Brandpreventieforum Forums Bouw Handhaven bouwen in strijd met… na gereedmelding

10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
 • Auteur
  Berichten
 • bart de jong
  Bijdrager
  Post count: 1
  #2470 |

  Dames en heren,

  Op uw forum vond ik onder "Rechtskracht bouwvergunning" al het een ander maar ik ben op zoek naar de juiste argumenten.
  in 2009 is een bouwvergunning verleend voor het verbouwen van een bestaand (monumentaal) pand naar appartementen. In 2009 en 2010 is er verbouwd en diverse malen is de inspecteur komen kijken en heeft opmerkingen gemaakt over een aantal zaken. eind 2010 is het pand gereedgemeld, afgeschouwd, in gebruik genomen. Een jaar later in 2011 besluit de gemeente nog een keer te controleren en is van mening dat ook de bestaande ramen, die niet verbouwd zijn maar toch binnen de erfgrens liggen minimaal 30 minuten brandwerend zouden moeten worden uitgevoerd. Ook wil men certificaten van het brandwerend maken van de compartimenten. Nu bestaan er mijn inziens geen cerfificaten van gipsplaten…

  Ik geef aan dat de appartementen al zijn verkocht en dat dus de eigenaren/gebruikers moeten worden aangeschreven en ook als men besluit te controleren dat op basis van het besluit bestaande bouw moet zijn. De gemeente houd vast aan het feit dat ik vergunninghouder ben terwijl de vergunning niet meer bestaat en dat het pand aan de nieuwbouweisen moet voldoen.

  Los van het feit dat ik best wel bereid ben om de paar raampjes te wijzigen, vind ik het vreemd dat de gemeente terug kan grijpen op een vergunning die niet meer actief is, die ze zelf heeft gecontroleerd etc. etc.

  Graag een reactie.

  ivo de hoogen
  Bijdrager
  Post count: 125

  Mijns inziens onmogelijke actie van het bevoegd gezag. Als het conform ingediende tekeningen is gecompartimenteerd, en is geen meldmoment/controle aangeven dan is het het probleem van het bevoegd gezag. Daarnaast is inderdaad de vergunning geëxpireerd, dus niet meer van toepassing, dus eisen bestaande bouw. Bij ernstige tekortkomingen kan de gemeente zich beroepen op veranderd inzicht, maar lijkt me hier niet echt van toepassing. Ik neem aan dat toetsing dit ook naar voren had moeten brengen, sprake van nalatigheid/onzorgvuldigheid….

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Ik snap waar de gemeente heen wil, maar dat kunnen ze waarschijnlijk niet doen op basis van de oude bouwvergunning.

  U stelt dat er aan de ramen op zich niets wijzigde, prima, maar de vergunning ging over het realiseren van appartementen, dus ik neem aan dat de brandscheidingen wel opnieuw werden gelegd, en dat er sub-brandcompartimentering is toegepast. Op dat moment hadden de ramen op de een of andere manier wel aan de WBDBO-eis voor nieuwbouw moeten voldoen. Wanneer de gemeente dit niet tijdens vergunningverlening heeft onderkend is dat hun fout. De vergunning is op een bepaald niveau verleend, en dat zal dan (hopelijk) boven bestaande bouw liggen.

  Het is dus cruciaal wat er in de vergunning stond, en hoe de handhaver daarmee om is gegaan. Bij het afschouwen wordt u een bevestiging gegeven dat de bouw in voldoende mate ‘volgens vergunning’ is gedaan, en is de kous af. Het past niet wanneer de gemeente later op dit afschouwen terugkomt. Het past HELEMAAL niet wanneer de gemeente aanvullende eisen aan de reeds uitgevoerde en gecontroleerde vergunning gaat stellen.

  Ik denk echter dat er iets anders aan de hand is. Veel gemeenten vinden het niveau bestaande bouw onvoldoende voor kwetsbare functies, en willen in die gevallen een hoger niveau realiseren. Dit niveau mag tussen dat van bestaande bouw en nieuwbouw in liggen (hoeft dus niet meteen 30 minuten te zijn). Dit kunnen ze legitiem opleggen middels een aanschrijving conform artikel 13 Woningwet, mits goed gemotiveerd. Ook moeten ze daarbij alle belangen, dus ook die van de eigenaar, meewegen. Meestal ‘vergeten’ gemeenten deze afweging te maken, en leggen ze de eis zonder meer op. Dat mag niet, het moet een specifiek niveau met een specifieke belangenafweging zijn. Wat is de toegevoegde waarde van de voorziening, en hoe staat ze in verhouding tot de te leveren inspanning/kosten?

  Bijkomend probleempje zal het monumentale karakter van het pand zijn. Op het moment dat de monumentenvergunning je verbiedt iets aan de buitenkant te wijzigen, gaat die eis boven het technisch niveau van het Bouwbesluit uit. Het kan dus zijn dat je geen kozijnwijziging mag uitvoeren, dus ook geen brandwerend glas mag toepassen…

  johan de boer
  Bijdrager
  Post count: 48

  Op het moment dat de monumentenvergunning je verbiedt iets aan de buitenkant te wijzigen, gaat die eis boven het technisch niveau van het Bouwbesluit uit. Het kan dus zijn dat je geen kozijnwijziging mag uitvoeren, dus ook geen brandwerend glas mag toepassen…

  Ik geloof er helemaal niets van dat een pand met een monumentale status niet zou hoeven te voldoen aan de minimale brandveiligheidsvoorzieningen. Dat kan de wetgever (wij) nooit bedoeld hebben. Juist omdat het een monument is zou je het beter beveiligen. Ik heb genoeg sprinklersinstallaties aangelegd in monumentale panden, ook aan de buitengevel. Brandwerenheid kan ook anders worden bereikt dan alleen maar met speciaal glas.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Ik geloof er helemaal niets van….

  Mooie binnenkomer :shock: , maar goed, je bent kritisch…

  …dat een pand met een monumentale status niet zou hoeven te voldoen aan de minimale brandveiligheidsvoorzieningen. Dat kan de wetgever (wij) nooit bedoeld hebben.

  Hoezo niet? ‘Wij’ zijn niet de wetgever, en soms denkt de wetgever heel iets anders dan je op grond van logica mag verwachten. Maar goed, misschien geloof je het sneller wanneer je het zelf leest, gewoon vooraan in het bouwbesluit beginnen. art. 1.12 gaat erover.

  Juist omdat het een monument is zou je het beter beveiligen. Ik heb genoeg sprinklersinstallaties aangelegd in monumentale panden, ook aan de buitengevel. Brandwerenheid kan ook anders worden bereikt dan alleen maar met speciaal glas.

  Het is een afweging. Vooral wanneer je door het aanbrengen van een voorziening monumentale waarden aantast moet je goed overwegen of dit in verhouding staat tot een eventuele calamiteit. Grotere gevolgen, dat wel, maar een kleinere kans. En die kans is nog verder te verkleinen door mens-geralateerd maatregelen toe te passen, wellicht in de plaats van installaties.

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  Zelfs onze minister president gelooft als het er op aankomt……

  Stelt de monumentale waarde van een gebouw wordt bepaald door het ranke vakwerk.

  Het vakwerk brandwerend betimmeren om aan de minimale eisen te voldoen doet een enorme afbreuk aan het monument.

  Een sprinklerinstallatie ophangen kan niet, omdat de constructie al optimaal uitgenut is, Misschien heeft de wetgever hierdoor gezegd dat het monument prevaleert boven het bij brand in stand houden van het gebouw. M.i. een te verdedigen standpunt.

  Dit laat onverlet dat je misschien een ander gebruik accepteert dan een gebouw die constructief wel voldoet.

  johan de boer
  Bijdrager
  Post count: 48

  In september 2011 is een informatieblad uitgegeven door de overheid voor professionals voor welke activiteiten in en aan monumenten en beschermde gezichten geen vergunning nodig is.
  In Artikel 3 wordt onder andere categorieën gevallen beschreven waarin voor bouwactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist. Lid 8.b vermeldt dat geen vergunnings is vereist indien geen verandering van de brandcompartimentering of sub-brandcompartimentering zal plaatsvinden.

  Hiermee wil ik aangeven dat een monument wel degelijk moet voldoen aan de minimale brandveiligheidsvoorzieningen want het wijzigen van de brandcompartimentering is niet vergunningsvrij. Er moet dan toch minstens sprake zijn van een brandcompartimentering.

  [Maar het was dan ook een informatieblad voor professionals.]
  Graag een beetje respect voor de overige forumgebruikers. In elke post die je tot nu toe hebt gedaan zit iets van een belediging of verwijt. Joachim Bolte, moderator.
  Johan.

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  Een brandcompartiment van 10.000 m2 is ook een brandcompartiment, dus dat klopt.

  duiveltjeduiveltje
  Bijdrager
  Post count: 417

  @ Johan
  Als professioneel lezer is het je misschien opgevallen dat er:
  a volgens de oorspronkelijke posting wel een bouwvergunning is geweest
  b in de oorspronkelijke posting nergens te lezen valt dat wijzigingen aan de brandcompartimentering hebben plaatsgevonden
  c er nog steeds artikel 1.12 in het bouwbesluit staat (na 1 april artikel 1.13)
  Als het dan nog half 5 is (de tijd dat de professional naar moeders pappot gaat), Kun je misschien ook nog de MG 19 uit 2003 lezen, met name de voetnoot op bladzijde 10.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  @johan.

  Als professional lees je de wet rechtstreeks, en ga je niet uit van wat er in een brief staat. De plannen van de briefschrijver zouden wel eens anders in een wet kunnen komen staan.

  artikel 2 en 3 van bijlage II uit het Bor gaan alleen over de activiteiten ‘bouwen’ (art. 2.1 lid a Wabo) en ‘gebruiken’ (art. 2.1 lid c), niet over de Wabo-activiteiten ‘verstoren van een monument’ (art. 2.1 lid f). En die vergunningplicht mag je volgens artikel 3a van het Bor (het uitvoeisel van de kabinetsbrief waar je het over hebt) pas laten vallen wanneer het om uitsluitend inpandige wijzigingen gaat die geen gevolg hebben voor de monumentale waarde van het pand. Daarnaast geldt die regeling alleen voor Rijksmonumenten, en moeten de provincie en de gemeente in hun verordeningen iets soortgelijks hebben staan wil het ook voor Provinciale en Gemeentelijke monumenten gelden. Hebben ze meestal niet, dus je zit in het merendeel van de gevallen gewoon aan een monumentenvergunning vast.
  Verder zijn de mogelijkheden om vergunningsvrij te bouwen ten te gebruiken (van artikel 2 en 3 dus) ‘uitgekleed’ voor monumenten, zoals je kunt lezen in artikel 4a van Bijlage II uit het Bor. de zaken die nog open staan mogen ook weer geen gevolgen hebben voor de monumentale waarde van het pand.

  Zoals je waarschijnlijk nu kunt beredeneren, is de bovenstaande brij aan regeltjes in de Wabo gefietst om te voorkomen dat je twee activiteiten aan moet vragen die in wezen een tegenstrijdige inhoud, maar hetzelfde doel hebben. Het heeft weinig nut voor kleine verbouwingen aan monumenten zowel een bouwtoestemming als een monumententoestemming af te geven. Wanneer een monumentale waarde wordt geschaad kun je het heel goed met alleen een omgevingsvergunning voor het verstoren van een monument af.

  Uiteraard gelden de eisen uit het Bouwbesluit ook rechtstreeks via de Woningwet, maar zoals Duiveltje al aanhaalt, art. 1.12 staat er niet voor niets in, en dat artikel haalt in sommige gevallen de technische eisen onderuit, daar waar ze strijdig zijn met die uit de monumentenvergunning.

  Het is dus absoluut niet zo dat je in elk monument zomaar een sprinkler kunt gaan ophangen, en je hoeft ook niet in elk monument aan de eisen met betrekking tot compartimentering te voldoen. Nu is het wel zo dat de meeste monumenten voor wat betreft de binnenzijde minder streng worden getoetst dan voor de buitenzijde, en dat voorzieningen uiteindelijk wel geplaatst kunnen worden. Maar dat zal altijd zijn na een overweging van het bevoegd gezag.

10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.