Brandpreventieforum Forums Gebruik Gebruiksmelding voor tijdelijk gebruik??

12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)
 • Auteur
  Berichten
 • brandpreventist
  Bijdrager
  Post count: 52
  #2755 |

  Er is sprake van een grote hal die geldt als ‘Overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen’ waarin men een aantal keren per jaar evenementen wil organiseren waar grote groepen mensen bijeen komen.
  Nu is de vraag of met het indienden van een Gebruiksmelding dit kan worden geregeld.
  Ik zit een beetje met de bouwkundige zaken. Het pand is immers ooit getoetst als Overig Gebruik.

  Wie heeft hier ervaring mee?

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Dat is een functiewijziging, die je in principe toetst op niveau bestaande bouw. Waarom zou dat niet met een gebruiksmelding geregeld kunnen worden? Als het niet voldoet zullen er misschien (vergunningsplichtige) aanpassingen moeten plaatsvinden. Als de gebouweigenaar slim is laat hij dat van te voren even controleren door iemand die er verstand van heeft.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Ik maak me een beetje zorgen over je gebruik van het woord ‘tijdelijk’… en wat bedoel je met ‘een aantal keren per jaar’? Wanneer dat heel incidenteel is, kun je het gebruik beter regelen met een evenementenvergunning. Daarmee kun je de brandveiligheid over de hele breedte toetsen, en ben je ook niet afhankelijk van alleen bouwkundige oplossingen. Voor incidenteel gebruik is het haalbaarder mens-oplossingen zoals brandwachten te gebruiken. Wat ‘incidenteel’ dan is, dat verschilt per gemeente. Sommige leggen bij 3x per jaar de lijn, andere bij 5x, geen peil op te trekken. Vraag dit na.

  Wanneer je het over meer structureel gebruik hebt, moet je de Wabo-boom gaan optuigen. En dan niet alleen de gebruiksmelding, maar ook alle ander aspecten, te beginnen met het bestemmingsplan. Strijdigheid daarmee is een aparte activiteit in de Wabo. En wanneer je moet gaan wijzigen aan de constructie/brandcompartimentering zit je ook aan een activiteit bouwen vast. Bouwtechnisch kun je waarschijnlijk wel op bestaande bouw voort, maar installatietechnisch is er geen niveauverschil en moet je een moderne installatie in het gebouw leggen. Omdat je waarschijnlijk een inrichting wet Milieubeheer wordt moet je daarvoor ook nog vergunningaanvraag/melding doen.

  Het komt dus neer op de vraag: Hoe graag wil de eigenaar dit, en wegen de kosten op tegen de baten om het structureel te willen maken?

  brandpreventist
  Bijdrager
  Post count: 52

  Ik maak me een beetje zorgen over je gebruik van het woord ‘tijdelijk’… en wat bedoel je met ‘een aantal keren per jaar’? Wanneer dat heel incidenteel is, kun je het gebruik beter regelen met een evenementenvergunning. Daarmee kun je de brandveiligheid over de hele breedte toetsen, en ben je ook niet afhankelijk van alleen bouwkundige oplossingen. Voor incidenteel gebruik is het haalbaarder mens-oplossingen zoals brandwachten te gebruiken. Wat ‘incidenteel’ dan is, dat verschilt per gemeente. Sommige leggen bij 3x per jaar de lijn, andere bij 5x, geen peil op te trekken. Vraag dit na.

  Bedankt voor je reactie!
  Het heeft inderdaad meer een evenementen-karakter.
  Het gebouw wordt conform het meldingsformulier maar maximaal 6 keer per jaar gebruikt voor dit soort evenementen. De rest van het jaar vindt er gewoon stalling van de voertuigen plaats.
  Mijn idee was ook om per keer een evenementenvergunning aan te vragen, maar de eigenaar wil dit dus in 1x tackelen door een gebruiksmelding te doen. En ik kan nergens terugvinden of dit een goede en legale manier is.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Ik vraag me af of je een evenementenvergunning aan zou kunnen vragen als alternatief voor een gebruiksmelding. Ik zit niet heel diep in de evenementenvergunningen, maar ik kan me voorstellen dat je beide nodig hebt. Het moeten voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit staat overigens los van de eis van een gebruiksmelding; ook zonder gebruiksmelding moet je aan die eisen voldoen. En ook in het kader van het Bouwbesluit kan een integrale afweging gemaakt worden tussen bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  6x per jaar vindt ik persoonlijk al meer ‘structureel’ worden, vraag me af of je daarvoor een evenementenvergunning krijgt. En zo ja, wat je dan moet gaan doen om de situatie brandveilig te krijgen…

  Let er ook op dat, wanneer je niet in het bestemmingsplan past, Bor bijlage II art. 4 lid 8 maar tot 3 evenementen per jaar de mogelijkheid biedt een ‘lichte’ ontheffingsprocedure te volgen. Daarna zit je aan een projectbesluit vast… Ik denk dat je daar een groter struikelblok te pakken hebt dan de hele technische uitvoering bij elkaar.

  brandpreventist
  Bijdrager
  Post count: 52

  Het moeten voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit staat overigens los van de eis van een gebruiksmelding; ook zonder gebruiksmelding moet je aan die eisen voldoen.

  Dat weet ik en daar wordt ook aan voldaan.
  Daarnaast is voor het reguliere gebruik begin 2008 een gebruiksvergunning afgegeven waarmee eind 2008 dus automatisch werd voldaan aan de eis voor een melding.
  Dit gaat puur om het ‘andere’ gebruik, namelijk het verozrgen van die max. 6 evenementen per jaar voor grote groepen gasten.

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  Als de brandveiligheid met de evenementenvergunning goed is geregeld, is er dan nog wel meerwaarde voor de gebruiksmelding?
  Met de evenementenvergunning kun je wellicht betere voorwaarden meegeven dan die je aan de gebruiksmelding kunt hangen.
  Daarbij is het ongewenst om vergunningen te "stapelen".
  Ik zou gaan voor de evenementenvergunning met voorwaarden.
  Wellicht kun je stellen dat je de evenementenvergunning ook beschouwd als het gedaan hebben van een "tijdelijke gebruiksmelding". Alhoewel aan dit laatste wellicht juridisch wat aan te merken zou zijn.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Ik denk dat ik het antwoord gevonden heb: Zie de uitspraak Raad van State 7 oktober 2009, LJN: BJ9507, zaak nr. 200808919/1/H1:

  betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het college in redelijkheid niet heeft
  kunnen weigeren vrijstelling te verlenen. Hij wijst er op dat in het verleden voor de evenementen in de
  bedrijfshal vrijstellingen krachtens artikel 17 van de WRO zijn verleend, waarbij geen bezwaren
  werden gezien betreffende de brandveiligheidseisen. Die eisen kwamen aan de orde in het kader van
  de evenementenvergunningen. Gelet hierop heeft het college thans ten onrechte bij de beoordeling
  van het verzoek om vrijstelling getoetst aan de brandveiligheidseisen in het Bouwbesluit en de
  bouwverordening. Voorts betoogt [appellant] dat het college ten onrechte heeft getoetst aan de eisen
  in het Bouwbesluit die gelden voor bouwwerken met een bijeenkomstfunctie, aangezien het hier gaat
  om incidentele evenementen. Daarnaast stelt hij dat de bedrijfshal ook indien wel van een
  bijeenkomstfunctie wordt uitgegaan voldoet aan de in het Bouwbesluit en de bouwverordening
  gestelde brandveiligheidseisen. Het college is in dat verband in het besluit van 4 maart 2008 ten
  onrechte niet ingegaan op het in zijn opdracht door Vlampunt opgestelde rapport van 25 februari
  2008, aldus [appellant].

  2.4.1. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de omstandigheid dat het college in het verleden
  vrijstellingen krachtens artikel 17 van de WRO heeft verleend voor evenementen in de bedrijfshal en
  daarbij geen eisen op het punt van de brandveiligheid heeft gesteld, noch de omstandigheid dat de
  brandveiligheid in het verleden in het kader van de evenementenvergunningen werd beoordeeld,
  kunnen leiden tot het oordeel dat het college om die reden de in het Bouwbesluit en de
  bouwverordening gestelde eisen inzake de brandveiligheid niet had mogen betrekken bij de
  beoordeling van de thans gevraagde vrijstelling.

  2.4.2. Het Bouwbesluit bevat eisen waaraan een bouwwerk moet worden voldoen.
  Ingevolge artikel 1.1, derde lid, van het Bouwbesluit wordt, voor zover thans van belang, onder
  bijeenkomstfunctie verstaan: gebruiksfunctie voor het samenkomen van mensen voor cultuur.

  De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het beoogde gebruik van de bedrijfshal voor evenementen
  een bijeenkomstfunctie in de zin van het Bouwbesluit is. Dat het slechts om zes evenementen per jaar
  zou gaan is daarbij niet van belang.[/i]"

  brandpreventist
  Bijdrager
  Post count: 52

  Je hebt er veel werk van gemaakt, Jan. Ontzettend bedankt!

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Zo ben ik. Waar kan de factuur heen? :D

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Ik zou de uitspraak nog wel even in haar geheel doorlezen, komt aardig overeen met jouw situatie. Zo te zien gaat het over de van Zantenhal in Nieuw-Vennep. :)

  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inzien … ord=BJ9507

  Let er hierbij wel op dat het niet zozeer gaat over de evenmenten/gebruiksvergunning, maar eerder over de ruimtelijke ontheffing. Het staat zo in de tekst:

  Een art. 19 ontheffing is GEEN tijdelijke ontheffing. De exploitant heeft in het verleden wel art. 17 onthefingen (tijdelijke ontheffing, lichtere toetsing) gehad voor evenementen, maar blijkbaar wilde hij de hal met een permanente ontheffing dus geschikt maken om op regelmatige basis evenementen in te houden. Bij dit soort ruimtelijke ontheffingen is het toetsingskader niet limitatief vastgesteld. Je mag er van alles bijhalen om te bepalen of een bepaald gebruik op een bepaalde plek kan of niet. Wanneer de gemeente goede redenen heeft aan te nemen dat de bouwkundige staat van een gebouw niet de veiligheid kan garanderen tijdens een bepaald gebruik, hebben ze een goede weigeringsgrond. Maar opnieuw, dit gaat alleen over de ruimtelijke ontheffing.

  Of je het evenement dan met een evenementenvergunning of een gebruiksmelding aanmeldt bij de gemeente, tja… Ik zou het in het bovenstaande geval toch nog steeds liever met een evenementenvergunning laten doen, omdat die ook het buitenterrein en de situatie op de openbare weg qua verkeersregeling en veiligheid automatisch meeneemt.

12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.