Brandpreventieforum Forums Gebruik Logiesfunctie en Logiesgebouw

12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)
 • Auteur
  Berichten
 • richard van oosterhout
  Bijdrager
  Post count: 6
  #1965 |

  Hallo mensen,
  Zou iemand me weer wat verder kunnen helpen te begrijpen wat er precies wordt verstaan onder logiesfunctie en logiesgebouw? We huren een kampeerboerderij met meerdere gebouwen en ik ben aan het uitzoeken hoe dit wettelijk allemaal zit.

  Er zijn 2 kampgebouwen met elk twee slaapzalen en een centrale hal. Elke slaapzaal heeft een nooduitgang naar buiten.
  Is hier sprake van meerdere logiesfuncties? (meerdere slaapzalen in 1 gebouw?)
  Zo ja, is er dan dus sprake van een logiesgebouw?
  Omdat meerdere slaapzalen gebruik maken van een gemeenschappelijke verkeersroute?
  Of geldt dit niet omdat er een rechtstreekse nooduitgang naar buiten is?

  INFORMATIE UIT BOUWBESLUIT 2003

  Is een gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk bieden van onder-dak van mensen. En de toelichting hierop: Een logiesfunctie ligt onder meer in een zomer-huisje en in een hotel, een motel of een pension.

  Gebouw of gedeelte van een gebouw waarin twee of meer logiesfuncties zijn aangewezen op een of meer gemeenschappelijke verkeersroutes.

  alvast bedankt voor jullie hulp!, Richard

  u2fireman
  Bijdrager
  Post count: 23

  Waarom wil je dit weten?
  in mijn beleving zijn er meerdere logiesfuncties en dus een logiesgebouw.

  Ik denk dat je je beter kunt afvragen wat de risico’s zijn (en dat is vaak een gevoelsinschatting), maar dat lijkt me met een rechtstreekse nooduitgang naar buiten wel meevallen.

  Je kunt de verhuurder ook nog vragen naar een gebruiksvergunning.

  hans de jong
  Bijdrager
  Post count: 138

  Als ik het goed begrijp zijn het twee aparte gebouwen. Met elk 2 slaapzalen. Worden de slaapzalen afzonderlijk verhuurd? Want dan kan je zeggen twee logiesfuncties in 1 gebouw is dus een logiesgebouw.
  Als het alleen per gebouw verhuurd wordt dan heb je dus twee afzonderlijke logiesfuncties op 1 perceel (mini centerparks zeg maar).
  Maar wat is het precieze doel eigenlijk om dit te weten?

  richard van oosterhout
  Bijdrager
  Post count: 6

  We zijn de enige huurders van de gebouwen op deze kamplocatie. Het betreft in totaal 3 gebouwen. 1 gebouw als groepsruimte en 2 gebouwen die elk weer bestaan uit 2 slaapzalen.

  Ik vraag het omdat ik me probeer te verdiepen in de wettelijke plichten die de verhuurder van de kampeerboerderij heeft. Het lijkt er namenlijk op dat de verhuurder van de kampgebouwen wettelijk helemaal verplichting heeft tot een gebruikvergunning of gebruiksmelding, en zelfs niet tot vluchtwegaanduiding en blusmiddelen.

  Als dit juist is, schrik ik daar heel erg van. Want als onze kampeerlocatie valt onder de uitzondering hieronder,
  dan is de verhuurder dus tot bijzonder weinig verplicht qua veiligheidsmaatregelen.

  GEBRUIKSBESLUIT Artikel 1.3 Reikwijdte, lid 8:
  Op een niet in een logiesgebouw gelegen logiesfunctie en een nevenfunctie daarvan zijn de artikelen 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, vierde lid, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, eerste lid, 2.3.7, 2.3.10, 2.3.11, 2.4.2, 2.4.3 en 2.8.1 en de paragrafen 2.11 en 2.12 niet van toepassing.

  ONDER ANDERE VAN TOEPASSING VOOR ONZE LOGIESFUNCTIES NIET IN EEN LOGIESGEBOUW:
  Artikel 2.1.3. Aankleding in een besloten ruimte
  Artikel 2.2.1. Brandmeldinstallatie
  Artikel 2.3.7. Vluchtrouteaanduidingen
  Artikel 2.4.2. Blusmiddelen en draagbare en verrijdbare blustoestellen
  Artikel 2.4.3. Aanduiding blusmiddelen
  Artikel 2.11.1. Gebruiksvergunningplicht
  Artikel 2.12.1. Gebruiksmeldingplicht

  Voor ons is het dus redelijk van belang om te weten of wij vallen onder ‘logiesfuncties niet gelegen in een logiesgebouw’…

  duiveltjeduiveltje
  Bijdrager
  Post count: 417

  als elke slaapruimte zelfstandig een uitgang heeft naar buiten, dus niet van een gemeenschappelijke verkeersroute gebruik hoeft te maken, is inderdaad geen sprake van een logiesgebouw. Even kort door de bocht:
  als vluchtwegaanduiding niet verplicht is, praat je kennelijk over een simpel gebouw, waarbij uitgangen snel zijn gevonden.
  als ontruiming niet verplicht is, kun je een gebouw blijkbaar met de stem "afroepen".
  enz.enz.
  Maar waarom is het van belang dit te weten. Waarom uitzoeken wat andermans wettelijke plichten zijn? Waarom niet zelf de verantwoordelijkheden nemen en goed invulling geven aan de zorgplicht die je blijkbaar hebt. Bijvoorbeeld door voldoende begeleiding mee te nemen en te voorzien in wakend toezicht in de slaapzalen.

  richard van oosterhout
  Bijdrager
  Post count: 6

  @duiveltje Dus elke slaapzaal in het gebouw een eigen nooduitgang naar buiten heeft, telt de gemeenschappelijke gang (verkeersruimte) naar de ingang niet mee mee en is er dus geen sprake van een logiesgebouw?

  Verder: vanuit de Stichting die die zomerkampen organiseert zijn we keihard bezig om voor de locaties die we gebruiken ontruimingsplannen op te stellen en onze medewerkers (op kamp) te laten oefenen. Ik weet dat wij o.a vanuit de arbo een zorgplicht hebben. We proberen onze eigen verantwoordelijkheid maximaal te nemen.

  Maar dat staat er los van dat ik ook gewoon wil weten wat de plichten zijn van de verhuurder van de kamplocaties. Anders kan ik de betrokken verhuurders ook nooit aanpreken op noodzakelijke verbeteringen.

  Het feit dat ik deze vragen op dit forum stel geeft aan dat ik niet 1,2,3 makkelijk helderheid hierover kon krijgen. En ik doe echt mijn best. Als volslagen leek in dit onderwerp heb ik voor het bouwbesluit en gebruiksbesluit uitgespit, maar dan nog weet ik niet helemaal waar ik aan toe ben. :roll:

  Ik hoop op hier de helderheid te vinden die we zoeken :-)

  duiveltjeduiveltje
  Bijdrager
  Post count: 417

  Helaas is de helderheid ver te zoeken. Het aantal regeltjes voor dergelijke activoiteiten is zeer beperkt en daarbij ook nog eens zeer versnipperd. In het verleden viel een dergelijke inrichting mogelijk onder het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer. Hierin waren ook veiligheidsmaatregelen opgenomen, deze zijn echter verdwenen in het Activiteitenbesluit. Verder zou je kunnen vragen naar een RI&E; ook de verhuurder valt onder de ARBO-regels, bijvoorbeeld artikel 10. Verder is het zo dat de nederlandse wetgeving steeds vager wordt. Er worden steeds vaker functionele eisen gesteld in plaats van prestatie-eisen. Het is vervolgens aan eenieder om daar invulling aan te geven.

  ab
  Bijdrager
  Post count: 205

  De eigenaar heeft wel en gebruiksvergunning nodig omdat hij bedrijfsmatig aan meer dan 10 personen nachtverblijf verschaft.

  richard van oosterhout
  Bijdrager
  Post count: 6

  @AB
  Overruled die regel van >10 personen nachtverblijf dan de uitzondering voor logiesfunctie niet in een logiesgebouw?
  Daarop zou ook de gebruiksvergunning (artikel 2.11) niet van toepassing zijn…

  Op een niet in een logiesgebouw gelegen logiesfunctie en een nevenfunctie daarvan zijn de artikelen 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, vierde lid, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, eerste lid, 2.3.7, 2.3.10, 2.3.11, 2.4.2, 2.4.3 en 2.8.1 en de paragrafen 2.11 en 2.12 niet van toepassing.

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  i.d.d., als het een "niet in een logiesgebouw gelegen logiesfunctie" betreft is geen gebruiksvergunning/melding noodzakelijk.

  dit bewijst des te meer dat je de reikwijdte (artikel 1.3) goed moet toepassen/beheersen, voor je het weet bestaat de mogelijkheid dat je dus veel te zware eisen krijgt opgelegd.

  dieter van riel
  Bijdrager
  Post count: 1

  Met de invoering van de Wabo is onder andere de Reikwijdte van het gebruiksbesluit gewijzigd. Deze luid nu zo:
  "Op een niet in een logiesgebouw gelegen logiesfunctie en een nevenfunctie daarvan zijn de artikelen 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, vierde lid, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, eerste lid, 2.3.7, 2.3.10, 2.3.11, 2.4.2, 2.4.3 en 2.8.1 en paragraaf 2.12 niet van toepassing."
  Paragraaf 2.11 is hieruit verdwenen. In de BOR staat in artikel 2.2 dat een Omgevingsvergunning noodzakelijk is voor "het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen, dan wel het in afwijking daarvan bij de bouwverordening, bedoeld in artikel 8 van de Woningwet, bepaalde aantal personen."

  Dit betekent dat er met de invoering van de WABO wel een vergunningplicht is ontstaan voor logiesfuncties niet gelegen in een logiesgebouw.

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  scherp :H:

  goede aanvulling in dit topic 8)

12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.