Brandpreventieforum Forums Bouw Gecertificeerde bouwbesluittoets

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 24)
 • Auteur
  Berichten
 • louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825
  #655 |

  Persbericht
  25 september 2007
  Brede steun voor gecertificeerde bouwbesluittoets
  Een groot aantal organisaties uit de bouwwereld wil samen met het ministerie van VROM/WWI werken aan de verdere ontwikkeling van de gecertificeerde Bouwbesluittoets. Op het congres ’15 jaar Bouwbesluit’ in het Fortis Circustheater in Den Haag ondertekenden de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, Bouwend Nederland, BNA, ONRI, Neprom, Uneto-VNI en Vereniging Eigen Huis de intentieverklaring ‘Gecertificeerde Bouwbesluittoets’. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten juicht de ontwikkeling toe.

  Traditioneel toetsen gemeenten bij de verlening van een bouwvergunning of een bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit. Het idee achter de gecertificeerde Bouwbesluittoets is dat deze toets ook betrouwbaar kan worden uitgevoerd door een private partij. Deze moet hebben bewezen gedegen aan het Bouwbesluit te kunnen toetsen en daarvoor een certificaat hebben verkregen.
  Minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie reikte op het congres de eerste vier certificaten uit aan aan Cauberg Huygen, SATIJNplus Architecten, Bureau Nieman en Stroop Raadgevende Ingenieurs.

  Toetsrapport
  De afgelopen jaren heeft VROM met een praktijkproef het idee van een gecertificeerde Bouwbesluittoets onderzocht. Een onafhankelijk, privaat bedrijf toets of een bouwplan voldoet aan de regels in het Bouwbesluit 2003. Het toetsrapport wordt meegestuurd met de vergunningaanvraag. Dat moet leiden tot een hogere kwaliteit van bouwaanvragen, minder extra werk, minder kosten en snellere doorlooptijden. Uit deze proef blijkt dat het certificaat dat hiervoor ontwikkeld is voldoende waarborgen biedt om de gecertificeerde Bouwbesluittoets in praktijk te brengen en daar een wettelijke regeling voor op te stellen. De wettelijke regeling zal inhouden dat aanvragers kunnen kiezen of zij de toets door een gecertificeerd bedrijf of door de gemeente laten doen. De betrokken organisaties willen gemeenten en de bouwpraktijk stimuleren de gecertificeerde Bouwbesluittoets nu al in praktijk te brengen.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Hoe kijken jullie aan tegen deze ontwikkeling? Zullen gemeente werkelijk minder tijd en kosten besteden aan een bouwaanvraag die gecertificeerd is getoetst?

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Ik vraag me dan altijd af waarom rij-instructeurs geen rij-examen mogen afnemen, als je die certificeerd zou dat dan toch ook kunnen….. :roll: :roll: :wink:

  Weet iemand waar ik de certificeringsregeling kan vinden? Waar kan ik een klacht indienen als ze zich niet houden aan de regeling…. Zomaar wat vragen die bij me opkomen voordat ik een zinnige reactie kan geven….

  Weet iemand ook wie er bij het opstellen van de regeling betrokken is geweest… :roll: :roll: :roll: Toevallig toch niet de partijen die nu een papiertje gekregen hebben… :?: :roll: :twisted:

  sam
  Bijdrager
  Post count: 118

  Een documentje met wat achtergrondinformatie en voorgeschiedenis: http://www.nieman.nl/content/files/Gecert.%20BPT.pdf.

  Wat opvalt is dat vooral adviesburo Nieman een nogal prominente plaats in dit clubje inneemt. En inderdaad, adviesburo Nieman heeft ook zo’n papiertje gekregen! :roll:

  emiel van rossumemiel van rossum
  Sleutelbeheerder
  Post count: 950

  Ik ben er zelf van overtuigt dat zolang adviesbureau’s door de bouwende partij worden betaald zij geen objectieve toets kunnen uitvoeren. Ik vind ook niet dat we daar naar moeten streven, de :brwman: en :bwt: moeten gewoon hun toets blijven doen.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  De toetsingscriteria staan omschreven in een BRL-norm. Voor zover ik weet worden bedrijven op hun geschiktheid beoordeeld (zijn de documentatie, instrumenten en kennis om ze toe te passen aanwezig), maar wordt er niet direct naar de inhoud van een toets gekeken. D.m.v. audits kan in een later stadium steekproefsgewijs de kwaliteit worden gecontroleerd.

  Een bedrijf kan zich ‘specialiseren’ in een bepaald gedeelte van de toets, bijv. constructies, brandveiligheid, algemeen etc. Gelijkwaardige oplossingen moeten altijd nog door de gemeente beoordeeld worden.

  We zitten nu nog in een overgangsfase. Gemeenten krijgen rapporten van instellingen met een proefcertificaat, en kunnen deze tegen het licht houden zodat blijkt of een bepaalde kwaliteit wordt gehaald. Dat zou moeten worden doorgegeven aan de certificerende instantie, zodat de systematiek erop kan worden aangepast voordat het spulletje wettelijk wordt vastgesteld, en de gemeente niet meer MAG toetsen.

  Ik heb persoonlijk al een paar van die zgn. gecertificeerde toetsen mogen ontvangen, en ik moet zeggen dat ik niet echt onder de indruk was van het niveau waarop werd getoetst. Als voorbeeldje: naar mijn mening kun je in zo’n toets niet moet droge ogen de zinssnede ‘niet aanwezig’ gebruiken wanneer je gegevens mist. de invulling van een artikel is op zo’n moment goed of fout, wanneer je zaken mist moet je dat als toetser kortsluiten met je aanvrager.

  Verder ben ik benieuwd hoe ze dit qua handhaving willen inkleden. Toetsen kan worden uitbesteed, maar handhaving is een taak van het ambtelijk systeem. Je moet dus eigenlijk een vergunning controleren waarbij je geen idee hebt wat er in de toets staat. Hoe ga je handelen wanneer je in de uitvoering fouten ontdekt? Wie is aansprakelijk voor de gevolgen daarvan?

  Adviseurs zijn nog steeds slechts tot de hoogte van hun honorarium aansprakelijk bij foutief adviseren…

  Aan de andere kant kan ik het me voorstellen dat gemeentes blij zijn met de ontwikkeling, omdat het ze veel werk uit handen neemt. Veel gemeentes hebben de bouwplantoets al laten vallen, of voeren haar nog maar heel summier uit vanwege personele problemen of te weinig kennis.

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  (…)

  Adviseurs zijn nog steeds slechts tot de hoogte van hun honorarium aansprakelijk bij foutief adviseren…

  Dat is toch losgelaten?

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Dat is toch losgelaten?

  Voor zover ik weet nog niet, maar er waren wel plannen voor… ook in het kader van neerstortende balkons en de vraag naar een coordinerend hoofdconstructeur etc. Volgens de DNR 2005 is de adviseur aansprakelijk tot een bedrag ter hoogte van zijn vergoeding met een maximum van 1.000.000 euro.

  Voor jou overigens nog de BRL 5019 in PDF

  En ook nog de DNR 2005 in PDF

  bakero
  Bijdrager
  Post count: 117

  Aan de andere kant kan ik het me voorstellen dat gemeentes blij zijn met de ontwikkeling, omdat het ze veel werk uit handen neemt. Veel gemeentes hebben de bouwplantoets al laten vallen, of voeren haar nog maar heel summier uit vanwege personele problemen of te weinig kennis.

  En vooral dat laatste. Als je ziet hoe weinig kennis is bij vooral kleine gemeentes, vraag ik me af of een gecertificeerde toetsing bijdraagt aan een beter eindproduct.

  Als vervolg daarop gaat het niet zozeer om een gecertificeerde toetsing, maar om de kwaliteit van het uiteindelijke bouwproduct. Het doel van kortere doorlooptijden en een goede Bouwbesluittoets zegt immers niks, als niet achteraf juist, correct en duidelijk wordt gehandhaafd. Als 80% van de gemeentes nu al niet toetsen aan het Bouwbesluit, zal de handhaving dus sowieso niet goed zijn.

  Er wordt mijns inziens gewoon te veel geluld over te veel regels en oplossingen hoe we er nu mee moeten werken, maar tot daadwerkelijke actie komt het niet…

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  En vooral dat laatste. Als je ziet hoe weinig kennis is bij vooral kleine gemeentes, vraag ik me af of een gecertificeerde toetsing bijdraagt aan een beter eindproduct.

  Hetzelfde gaat net zo goed op voor de ‘kleine’ (en vaak ook grote) :adviseur:‘s, als je ziet wat voor troep je soms van ze krijgt schat ik het kennisniveau op het gebied van wetgeving en normstelling bij die groep belachelijk laag in… Het kan natuurljik ook zo zijn dat ze een bepaalde agenda hebben (klant-pleasing goedkoop ontwerpen. Laag niveau vraag weinig voorzieningen kost weinig geld), maar het resultaat is gewoon slecht.

  De certificering is verder voor derden, niet voor de gemeente. Wanneer dit eenmaal in de woningwet is opgenomen MOETEN gemeenten dit accepteren, en ik denk dat gemeenten die nu al niet toetsen ook niet de moeite gaan doen de toets door derden na te gaan kijken.

  Een van de voorwaarden van certificering is dat je een aantoonbaar kennisniveau moet hebben. Het enige wat ik hoop is dat ze dat hard kunnen maken.

  Als vervolg daarop gaat het niet zozeer om een gecertificeerde toetsing, maar om de kwaliteit van het uiteindelijke bouwproduct. Het doel van kortere doorlooptijden en een goede Bouwbesluittoets zegt immers niks, als niet achteraf juist, correct en duidelijk wordt gehandhaafd. Als 80% van de gemeentes nu al niet toetsen aan het Bouwbesluit, zal de handhaving dus sowieso niet goed zijn.

  Ik denk eerder dat wanneer de toetsing sloppy is, de handhaving dit ook zal zijn. Het gaat namelijk over een instelling van het hele gemeente-apparaat, niet over iets waarin een afdeling alleen staat.

  Er wordt mijns inziens gewoon te veel geluld over te veel regels en oplossingen hoe we er nu mee moeten werken, maar tot daadwerkelijke actie komt het niet…

  Als je minder regels (of controle daarop) wilt moet je verantwoording durven dragen voor wat je maakt. Tot nu toe blijkt dat de meeste aanvragers structureel de regels negeren. De regels hebben een bepaald nut (of dat nu technisch of politiek is), en je kop in de grond steken door te zeggen dat er teveel regels zijn is een beetje om de hete brij heen draaien, naar mijn mening.

  De regels worden niet gemaakt door de ambtenaren, maar door het Rijk. Wanneer je een probleem met de regels op zich hebt, moet je het Rijk daar vragen over stellen. Wanneer je problemen hebt met de toetsing op de regels moet je bij de gemeenten zijn.

  Maar blijkbaar heb jij daar een ander idee over, en ik ga ervan uit dat je weet waar je het over hebt. Zeg eens, welke specifieke artikelen uit, als voorbeeld, het Bouwbesluit zouden wat jou betreft kunnen gaan vervallen?

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  Adviseurs zijn nog steeds slechts tot de hoogte van hun honorarium aansprakelijk bij foutief adviseren…

  ze zijn dan toch geen adviseur meer, maar toetser.

  De aansprakelijkheid is in ieder geval hoger dan als :bwt: :brwman: een foutje maken!

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Ze zijn geen toetsers, totdat de wet ze daartoe aanwijst… voorlopig ligt de principieele toetsende taak nog wel even bij de gemeente. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het bouwplan, wel voor het bouw- en woningtoezicht. Het enige wat je ze zou kunnen verwijten is dat ze dat niet goed vormgeven, en daardoor steken laten vallen. Dat maakt ze nog niet verantwoordelijk voor fouten in het bouwplan, in de nieuwe Woningwet is nog duidelijker geworden dat de eerste verantwoording bij de aanvrager van het plan ligt.

  De Toetsbureau’s hebben zichzelf in de BRL voor wat betreft aansprakelijkheid de staat van adviseur gegeven, lees maar eens door…

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Als er al slechte ervaringen zijn dan lijkt me het handig dat er een loket is waar je met je klachten van een bedrijf terecht kan. Is dat bij het bedrijf zelf of ga je naar de CI, de GCvD, RvA of VROM?

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Het initiatief gaat uit van VROM, maar ik denk dat ze je bij klachten direct doorsturen naar de C.I.

  Zal er eens een vraagje over stellen bij de Helpdesk (hebben we al een smiley voor de VROM-helpdesk?)

  bakero
  Bijdrager
  Post count: 117

  Maar blijkbaar heb jij daar een ander idee over, en ik ga ervan uit dat je weet waar je het over hebt. Zeg eens, welke specifieke artikelen uit, als voorbeeld, het Bouwbesluit zouden wat jou betreft kunnen gaan vervallen?

  Misschien begrijp je me verkeerd, maar volgens mij hoeft er geen enkel artikel uit het Bouwbesluit te vervallen. Alles wat erin staat, heeft met bouwen te maken en is slechts een ondergrens voor dat bouwen. Wie meer wil, moet dat zelf weten. De opstellers hebben hier volgens mij ook rekening mee gehouden.

  Nee, ik bedoel dat er juist goed moet worden nageleefd. Ik hoor zoveel mensen, gemeentes en/of adviseurs klagen dat er zoveel regels zijn en het Bouwbesluit zo moeilijk is. Al die tijd dat ik al met het Bouwbesluit werk, hoor ik dit geklaag, terwijl ik niet de indruk heb dat men zich ook daadwerkelijk verdiept in de regels. Iedereen wacht dan ook op het Rijk / Vrom om een oplossing.

  Inmiddels weten we dat niet elk aspect van het Bouwbesluit getoetst hoeft te worden. Dat lijkt me ook niet zinvol. Waar we volgens mij naar toe moeten, is dat gemeenten nu zelf eens goed gaan handhaven en dit praktisch gaan invullen en dat ze niet zo moeten zeuren dat er zoveel werk ligt en dat het Bouwbesluit zo moeilijk is.

  Helaas, dat besef ik me ook, hangt dit ook af van de bestuurlijke verhoudingen binnen de gemeente…

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 24)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.