Brandpreventieforum Forums Sprinklerinstallatie NFPA en NEN Moet een PvE / BdB goedgekeurd worden door de brandweer?

13 berichten aan het bekijken - 1 tot 13 (van in totaal 13)
 • Auteur
  Berichten
 • anonymous
  Bijdrager
  Post count: 181
  #83 |

  In welke wettelijke regelgeving vind ik dat een programma van eisen of BdB moet worden goedgekeurd door de overheid/brandweer?

  emiel van rossumemiel van rossum
  Sleutelbeheerder
  Post count: 950

  Even een hersenspinsel:
  Je mag niet bouwen zonder een bouwvergunning. De overheid toetst de bouwvergunning. In deze bouwvergunning word de installatie geeist welke word aangebracht.

  De installatie word in de bouwvergunning geeist. In dat kader moet de overheid het PvE/BdB ook goedkeuren. (net als alle andere dingen die in de bouwvergunning genoemd zijn)

  anonymous
  Bijdrager
  Post count: 181

  Accoord, maar dan terug naar de basis. Waar staat in de wettelijke regelgeving dat er een programma van eisen of BdB geschreven moet wordenvoor een sprinklerinstallatie?

  anonymous
  Bijdrager
  Post count: 181

  Accoord, maar dan terug naar de basis. Waar staat in de wettelijke regelgeving dat er een programma van eisen of BdB geschreven moet wordenvoor een sprinklerinstallatie?

  In het boek "Brandbeveiliginginstallaties" misschien?

  emiel van rossumemiel van rossum
  Sleutelbeheerder
  Post count: 950

  Accoord, maar dan terug naar de basis. Waar staat in de wettelijke regelgeving dat er een programma van eisen of BdB geschreven moet wordenvoor een sprinklerinstallatie?

  In het boek "Brandbeveiliginginstallaties" misschien?

  Dit is geet wettekst.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Een sprinkler is sowieso iets wat op basis van gelijkwaardigheid (art. 1.5 BB) wordt toegepast. De sprinkler op zich is niet opgenomen in enige wetgeving, maar je moet een gelijkwaardige oplossing ter goedkeuring aan B&W (ofwel de brandweer als gemandateerd orgaan) voorleggen. Deze kunnen op dat moment eisen gaan stellen aan het onderhoud en de installatie, zodat deze (in hun ogen) gelijkwaardigheid waarborgt.

  Als je de wettelijk vereiste installaties bekijkt (BMI, OAI, picto’s, haspels en kleine blusmiddelen), moet een groot gedeelte hiervan in een PvE zijn opgenomen, en ze moeten allemaal gecertificeerd zijn. Het is dus niet meer dan logisch dat een gelijkwaardige oplossing zoals een sprinkler, RWA of overdrukinstallatie ook aan diezelfde criteria gaat voldoen. In het NVBR boek "installaties" wordt deze denktrend ook doorgezet volgensmij, de brandweer zal dit als richtlijn kunnen gebruiken.

  De gelijkwaardige instalaltie verschilt verder van de geeiste installaties omdat ze niet automatisch terugkomt in de gebruiksvergunning, maar direct in de bouwvergunning moet zijn opgenomen. Het is tenslotte een afwijking van het bouwbesluit. De gebruiksvergunning op haar beurt kan pas worden verleend wanneer volgens de Bouwvergunning is gebouwd. Daarnaast kan de inspectiecyclus wel weer in de gebruiksvergunning worden opgenomen, omdat dit met gebruik samenhangt. Het niet goed functioneren van de installatie leidt tot een brandgevaarlijke situatie.

  Ten slotte is het voor de brandweer ook een handvat om de situatie controleerbaar te houden. De term ‘sprinkler’ is te algemeen, sprinklers kunnen voor specifieke doelen worden gebruikt (controleerbaar houden brand, koeling installatie, koeling WBDBO-scheiding), en een grote invloed hebben op andere installaties (RWA). Dit moet duidelijk omschreven zijn vóór montage, een PvE is daarvoor uitermate geschikt.

  Onthoud: een maatregel die je niet kunt controleren, en waarop je niet kunt handhaven, is geen maatregel maar een wassen neus.

  J.

  anonymous
  Bijdrager
  Post count: 181

  Dus als ik het goed begrijp is er geen wettelijke grond, maar maken we die door de eis van een sprinklerinstallatie in de bouwvergunning op te nemen.

  Op het moment dat de bouwvergunning is afgegeven, is het een verreiste dat in het betreffende pand een sprinklerinstallatie moet worden aangebracht.

  Maar waar staat nu omschreven dat, er een programma van eisen moet worden opgesteld en moet worden ondertekend door de overheid/brandweer. Ga je dat ook in de bouwvergunning zetten?

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Wel degelijk een wettelijke grond, ten slotte wordt gelijkwaardigheid aangestuurd vanuit het Bouwbesluit (art. 1.5), en het BB wordt weer aangestuurd vanuit de Woningwet (afd. 2). De aanvrager bepaalt of ze gebruik maakt van deze mogelijkheid. Zo ja, wordt er een nieuw kader gecreeerd welk een gelijkwaardig niveau van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid etc. nastreeft.

  Het is niet nodig een PvE te vragen in je bouwvergunning, ten slotte zul je dit al van tevoren moeten aandragen om B&W te overtuigen. Het kan wel als voorwaarde in de vergunning worden opgenomen dat er gebouwd wordt volgens dit PvE. Het PvE zelf wordt onderdeel van je vergunning, daar komt dus sowieso een stempel met handtekening op. Of het dan ook nog eens ondertekend is of niet doet er niet zoveel toe, het is op dat moment een officieel wettelijk document.

  Kort gezegd: door het gebruik maken van gelijkwaardigheid verplicht de aanvrager zichzelf tot het opstellen van een afdoende bewijslast, ofwel een goed te controleren, standaard PvE.

  vinkevogel
  Bijdrager
  Post count: 21

  Een brandmeldinstallatie wordt gecertificeerd volgens de Regeling Brandmeldinstallatie 2002. Hierin is aangegeven op welke wijze een PvE onderdeel is van de certificering.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Een brandmeldinstallatie wordt gecertificeerd volgens de Regeling Brandmeldinstallatie 2002. Hierin is aangegeven op welke wijze een PvE onderdeel is van de certificering.

  Volgensmij ging dit verhaal over een sprinkler…. :?

  Maar goed

  Je moet niet alleen kijken naar de manier van certificeren, maar ook de noodzaak. Wanneer je installatie geen wettelijke grond heeft, is certificering niet expliciet noodzakelijk. Wanneer je de installatie wilt aandragen in het kader van gelijkwaardigheid, is deze niet wettelijk vereist, maar draagt er wel zorg voor dat er een wettelijke gelijkwaardigheid wordt gehaald. Het is dan aan B&W aan deze installatie eisen te stellen. Eén van deze eisen kan zijn dat er gecertificeerd moet worden ‘als was het een wettelijke installatie’.

  De manier van certificeren en het opstellen van ontwerp- en beheersdocumenten wordt aangegeven door de certificerende instantie, in dit geval het CCV. Deze hebben een convenant gesloten met het britse LPCB. Na enig navragen blijkt dat ze bij deze instanties het wiel ook nog niet hebben uitgevonden, en dat niet duidelijk vaststaat of je een BdB mag beschouwen als PvE in dit geval. De meeste gemeentes vinden van wel, op dit moment.

  Voor de installaties die nog onder het NCP vallen, gelden de duidelijke voorschriften dat er op een PvE getoetst wordt, en er daarna een BdB als ontwerp- en beheersdocument wordt opgesteld voor de certificerende instantie.

  Overkoepelend geldt natuurlijk wel de mening dat de ontwerper/opsteller van het PvE onafhankelijk moet zijn van degene die de certificerende toets uitvoert. Anders zou je belangenverstrengeling en het toetsen van eigen vlees krijgen.

  J.

  eruk
  Bijdrager
  Post count: 29

  In welke wettelijke regelgeving vind ik dat een programma van eisen of BdB moet worden goedgekeurd door de overheid/brandweer?

  De eisen die aan een sprinklerinstallatie wordt gesteld worden niet door bouwbesluit vastgesteld.
  De eisende partijen moeten Basis document brandbeveiliging, Programma van Eisen, Inspectieplan goedkeuren.

  Brandweer kan namens de overheid eisende partij zijn, zie documenten van lpcb; lps1233— dus een brandweer moet ook goedkeuring geven.

  Een sprinklerinstallatie wordt gecertificeerd door http://www.lpcb.nl/ : in LPS1233 en andere documenten zijn de eisen aan een sprinklerinstallatie en opsteller van BbD,PvE of IP vast gesteld.

  Alleen de instelling die de certificaat uitgeeft bepaalt de spelregels.

  NOGMAALS: Bouwbesluit heeft geen ene flikker te vertellen over een sprinklerinstallie

  –kruisje–
  Bijdrager
  Post count: 665

  De eisen die aan een sprinklerinstallatie wordt gesteld worden niet door bouwbesluit vastgesteld.

  Dit is maar gedeeltelijk waar: Het Bouwbesluit stelt de eis dat er een inspectie certificaat aanwezig dient te zijn volgens de aangegeven CCV regeling.Indirect zitten hier wel bepaalde eisen aan de sprinklerinstallatie in verwerkt. Sommige voorschriften zijn niet op voorhand te hanteren. het klopt dat er geen harde technische eisen worden gesteld.

  De eisende partijen moeten Basis document brandbeveiliging, Programma van Eisen, Inspectieplan goedkeuren.

  De betrokken partijen moeten de uitgangspunten waaraan de installatie dient te voldoen goedkeuren. Deze kunnen bijvoorbeeld vastgelegd zijn in een uitgangspuntendocument. Dit document mag niet opgesteld zijn door de inspectie instelling. De inspectie instellingen maakt hier verolgens een Inspectieplan op. Dit is een intern document van de inspectie instelling en behoeft daarom niet goedgekeurd te worden door de eisende partijen. De uitgangspunten zijn immers al goedgekeurd in het uitgangspuntendocument. Oh ja, BdB is al een oud begrip deze worden niet meer gemaakt.

  Een sprinklerinstallatie wordt gecertificeerd door http://www.lpcb.nl/ : in LPS1233 en andere documenten zijn de eisen aan een sprinklerinstallatie en opsteller van BbD,PvE of IP vast gesteld.

  Het Bouwbesluit eist alleen een inspectie certificaat, een product certificaat zoals de LPS 1233 kan je wel inbrengen onder het inspectie certificaat maar heeft maar een beperkte waarde. Met alleen een LPS 1233 certificaat voldoe je niet aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen.

  Alleen de instelling die de certificaat uitgeeft bepaalt de spelregels.

  De inspectie instelling mag bepalen, dit is al enige tijd gelukkig voorbij. Ze moeten alleen controleren of de installatie is aangelegd volgens het goedgekeurde uitgangspuntendocument. Waarbij het uitgangspuntendocument wel dient te voldoen aan het voorschrift. Hiertoe dient de inspectie instelling het document te valideren, maar dit is iets anders als de de spelregels bepalen.

  NOGMAALS: Bouwbesluit heeft geen ene flikker te vertellen over een sprinklerinstallie

  Zie bovenstaande reactie, graag een verzoek om enig gepast taalgebruik te hanteren hier.

  eruk
  Bijdrager
  Post count: 29

  Dit is maar gedeeltelijk waar: Het Bouwbesluit stelt de eis dat er een inspectie certificaat aanwezig dient te zijn volgens de aangegeven CCV regeling.Indirect zitten hier wel bepaalde eisen aan de sprinklerinstallatie in verwerkt. Sommige voorschriften zijn niet op voorhand te hanteren. het klopt dat er geen harde technische eisen worden gesteld.

  Je zegt zelf al dat bouwbesluit een inspectie certificaat eist!
  Dit zegt niet dat bouwbesluit sprinklerinstallatie voorschriften bepaalt of sprinklervoorschriften voorschrijft.
  Bouwbesluit zegt iets over de brandveiligheid die een gebouw moet hebben of aan moet voldoen.
  Bouwbesluit is geen sprinklervoorschrift!!

  De betrokken partijen moeten de uitgangspunten waaraan de installatie dient te voldoen goedkeuren. Deze kunnen bijvoorbeeld vastgelegd zijn in een uitgangspuntendocument. Dit document mag niet opgesteld zijn door de inspectie instelling. De inspectie instellingen maakt hier verolgens een Inspectieplan op. Dit is een intern document van de inspectie instelling en behoeft daarom niet goedgekeurd te worden door de eisende partijen. De uitgangspunten zijn immers al goedgekeurd in het uitgangspuntendocument. Oh ja, BdB is al een oud begrip deze worden niet meer gemaakt.

  In de documenten van LPCB is vast gesteld en omschreven wat al die termen betekenen.
  Alles wat met sprinklerinstallatie te maken heeft ook de IP moet door eisende partijen goedkeur worden.
  Hoe een inspectieplan wordt gemaakt of tot stand komt ga ik verder niet op in.

  De eisenpartijen hebben ten alle tijd inzicht en zeggenschap!

  Een sprinklerinstallatie wordt gecertificeerd door http://www.lpcb.nl/ : in LPS1233 en andere documenten zijn de eisen aan een sprinklerinstallatie en opsteller van BbD,PvE of IP vast gesteld.

  Het Bouwbesluit eist alleen een inspectie certificaat, een product certificaat zoals de LPS 1233 kan je wel inbrengen onder het inspectie certificaat maar heeft maar een beperkte waarde. Met alleen een LPS 1233 certificaat voldoe je niet aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen.

  Wat bouwbesluit eist gaat mij ook niets.. De sprinklervoorschriften zijn de enige voorschriften die bepalen waar aan een sprinklerinstallatie moet voldoen, welke materialen gebruikt worden, hoe het gemonteerd moet worden en service/onderhoud plaats moet vinden..
  Bouwbesluit is GEEN sprinklervoorschrift!!!!!!!!!

  De inspectie instelling mag bepalen, dit is al enige tijd gelukkig voorbij. Ze moeten alleen controleren of de installatie is aangelegd volgens het goedgekeurde uitgangspuntendocument. Waarbij het uitgangspuntendocument wel dient te voldoen aan het voorschrift. Hiertoe dient de inspectie instelling het document te valideren, maar dit is iets anders als de de spelregels bepalen.

  Inspectie instellingen bepalen nog steeds! nog steeds hebben ze wat te vertellen! zij controleren en keuren de installatie!
  Indien de sprinklerinstallatie niet juist ontworpen is of gemonteerd is dan hebben ze degelijk wat te zeggen!
  De uitgangsdocumenten worden ook goedgekeurd door inspectie instellingen!
  De inspectie instellingen stellen een rapport na het controleren en keuring van een sprinklerinstallatie en pas na een positief rapportage krijgt een sprinklerinstallatie de certificaat!
  Inspectie instellingen keuren uitgangsdocumenten, sprinklerinstallatie, enz. naar aanleiding van de sprinklervoorschriften.
  Ik heb in de praktijk heel vaak gezien dat men onjuiste uitgangsdocumenten opstellen!!
  Er zitten grote grove fouten in die in feite door zo een opsteller niet gemaakt mag worden!

  Zie bovenstaande reactie, graag een verzoek om enig gepast taalgebruik te hanteren hier.

  Ok mischien wat doorgeschoten…:))

13 berichten aan het bekijken - 1 tot 13 (van in totaal 13)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.