Brandpreventieforum Forums Bouw Methode BvB 2007 in Bouwbesluit

11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)
 • Auteur
  Berichten
 • jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534
  #1278 |

  Bron: http://www.bzk.nl/actueel/kamerstukken/ … e-tweede_2

  Geacht College,

  Met deze brief wil ik u mede namens de minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) meer helderheid verschaffen over de status van brancherichtlijnen (“pseudoregelgeving”) voor de brandweer, in het bijzonder de brandbeveiligingsconcepten op het gebied van het brandveilig bouwen en gebruiken van bouwwerken. Het is mij gebleken dat er nog steeds onduidelijkheid bestaat over de status van deze brandbeveiligingsconcepten.
  Het ministerie van BZK is van oudsher betrokken geweest bij norm- en instrumentontwikkeling op het gebied van fysieke veiligheid. Hieronder valt onder andere het onderhouden en uitbrengen van brancherichtlijnen en andere publicaties, waaronder verschillende brandbeveiligingsconcepten (zie bijlage). Deze documenten worden in de praktijk door sommige partijen ten onrechte als “bindend” gezien en krijgen daardoor een zwaardere lading dan ik als gewenst beschouw. Zij zijn bedoeld als hulpmiddel dat partijen op vrijwillige basis kunnen hanteren. Door ontwikkelingen in de bouwregelgeving, met name de inwerkingtreding van het Gebruiksbesluit per 1 november 2008, zijn de brandbeveiligingsconcepten bovendien deels gedateerd geraakt en is er op onderdelen spanning tussen de regelgeving en de brandbeveiligingsconcepten ontstaan.
  Ik hecht aan een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling met betrekking tot het brandveilig bouwen en gebruiken van bouwwerken. Derhalve wil ik specifiek voor de brandbeveiligingsconcepten het volgende onder de aandacht brengen:

  De minister voor WWI is verantwoordelijk voor de regelgeving op het gebied van brandveilig bouwen en gebruiken van bouwwerken en voor voorlichting en kennisoverdracht over die voorschriften en hun praktijktoepassing, ter bevordering van landelijke uniforme uitvoering;

  Andere partijen kunnen ook publicaties opstellen over brandveilig bouwen en gebruiken van bouwwerken, zoals brandbeveiligingsconcepten. Mocht er spanning bestaan tussen de regelgeving en een publicatie dan prevaleert uiteraard de regelgeving;

  In overleg met de NVBR en het NIFV is afgesproken dat deze de verantwoordelijkheid voor het beheer voor deze brandbeveiligingsconcepten op zich nemen; het ministerie van BZK heeft daar geen bemoeienis meer mee;Sommige onderdelen van deze brancherichtlijnen zijn wellicht zo belangrijk dat zij in de regelgeving moeten worden opgenomen en dus bindend moeten worden. De minister voor WWI zal in samenspraak met belanghebbende organisaties, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de NVBR en het georganiseerde bedrijfsleven, bezien of en zo ja welke onderdelen van de betreffende documenten in de bouwregelgeving opgenomen moeten worden; deze toetsing zal de komende periode worden uitgevoerd en een deel hiervan zal zo mogelijk worden meegenomen in de derde tranche wijzingen Bouwbesluit dat eind dit jaar is afgerond;

  In ieder geval zal dat gebeuren met het brandbeveiligingsconcept “Cellen en cellengebouwen” uit 1994 en het brandbeveiligingsconcept “Beheersbaarheid van brand” en het bijbehorende “Reken- en beslismodel” uit 1995, welke in 2007 zijn vervangen door de leidraad “Beheersbaarheid van Brand 2007”. Het beheer hiervan is door WWI overgenomen. Het doel van dit concept is om toetsers en ontwerpers een invulling aan te reiken voor de functionele eis uit het Bouwbesluit 2003 betreffende grote brandcompartimenten, namelijk “het beperken van uitbreiden van brand”.

  DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
  Mevrouw dr. G. ter Horst
  publicatiesbrandveiligbouwenengebruikvanbouwwerken1[1].pdf

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  BvB in de wetgeving…? :lol: :lol: Wanden van maximaal 240 minuten… Vuurlast moet altijd vooraf bekend zijn in loodsen, ook bij sprinkler… :H:

  Ik geloof niet dat de gehele markt dit een goed idee gaat vinden… :wink:

  En hoe gaan we dit doen met de loopafstand naar toegang rookcompartiment (of buiten)? Gaat ook het vultijden model (o.g.) in de regelgeving opgenomen worden?

  Nu kan je zonder gelijkwaardigheid niet groter bouwen dan (cirkelvormig):
  Pi r[sup]2[/sup] = Pi x 60 x 60 = 11000 m[sup]2[/sup]

  Volgens Grote Brandcompartimenten:
  Pi x 120 x 120 = 45000 m[sup]2[/sup]

  Hier ligt soms ook nog een discussie puntje… :wink:

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  Zal wel goed zijn dat er een methode komt die wel breed gedragen wordt, of in ieder geval de parlementaire toets der kritiek kan weerstaan.

  Lijkt me alleen sterk dat dit na de zomer al kan.

  jano
  Bijdrager
  Post count: 222

  Bron: http://www.bzk.nl/actueel/kamerstukken/ … e-tweede_2

  Geacht College,

  Met deze brief wil ik u mede namens de minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) meer helderheid verschaffen over de status van brancherichtlijnen (“pseudoregelgeving”) voor de brandweer, in het bijzonder de brandbeveiligingsconcepten op het gebied van het brandveilig bouwen en gebruiken van bouwwerken.

  er wordt verwezen naar een bijlage; publicarties brandveilig bouwen en gebruiken, Ik kan deze helaas niet te pakken krijgen via deze site, is er een ander plek, (link) op het internet waar ik deze weg kan halen? bvd

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Bron: http://www.bzk.nl/actueel/kamerstukken/ … e-tweede_2

  Geacht College,

  Met deze brief wil ik u mede namens de minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) meer helderheid verschaffen over de status van brancherichtlijnen (“pseudoregelgeving”) voor de brandweer, in het bijzonder de brandbeveiligingsconcepten op het gebied van het brandveilig bouwen en gebruiken van bouwwerken.

  er wordt verwezen naar een bijlage; publicarties brandveilig bouwen en gebruiken, Ik kan deze helaas niet te pakken krijgen via deze site, is er een ander plek, (link) op het internet waar ik deze weg kan halen? bvd

  http://www.bzk.nl/actueel/kamerstukken/ … e-tweede_2
  Staat onder de link naar de brief…

  jano
  Bijdrager
  Post count: 222

  Bron: http://www.bzk.nl/actueel/kamerstukken/ … e-tweede_2

  Geacht College,

  Met deze brief wil ik u mede namens de minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) meer helderheid verschaffen over de status van brancherichtlijnen (“pseudoregelgeving”) voor de brandweer, in het bijzonder de brandbeveiligingsconcepten op het gebied van het brandveilig bouwen en gebruiken van bouwwerken.

  er wordt verwezen naar een bijlage; publicarties brandveilig bouwen en gebruiken, Ik kan deze helaas niet te pakken krijgen via deze site, is er een ander plek, (link) op het internet waar ik deze weg kan halen? bvd

  http://www.bzk.nl/actueel/kamerstukken/ … e-tweede_2
  Staat onder de link naar de brief…

  Nee, die brief bedoel ik niet. Ik bedoel de publicatie brandveilig bouwen en gebruiken van bouwwerken. (staat als bijlage, onderaan bij eerste tekstblok van dit item genoemd).

  renedef
  Bijdrager
  Post count: 23

  De publicaties die je bedoelt zijn de brandbeveiligingsconcepten. Deze zijn niet meer up to date, maar als informatiebronnen zeker nuttig.
  Deze boekjes waren te bestellen bij het Logistiek centrum in Zoetermeer, maar ik weet niet of en waar ze nu nog verkrijgbaar zijn.

  koolifantkoolifant
  Bijdrager
  Post count: 313

  Maare over dat opnemen in het BB: ik neem aan dat ze zoiets gaan doen als verwijzen naar BvB in de toelichting als mogelijkheid voor aantonen van gelijkw veiligheid .. want om de hele publicatie over te nemen in het BB lijkt me niet de bedoeling van het BB..

  It burns us, preciousssss !!!

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  Gelijkwaardigheid?

  Als het is opgenomen in het Bouwbesluit zal het geen gelijkwaardigheid meer zijn.

  Een andere optie is er een norm van maken, en te verwijzen naar deze norm. Vraag is alleen wat je dan met andere oplossingen gaat doen. ".

  We wachten het af..

  koolifantkoolifant
  Bijdrager
  Post count: 313

  nee geen gelijkwaardigheid maar gelijkwaardige veiligheid (hf 2.22/23) maar ik bedoelde een voorstel tot opnemen in de toelichting zoals bv naar NEN 6093 wordt verwezen in toel. 2.169.
  ik zou zeggen dat het voldoende zou moeten zijn er een stempel van VROM op te krijgen en het niet per se in het BB zelf op te nemen. Met een VROM stempel moet de gemeente wel erg goede argumenten hebben om het niet te accepteren.. (geldt overigens nu ook maargoed de praktijk is weerbastig)

  It burns us, preciousssss !!!

  s vreeman
  Bijdrager
  Post count: 273

  Misschien zijn er wel grote partijen die deze pseudoregelgeving niet erg fijn vinden en andere ideeen hebben. Ik zou zeggen: doorloop de normale weg voor wetgeving voor dit soort documenten. Het lijkt een beetje op de normen die door een private club zijn opgesteld en door verwijzingen in amvb’s en regelingen tot ‘wet’ worden verheven.

  fijne carnaval!

11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.