Brandpreventieforum Forums Sprinklerinstallatie NFPA en NEN minimale eisen in UDP voor sprinkler.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
 • Auteur
  Berichten
 • roy
  Bijdrager
  Post count: 24
  #2644 |

  Het CCV heeft de laatste maanden veel werk verricht inzake de certificatie en inspectie schema’s.
  Dit heeft er toe geleid dat ik door de bomen het bos niet meer zie inzake de certificaten van brandveiligheidsinstallatie. Ik kan ook nergens een duidelijke flowcharts of iets dergelijks vinden op het internet.
  Mijn brandende vraag op dit moment is:
  Klopt mijn stelling dat ik in een UDP mag/kan/moet laat opnemen dat:
  1. De leverancier en het onderhoud van de sprinkler gecertificeerd moet zijn conform VVB2012;
  2. De sprinklerinstallatie gecertificeerd moet zijn conform VVB2008/02.

  kruisje pietersenkruisje pietersen
  Bijdrager
  Post count: 172

  Roy,

  Ik ben niet helemaal thuis in de sprinkler wereld, brandmeld is meer mijn "ding". Wat ik er van af weet is het volgende:

  Met de komst van het Bouwbesluit 2012 is de VVB regeling komen te vervallen. Het CCV heeft voor wat betreft inspectiecertificering drie CCV Inspectieschema’s Brandbeveiliging opgesteld:
  – Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen;
  – Inspectie detailontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen;
  – Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen.

  De laatste is de "vervanger" van de VVB regeling. De installatie moet dus conform her CCV Inspectieschema Brandbeveiliging, Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen worden gecertificeerd.

  Helaas kan ik je niet vertellen op basis van welke regeling de leverancier en het onderhoud aan een sprinkler installatie gecertificeerd moeten zijn.

  X never ever marks the spot

  eruk
  Bijdrager
  Post count: 29

  Helaas kan ik je niet vertellen op basis van welke regeling de leverancier en het onderhoud aan een sprinkler installatie gecertificeerd moeten zijn.

  Tjonge tjonge…… Dit valt mij tegen….Dat mensen niet weten wie de sprinkler certificaten uitgeven!

  In Nederland worden sprinklerinstallatie conform LPCB gecertificeerd en namens deze organisatie zijn er instellingen die het uitgeven. CVV is geen certificering organisatie..!

  –kruisje–
  Bijdrager
  Post count: 665

  Tjonge tjonge…… Dit valt mij tegen….Dat mensen niet weten wie de sprinkler certificaten uitgeven!

  In Nederland worden sprinklerinstallatie conform LPCB gecertificeerd en namens deze organisatie zijn er instellingen die het uitgeven. CVV is geen certificering organisatie..!

  LPCB geeft alleen product certificaten af volgens hun eigen regeling. De inspectie instellingen geven inspectie certificaten af bijvoorbeeld op basis van de CCV VVB-09/VBB en binnenkort op basis van de nieuwe schema’s die genoemd zijn in het Bouwbesluit 2012.

  Een inspectie certificaat is vereist op basis van het Bouwbesluit 2012.

  kruisje pietersenkruisje pietersen
  Bijdrager
  Post count: 172

  Helaas kan ik je niet vertellen op basis van welke regeling de leverancier en het onderhoud aan een sprinkler installatie gecertificeerd moeten zijn.

  Zoals ik aan het begin van mijn antwoord al heb gezegd is sprinkler niet mijn ding, ik zit nou eenmaal in de brandmeldtak. En na al die jaren heb ik geleerd dat het beter is om eerlijk te zeggen dat je iets niet weet dan een l*l verhaal op te hangen (waarmee ik niet wil zeggen dat jij dat hebt gedaan).

  Tjonge tjonge…… Dit valt mij tegen….Dat mensen niet weten wie de sprinkler certificaten uitgeven!

  Ik heb niet gezegd dat ik niet weet wie de certificaten uitgeven. De vraag was op basis van welk schema de leverancier en het onderhoud gecertificeerd moeten zijn.

  In Nederland worden sprinklerinstallatie conform LPCB gecertificeerd en namens deze organisatie zijn er instellingen die het uitgeven. CVV is geen certificering organisatie..!

  Het CCV is inderdaad geen certificerende instantie. Dat heb ik ook niet gezegd. De regelingen (VVB 09 en het nieuwe Inspectieschema Brandbeveiliging, Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen) zijn door het CCV uitgegeven, en worden door diverse inspectie instellingen uitgevoerd.

  Zoals kruisje al vermelde is een inspectiecertificaat verplicht conform het Bouwbesluit 2012

  X never ever marks the spot

  eruk
  Bijdrager
  Post count: 29

  Het product is in dit geval een sprinklerinstallatie. Ik heb tot nu nog geen informatie dat bouwbesluit de regels bepaalt hoe en waar een sprinklerinstallatie moet voldoen. Het bouwbesluit bevat o.a.brandveiligheid van gebouwen en is geen sprinklervoorschrift.

  Ik weet niet het gewijzigd is? maar de sprinklerinstallatie certificaten zijn nog steeds LPCB certificaten.
  Als een sprinklerinstallateur een sprinklerinstallatie ontwerp en aanlegt dan doen zij dat op basis van de Uitgangsdocumenten en de sprinklervoorschriften en niet op basis van bouwbesluit.

  De spelregels van een sprinklerinstallatie en service/onderhoud worden in de documenten van LPCB vastgesteld zoals: LPS1233.

  Dus wat ik wil zeggen is dat bouwbesluit andere regelgeving is dan de sprinklervoorschriften.

  We moeten dus deze niet door elkaar halen!

  –kruisje–
  Bijdrager
  Post count: 665

  Ik weet niet het gewijzigd is? maar de sprinklerinstallatie certificaten zijn nog steeds LPCB certificaten.

  In certificeringsland is er nogal wat gewijzigd te laatste tijd. Een LPCB certificaat voor een aangelegde of onderhoud van een installatie is geen vereiste meer. Een inspectie certificaat is vereist op grond van het Bouwbesluit en LPCB geeft geen product certificaten af.

  eruk
  Bijdrager
  Post count: 29

  Je haalt weer dingen door elkaar.
  Bouwbesluit is geen sprinklervoorschrift!
  Sprinklerinstallaties moeten een product certificaten hebben en is nog steeds LPCB certificaten.

  Je haalt ook brandmeld- en sprinklerinstallatie ook elkaar; verwar deze 2 niet.

  Inspectie cerficiaat is voor brandmeld installaties.

  <<Certificering nieuwe sprinklerinstallaties conform LPS 1233
  Als waarborg dat een nieuwe sprinklerinstallatie de beveiliging biedt die men ervan mag verwachten, moeten bij oplevering de volgende certificaten beschikbaar zijn:
  Een LPS 1233 productcertificaat voor de sprinklerinstallatie;
  Een VBB inspectiecertificaat (sprinklerinstallatie inclusief de benodigde bouwkundige en organisatorische voorzieningen).>>

  http://www.lpcb.nl/doc/2-inspectie-en-c … t-2012.pdf
  Waarom productcertificatie (erkenning halen) als Bouwbesluit 2012
  alleen inspectie aanwijst?

  Bouwbesluit 2012 spreekt alleen nog over een Inspectiecertificaat
  ► brandmeld en ontruiming bij hoge risico’s
  ► VBB en rookbeheersing indien toegepast als gelijkwaardige oplossing
  ► Inspectiecertificaat gaat over de Installatie en de daaraan gerelateerde
  bouwkundige en organisatorische maatregelen (BIO).
  ► Beoordeling van installatietechnische deel kan langs twee wegen:
  -Met gebruikmaking van installatiecertificaat
  – Niveau geleverde kwaliteit is onbekend
  Bij installatie- of onderhoudscertificaat beperkte omvang en diepgang
  van inspectie.

  Zie LBPC website en lees alle documenten!

  Het volgende nog eens benadrukken:
  -Bouwbesluit is geen sprinklervoorschrift.
  -Bouwbesluit bepaalt niet waaraan een sprinklerinstallatie moet voldoen.
  -Bouwbesluit bepaalt niet aan welke product certificaat een sprinklerinstallatie moet voldoen!

  Een sprinklerinstallatie moet nog steeds een product certificaat hebben; indien ze geen product certificaat hebben, dan kan de eigenaar geen verzekering korting krijgen, de brandweer zal een sprinklerinstallatie zonder product certificaat niet goedkeuren, de brandblusinstallatie voldoet niet aan de wettelijke bepalingen.

  –kruisje–
  Bijdrager
  Post count: 665

  Je haalt weer dingen door elkaar.
  Bouwbesluit is geen sprinklervoorschrift!

  Zou je eerst een goed willen lezen wat ik schrijf, ik schrijf dat het bouwbesluit een sprinklervoorschrift is. Alleen dat via het certificerings voorschrift een selectief aantal sprinklervoorschriften direct toegepast mogen worden. Een CCV inspectie certifcaat kan je in eerste instantie niet krijgen als je het chinese sprinkler voorschrift gebruikt.

  Sprinklerinstallaties moeten een product certificaten hebben en is nog steeds LPCB certificaten

  Waar staat dat??? Mag ik het bouwbesluit citeren:

  Artikel 6.32 Automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem 
  1. Een bij of krachtens de wet voorgeschreven bestaande automatische 
  brandblusinstallatie is voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is 
  afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Vastopgestelde 
  Brandbeheersings- en Brandblussystemen. 

  Ik lees niets over product certificaat, ga je ook niet vinden behalve in een stukje overgangsregeling voor de BMI.

  Je haalt ook brandmeld- en sprinklerinstallatie ook elkaar; verwar deze 2 niet

  Het leuke is dat je deze niet meer kan verwarren, de certificerings systematiek is het zelfde geworden (Staat zelfs in het zelfde CCV schema).

  Zie LBPC website en lees alle documenten!

  Die ken ik goed, staat ook niets wat strijdig is met wat ik heb geschreven. Belangrijk is het besef dat LPCB gebruiken een KEUS!!!!!! is en geen verplichting zoals je steld.

  eruk
  Bijdrager
  Post count: 29

  Ik heb gezegd dat bouwbesluit geen sprinklervoorschrift omdat ik constant in de teksten lees.
  Men weergeeft dat bouwbesluit sprinklerinstallatie voorschriften en certificering bepaalt.

  Ken jij mij aanwijzen of zeggen in CCV schema waar sprinklerinstallatie genoemd wordt.

  CCV schema is voor brandmeldinstallaties: is niet voor vervaardigen en oplevering van sprinklerinstallaties. meldingen van sprinklerinstallatie en sturingen van sprinklerinstallatie wordt genoemd en dat je kennis van moet hebben.. dat zegt niet dat sprinklerinstallatie onder deze schema valt.

  LPCB is geen keus wat betreft sprinklerinstallatie.

  Alle sprinklerinstallateur moeten LPCB erkend zijn.
  alle monteur, tekenaars, engineering, projectleiders, enz. moeten voldoen aan LPS1233.

  Zonder LPCB erkenning kunnen installateurs geen sprinklerinstallaties aanleggen
  Je haalt steeds bouwbesluit erbij terwijl ik zegt dat bouwbesluit geen sprinklervoorschrift is.
  Als bouw besluit de product certificaat uit schrapt wil niet zeggen dat een sprinklerinstallatie dat niet moet hebben.
  Eerder heb ik gezegd: bouwbesluit bepaalt niet of een sprinklerinstallatie een product certificaat moet hebben.
  Inspectie certificaat is ook geen erkende certificaat voor een sprinklerinstallatie.
  Inspectie certificaat geldt voor brandmeldinstallaties!

  Ik wil hierbij ook stoppen met discussiëren want je haalt brandmeldinstallatie en sprinklerinstallatie door elkaar!
  Het lijk me beter voor jou dat je LPCB direct vertelt/vraagt wat je hier verteld. Als zij dan zeggen je heb geljik… Dan zal ik naakt lopen door mijn straat en balken als ezel

  eruk
  Bijdrager
  Post count: 29

  Op 28 november jl. heeft minister Donner een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de uitvoering van de moties over het Bouwbesluit 2012. Dit is verder geformaliseerd in de Ministeriële Regeling die eind december 2011 is gepubliceerd.

  In deze Ministeriële Regeling wordt aangegeven wanneer het Bouwbesluit 2012 in werking treedt en welke wijzigingen en aanvullingen er nog zijn vastgesteld in het Bouwbesluit. Inmiddels is vastgesteld dat per 1 april 2012 het nieuwe bouwbesluit van kracht is.

  Het Bouwbesluit 2012 bevat in feite meerdere onderdelen. Het hoofddocument is het Bouwbesluit zelf, daarnaast is er het Veegbesluit waarin wordt aangegeven wat er ten opzichte van de reeds gepubliceerde versie is gewijzigd en er is de Ministeriele Regeling waarin tekst en uitleg wordt gegeven over het gebruik van het nieuwe Bouwbesluit. Daarnaast is er nog een bijlage met daarin de Nota van Toelichting die is gemaakt als voorbereiding op het nieuwe Bouwbesluit en waarin aanvullende achtergrondinformatie wordt gegeven.

  Voor de markt van de brandveiligheidbedrijven zijn de volgende artikelen van belang:
  – Art. 6.20 Brandmeldinstallaties
  – Art. 6.23 Ontruimingsalarminstallaties
  – Art. 6.32 Automatische brandblus- en Rookbeheersingsinstallaties

  Ten opzichte van de eerder gepubliceerde versie van het Bouwbesluit 2012 zijn er met het Veegbesluit enkele wezenlijke wijzigingen doorgevoerd. Deze komen er op neer dat de in de oorspronkelijke versie aanwezige verplichting tot het hebben van een productcertificaat voor een brandmeld-, ontruimingsalarm-, sprinkler- of rookbeheersingsinstallatie niet langer wordt geëist. Wel blijft de eis van een geldig inspectiecertificaat voor de bij of krachtens de wet voorgeschreven installaties. Wat zeker ook is gebleven is de eis dat het onderhoud van alle installaties, wel of niet bij wet vereist, moet voldoen aan de daarvoor geldende normen

  Hoewel de wetgever hiermee niet meer impliciet eist dat er een productcertificaat aanwezig moet zijn, moet het onderhoud aantoonbaar voldoen aan de norm. Het productcertificaat is dan ook de meest aangewezen basis om op verder te gaan met het onderhoud.
  Daarnaast geldt dat bij voorgeschreven installaties het productcertificaat van grote waarde is bij het beperken van de omvang (en daarmee de kosten) van de inspectie voor het inspectiecertificaat bij de oplevering en het onderhoud. In de inspectieregeling 2011 van het CCV wordt hiermee sterk rekening gehouden. Indien er geen productcertificaat aanwezig is, dient de inspectie-instelling alle onderdelen en de juiste werking van het gehele systeem van begin tot eind vast te stellen. Dat dit tot hoge kosten gaat leiden, is evident.

  Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen waarbij de eigenaar / beheerder / gebruiker van een object steeds meer de verantwoordelijke wordt voor de veiligheid in dat object, is het productcertificaat ook voor hem / haar van groot belang in het beheersen van zijn aansprakelijkheid. Hij zal moeten aantonen dat hij alle maatregelen heeft getroffen om de veiligheid in het object te waarborgen. Zie hiervoor ook het laatste nieuwsitem. Om dat aan te tonen, is het certificaat de beste oplossing.

  In dit kader valt ook te verwachten dat derden als verzekeraars en vastgoedbeleggers, meer nog dan in het verleden, hier naar zullen vragen. Zeker wanneer duidelijk wordt dat de overheid deze vorm van toezicht niet meer voor zijn rekening neemt. Maar ook het bevoegd gezag zal naar deze certificaten gaan kijken, niet als eis maar om de gebouweigenaar te laten aantonen dat het gebouw veilig is.

  Wat verandert er nu direct voor u als branddetectiebedrijf of als onderhoudsbedrijf? Niets. Alle in aanbouw zijnde installaties dienen opgeleverd te worden zoals met het bevoegd gezag of de opdrachtgever is overeengekomen. Nieuwe installaties waarover u al in onderhandeling bent, kunnen nog tot 1 januari 2014 onder de huidige regeling BMI 2002 uitgevoerd worden. Ook uw beoordeling als erkend branddetectiebedrijf zal in de komende tijd gewoon onder de BMI 2002 uitgevoerd worden, tenzij u aangeeft uw installatie onder het nieuwe Bouwbesluit op te leveren. De nieuwe certificatieregeling voor brandmeldinstallaties en vaste brandbeveiligingsinstallaties van het CCV zijn in beginsel gereed en kunnen naar verwachting in de loop van 2012 worden gepubliceerd voor gebruik. Er geldt dan nog een periode voor de certificatie-instellingen om geaccrediteerd te kunnen worden zodat naar verwachting in 2013 de branddetectie- en brandbeveiligingsbedrijven gecertificeerd kunnen worden. Maar tot 1 januari 2014 kunt u nog uit de voeten met uw erkenning als branddetectiebedrijf onder de BMI 2002.

  Zijn er nog problemen met het Bouwbesluit?
  Elke verandering geeft problemen. Ook de introductie van het nieuwe Bouwbesluit. In het BB2012 staat een verplicht inspectiecertificaat (voor bepaalde installaties) op basis van het CCV-Inspectieschema. Maar dat schema is nog niet gepubliceerd. Dat geldt voor zowel branddetectie als voor brandbeveiliging. Ook de accreditatie van de inspectie-instellingen is momenteel onderwerp van discussie bij de Raad voor Accreditatie. Kortom, er moet nog wel wat gebeuren voordat de brandbeveiliging geheel conform het Bouwbesluit uitgevoerd kan worden.

  productcertificatie
  Beveiligingsmaatregelen (zoals het aanleggen van een inbraakalarm of het onderhoud van een
  sprinklerinstallatie) worden over het algemeen verzorgd door een leverancier van (brand)beveiligingsapparatuur.
  Om de kwaliteit van de geleverde installatie en het onderhoud aan te tonen,
  werken leveranciers met productcertificatieschema’s van het Centrum voor Criminaliteitspreventie
  en Veiligheid.
  Leveranciers die werken volgens de voorschriften van deze productcertificatieschema’s, leveren
  hun product of dienst met een installatiecertificaat of onderhoudscertificaat. Met zo’n certificaat
  laat de leverancier zien dat het producten en diensten levert die voldoen aan de gestelde eisen.
  Voordat een leverancier installatiecertificaten of onderhoudscertificaten mag afgeven, wordt hij
  beoordeeld door een certificatie-instelling. Certificatie-instellingen zijn onafhankelijke organisaties
  die bedrijven beoordelen volgens de in het certificatieschema beschreven criteria. Ten eerste

  kruisje pietersenkruisje pietersen
  Bijdrager
  Post count: 172

  Zoals ik aan het begin van mijn antwoord al heb gezegd is sprinkler niet mijn ding, ik zit nou eenmaal in de brandmeldtak. En na al die jaren heb ik geleerd dat het beter is om eerlijk te zeggen dat je iets niet weet dan een l*l verhaal op te hangen (waarmee ik niet wil zeggen dat jij dat hebt gedaan).

  Deze mening moet ik bijstellen. Je trekt namelijk wel een erg grote broek aan met de volgende opmerking.

  Ken jij mij aanwijzen of zeggen in CCV schema waar sprinklerinstallatie genoemd wordt.

  Daar gaan we.

  Verwijzingen naar sprinklersystemen in de genoemde CCV regelingen:
  – Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen:
  pagina 4, art. 1.2 Toepassingsgebied;
  pagina 8, hoofdstuk 2 Terminologie;
  pagina 10, art. 3.2 Afgeleide Doelstellingen.

  – Inspectie detailontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen:
  pagina 4, art. 1.2 Toepassingsgebied;
  pagina 8, hoofdstuk 2 Terminologie;
  pagina 10, art. 3.2 Afgeleide Doelstellingen;
  pagina 15, art. 7.2 Inspectiepunten;
  pagina 17, tabel 7.2.1;
  pagina 18, tabel 7.2.3;
  pagina 22, tabel 7.2.11.

  – Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen:
  pagina 4, art. 1.2 Toepassingsgebied;
  pagina 8, hoofdstuk 2 Terminologie;
  pagina 10, art. 3.2 Afgeleide Doelstellingen;
  pagina 20, art. 7.2 Inspectiepunten;
  pagina 21, art. 7.3 Initiële inspectie op locatie;
  pagina 22, tabel 7.3.1;
  pagina 26, tabel 7.3.3;
  pagina 38, tabel 7.5.1;
  pagina 44, tabel 7.8.1;
  pagina 48, tabel 7.8.3.

  Ik kan er een paar hebben overgeslagen, maar de meeste paginanummers waar het woord "sprinklerinstallatie" op voorkomt staan nu wel in het lijstje.

  Met de komst van het BB2012 is productcertificering aan zijn eind gekomen. Dat staat ook in je laatste reactie. Er is nog wel een overgangsregeling van kracht tot 1 januari 2015. Tot die tijd mag men het productcertificaat blijven toepassen. De CCV regelingen zijn inmiddels geaccrediteerd door de RVA. De inspectie instellingen zijn druk doende om hun accreditatie voor elkaar te krijgen.

  … Dan zal ik naakt lopen door mijn straat en balken als ezel.

  Ik hoop dat ik niet bij je in de straat woon, want dat wil ik niet zien…. :F: Ik zou zo zeggen: balk ze. En als je niets te doen hebt de komende week: lees de nieuwe schema’s eens door, er zal een wereld voor je open gaan.

  X never ever marks the spot

  eruk
  Bijdrager
  Post count: 29

  Deze mening moet ik bijstellen. Je trekt namelijk wel een erg grote broek aan met de volgende opmerking.

  :) grote broek….. ahahahhaha

  Wat ik niet begrijp is het volgende:

  Is jouw argument het volgende: product certificaat is niet meer bebodigd?
  Zo, ja! hier op heb ik gezegd en zeg het nog steeds dat is niet waar!
  Een product certificaat is benodigd.
  Het bouwbesluit eist nu een Inspectie certificaat; dat wil niet zeggen dat er geen product certificaat benodigd is.

  Er is een grote verschil tussen deze 2 certificaten en dat is wat ik probeer te vertellen.
  CVV is geen sprinklerinstallatie certificaat instelling: CVV stelt regelgeving en de bepalingen op.

  Bron:

  Wijzigingen in het LPS 1233 certificatieschema (pdf)


  De belangrijkste verandering voor belanghebbenden en opdrachtgevers betreft de opsplitsing van certificering in
  productcertificatie en inspectiecertificatie. Deze verandering is ingevoerd vanwege aanscherpingen van eisen van de Raad voor Accreditatie.

  Wat merkt u als belanghebbende:
  U zult merken dat voor elke sprinklerbeveiliging nu twee certificaten worden afgegeven:

  – Een productcertificaat, éénmalig voor nieuwe
  installaties en jaarlijks voor onderhoud, dat waarborgt dat de werkzaamheden door de erkende sprinklerinstallateur conform de LPS 1233 zijn uitgevoerd en voldoen aan de vastgestelde uitgangspunten;

  – Een inspectiecertificaat, dat waarborgt dat de installatietechnische, bouwkundige en organisatorische voorzieningen voldoen aan de vastgestelde uitgangspunten.

  Als opdrachtgever voor certificering zult u bovendien merken dat u in plaats van één factuur voor inspectie en certificering, gescheiden facturen voor productcertificatie- en inspectiecertificatie- zult ontvangen. De factuur
  voor productcertificatie- ontvangt u via de sprinklerinstallateur

  Bestekomschrijving Certificering sprinklerinstallatie (Word) :

  1.1 Certificering nieuwe sprinklerinstallatie Een combinatie van de volgende certificatieschema’s:
  • LPS 1233 deel 1, 2, 3 en 3-O (zie http://www.lpcb.nl)
  én:
  • Inspectieschema VBB (zie http://www.hetccv.nl)

  De volgende twee certificaten moeten bij oplevering van de installatie worden verstrekt:
  • Een LPS 1233 productcertificaat voor de sprinklerinstallatie;
  én:
  • Een VBB inspectiecertificaat (sprinklerinstallatie inclusief de benodigde bouwkundige en organisatorische voorzieningen). Bij geconstateerde afwijkingen een VBB inspectierapport

  kruisje pietersenkruisje pietersen
  Bijdrager
  Post count: 172

  Hoewel de wetgever hiermee niet meer impliciet eist dat er een productcertificaat aanwezig moet zijn, moet het onderhoud aantoonbaar voldoen aan de norm. Het productcertificaat is dan ook de meest aangewezen basis om op verder te gaan met het onderhoud.

  Het moet niet meer, het mag nog wel. En nogmaals: sprinkler is niet mijn ding, mijn achtergrond ligt in de brandmeldinstallaties….

  Enne……. ik hoop dat je geen kou gevat hebt met naakt door de straat lopen :H:

  X never ever marks the spot

  –kruisje–
  Bijdrager
  Post count: 665

  Het moet niet meer, het mag nog wel

  Helemaal correct beschouwd vanuit de bouwregelgeving. Vanuit de in het Bouwbesluit voorgeschreven regelingen is de aanwezigheid van een product certificaat geen vereiste om een inspectie certificaat te verkrijgen. Binnen deze certificering mag je wel een product certificaat inbrengen, dit maakt de omvang van de inspectie beperkter.

  Opgemerkt dient te worden dat certificering volgens de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit nog niet geheel mogelijk is. De inspectie instellingen zijn nog niet geheel over op de nieuwe regelingen. Een inspectie certificaat op basis van VVB-09/VBB is een veel gebruikte weg om aan te tonen dat voldaan wordt aan de gestelde eisen.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.