Brandpreventieforum Forums Gelijkwaardigheid algemeen geldigheid / bruikbaarheid tno rapport isolatie

13 berichten aan het bekijken - 1 tot 13 (van in totaal 13)
 • Auteur
  Berichten
 • bart
  Bijdrager
  Post count: 25
  #452 |

  Als plantoetser heb ik de volgende vraag.

  Enkele maanden geleden is er voor een stal een bouwplan afgegeven. In het kader van gelijkwaardigheid werd er destijds gekozen voor de isolatie selthaan megaplus ( klass 2 )

  Nu vraagt de bouwer of hij ook een ander vergelijkbaar product mag gebruiken, namelijk Polystyreen hardschuim ( EPS20 BV SE ) van het fabrikaat Kemisol te Heist Belgie.

  Door tno is in maart 1998 volgens de NEN6065 een orienterend controle onderzoek ingesteld. Conclusie van tno is dat bij een volledig volgens NEN6065 uitgevoerd onderzoek de isolatie in vlamuitbreidingsklasse 2 kan worden ingedeeld.

  Hoe veel waarde moet ik hier nu aan hechten ? Immers het rapport is behoorlijk gedateerd en er is geen volledig onderzoek ingesteld.

  pj
  Bijdrager
  Post count: 46

  Op de website van Kemisol staat deze pdf:

  http://www.kemisol.be/pdf/Brandattest%2 … 0%20SE.PDF

  Op de laatste staat dat hij wordt gerangschikt in klasse 1 volgens KB van 07 juli 1994 – bijlage 5: reactie bij brand van de materialen

  Even kijken of dit gelijkwaardig is aan TNO-klassering

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Als plantoetser heb ik de volgende vraag.

  Enkele maanden geleden is er voor een stal een bouwplan afgegeven. In het kader van gelijkwaardigheid werd er destijds gekozen voor de isolatie selthaan megaplus ( klass 2 )

  Nu vraagt de bouwer of hij ook een ander vergelijkbaar product mag gebruiken, namelijk Polystyreen hardschuim ( EPS20 BV SE ) van het fabrikaat Kemisol te Heist Belgie.

  Door tno is in maart 1998 volgens de NEN6065 een orienterend controle onderzoek ingesteld. Conclusie van tno is dat bij een volledig volgens NEN6065 uitgevoerd onderzoek de isolatie in vlamuitbreidingsklasse 2 kan worden ingedeeld.

  Hoe veel waarde moet ik hier nu aan hechten ? Immers het rapport is behoorlijk gedateerd en er is geen volledig onderzoek ingesteld.

  Een oriënterend onderzoek betekend dat op zich de test wel volledig is uitgevoerd; de norm eist echter dat de test een aantal keer wordt uitgevoerd – dat is dus niet gebeurd. Bij de uitvoering van meerdere testen zal blijken dat niet elke keer dezelfde uitslag wordt bereikt. De uitkomst van de uitgevoerde test zóu dus een toevalstreffer kunnen zijn. TNO zet daarom in het testrapport dat er geen algemene conclusies mogen worden verbonden aan het resultaat. Er kan dus niet meer waarde aan worden gehecht dan TNO heeft gerapporteerd, namelijk dat waarschijnlijk wordt voldaan.

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Oriënterende testen betekenen concurrentie vervalsing als die testen door de plantoetsers geaccepteerd zouden worden. Een bedrijf dat een volledige test laat uitvoeren is veel meer geld kwijt dan een bedrijf die dat nalaat.

  Daarom ben ik een fervent tegenstander om deze testen te accepteren hoe goed ook het product er uit ziet.
  Als we dit (blijven) accepteren dan zal uiteindelijk geen fabrikant geen volledige test meer doen.
  Dan bestaat idd de kans wat in het vorige bericht staat dat je soms bij een brand ineens verrast gaat worden met de eigenschappen van het materiaal…. :evil: :evil:

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Je gelijkwaardigheid zal zich waarschijnlijk gericht hebben op de oppervlakte van het BC.

  De grote vraag die bij mij rijst: Hoe beinvloed het toepassen van deze isolatie de vuurlast?

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  http://www.ecotherm.nl/producten_SELTHAAN_MEGAPLUS.asp

  Omschrijving
  Een PIR hardschuim isolatieplaat met aan de zichtzijde wit stucco aluminium en aan de achterzijde blank stucco aluminium

  Euro klasse (brand) D-S2-d0

  Dit betekent dus klasse 4….. :twisted:

  Vuurbelasting PIR hardschuim

  Poly-isocyanuraatschuim (PIR) – 26,3 MJ/kg 1,38 kgvurenhout/kg

  Vuurbelasting EPS

  Polystyreen, geëxpandeerd
  brandvertragend (EPS-FR) 41,2 – 42,9 MJ/kg 2,17- 2,26kgvurenhout/kg

  Volgens mij een kleine factor 2 verschil in vuurbelasting…. :twisted: :twisted: (de soortelijke massa kan natuurlijk wel verschillen! )

  http://www.kemisol.be/pdf/techdoc%20ALL%20nl.pdf

  (…)

  7.2.3 Brandeigenschappen – SE kwaliteit
  Deze kwaliteit bevat een kleine hoeveelheid (< 1%) exabromocyclododecaan (HBCD). Dit is een cyclo-alifatische broomverbindig, en behoort NIET tot de groep van aromatische broomverbindingen, zoals de PBDO’s (polybroomdifenyloxiden) of PBB’s (polybroombifenylen), die vanwege hun risicopotentiaal (vorming van dioxines en furanen tijdens verbranding) niet meer gebruikt kunnen worden. Geëxpandeerd polystyreen bevat overigens ook geen chloorverbindingen.
  Deze SE kwaliteit heeft een voordelig effect wanneer EPS blootgesteld wordt aan een brandhaard. Het schuim smelt snel weg van de warmtebron en vermindert de ontstekingswaarschijnlijkheid. De ontbindingsprodukten van de additieven veroorzaken het uitdoven van de vlam zodat wanneer een kleine ontstekingsbron verwijdert wordt, EPS niet verder zal blijven branden.
  Alhoewel de complexiteit van een echte brand het zeer moeilijk maakt om de globale brandreactie te voorspellen vanuit laboratorium tests, zijn er verschillende kleinschalige tests die duidelijk aangeven dat het veel moeilijker is om SE kwaliteit te ontsteken in tegenstelling tot de normale kwaliteit.
  In de aanwezigheid van een grote ontstekingsbron of een belangrijke warmteflux afkomstig van de brand van ander materiaal zal ook de SE kwaliteit van geëxpandeerd polystyreen branden, wat weerspiegeld wordt door de organische oorsprong van polystyreen.

  (…)

  7.5 Euroklasse
  De Europese Raad streeft naar vrij handelsverkeer van producten binnen de Europese Unie. Dit heeft voor de bouwproducten geleid tot de Construction Product Directive (CPD) ofwel de Richtlijn
  Bouwproducten. Deze richtlijn bepaalt niet de wettelijke eisen in de diverse landen, maar heeft tot doel de handelsbelemmeringen weg te nemen binnen de Europese Unie. Dus vrij verhandelbaar,
  maar daarom nog niet vrij toepasbaar !
  Het nieuwe Europese systeem voor het brandgedrag van bouwproducten is gebaseerd op zes Euroklassen, gaande van A1, A2, B1 tot en met E en de restklasse F (voldoen niet aan klasse A1 tot en met E). Het referentie-scenario voor de Euroklassen is een brand in een hoek van een kamer.
  Belangrijk hierbij is dat de, in ons geval EPS isolatiebouwproducten beoordeeld worden in een ‘enduse’ situatie, m.a.w. niet het product op zich, maar geplaatst in zijn definitieve constructie met aanwezigheid van de eindafwerking of bekleding. De klassen A2, B, C en D worden gedekt door de ‘SBI-test’ (Single Burning Item). Dit is een nieuw ontwikkelde testmethode waarin het brandgedrag beoordeeld wordt bij een middelgrote warmtebron, met als ontstekingsbron een brandend voorwerp (zoals prullenbak, klein meubelstuk) in de hoek van een kamer.
  De huidige indeling van reactie bij brand van EPS is verschillend van land tot land (zie paragraaf 7.1). Binnen enkele jaren zal overgegaan worden naar de Europese klassificering. De SE-kwaliteit van EPS zal ingedeeld worden bij ‘Euroklasse E’ in onbeklede of onbeschermde vorm (Small Flame Test volgens norm prEN ISO 11925-2). De gewone kwaliteit wordt ingedeeld bij ‘Euroklasse F’.
  Definitie Euroklasse E : product dat gedurende een korte periode kan weerstaan aan een kleine vlam zonder substantiële vlamuitbreiding.
  De nieuwe klassering geeft een indeling van bouwproducten en niet van bouwmaterialen. Per toepassing zal een klassificatie worden gegeven. In functie van de bekleding en toepassing (end-use)
  kan men een betere of hogere klassificatie behalen. Euroklasse B zal bereikbaar worden met een aangepaste bekleding zoals o.a. gipskarton.

  (…)

  7.6 Belangrijke opmerkingen i.v.m. brandgedrag
  – pas EPS nooit onbeschermd toe
  – denk aan compartimentering, detaillering van de constructie
  – beoordeel niet het materiaal afzonderlijk, maar het gebouw, de constructie… als één geheel !
  – neem preventieve maatregelen (blusapparaat, …) bij renovatie of herstelwerken
  – zonder bekleding is de brandweerstand gelijk aan nul minuten
  – de SE-kwaliteit wordt bekomen na voldoende stockagetijd in functie van de densiteit en afmetingen. Het drijfmiddel pentaan moet voldoende uitgediffundeerd zijn.
  – het brandvertragend additief blijft in EPS aanwezig, de SE-kwaliteit blijft behouden gedurende de gebruiksperiode van de isolatie.

  (…)

  De belgen geven gelukkig goede documentatie uit!!! :twisted: :twisted: :D :wink:

  bart
  Bijdrager
  Post count: 25

  Een telefoontje naar tno leert dat het hier een rapportage betreft uitgegeven tijdens de ontwikkeling / productie van het isolatieprodukt en dat het zich nu waarschijnlijk om de EPS100 handelt. Tno heeft met Kema afspraken dat dit soort isolatie periodiek getest wordt en de resultaten aan Kema ter beschikking worden gesteld.

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  TNO en EPS….. :roll: :roll: :wink: :twisted:

  petert
  Bijdrager
  Post count: 196

  EPS ..Echt Prima Spul.

  Het gaat om de toepassing…

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Ze geven aan in de brochure dat het euro klasse E gaat worden als je het ‘kaal’ toepast…. :wink:

  bart
  Bijdrager
  Post count: 25

  Het verhaal gaat nog steeds door … :?

  De fabrikant heeft mij nu een tno rapport overhandigd uit 1977, getest volgens de NEN3883

  Ik probeer nu te achterhalen of dit overeenkomt met de NEN6065

  Heeft iemand hier parate kennis van ?

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Het verhaal gaat nog steeds door … :?

  De fabrikant heeft mij nu een tno rapport overhandigd uit 1977, getest volgens de NEN3883

  Ik probeer nu te achterhalen of dit overeenkomt met de NEN6065

  Heeft iemand hier parate kennis van ?

  Ik denk dat de ‘houdsbaarheid’ datum al lang verlopen is…. :wink:

  (ligt trouwens het probleem niet bij de opdrachtgever ipv dat jij moet bewijzen dat het niet conform nen6065 is…. :wink: )

  bart
  Bijdrager
  Post count: 25

  Ik denk dat de ‘houdsbaarheid’ datum al lang verlopen is…. :wink:

  (ligt trouwens het probleem niet bij de opdrachtgever ipv dat jij moet bewijzen dat het niet conform nen6065 is…. :wink: )

  Heb je zeker gelijk in … mijn klantgerichtheid kent geen grenzen haha

  mod: quote fixed

13 berichten aan het bekijken - 1 tot 13 (van in totaal 13)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.