Brandpreventieforum Forums Gebruik Ingangsdatum gebruiksbesluit nog steeds 1 oktober??

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)
 • Auteur
  Berichten
 • palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222
  #593 |

  Weet iemand of het al gepubliceerd is? Gaat de datum van 1 oktober nog gehaald worden?? :?: :?: :?:

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  Heb van VROM begrepen dat deze eind juni naar de kamer gestuurd zou worden, ze hebben mij nog niet gebeld of ze dat al dan niet gedaan hebben :lol:

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222
  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Wat is het traject dat doorlopen worden om een AMvB vast te stellen? Zitten daar nog tijdsstappen aan vast?

  In de bekendmakingswet staat het volgende:

  http://www.st-ab.nl/wetten/0041_Bekendmakingswet.htm

  Artikel 7

  Wetten, algemene maatregelen van bestuur en vanwege het Rijk anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften treden, indien een aanduiding daaromtrent ontbreekt, in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van bekendmaking.

  In het [woordenboek]gebruiksbesluit[/woordenboek] (laatste conceptversie op het forum) staat het volgende:

  Artikel 3.2 Inwerkingtreding
  De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip,
  dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden
  vastgesteld.

  Dit zou kunnen betekenen dat 1 oktober niet gehaald gaat worden…. :?:

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  http://www.nieuwsbank.nl/inp/2008/08/06/V036.htm

  Woonbond

  06-08-2008

  Uniforme regels voor brandveiligheid

  De ministerraad heeft onlangs besloten dat in iedere gemeente de brandveiligheidseisen hetzelfde moeten zijn. Er komen daarom landelijke uniforme regels, die beschreven staan in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, kortweg het Gebruiksbesluit. Daarnaast wil VROM het aantal gebruiksvergunningplichtige bouwwerken met 80 procent verminderen, watt de administratieve lastendruk sterk verlaagt. Van minder brandveiligheid zou geen sprake zijn, omdat altijd aan de regels moet worden voldaan.

  Op dit moment staan de voorschriften voor brandveilig gebruik van gebouwen in de lokale bouwverordening. Die kunnen per gemeente verschillen. De voorschriften in het landelijke Gebruiksbesluit, dat de gemeentelijke bouwverordeningen vervangt, komen inhoudelijk overeen met de eisen zoals de VNG die heeft geformuleerd in haar Modelbouwverordening. Daarentegen is de gebruiksvergunningplicht voor bouwwerken waarin meer dan 50 personen tegelijk verblijven, niet meer noodzakelijk. De algemene regels zorgen, in combinatie met een meldingsplicht, voor een voldoende brandveilig gebruik. Daarnaast behoudt de gemeente de bevoegdheid aanvullende eisen te stellen aan het brandveilig gebruik. Er is dan ook geen sprake van een lager niveau van brandveiligheid.

  Na een gebruiksmelding, die minstens vier weken voor ingebruikname van bijvoorbeeld een horecapand moet worden gedaan, kan de gemeente of brandweer ter plekke controleren of het bouwwerk en het gebruik daarvan inderdaad aan de gestelde brandveiligheidseisen voldoet. In tegenstelling tot wat de VNG meldt is het niet zo dat een gemeente alleen achteraf mag controleren. [accentueren]In september wordt het Gebruiksbesluit besproken in de Ministerraad. Naar verwachting zal het besluit medio 2008 in werking treden.[/accentueren] :roll: :roll:

  guust
  Bijdrager
  Post count: 227

  Het Gebruiksbesluit is op 19 augustus jl. gepubliceerd.
  De VNG vond publicatie eind juli de uiterste termijn voor inwerkingtreding van het besluit op 1 oktober a.s. Nu
  is er weer een nieuwe situatie ingetreden.
  Conform het Bestuursakkoord gaat de VNG uit van een termijn van drie maanden tussen publicatie en
  inwerkingtreding: dus 19 november op zijn vroegst

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.