8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
 • Auteur
  Berichten
 • johan
  Bijdrager
  Post count: 621
  #2599 |

  een check mbt inspectiecertificaten ..

  De regeling BB welke is ingegaan op 1 juli 2012 (art 1.10) geeft aan dat je wat betreft de inspectiecertificaten niet meer de tabel van bijlage 1 uit het BB mag hanteren.

  BMI / OAI met doormelding certificaat met geldigheidsduur van 1 jaar
  BMI / OAI zonder doormelding certificaat met geldigheidsduur van 3 jaar

  klopt dit nog steeds ?

  christiaan van de geerchristiaan van de geer
  Moderator
  Post count: 180

  Johan, ik lees in artikel 1.10 niets over tabel 1, enkel over de duur van de geldigheid wat je zelf ook opmerkt. Wat is nu je exact je vraag…

  Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is.

  johan
  Bijdrager
  Post count: 621

  De vraag is of art 1.10 uit de Regeling BB een aanvulling is op Tabel 1 uit de bijlage van het BB.

  Oftwel, elke BMI moet worden voorzien van een inspectiecertificaat, en niet enkel de BMI welke wordt aangewezen in de tabel ?

  christiaan van de geerchristiaan van de geer
  Moderator
  Post count: 180

  Er wordt verwezen naar artikel 6.20 en zou dan ook in zijn totaliteit van toepassing zijn. Onder lid 6 wordt aangegeven dat er op een aantal situaties een inspectiecertificaat van toepassing is.

  Het vreemde is wel dat er in het bouwbesluit wordt gesproken over een bestaande brandmeldinstallatie en de regeling het heeft over een certificaat voor de ingebruikname er moet zijn.

  Een vraagje voor de helpdesk!?

  Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is.

  johan
  Bijdrager
  Post count: 621

  Er wordt verwezen naar artikel 6.20 en zou dan ook in zijn totaliteit van toepassing zijn. Onder lid 6 wordt aangegeven dat er op een aantal situaties een inspectiecertificaat van toepassing is.

  Het vreemde is wel dat er in het bouwbesluit wordt gesproken over een bestaande brandmeldinstallatie en de regeling het heeft over een certificaat voor de ingebruikname er moet zijn.

  Een vraagje voor de helpdesk!?

  Ja wel apart toch ? heb in elk geval de vraag uitgezet bij het CCV

  christiaan van de geerchristiaan van de geer
  Moderator
  Post count: 180

  Verwacht geen antwoord van het CCV omdat zij de regeling niet beheren. Volgens mij is de helpdesk voor bouwregelgeving de aangewezen plek om je vraag neer te leggen. Ik ben zeker nieuwsgierig naar de uitkomst (van welke organisatie) dan ook…

  Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is.

  johan
  Bijdrager
  Post count: 621

  Verwacht geen antwoord van het CCV omdat zij de regeling niet beheren. Volgens mij is de helpdesk voor bouwregelgeving de aangewezen plek om je vraag neer te leggen. Ik ben zeker nieuwsgierig naar de uitkomst (van welke organisatie) dan ook…

  Vraag ook neergelegd bij helpdesk bouw, ik hou je op de hoogte !

  johan
  Bijdrager
  Post count: 621

  Het antwoord van Infopunt Veiligheid

  Geachte heer Jansen,

  Op 09-10-2012 hebt u de volgende vraag gesteld.
  Vanaf juli 2012 is een nieuwe Regeling BB van kracht. In deze regeling is onder art. 1.10 gesteld dat brandmeld en ontruimingalarminstallaties met doormelding een inspectiecertificaat moeten hebben met een geldigheidsduur van een jaar en installaties zonder doormeldingen krijgen een inspectiecertificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

  Hiermee is bijlage 1 van het BB dus niet meer actueel daar waar het gaat om de inspectiecertificaten en houden we hiervoor de Regeling BB art 1.10 aan.

  Is dit een juiste interpretering van de wetteksten ?

  Het antwoord op uw vraag luidt als volgt.
  Artikel 1.10 van de Regeling Bouwbesluit 2012 luidt als volgt (noot: dit is overigens niet gewijzigd per 1 juli 2012):

  1. Een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20 van het besluit en een ontruimingsinstallatie als bedoeld in artikel 6.23, eerste lid, van het besluit beschikt voor ingebruikname over een inspectiecertificaat als bedoeld in artikel 6.20, zesde lid, van het besluit respectievelijk artikel 6.23, vierde lid, van het besluit.
  2. Een inspectiecertificaat als bedoeld in het eerste lid heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Indien op grond van artikel 6.20, eerste lid, van het besluit doormelding verplicht is, is de geldigheidsduur een jaar.

  Het tweede lid gaat over een "inspectiecertificaat als bedoeld in het eerste lid", terwijl het eerste lid weer verwijst naar een "inspectiecertificaat als bedoeld in artikel 6.20, zesde lid, van het Besluit".

  Artikel 6.20, zesde lid, luidt als volgt:

  "In de in bijlage I bij dit besluit aangewezen gevallen heeft een bij of krachtens de wet voorgeschreven bestaande brandmeldinstallatie een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties."

  In artikel 6.20, zesde lid, is derhalve de koppeling gemaakt met Bijlage I. Anders dan u stelt is een inspectiecertificaat dus slechts vereist voor die brandmeldinstallaties, die op basis van Bijlage I daartoe aangewezen zijn.

  Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en horen graag of u tevreden bent.

  Met vriendelijke groeten,

  Infopunt Veiligheid
  Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid
  Postbus 7010
  6801 HA Arnhem
  Bezoekadres: Kemperbergerweg 783
  Telefoon: 0900 235 112 112
  Fax: 026 351 50 51
  E-mail: infopuntveiligheid@nifv.nl
  Internet: http://www.infopuntveiligheid.nl

  ________________________________________
  Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) ontwikkelt kennis, draagt bij aan de vakontwikkeling voor brandweer, GHOR, crisisbeheersing en leiderschapsontwikkeling en vergroot zo de fysieke veiligheid. De Brandweeracademie, GHOR Academie, Academie voor Crisisbeheersing, Academie voor Leiderschap Veiligheidsregio’s, Infopunt Veiligheid en de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) zijn onderdeel van het NIFV.

  DISCLAIMER
  De informatie uit dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u als niet-geadresseerde in het bezit komt van dit bericht, wordt u verzocht het te vernietigen. Door de elektronische verzending van dit bericht kunnen aan de inhoud – die van de bijlagen inbegrepen – geen rechten worden ontleend.

8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.