Brandpreventieforum Forums Jurisprudentie en wetgeving Geen BvB in een woonwijk

8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
 • Auteur
  Berichten
 • jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534
  #1826 |

  200807039/1/H1 woensdag 12 augustus 2009

  http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=200807039&verdict_id=37513&utm_id=1&utm_source=Zoeken_in_uitspraken&utm_campaign=uitspraken&utm_medium=internet&utm_content=200807039/1/H1&utm_term=200807039

  Casus (in hoofdlijnen): gemeente schrijft aan om te voldoen aan nieuwbouwniveau obv Handreiking, maar motiveerd onvoldoende waarom in deze situatie niet met minder ingrijpende voorzieningen kan worden volstaan. De gemeente levert later alsnog deze motivatie aan – de rechter vernietigd het handhavingsbesluit van de gemeente (onvoldoende gemotiveerd, omdat de motivatie te laat is geleverd), maar laat de rechtsgevolgen wel in stand, omdat de motivatie wel voldoende is.

  Rechtsoverweging 2.5.1: mede gelet op een zich in de directe nabijheid van het tuincentrum bevindende woonwijk, aan een dergelijk scenario onaanvaardbare risico’s zijn verbonden.Aldus heeft het college voldoende gemotiveerd, waarom [wederpartij] niet met het treffen van de in de notitie uiteengezette voorzieningen kan volstaan. De Afdeling ziet daarom aanleiding om alsnog te bepalen dat de rechtsgevolgen van het door de rechtbank vernietigde besluit van 13 juli 2007 geheel in stand blijven.

  Voor zover ik de uitspraak juist interpreteer: geen BvB in de buurt van een woonwijk, want dat vindt de gemeente onwenselijk. Dat lijkt mij discutabel, want het gaat om gelijkwaardigheid tov wat het Bouwbesluit zegt. Ik vraag me af of dit correct is, gezien het uitgangspunt van het Bouwbesluit: het beginsel van gelijke rechten Рen de praktische uitwerking daarvan in bijvoorbeeld spiegelsymmetrie. Het Bouwbesluit zegt niets over een risico in relatie tot het gebied waarin een brandcompartiment ligt Рdat zou in het bestemmingsplan geregeld moeten zijn. Een geval van détournement de pouvoir?!

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  Je mag wel 11.000 m2 indeling in 4 compartimenten < 3.000 m2 met een WBDBO eis van 20 minuten.
  Tuincentrum, gemiddelde vuurbelasting = 60 kg vh, piek > 240 kg vh (opslag tuinmeubelen).

  Dit is namelijk beheersbaar, en levert geen gevaar op voor de buren. Zeker omdat de buurman op 8 m ligt, en er alleen gekeken wordt naar een brandend compartiment, terwijl de gevel 120 m (4 x 30) breed is………………………

  Wellicht had het tuincentrum dit bij de Raad van State moeten uitleggen.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Of je geen BvB mag toepassen lijkt me in dit geval niet een conclusie die je rechtstreeks kunt trekken. Wel lijkt het me interessant te weten of de gemeente er zelf alles aan heeft gedaan om het gevaar voor die woonwijk te beperken, in de zin dat ze goede openbare blusvoorzieningen hebben aangelegd.

  Ga de uitspraak binnenkort eens doorlezen.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Mijn punt is niet zozeer het al of niet toepassen van BvB, maar meer dat er bij de toepassing van art. 1.5 BB zaken betrokken worden die geen rol zouden mogen spelen bij het bepalen of iets gelijkwaardig is. Alleen zaken waar het Bouwbesluit op ziet kun je daarin meewegen – anders hebben we het niet meer over gelijkwaardigheid, maar over alternatieve veiligheid oid.

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  Alleen zaken waar het Bouwbesluit op ziet kun je daarin meewegen – anders hebben we het niet meer over gelijkwaardigheid, maar over alternatieve veiligheid oid.

  Tenminste Ja, Tenminste……. In de praktijk wordt vrij ruim omgegaan met dit beginsel (kennelijk zelfs door de Raad van State).

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Mijn punt is niet zozeer het al of niet toepassen van BvB, maar meer dat er bij de toepassing van art. 1.5 BB zaken betrokken worden die geen rol zouden mogen spelen bij het bepalen of iets gelijkwaardig is. Alleen zaken waar het Bouwbesluit op ziet kun je daarin meewegen – anders hebben we het niet meer over gelijkwaardigheid, maar over alternatieve veiligheid oid.

  In 1.5 staat dat het een gelijkwaardigheid moet zijn die ziet op ‘eenzelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu’ als het betrokken voorschrift. Je kunt je dan afvragen of er bij het opstellen van het voorschrift dat een BC maar 1000 m2 mag zijn alleen is gedacht aan preventieve brandveiligheid, of dat er ook is gedacht over de gevolgen voor bijv. de gezondheid of het milieu wanneer zo’n compartiment in vlammen opgaat. Zoals ik 1.5 lees, moet bij ELK voorschrift de overweging op alle vijf de pijlers worden gemaakt, en niet alleen een afweging op grond van de functionele eis waar dat voorschrift toevallig onder staat.

  Wanneer je 11.000 m2 als maximaal uitbreidingsgebied voor brand ziet zul je je dus (naar mijn mening) ook af moeten vragen wat het afbranden en blussen daarvan met het milieu doet. Nu baseren we dit soort grote compartimenten op de MBvB, die uitgaat van een maximale vuurlast. Het maakt denk ik niet uit of die vuurlast nu op 1000 m2 of op 10.000 m2 in de hens gaat, dus in dit geval denk ik niet dat de gevolgen voor de omgeving groter zullen zijn.

  Dat houdt inderdaad ook een grote beleidsvrijheid in voor B&W, en ze zullen goed moeten onderbouwen wat ze ergens van vinden.

  Ik heb VROM wel eens gevraagd wat zij hiervan vonden, maar daarvan kreeg ik geen eenduidig antwoord terug.

  –kruisje–
  Bijdrager
  Post count: 665

  In 1.5 staat dat het een gelijkwaardigheid moet zijn die ziet op ‘eenzelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu’ als het betrokken voorschrift. Je kunt je dan afvragen of er bij het opstellen van het voorschrift dat een BC maar 1000 m2 mag zijn alleen is gedacht aan preventieve brandveiligheid, of dat er ook is gedacht over de gevolgen voor bijv. de gezondheid of het milieu wanneer zo’n compartiment in vlammen opgaat. Zoals ik 1.5 lees, moet bij ELK voorschrift de overweging op alle vijf de pijlers worden gemaakt, en niet alleen een afweging op grond van de functionele eis waar dat voorschrift toevallig onder staat.

  Als eerste de vraag of grote brandcompartimenten wel valt onder 1.5 of is een rapportage BVB de invulling van afdeling 2.22?

  Wanneer je 11.000 m2 als maximaal uitbreidingsgebied voor brand ziet zul je dus (naar mijn mening) ook af moeten vragen wat het afbranden en blussen daarvan met het milieu doet.

  Op basis van afdeling 2.22 is milieu geen aspect. De milieu aspecten zijn nu in het bouwbesluit niet ingevuld. In het concept [woordenboek]Bouwwerk besluit[/woordenboek] is dit hoofdstuk wel al ingevuld. Dit hoofdstuk gaat over uitstoot van broeikasgassen tijdens de gebruiksfase en uitputting van grondstoffen. Dus geen relatie met brand.

  Bij gelijkwaardigheid moet je toetsen of er voldaan wordt aan de functionele eis. Primair heeft het oppervlakte van het brandcompartiment niets te maken met: bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu’. fwel is een brand beheersbaar? Ik durf te stellen dat in het algemeen voor dit soort gebouwen een BVB compartiment beheersbaarder is dan normale brandcompartimenten (8x 1000 m2@30 minuten. Het risico op branduitbreiding naar andere percelen is zoals Kruislijst aangaf veel lager dan in een situatie waarbij er twee of meer brandcompartimenten bij de brand betrokken zijn.

  s vreeman
  Bijdrager
  Post count: 273

  Risico is kans maal effect. Gelijkwaardig is dus een gelijkwaardig risico (op verschillende aspecten).

  Oftewel: 10.000 m2 affakkelen kan best, als aangetoond is dat het risico hierop vergelijkbaar is met de genormaliseerde brand van 1.000 m2. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een opslaghal in een compartiment van 1.000m2, gestapeld tot 25 m hoog (vuurlast letterlijk torenhoog maar in ieder geval veeeel meer dan 30 kg en de WBDBO 30-eis van en naar alle omliggende compartimenten, vergeleken met diezelfde hoeveelheid materiaal in een hok van 10.000 m2 met WBDBO60 rondom, 5 m hoog.

  Wat is dan beter?

8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.