Brandpreventieforum Forums Brandweer Overig Obstakels op de vluchtroute

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
 • Auteur
  Berichten
 • rinus bosmans
  Bijdrager
  Post count: 8
  #2122 |

  Beste leden, sinds 2002 wonen wij in een appartementen complex van 7 verdiepingen iedere verdieping heeft een gemeenschappelijke algemene ruimte waar de lift en het trappenhuis op uitkomt incl. de toegangsdeuren van 5 appartementen. De doorgangs ruimte naar het trappenhuis verloopt van 1,5 mtr naar1,15 mtr breedte lengte totaal 5 mtr. In het brede stuk worden wel eens fietsen geplaats en sinds kort op een verdieping ook een scootmobiel. Het complex is eigendom en heeft een bestuur van ver.van eigenaren. Er is ook een artikel in het huish.reglement fietsen en voertuigen mogen niet in die ruimten staan, er staan uiteraard ook tafeltjes kastjes stoelen en plantenbakken. Het bestuur is niet van zins om daar tegen op te treden ze nemen zelfs geld aan voor het stroomverbruik van de scootmobiel. Mijn vraag wat is vanuit de brandweerhoek en wettelijk verder aan te doen?
  Groet Rinus.

  leon
  Bijdrager
  Post count: 220

  Daar is zeker wel wat aan te doen. De ellende in deze is dat er geen letterlijke regel bestaat die jou verbiedt om dergelijke zaken in een gemeenschappelijke gang te zetten. Indirect is het wel te verbieden, aangezien de aanwezigheid van die spullen invloed heeft op de vluchtmogelijkheden en de extra vuurbelasting/rookproductie. Op dit forum zijn daar wel een aantal topics aan gewijd, zoek even op ‘scootmobiel’ en eventueel ‘vluchtroute’ of ‘gang’. Op die manier kun je je een beetje inlezen. Wil je echt actie ondernemen, neem dan even contact op met de brandweer in jouw gemeente. Brandweerlieden zetten in de regel hoog in op preventieve maatregelen, ik weet zeker dat men wel bereid is om op locatie te komen kijken en een passend advies te geven. En indien noodzakelijk: de gebouweigenaar op de hoogte te stellen van van zaken die niet kunnen of mogen.

  rinus bosmans
  Bijdrager
  Post count: 8

  Beste leden, ik heb het advies van Leon opgevolgd en ben naar de brandweerkazerne in Hellevoetsluis waar ik woonachtig ben gegaan. Helaas de brandweer in deze gemeente kan niet handhaven omdat we met vrijwilligers werken.
  Nadat ik het bestuur van de gevaarlijke situatie op hoogte heb gebracht is de afd. brandveiligheid van het district zuid Hollandse eilanden uitgenodigd.
  Hierbij het rapport.

  BRANDWEER
  Postadres
  Postbus 949
  3200 AW Spijkenisse

  District Zuid-Hollandse Eilanden Afdeling Brandveiligheid

  Bezoekadres Schenkelweg 90
  3203 LE Spijkenisse
  Telefoon 0181-677750
  Telefax 0181-677759
  E-mail p.kieviet@veiligheidsregio-rr.nl
  Ons kenmerk 11uit00495
  Betreft Advies Brandveiligheid openbare ruimten
  Datum 17-01-11
  Behandeld door Ph. Kieviet

  WE Waterlinze
  Waterlinze
  3224 HH HELLEVOETSLUIS

  Geacht bestuur,
  Op uw verzoek heb ik in aanwezigheid van 2 bestuursleden de openbare ruimten van de 3 torenflats aan de Waterlinze in Hellevoetsluis bezocht en deze beoordeeld op de brandveiligheid.
  Hierbij zijn op diverse plaatsen onwenselijke situaties aangetroffen, welke in strijd zijn met het besluit Brandveilig gebruik bouwwerken (Het Gebruiksbesluit).
  In de gang welke toegang geeft naar het veiligheidstrappenhuis zijn diverse goederen aangetroffen, zoals meubilair, plantenbakken, rollators, scootmobiel en fietsen. Omdat deze goederen het vluchten belemmeren is het niet toegestaan deze goederen in de vluchtroute te plaatsen.
  Op diverse plaatsen heb ik kunststofplanten aangetroffen, deze planten zijn zeer brandbaar en
  geven bij verbranding druppelvorming wat bij aanraking met de huid ernstige brandwonden
  veroorzaakt.
  Deze planten dienen verwijdert, of geïmpregneerd te worden.
  Impregneermiddel is te verkrijgen in spuitbussen bij een tuincentrum.
  In de muur van de eerste toren heb ik een sleutelkluis aangetroffen welke niet is voorzien van een aanduidingbordje met de B van Brandweer er op.
  U dient dit bordje te plaatsen boven de sleutelkluis op een afstand van 150 cm vanaf het straatwerk, tevens dient u te controleren of hier de juiste sleutels in zitten, van de toegang van de torens en van de slagboom.
  Mijn advies is om op elke verdieping een bordje te plaatsen met ‘Wat te doen bij brand’, hierop staat in enkele korte regels weergegeven hoe men moet handelen bij een brand.
  Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bedenk wel dat deze maatregelen bijdragen aan de brandveiligheid van u, maar ook die van uw buren.
  Met vriendelijke groet,
  Ph. Kieviet.

  Afd. Brandveilig leven District Zuid-Hollandse Eilanden

  Brandweer Rotterdam-Rijnmond is onderdeel van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

  Groet Rinus

  rinus bosmans
  Bijdrager
  Post count: 8

  Ok we zijn nog niet klaar, nu komt het vreemde antwoord van de VvE Waterlinze Hellevoetsluis.

  Waterlinze
  3224 HH HELLEVOETSLUIS

  Rotterdam, l februari 2011
  Betreft : VvE Waterlinze Toren 2
  Onze referentie : 11288\D00014
  Behandeld door : de heer M.M. Ramerman
  Doorkiesnummer : 010-2245597

  Geachte heer/mevrouw,
  Naar aanleiding van een opmerking van een bewoner omtrent de brandveiligheid in de openbare ruimtes van de torens "Waterlinze", is het bestuur in contact getreden met de brandweer afdeling brandveiligheid, en heeft er een inspectie plaatsgevonden om te kijken in hoeverre de VvE voldoet aan de brandweereisen die een veilige woonruimte tot doel hebben.
  We hebben de drie torens doorgelopen en een aantal opmerkingen gekregen, namelijk:
  • Geen losse voorwerpen in de vluchtroute (de smalle gangen naar de noodtrap aan de
  achterzijde);
  • Geen brandbare spullen in de vluchtroutes;
  • Kunststof planten zijn overal verboden, behalve als zij geïmpregneerd zijn;
  • Geen meubels, wandel- of kinderwagens in de vluchtroute;
  • In het noodtrappenhuis geen voorwerpen, planten e.d.;
  • Een scootmobiel is toegestaan mits deze worden geplaatst aan de korte zijde (tegenover
  de lift).
  Het bestuur is zich er van bewust dat deze maatregelen op sommige momenten lastig zijn. Maar ze zijn er voor uw eigen veiligheid en die van uw medebewoners.
  Wij vragen u daarom ook heel nadrukkelijk, bij voorkeur in overleg met de bewoners van uw etage, de genoemde brandpreventiemaatregelen na te komen.
  Namens het bestuur van uw Vereniging van Eigenaars,

  VvE Dienst Nederland Rotterdam B.V. De heer M.M. Ramerman

  VvE Diensten Nederland Rotterdam B.V. • Wijnhaven 88 • Postbus 19151 • 3001 BD Rotterdam
  (T) 010-224 55 77 • (F) 010-224 55 70 • (E) rotterdam@vve-nederland.nl • (I) http://www.vve-nederland.nl
  KvK Rotterdam 09037706 • Storingsnummer: 0800 – 023 03 40

  (Dit zijn de maatregelen genomen door het bestuur van de VvE.
  De scootmobiel zou nu voor de in en uitgang van de lift moeten staan de ruimte met in en uitstappen is een halve meter het is te gek voor woorden.)
  Groet Rinus.

  rinus bosmans
  Bijdrager
  Post count: 8

  Beste Leden,
  Er is door mij en mijn vrouw bezwaar aangetekend zie brief.

  Aan: VvE Diensten Nederland
  Rotterdam B.V.
  T.a.v. De heer Ramerman

  c.c. Bestuur VvE Waterlinze Toren 2
  c.c. District ZH Eilanden
  Afd.Brandveiligheid
  T.a.v. De heer Ph.Kieviet.

  4 februari 2011
  Betreft: bezwaar tegen de besluitvorming
  aangegeven in Uw brief d.d. 1 februari 2011.

  Geachte heer Ramerman,
  Hierbij maak ik bezwaar tegen Uw besluit om de gebruiker van een scootmobiel toestemming te verlenen de scootmobiel in een openbare ruimte van het appartementen-complex te stallen.
  U heeft naar mijn mening ten onrechte dit besluit genomen omdat het strijdig is met het huishoudelijk reglement daarin staat duidelijk dat het niet is toegestaan.
  Volgens het rapport van de afdeling Brandveiligheid wat U heeft meegezonden en opgemaakt is door de Hr. Ph. Kieviet, geeft de hr. Kieviet ook aan dat hij onwenselijke situaties heeft aangetroffen die in strijd zijn met het Brandveilig gebruik bouwwerken.
  Bij dezen wil ik nogmaals benadrukken dat het niet ondenkbaar is dat de scootmobiel in brand kan gaan door kortsluiting in het elektrische gedeelte van het apparaat. Dat is Nederland meerdere malen gebeurd, die brand gaat gepaard met een enorme rookontwikkeling de accu’s kunnen daarbij ook ontploffen. De scootmobiel staat op vloerbedekking waarvan de brandvertragende werking intussen door schoonmaak werkzaamheden is verzwakt zo niet te niet is gedaan.
  U kunt zich wel indenken dat ik me ernstig zorgen maak over Uw besluit. Ik verzoek U dan ook bij deze om stappen te ondernemen inherent aan het huishoudelijk reglement en het Brandveilig gebruik bouwwerken in acht te nemen om de gevaarlijke situatie die zou kunnen ontstaan tegen te gaan.

  In afwachting van Uw antwoord verblijf ik hoogachtend,

  Waterlinze 88 3224HH Hellevoetsluis.

  Nu stop ik er even mee en hoop dat er mensen op zijn die ons verder kunnen helpen met tips en goede argumenten.
  Groet Rinus.

  albert van den hoek
  Bijdrager
  Post count: 27

  Beste Rinus,

  Dit kan je oplossen door samen met de brandweer een oefening te houden en hun het gebouw te vullen met rook.
  Dan beseft men wat er kan gebeuren, zeker als ze door de rook naar buiten moeten en langs de obstakels moeten zonder hun nek te breken. Dit heeft meer inpak dan regeltjes.

  Groet Albert

  rinus bosmans
  Bijdrager
  Post count: 8

  Beste, inmiddels bericht gekregen naar aanleiding van mijn bezwaar, met de mededeling dat het een voorstel was voor de aankomende leden vergadering. Dus m.a.w. ik was volgens de beheerder te voorbarig.

  Thank’s, de oefening lijkt me een goed voorstel, ben benieuwd of ik daar wat mensen voor kan porren.
  groet Rinus.

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.