Brandpreventieforum Forums Gebruik intrekken bestaande gebruiksvergunning

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
 • Auteur
  Berichten
 • martijn_koot
  Bijdrager
  Post count: 26
  #1313 |

  Van een bestaande afgegeven gebruiksvergunning wordt al langer dan 26 weken (Bouwverordening) geen gebruik meer gemaakt. Bedrijf is vertrokken en van de bestaande winkel zijn nu meerdere kleinere winkels gemaakt welke nu onder het algemeen gebruik vallen van het Gebruiksbesluit. De vergunning was gebaseerd op het gelijktijdig aanwezig hebben van > 50 personen.

  Vraag: Hoe moet ik deze gebruiksvergunning nu formeel intrekken, volgens de overgangsbepalingen van het Gebruiksbesluit moet ik deze vergunning zien als melding. Een melding kan niet ingetrokken worden.

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  Een vergunning is een vergunning.

  Als iemand een gebruiksvergunning heeft blijft deze toch geldig?
  De vergunning verliest pas geldigheid als deze wordt ingetrokken, of als bijvoorbeeld het gebruik aangepast wordt (t.o.v. de vergunde situatie)

  Iemand die een vergunning heeft, en niets wijzigt, kan door blijven gaan op de vergunning. Als deze gebruiker volgens het Gebruiksbesluit meldingsplichtig is (en dus nu formeel geen gebruiksvergunning nodig heeft), moet de de reeds afgegeven vergunning als melding beschouwen.

  In jouw geval is het gebruik gewijzigd. Hierdoor kan je de vergunning in (laten) trekken en de huidige gebruikers een melding laten doen.

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Een vergunning is een vergunning.

  Als iemand een gebruiksvergunning heeft blijft deze toch geldig?
  De vergunning verliest pas geldigheid als deze wordt ingetrokken, of als bijvoorbeeld het gebruik aangepast wordt (t.o.v. de vergunde situatie)

  Iemand die een vergunning heeft, en niets wijzigt, kan door blijven gaan op de vergunning. Als deze gebruiker volgens het Gebruiksbesluit meldingsplichtig is (en dus nu formeel geen gebruiksvergunning nodig heeft), moet de de reeds afgegeven vergunning als melding beschouwen.

  In jouw geval is het gebruik gewijzigd. Hierdoor kan je de vergunning in (laten) trekken en de huidige gebruikers een melding laten doen.

  Nope!

  http://www.vrom.nl/get.asp?file=Docs/bo … B11834.pdf

  HOOFDSTUK 3 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
  Artikel 3.1 Overgangsbepalingen
  1. Een vergunning voor het brandveilig gebruik van bouwwerken op
  grond van de verordening, bedoeld in artikel 8 van de wet, verleend voor
  het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, blijft van toepassing voor
  zover een gebruiksvergunning op grond van dit besluit is vereist. Artikel
  2.11.6 is op een dergelijke vergunning van toepassing.
  [accentueren]2. Een vergunning voor het brandveilig gebruik van bouwwerken op
  grond van de verordening, bedoeld in artikel 8 van de wet, verleend voor
  het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, wordt voor zover deze
  betrekking heeft op een situatie waarvoor op grond van dit besluit een
  melding als bedoeld in artikel 2.12.1 is vereist, beschouwd als een
  melding als bedoeld in laatstgenoemd artikel.[/accentueren]
  3. Een aanvraag om vergunning voor het brandveilig gebruik van
  bouwwerken op grond van de verordening, bedoeld in artikel 8 van de
  wet, ingediend voor het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, wordt
  voor zover deze betrekking heeft op een situatie waarvoor op grond van
  dit besluit een melding als bedoeld in artikel 2.12.1 is vereist, beschouwd
  als een melding als bedoeld in laatstgenoemd artikel.
  4. Met betrekking tot een aanvraag om vergunning voor het brandveilig
  gebruik van bouwwerken op grond van de verordening, bedoeld in artikel
  8 van de wet, ingediend voor het tijdstip waarop dit besluit in werking
  treedt alsmede met betrekking tot enig bezwaar of beroep ingesteld tegen
  een beslissing omtrent een dergelijke aanvraag, blijven voor zover deze
  aanvraag betrekking heeft op een situatie waarvoor op grond van dit
  besluit een gebruiksvergunning is vereist de voorschriften van toepassing
  die golden op het tijdstip waarop de aanvraag werd ingediend.

  martijn_koot
  Bijdrager
  Post count: 26

  Hetgeen waar Palmpie op doelt, daar loop ik dus tegenaan

  nikee
  Bijdrager
  Post count: 46

  Als je de vergunning kunt beschouwen als een melding, dan hoef je hem volgens mij ook niet in te trekken en kun je hem verwijderen uit je bestand.

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  heb ik nu problemen met begrijpend lezen of jullie?

  Ik lees niet dat de vergunning vervalt, maar dat de gemeente de vergunning moet zien als melding, en dus niet voor een situatie waarvoor een vergunning is afgegeven een melding moet vragen.

  Als een gemeente dus voorwaarden heeft opgenomen in de oorspronkelijke gebruiksvergunning die voor de aanvrager gunstiger zijn dan bij een melding, dan mag de houder van de vergunning zich blijven houden aan de vergunning.

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  heb ik nu problemen met begrijpend lezen of jullie?

  Ik lees niet dat de vergunning vervalt, maar dat de gemeente de vergunning moet zien als melding, en dus niet voor een situatie waarvoor een vergunning is afgegeven een melding moet vragen.

  Als een gemeente dus voorwaarden heeft opgenomen in de oorspronkelijke gebruiksvergunning die voor de aanvrager gunstiger zijn dan bij een melding, dan mag de houder van de vergunning zich blijven houden aan de vergunning.

  De vergunning moet idd gezien worden als melding. Een vergunning kan je intrekken, een melding niet. Dus in dit geval hoef je gewoon niets te doen. Komt er een nieuwe gebruiker in dan zal er een nieuwe melding moeten plaatsvinden.

  Paragraaf 2.12 Gebruiksmelding
  Artikel 2.12.1 Gebruiksmeldingplicht
  1. Het is verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksmelding:
  a. een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in artikel 1.4, eerste lid, toe
  te passen;
  b. een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken indien daarin
  meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn;
  c. een woonfunctie in gebruik te nemen of te gebruiken voor kamergewijze
  verhuur.
  2. Het eerste lid is niet van toepassing op het in gebruik nemen of
  gebruiken van een bouwwerk waarvoor een gebruiksvergunning is
  vereist.
  3. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing op het in gebruik
  nemen of gebruiken van:
  a. een één- of meergezinswoning;
  b. een tunnel die uitsluitend dan wel mede bestemd is voor motorrijtuigen
  als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wegenverkeerswet.
  [accentueren]4. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij het veranderen
  van een bouwwerk of van het gebruik daarvan indien eerder een
  gebruiksmelding is gedaan en door het veranderen een afwijking ontstaat
  van de bij die melding verstrekte gegevens.[/accentueren]

  :wink:

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.