstuk. Ik heb een brand/ontruimingsinstallatie die niet gecertificeerd is en geen doormelding bij zit. Mag ik daar als installatie deskundige onderhoud aan uitvoeren? Of moet dit door een onderhoudsbedrijf gebeuren ?

  dominion
  Bijdrager
  Post count: 23

  Mannen geen advies ?

  stephan vijfhuizen
  Bijdrager
  Post count: 13

  Zover ik weet…

  Zolang er niets is en wordt gecertificeerd en er geen eisenende partij is,
  is de installatie puur voor de eindgebruiker.
  En dan zijn er weinig/ geen regels.
  Ga ik van uit dan ;)

  dominion
  Bijdrager
  Post count: 23

  bedankt voor je reactie ;) nou ja de installatie s wel geeist via het pve. en bij de aanvullende eisen staat onderhoudscontract.

  en de eisende partij is de brandweer

  stephan vijfhuizen
  Bijdrager
  Post count: 13

  Oke, volgens mij mag het dan niet.
  Een installatiedeskundige mag installaties aanleggen en niet onderhouden.
  Om onderhoud uit te mogen voeren, dien je onderhoudsdeskundige te zijn.

  En als ik me goed heb laten voorlichten…
  Verdwijnt of is verdwenen de term onderhoudsbedrijf.
  Je hebt/ krijgt: Installatiebedrijven en branddetectiebedrijven.
  Alleen die laatste zouden dan installaties mogen onderhouden.

  Maar als het anders is, hoor ik het ook graag ;)

  Concreet komt het er op neer dat je een onderhoudscontract moet afsluiten met een branddetectiebedrijf.

  dominion
  Bijdrager
  Post count: 23

  Dat is eigenlijk ook krom he…Waarom zou een INSTALLATIE bedrijf zijn eigen installatie niet kunnen onderhouden ? :F:

  stephan vijfhuizen
  Bijdrager
  Post count: 13

  Omdat een installatiedeskundige minder kennis heeft dan een onderhoudsdeskundige ;)

  dominion
  Bijdrager
  Post count: 23

  dat is onzin! proof me wrong! :adviseur: maar ik ga echt me bedje opzoeken :shock:

  stephan vijfhuizen
  Bijdrager
  Post count: 13

  dat is onzin! proof me wrong! :adviseur: maar ik ga echt me bedje opzoeken :shock:

  Das een makkie.
  Ga maar beide cursussen doen en de bijbehorende examens ;)
  Installatiedeskundige 6 avonden/ meerkeuze examen
  Onderhoudsdeskundige 14 avonden/ meerkeuze examen + open vragen + projectcase

  1e is voor iemand met enige kennis van techniek een makkie.
  2e is het serieuzere werk. Examen lijkt (is mss ook) op een HBO examen.

  pdandré
  Bijdrager
  Post count: 46

  In de regeling brandmeldinstallatie 2002 artikel 3.7.3 lid F, op blz 26 staat dat:
  Het onderhoud door of onder verantwoordelijkheid dient te worden uitgevoerd van een onderhoudsdeskundige.
  In dat geval mag de installatiedeskundige wel onderhoud uitvoeren maar blijft de onderhoudsdeskundige verantwoordelijk.
  Ik denk niet dat je als onderhoudsdeskundige dat risico wil nemen, en het dus zelf uit zal willen voeren.

  jasper abelman
  Bijdrager
  Post count: 79

  Om antwoord te geven op de bronvraag. Wanneer het een niet gecertificeerd systeem betreft mag iedereen doen wat hij wil. Er zal immers geen toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden worden gehouden. UIteraard kan er in geval van een calmiteit met schade of letsel als gevolg wel gekeken worden of een partij nalatig is geweest.

  Wanneer het een gecertificeerd systeem betreft, en het onderhoud wordt (onder toezicht) uitgevoerd door de onderhoudsdeskunidge, dient deze verantwoordelijkheid voor het onderhoud wel aantoonbaar te zijn!

  De Certificerende instantie zal daar op toetsen.

  j. nieuwland
  Bijdrager
  Post count: 801

  Om antwoord te geven op de bronvraag. Wanneer het een niet gecertificeerd systeem betreft mag iedereen doen wat hij wil. Er zal immers geen toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden worden gehouden. UIteraard kan er in geval van een calmiteit met schade of letsel als gevolg wel gekeken worden of een partij nalatig is geweest.

  Wanneer het een gecertificeerd systeem betreft, en het onderhoud wordt (onder toezicht) uitgevoerd door de onderhoudsdeskunidge, dient deze verantwoordelijkheid voor het onderhoud wel aantoonbaar te zijn!

  De Certificerende instantie zal daar op toetsen.

  Dat iedereen mag doen wat hij wil betreffende een niet gecertificeerd systeem is pertinent onjuist, zie vorige onderbouwde reacties. Dat er geen toezicht wordt gehouden is ook niet (altijd) correct. In mijn omgeving maak ik het regelmatig mee dat de (lokale) overheid bij een gebruiker het logboek wil inzien enz.

  J. Nieuwland

  jano
  Bijdrager
  Post count: 222

  Heren, heren even terug naar de bron, is het nou allemaal zo moeilijk? Op basis van het GB dient een pand mogelijk te worden voorzien van een brandmeldinstallatie en een ontruimingsalarminstallatie. Een brandmeldinstallatie behoeft niet altijd door te melden naar het RAC, dus dan ook niet gecertificeerd. Maar er zijn wel spelregels mbt de onderhoud van de installatie.

  zie enkele artikelen van het GB;

  Artikel 2.2.1 Brandmeldinstallatie
  1. Een gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie met een omvang
  van de bewaking en een doormelding zoals aangegeven in bijlage I bij dit
  besluit, indien:
  a. de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie groter is dan de in
  bijlage I bij dit besluit aangegeven grenswaarde;
  b. de hoogste vloer van een verblijfsruimte van de gebruiksfunctie
  gemeten boven het meetniveau hoger is dan de in bijlage I bij dit besluit
  aangegeven grenswaarde;
  c. het aantal bouwlagen van de gebruiksfunctie groter is dan de in
  bijlage I bij dit besluit aangegeven grenswaarde of
  d. bijlage I dit aanwijst zonder dat sprake is van een grenswaarde als
  hierboven bedoeld.
  2.
  Een doormelding als bedoeld in het eerste lid vindt rechtstreeks
  plaats naar de regionale alarmcentrale van de brandweer.
  3. Bij een woonfunctie voor zorg met zorg op afroep in een
  woongebouw of in een groepszorgwoning, vindt rechtstreekse melding
  naar een zorgcentrale plaats. Bij 24-uurszorg in een woongebouw of in
  een groepszorgwoning, vindt deze melding naar een zusterpost plaats.
  4. Een besloten ruimte waarop een verblijfsruimte is aangewezen van
  waaruit slechts in een richting kan worden gevlucht heeft een brandmeldinstallatie
  met ruimtebewaking als bedoeld in NEN 2535: 1996, inclusief
  wijzigingsblad A1: 2002, indien:
  a. de loopafstand tussen de toegang van de verblijfsruimte en het punt
  van waaruit in meer dan een richting kan worden gevlucht meer dan 10 m
  is of
  b. de totale vloeroppervlakte van de besloten ruimte van waaruit in
  slechts een richting kan worden gevlucht meer dan 200 m2 is.
  5. Het eerste lid is niet van toepassing op een woonfunctie voor
  kamergewijze verhuur indien elke wooneenheid in een afzonderlijk
  subbrandcompartiment ligt met een volgens NEN 6068: 2004, inclusief
  wijzigingsblad A2: 2005, bepaalde weerstand tegen branddoorslag en
  brandoverslag van het subbrandcompartiment naar een besloten ruimte
  in het brandcompartiment die niet lager is dan 30 minuten.
  6. Een installatie als bedoeld in het eerste lid voldoet aan NEN 2535:
  1996, inclusief wijzigingsblad A1: 2002, en aan een door burgemeester en
  wethouders goedgekeurd programma van eisen als bedoeld in deze
  norm.
  7. Een installatie als bedoeld in het eerste lid functioneert overeenkomstig
  de op de installatie van toepassing zijnde voorschriften.

  8. Het beheer, de controle en het onderhoud van een installatie als
  bedoeld in het eerste en derde lid voldoet aan NEN 2654-1: 2002.

  9. Een installatie als bedoeld in het eerste lid heeft, indien de installatie
  is voorzien van doormelding, een geldig certificaat als bedoeld in de
  Regeling brandmeldinstallaties 2002 van het Centraal College van
  Deskundigen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

  Artikel 2.10.1 Logboek
  1. In een bouwwerk waarop voorschriften uit dit hoofdstuk van
  toepassing zijn, is een logboek aanwezig. Dit logboek ligt evenals een
  afschrift van de gebruiksvergunning en een afschrift van de gebruiksmelding
  ter inzage van degenen die belast zijn met het toezicht op de
  naleving van de voorschriften van dit besluit.
  2. Een logboek als bedoeld in het eerste lid bevat een volledig en
  chronologisch overzicht van buitengebruikstellingen en van op grond van
  dit besluit uitgevoerde onderhouds- en controleactiviteiten en storings- en
  alarmmeldingen van installaties als bedoeld in dit besluit alsmede van
  andere werkzaamheden aan deze installaties.
  3. Een logboek als bedoeld in het eerste lid bevat voorts:
  a. het document, bedoeld in de artikelen 2.1.7, 2.2.1, negende lid, 2.3.9
  en 2.5.1;
  b. het ontruimingsplan, bedoeld in artikel 2.3.6, vijfde lid, en
  c. het verslag van ontruimingsoefeningen.

  jasper abelman
  Bijdrager
  Post count: 79

  Dat klopt helemaal. Je spreekt dus over wel of niet certificeren. het leuke is dat wij in Nederlnad altijd kijken hoe we net onder het lijntje van de regelgeving kunnen gaan zitten. Daarmee kom je uit in een grijs gebied. Door middel van het nieuwe gebruiksbesluit zullen we vaker uit gaan komen op gecertificeerde systemen. Dit omdat er meer aangesloten dienen te worden op het OMS van de RAC.

  Waarom zou je als lokale overheid zelf op de stoel van een certificerende en inspecterende instantie gaan zitten als daar speciale geaccrediteerde instanties voor zijn. Ik twijfel hierbij uiteraard niet aan de aanwezige kennis. Maar het is toch veel gemakkelijker als er minder wegen naar Rome zijn. Dan is het voor iedereen een stuk duidelijker.
  Je vraagt als gemeente of brandweermedewerker gewoon naar het certificaat van de installatie.

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Dat klopt helemaal. Je spreekt dus over wel of niet certificeren. het leuke is dat wij in Nederlnad altijd kijken hoe we net onder het lijntje van de regelgeving kunnen gaan zitten. Daarmee kom je uit in een grijs gebied. Door middel van het nieuwe gebruiksbesluit zullen we vaker uit gaan komen op gecertificeerde systemen. Dit omdat er meer aangesloten dienen te worden op het OMS van de RAC.

  Waarom zou je als lokale overheid zelf op de stoel van een certificerende en inspecterende instantie gaan zitten als daar speciale geaccrediteerde instanties voor zijn. Ik twijfel hierbij uiteraard niet aan de aanwezige kennis. Maar het is toch veel gemakkelijker als er minder wegen naar Rome zijn. Dan is het voor iedereen een stuk duidelijker.
  Je vraagt als gemeente of brandweermedewerker gewoon naar het certificaat van de installatie.

  En hoeveel installaties worden door een inspectie instelling onderzocht… en is zo’n inspectie net als APK direct na het aanmelden of heeft het installatie bedrijf nog tijd om de installatie nog even na te lopen op fouten… :roll: Gezien het grote aantal installatie bedrijven moet er toch wel eens een erkening van een installatie bedrijf ingetrokken worden omdat hij slecht werk aflevert… :roll: :roll:
  Is sinds het certificeren het aantal ongewenste en onechte meldingen afgenomen of toegenomen? :roll: :roll:

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 35)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.