Brandpreventieforum Forums Gebruik Nieuwe Beleid Bestaande Bouw

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
 • Auteur
  Berichten
 • wopske dwdf-f
  Bijdrager
  Post count: 91
  #580 |

  Inmiddels mag duidelijk zijn dat het Brandpreventiebeleid bestaande bouw wat in 2002 door het Nibra is gepubliceerd achterhaald is. Bij de gemeente is men dan ook op het idee gekomen om een herziene versie te maken. Eéntje die voldoet aan de huidige eisen en het liefst iets korter van stof is.

  Maar voor mijn vingers hier aan te branden wil ik eerst eens inventariseren onder onze collega’s. Zodoende hoop ik geen ‘dubbel’ werk te doen en tevens hoop ik te achterhalen of er al een duidelijke denkrichting in het land is.

  Mijn vraag is dus, heeft iemand zich hier al eens mee bezig gehouden. Zo ja, wat zijn de resultaten.

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  Aanschrijven tot een hoger niveau is slechts in het individuele geval mogelijk, en moet ook individueel onderbouwd worden. Generiek beleid voor ‘bestaande bouw’ zoals zoveel gemeenten dit hanteren heeft geen enkele wettelijke status, bij elk gebouw moet opnieuw worden aangetoond dat het toepassenvan de eis voor bestaande bouw een niet-acceptabele situatie tot gevolg heeft. De maatregel moet ook in verhouding staan tot de constatering.

  Ik vond dat Engeltje het mooi verwoord heeft in een ander topic.
  Waarom zouden we eigenlijk uberhaupt een beleid nog gaan vaststellen?

  cu,
  Louis

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Stel: twee vergelijkbare horeca ondernemingen, alle twee eind jaren 70 gebouwd. Beide moet je aan gaan schrijven omdat ze niet voldoen. De aanschrijvingen worden gedaan door twee verschillende preventisten.

  Hoe ga je zorgen dat ze op dezelfde manier beoordeeld worden zodat je de term willekeur niet voor de voeten geworpen krijgt?

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Je kunt wel beleid opstellen als richtlijn hoe te toetsen, en om een bepaald wenselijk niveau aan te geven, maar je zult alsnog voor elk geval afzonderlijk moeten gaan bepalen of het beleid in dat specifieke geval toegepast mag worden.

  Maar inderdaad, je voorkomt er gedeeltelijk willekeur mee… Aan de andere kant is het ‘aantonen’ ook aan willekeur onderhevig.

  wopske dwdf-f
  Bijdrager
  Post count: 91

  Beleidregels worden wel gedefinieerd als regels die het bestuursorgaan binden voor wat betreft een eerlijke en consistente uitvoering van de toegekende bevoegdheden. Het eerder aangehaald beleid van 2002 geeft duidelijk een veiligheidsniveau aan tussen het niveau bestaande bouw en nieuwbouwniveau. Inmiddels is gebleken dat dit niet als generiek aanschrijvingsmiddel kan gelden. Oké tot zover helder. Waarom dan nog een beleid! Omdat de regels misschien dan wel duidelijk zijn, maar je kunt er als gemeente/brandweer in de handhavingsfeer zeer verschillend mee omgaan!

  Het beleid uit 2002 is een dik boekwerk wat per gebouwfuncties regels verwoord. Je kunt echter ook veel simpeler verwijzen naar het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Maar op sommige punten (bijvoorbeeld alles wat met ontvluchting te maken heeft) kun je generiek als beleidsregel vastleggen dat daarvoor de (realistische) veiligheidsvoorschriften van nieuwbouw als maatstaaf gelden. Hoe je daar dan mee omgaat (in welke gevallen actief handhaven bijvoorbeeld, over welke termijnen gesproken wordt, welke sancties mogelijk zijn) kun je heel goed vaststellen.

  Op deze manier leg je dus niet de regels vast als gemeente (die zijn immers door de rijksoverheid al gegeven) maar ga je vastleggen hoe je daar mee om gaat! Moet een bestaande BMI met doormelding bijvoorbeeld a la minuut worden voorzien van een certificaat… Moet in een bestaand KDV bij gewijzigde regelgeving binnen twee dagen een BMI? Of geef je hen meer tijd, misschien wel twee jaar! Gelden voor een monumentale kerk daadwerkelijk dezelfde eisen als een moderne disco, of gaan we hier bij voorbaad al anders mee om!

  Mijn inziens kan een brandpreventie beleid dus wel degelijk handig zijn, maar dan wel anders als we het kennen.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Maar op sommige punten (bijvoorbeeld alles wat met ontvluchting te maken heeft) kun je generiek als beleidsregel vastleggen dat daarvoor de (realistische) veiligheidsvoorschriften van nieuwbouw als maatstaaf gelden.

  Deze zin snap ik niet, je geeft zelf ergens anders aan dat je dít dus NIET als generiek beleid kan vastleggen. Of in elk geval niet als generiek beleid toepassen.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Citaat uit de Memorie van toelichting op de gewijzigde woningwet (TK 29 392, nr. 3):

  In dit verband kan het de voorkeur hebben om gemeentelijke beleidsregels terzake vast te stellen waarbij op grond van artikel 4:84 van de Awb op het bestuursorgaan de verplichting rust om overeenkomstig de beleidsregel te handelen tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.