Brandpreventieforum Forums Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie Is de gemeente/de brandweer een ‘bevoegde autoriteit’?

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)
 • Auteur
  Berichten
 • Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277
  #2724 |

  Ik heb een leuke discussie met een collega over de invulling van het begrip ‘bevoegde autoriteit’ vanuit de NEN 2535. Wellicht dat jullie er ook iets van willen vinden.

  De NEN stelt dat degene die eisen stellen aan een BMI direct ook ‘bevoegde autoriteit’ zijn die haar goedkeuring moet geven aan bepaalde aspecten van die installatie. De gemeente eiste vanuit de bouwverordeningen bepaalde installaties, werd dan ook als eisende partij gezien, en moest als BA haar goedkeuring aan bijv. het PvE geven en de installatietekeningen.

  Nu wil ik het volgende balletje opgooien: de regels voor de installatievorm en -omvang zijn verschoven naar de landelijke regelgeving. de gemeenten eisen dus niet meer rechtstreeks een installatie, en kunnen naar mijn mening niet meer als ‘eisende partij’ worden aangemerkt. Dat zou impliceren dat de gemeente(lijke brandweer) ook geen BA meer is, en er ook geen rechtstreekse goedkeuring van hen meer nodig is op een PvE of een installatie (of het laten vervallen van een installatie wanneer de wet die mogelijkheid biedt).
  Dat zou dan ook weer betekenen dat het bevoegd gezag alleen repressief kan optreden tegen foute installaties, en ook maar het geluk moet hebben er op de een of andere manier achter te komen dat een installatie gewijzigd wordt.

  Uiteraard zijn er nog steeds installaties die onderdeel zijn van een grotere omgevingsaanvraag, die worden als onderdeel daarvan getoetst, maar het gaat me nu even om losstaande wijzigingen aan installaties waarbij het gebruik en indeling van het pand niet wezenlijk verandert, dus waarbij je niet in het een of andere vergunnings- of meldingssysteem terechtkomt.

  Ben benieuwd.

  marcel van opdam
  Bijdrager
  Post count: 174

  NEN2535 van welk jaar?

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  De aangestuurde volgens het Bouwbesluit, 1996 dus.

  vuurbaas
  Bijdrager
  Post count: 23

  Prima discussie Joachim :-)
  In veel PVE’s staat nog steeds het vakje eisende partij" brandweer "….
  Ik vind niet dat de brandweer kan worden aangemerkt als bevoegd gezag, zeker niet met de nieuwe regelgeving.
  In het kader van de verantwoording op de juiste plaats kun je je afvragen of inderdaad een Gemeente wel bevoegd gezag is, tenminste anders dan handhavend.
  Sterker nog, als een installatie volledig wordt aangelegd conform de voorschriften hoeft de brandweer helemaal nergens een handtekening of stempel te zetten.
  In het kader van de inzet en aanvalsplannen is het wel praktisch dat wij weten welk, en wat voor gebouw er neergezet wordt.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Dat is in de nieuwe versie van de NEN… Daar hebben ze volgensmij geprobeerd ‘de overheid’ standaard eisende partij te maken, zonder erbij na te denken dat we verschillende ‘smaken’ overheid hebben. De brandweer op zich eist volgensmij helemaal niets, daar hebben ze het mandaat niet eens voor.

  Met het hele idee van de wetgever om meer bij de markt te laten liggen, meer repressief te maken, lijkt het me geen onlogische gedachte de weg van de minste papierwinkel te kiezen. Ik zie in de praktijk alleen wel dat bijna alle PvE opstellers toch nog perse die goedkeuring willen hebben…

  koolifantkoolifant
  Bijdrager
  Post count: 313

  Tja maar diverse zaken hebben toch duidelijk met brw inzet te maken dus ik vind het niet meer dan logisch dat je die afstemt en om later discussie te voorkomen een krabbel laat zetten. Brw is formeel idd geen bevoegd gezag maar wel degene die hier iets zinnigs in kan zeggen. Formeel zou je dan zoiets als ‘bevoegd gezag, namens deze, de brandweer" of zo moeten zetten maar ach dat is weer zo omslachtig

  It burns us, preciousssss !!!

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  Uiteraard zijn er nog steeds installaties die onderdeel zijn van een grotere omgevingsaanvraag, die worden als onderdeel daarvan getoetst, maar het gaat me nu even om losstaande wijzigingen aan installaties waarbij het gebruik en indeling van het pand niet wezenlijk verandert, dus waarbij je niet in het een of andere vergunnings- of meldingssysteem terechtkomt.

  Is dat zo?
  Document van Infopunt Veiligheid: Welke (brandveiligheid)voorwaarden mogen gesteld worden aan een Omgevingsvergunning voor het bouwen?

  Vervangen brandmeldinstallatie
  Voor het vervangen van een brandmeldinstallatie is mogelijk geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Op grond van het nieuwe artikel 1, derde lid, van de Woningwet, wordt onder bouwwerk tevens verstaan de bij dat bouwwerk behorende installaties. Wordt een brandmeldinstallatie vervangen dan betreft dat dus het veranderen van een bestaand bouwwerk. Volgens artikel 1.12 lid 3 zijn bij het geheel vernieuwen van een installatie zijn wat betreft hoofdstuk 6 de voorschriften van een te bouwen bouwwerk van toepassing .
  Daarvoor geldt in basis een vergunningplicht voor bouwen, echter onder voorwaarden kan dat bouwen vergunningvrij zijn. Het wijzigen van een brandmeldinstallatie kan alleen vergunningvrij zijn indien dit voldoet aan de voorschriften in artikel 3, onderdeel 8, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht . Er is geen omgevingsvergunning is vereist voor verandering van het bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
  a. geen verandering van de draagconstructie,
  b. geen verandering van de brandcompartimentering of beschermde subbrandcompartimentering,
  c. geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, en geen uitbreiding van het bouwvolume.
  Bij het wijzigen of vervangen van een brandmeldinstallatie zal aan alle vier de voorwaarden kunnen worden voldaan en is dus geen vergunning nodig. Op grond van de Wabo en op grond van artikel 1.18, vierde lid, van Bouwbesluit 2012 is bij
  vervanging van een brandmeldinstallatie, indien vereist volgens de criteria, wel een nieuwe omgevingsvergunning, respectievelijk een melding brandveilig gebruik noodzakelijk. Hierbij moeten de gegevens en bescheiden behorende bij
  de nieuwe brandmeldinstallatie aan het bevoegde gezag worden overlegd.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  @Louis,

  volgensmij zeggen we hetzelfde… :)

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Tja maar diverse zaken hebben toch duidelijk met brw inzet te maken dus ik vind het niet meer dan logisch dat je die afstemt en om later discussie te voorkomen een krabbel laat zetten. Brw is formeel idd geen bevoegd gezag maar wel degene die hier iets zinnigs in kan zeggen. Formeel zou je dan zoiets als ‘bevoegd gezag, namens deze, de brandweer" of zo moeten zetten maar ach dat is weer zo omslachtig

  Op zich logisch wanneer je ook echt een aanvalsplan zou moeten hebben, maar dan heb je het over installaties met doormelding, en heb je als brandweer ook een belang erbij dat de installatie aan bepaalde eisen voldoet. In dat geval ben je ook echt eisende partij.

  johan
  Bijdrager
  Post count: 621

  Vervangen brandmeldinstallatie
  Voor het vervangen van een brandmeldinstallatie is mogelijk geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Op grond van het nieuwe artikel 1, derde lid, van de Woningwet, wordt onder Bij het wijzigen of vervangen van een brandmeldinstallatie zal aan alle vier de voorwaarden kunnen worden voldaan en is dus geen vergunning nodig. Op grond van de Wabo en op grond van artikel 1.18, vierde lid, van Bouwbesluit 2012 is bij
  vervanging van een brandmeldinstallatie, indien vereist volgens de criteria, wel een nieuwe omgevingsvergunning, respectievelijk een melding brandveilig gebruik noodzakelijk. Hierbij moeten de gegevens en bescheiden behorende bij
  de nieuwe brandmeldinstallatie aan het bevoegde gezag worden overlegd.

  goede discussie !

  Ik "was" altijd in de veronderstelling dat bij het wijzigen, uitbreiden, vervangen en aanbrengen van een BMI/OAI het niet de bedoeling is dat de gebruiker van een gebouw ook verplicht is om een nieuwe gebruiksmelding te doen. Ondanks het feit dat het er op lijkt dat dit formeel dus wel het geval is lijkt me dit ver gezocht. Zo zou een gebruiker van een gebouw welke een gebruiksmelding heeft gedaan na een controle waaruit blijkt dat de BMI moet worden aangepast weer meteen een nieuwe gebruiksmelding moeten doen ? en is dit dan ook van toepassing op alle andere installaties ? zoals bijvoorbeeld het aanbrengen (extra) noodverlichting en een extra BSH ?

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Tja maar diverse zaken hebben toch duidelijk met brw inzet te maken dus ik vind het niet meer dan logisch dat je die afstemt en om later discussie te voorkomen een krabbel laat zetten. Brw is formeel idd geen bevoegd gezag maar wel degene die hier iets zinnigs in kan zeggen. Formeel zou je dan zoiets als ‘bevoegd gezag, namens deze, de brandweer" of zo moeten zetten maar ach dat is weer zo omslachtig

  Ik denk dat veel mensen ‘bevoegd gezag’ en ‘bevoegde autoriteit’ door elkaar gebruiken, maar dat dat twee verschillende dingen zijn. En dat daar een groot deel van de verwarring ontstaat over de vraag of je nu expliciet goedkeuring van de overheid nodig hebt om iets te maken wat je volgens de wet toch al verplicht bent te maken.

  j. nieuwland
  Bijdrager
  Post count: 801

  En hoe ga ik in dat kader dan om met het volgende?:
  Logiesfunctie in logiesgebouw > 1,5, zonder 24 uurs bewaking. Dus BMI met doormelding volgens BB2012.
  Het is echter zodanig kleinschalig dat certificering en doormelding "over the top"is en daarom wil ik een beroep doen op het artikel 1.3 gelijkwaardigheidsbepaling. Dus wel een bmi, maar zonder doormelding naar RAC en ook geen inspectiecertificaat.
  E.e.a. moet ik dan toch in het PvE opnemen en ook laten goedkeuren door de bevoegde autoriteit of bevoegd gezag?

  J. Nieuwland

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Zie Bouwbesluit art. 1.18 lid 1.1.a.1, Bij toepassing van gelijkwaardigheid voor een installatie zit je sowieso vast aan je meldingsplicht, dus wanneer je daarbij een PvE doet, heb je de goedkeuring die je zoekt. De regeling Bouwbesluit stelt een dergelijke goedkeuring gelijk met een BA-instemming.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Heeft hierover een tijd geleden niet iets over in ‘Bouwregels’ in de praktijk gestaan? Ik zal eens kijken of ik dat nog kan vinden…

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  De brandweer is natuurlijk de adviseur van het bevoegde gezag

  Wet Veiligheidsregio’s art. 25
  De door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde brandweer voert in ieder geval de volgende taken uit:
  (…) het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.