Brandpreventieforum Forums Sprinklerinstallatie NFPA en NEN Gelijktijdigheid sprinklerinstallatie en brandslanghaspel

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
 • Auteur
  Berichten
 • cillus jansen
  Bijdrager
  Post count: 8
  #2218 |

  De vraag die speelt is de volgende:
  Het betreft een sprinklerinstallatie die gevoed is door een drinkwaterleiding (DWL). I.v.m. de capaciteit van een installatie moet er geteld worden (ivm watercapaciteit voor een sprinklerinstallatie) met gelijktijdigheid van een haspel (22 l/m) en de benodigde capaciteit voor de sprinklerinstallatie. Tot 2011 is hiervoor een knijpafsluiter geplaatst op de brandslanghaspel. Nu wordt dit niet meer toegestaan door sommige controlerende instanties. De vraag is nu of dit opgelost mag worden door middel van een magneetafsluiter die aangestuurd wordt door een brandmeldinstallatie. Dus de haspel wordt dan van het leidingnet afgesloten bij een brandmelding (evt. alleen een melding uit de sprinklerinstallatie).
  :BRAND:

  andre s
  Bijdrager
  Post count: 3

  Het lijkt mij een zeer onwenselijke situatie om bij brand de brandslanghaspel af te sluiten van de watertoevoer. Het plaatsen van een brandslanghaspel heeft dan geen enkele toegevoegde waarde. Een oplossing zou een vergrootte wateraansluiting kunnen zijn of de sprinklerinstallatie aansluiten op een bronpompinstallatie.

  mark–stuifzand
  Bijdrager
  Post count: 9

  Waaom wordt de sprinkler niet gevoed door een pomp? Ik zou het absoluut niet accepteren om haspels uit te laten schakelen in geval van brandmelding. Ze hebben dan totaal geen nut omdat een eventuele brand dan niet geblust kan worden. Ook de repressieve dienst kan er in dat geval geen gebruik van maken.

  Paul WendtPaul Wendt
  Bijdrager
  Post count: 332

  Het lijkt mij nuttig de functies van beide nader te beschouwen. Een brandslanghaspel is bedoeld om een beginnende brand te blussen. Gaat dit goed dan komt de sprinkler niet eens in alarm. Loopt de poging op niets uit dan zal de temperatuur oplopen en wordt automatisch de sprinkler geactiveerd. Het doel van de sprinklerinstallatie is doorgaans om branduitbreiding te voorkomen. Indien bij het activeren van de sprinklerinstallatie de brandslangshaspel wordt uitgeschakeld lijkt mij dat dus niet te stuiten op bezwaren. Wel als bijvoorbeeld een handbrandmelder wordt geactiveerd.
  Op dat moment is nog sprake van een beginnende brand waarbij het niet wenselijk is dat de brandslanghaspels worden dichtgestuurd. Al bij al een zotte situatie waarbij klaarblijkelijk is bespaard op de aanleg van een pomp, bassin voor watervoorraad, voldoende water-debiet etc. etc. Deze variant in de praktijk nog nooit meegemaakt.

  eruk
  Bijdrager
  Post count: 29

  Ik kan hier het volgende niet lezen: gevarenklassen van de sprinklerinstallatie! en om welke de type voorschrift brandslanghaspel het gaat.

  Als het gaat om NEN-EN 671-1 brandslaghaspel.

  Tabel 8 — Aansluitingen voor water ten behoeve van andere installaties in laagbouwsprinklerinstallaties (brandslaghaspel).
  8.3 Aansluitingen voor andere installaties
  Het aansluiten van andere installaties op de watervoorziening van de sprinklerinstallatie is toegelaten onder
  de volgende voorwaarden:
  a) de aansluitingen voldoen aan het gestelde in tabel 8;
  b) de aansluitingen moeten worden gemaakt met behulp van een afsluiter vóór de alarmklepopstelling(en)
  en zo dicht mogelijk bij het aansluitpunt van de toevoerleiding van de sprinklerinstallatie;
  c) de sprinklerinstallatie is geen hoogbouw-sprinklerinstallatie;
  d) de sprinklerinstallatie is niet ter beveiliging van een gebouw met meer dan één verdieping.
  In de watervoorziening moeten aparte pompen voor de sprinklerinstallatie en elke brandkraaninstallatie
  worden opgenomen, tenzij een gecombineerde watervoorziening zoals omschreven in 9.6.4 wordt
  toegepast.
  Ontw. NEN 1073:2008 Aansluitingen voor andere installaties
  Meerekenen opbrengst slanghaspels
  Indien op grond van 8.3, NEN-EN 12845, brandslanghaspels zijn aangesloten dan moet door een
  hydraulische berekening de benodigde hoeveelheid water voor de sprinklerinstallatie inclusief twee
  slanghaspels worden aangetoond.
  Voor de opbrengst van slanghaspels moet met de werkelijke opbrengst (de druk-opbrengstverhouding bij
  de werkelijke druk) rekening worden gehouden. Voor brandslanghaspels volgens NEN-EN 671-1 met een
  slang van maximaal 19 mm middellijn en een maximaal 6 mm straalpijp mag ook met een opbrengst van
  120 dm3/min (60 dm3 per haspel) worden gerekend indien de druk van de waterleiding niet meer dan 6 bar
  bedraagt.


  Gecombineerde watervoorzieningen, ontworpen om meer dan één vaste brandblusinstallatie te voeden,
  bijvoorbeeld een gecombineerde sprinklerinstallatie met brandkranen en brandslanghaspels, moeten zijn
  uitgevoerd als supertoevoer of tweevoudige watervoorziening.
  OPMERKING In sommige landen mogen sprinklerinstallaties niet vanuit een gecombineerde watervoorziening
  worden gevoed.
  Gecombineerde watervoorzieningen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  a) de installaties moeten volledig hydraulisch worden berekend;
  b) de watertoevoer moet de som van de maximaal vereiste debieten van alle installaties kunnen leveren. De
  debieten moet worden gecorrigeerd voor de vereiste druk van de meest eisende installatie;
  c) de sproeitijd van de watervoorziening mag niet minder zijn dan de vereiste sproeitijd van de meest
  eisende installatie;
  d) tussen de watervoorzieningen en de installaties moeten tweevoudige aansluitleidingen worden
  aangebracht.

  Als er geen druk begrenzing voorziening zijn dan zal de man of de vrouw die de brandslanghaspel bedienen vliegen met slang in de hand!.
  Normaal gesproken is de druk van een DWL niet groter dan 6 bar; als er een druk verhogingspomp wordt gebruikt dan moet er druk begrenzingvoorziening komen op de toevoerleiding van de brandslanghaspels.

  Knijpafsluiter hoor ik voor het eerst, weet niet wat dat is! is dat een vacuum beveiliging?
  In V.A.S. werd vacuum beveiliging op de zuigleiding van een sprinklerpomp toegestaan maar in NEN12845 niet meer.
  Magneet afsluiter voor brandslanghaspel conform tabel 8 is bedoeld om de stand te bewaken en/of op afstand te bedienen.
  De hoofdafsluiter van de brandslaghaspel, dus echt voor brand mogen niet afgesloten worden; moeten ten alle tijd in openstand zijn.

  Brandslanghaspel conform tabel 8 zijn de startdrukken laag: mag ook bediend worden door niet getraind personeel en is direkt aan gesloten op DWL-
  Maar brandslanghaspel conform NEN-EN 671-1 hebben groter startdruk en mag alleen gebruikt worden door getraind personeel.
  Indien de brandslang haspel conform NEN-EN 671-1 aangelegd worden dan moeten er druk begrenzig apartuur gebruikt worden en startdrukken moeten voldoen aan startdrukken genoemd in NEN-EN 671-1.

  Het CVV is bezig met een nieuwe technische bulletin: Technisch bulletin 77.
  Hierin worden rand voorwaarden en bepaling opgenomen.

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.