Brandpreventieforum Forums Gebruik Gebruiksbesluit en evenementen

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
 • Auteur
  Berichten
 • saar
  Bijdrager
  Post count: 37
  #1105 |

  Wordt er bij evenementen zoals bijvoorbeeld een circus een meldingsplicht op gelegd?
  Vroegâh werden er voor dit soort evenementen tijdelijke gebruiksvergunningen verleend hoe wordt dit na 1 november geregeld. Bij een APV- vergunning werden ook altijd de voorwaarden van bijlage 3&4 toegevoegd. En hoe zit het met anders gebruiken van bijvoorbeeld sporthallen om te feesten of te overnachten? Hoe gaat men hier nu er mee om het is mij nog niet geheel duidelijk :?:

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Wordt er bij evenementen zoals bijvoorbeeld een circus een meldingsplicht op gelegd?
  Vroegâr werden er voor dit soort evenementen tijdelijke gebruiksvergunningen verleend hoe wordt dit na 1 november geregeld. Bij een APV- vergunning werden ook altijd de voorwaarden van bijlage 3&4 toegevoegd. En hoe zit het met anders gebruiken van bijvoorbeeld sporthallen om te feesten of te overnachten? Hoe gaat men hier nu er mee om het is mij nog niet geheel duidelijk :?:

  Voor een circus kan je wat vinden in de BBV. Deze zal ook gewijzigd moeten worden. Het VNG heeft hierover vorige week een ledenbrief verstuurd: http://www.vng.nl/Documenten/vngdocumen … 801657.pdf en http://www.vng.nl/Documenten/vngdocumen … 801657.doc :wink:

  wdv
  Bijdrager
  Post count: 14

  Een (circus)tent is een bouwwerk, dus is een bouwvergunning vereist en moet er een melding worden gedaan.
  simpel

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Een (circus)tent is een bouwwerk, dus is een bouwvergunning vereist en moet er een melding worden gedaan.
  simpel

  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  Kan je even relevante wetsartikelen aangeven die jouw stelling bewijzen….. :roll: :twisted:

  Ik zeg alleen maar: Raad van State uitspraak van 7 juni 2001, nr. 200000506 :wink:

  Maar ik laat me graag door jou overtuigen van mijn ongelijk…. :mrgreen: :mrgreen:

  wdv
  Bijdrager
  Post count: 14

  Woningwet:
  ——————————————————————————–
  Afdeling 1 Bouwvergunning
  Artikel 40 Vergunningplichtige bouwwerken

  Lid 1.
  Het is verboden:
  te bouwen zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende bouwvergunning,
  een bouwwerk, standplaats of deel daarvan dat is gebouwd zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende bouwvergunning, in stand te laten, tenzij voor dat bouwen op grond van artikel 43 geen bouwvergunning is of was vereist.
  Lid 2.
  Voor het bouwen van een tent, tentwagen, kampeerauto, caravan of stacaravan ten behoeve van recreatief nachtverblijf is geen bouwvergunning vereist, indien het bouwen geschiedt in overeenstemming met een bestemmingsplan en de eisen die krachtens zodanig plan zijn gesteld.

  ——————————————————————————–

  Er is ook al eens een uitspraak geweest van de rechtbank in ’s Hertogenbosch, gebruiksvergunning was verleend op basis van de BBV, en omdat, volgens de rechtbank, een tent een bouwwerk is in de zin van de bouwverordening, de vergunning op de verkeerde gronden was verleend en dat de handavingsactie op basis van deze vergunning dus onrechtmatig was.

  Bovenstaande geeft duidelijk aan dat indien het geen tent voor recreatief nachtverblijf is en toch een bouwvergunning zal moeten worden aangevraagd.

  blijft makkelijk vind ik

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  Woningwet:
  blijft makkelijk vind ik

  Oh ja… 8)

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) heeft zich in haar uitspraak van 7 juni 2001, nr. 200000506 (Gemeentestem no. 7154, 7), uitgelaten over de toepasselijkheid van onder meer de artikelen 40 en 44 van de Woningwet op het tijdelijk plaatsen van een tent.

  De ABRS overwoog in die uitspraak dat de aanwezigheid van een tent gedurende niet meer dan in totaal eenendertig – al dan niet aaneengesloten – dagen per kalenderjaar geen blijvende planologische gevolgen heeft voor het desbetreffende gebied. Volgens de ABRS kan de plaatsing van een tent gedurende een dergelijke periode in elk geval niet worden aangemerkt als activiteit waarvoor een bouwvergunning vereist is.

  De ABRS vernietigde bij deze uitspraak de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Zutphen van 17 december 1999, die had overwogen dat een tent met een grondoppervlak van 30 bij 25 meter, gelet op de omvang van de constructie, de noodzakelijke verankering op de grond, alsmede het plaatsgebonden karakter, niettegenstaande de betrekkelijk korte duur van de plaatsing, een bouwwerk in de zin van de Woningwet is.

  De ABRS kende in genoemde uitspraak eveneens betekenis toe aan het in haar uitspraak van 2 februari 1995, no. R03.91.0975 (Bouwrecht 1995/409) overwogene. De desbetreffende overwegingen behelzen dat voor het plaatsen van tribunes gedurende een periode van ten hoogste drie weken geen bouwvergunning vereist is.

  … moeilijk hè!?

  cu,
  Loe 8)

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Woningwet:
  blijft makkelijk vind ik

  Oh ja… 8)

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) heeft zich in haar uitspraak van 7 juni 2001, nr. 200000506 (Gemeentestem no. 7154, 7), uitgelaten over de toepasselijkheid van onder meer de artikelen 40 en 44 van de Woningwet op het tijdelijk plaatsen van een tent.

  De ABRS overwoog in die uitspraak dat de aanwezigheid van een tent gedurende niet meer dan in totaal eenendertig – al dan niet aaneengesloten – dagen per kalenderjaar geen blijvende planologische gevolgen heeft voor het desbetreffende gebied. Volgens de ABRS kan de plaatsing van een tent gedurende een dergelijke periode in elk geval niet worden aangemerkt als activiteit waarvoor een bouwvergunning vereist is.

  De ABRS vernietigde bij deze uitspraak de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Zutphen van 17 december 1999, die had overwogen dat een tent met een grondoppervlak van 30 bij 25 meter, gelet op de omvang van de constructie, de noodzakelijke verankering op de grond, alsmede het plaatsgebonden karakter, niettegenstaande de betrekkelijk korte duur van de plaatsing, een bouwwerk in de zin van de Woningwet is.

  De ABRS kende in genoemde uitspraak eveneens betekenis toe aan het in haar uitspraak van 2 februari 1995, no. R03.91.0975 (Bouwrecht 1995/409) overwogene. De desbetreffende overwegingen behelzen dat voor het plaatsen van tribunes gedurende een periode van ten hoogste drie weken geen bouwvergunning vereist is.

  … moeilijk hè!?

  cu,
  Loe 8)

  Blijkbaar is het te moeilijk om te googlen voor de WdV… ik had die uitspraak ook al aangehaald… :wink:

  ruud van liempd
  Bijdrager
  Post count: 189

  overigens heeft het vng een nieuwe model BBV uitgebracht. hierin wordt niet gesproken over een gebruiksmelding. voor tenten blijft gewoon de vergunningsplicht gelden.

  saar
  Bijdrager
  Post count: 37

  Hallo rudi,

  ik heb dit inmiddels ook gevonden, nu nog wachten totdat mijn gemeente overgaat tot het wijzigen van de BBV! zucht !! zal wel weer een tijd gaan duren. wat te doen in de tussentijd? oude BBV toepassen of met hangen en wurgen meldingplicht in te laten diene?

  ruud van liempd
  Bijdrager
  Post count: 189

  om het wat te versnellen kun je zelf een voorstel doen naar het college en de raad om ervoor te zorgen dat de nieuwe BBV sneller wordt aangenomen. als je wilt kan ik je wel voorbeelden van dergelijke voorstellen mailen.

  zolang de oude BBV nog van kracht is zul je moeten werken volgens de oude BBV. op zich kan dit nog makkelijk omdat de bouwverordening nog niet is aangepast. Overigens lees ik in je berichtje iets over een meldingsplicht; Ook bij de nieuwe BBV is er alleen een gebruiksvergunningsplicht (lees hierover meer in de toelichting van de nieuwe BBV).

  succes

  gerard
  Bijdrager
  Post count: 14

  De nieuwe BBV kan men al gebruiken om mee te werken. Wordt direct verwezen naar het Gebruiksbesluit. Zodra de raad de nieuwe BBV heeft aangenomen, wordt dee ingesteld met terugwerkende kracht vanaf 1 nov 2008. Voor een circustent is middels de BBV >> Gebruiksbesluit>> tijdelijke gebruiksvergunning benodigd. Gebruik van de standaardbrief van NVBR type V4. Succes !

  wdv
  Bijdrager
  Post count: 14

  Woningwet:
  blijft makkelijk vind ik

  … moeilijk hè!?

  cu,
  Loe 8)

  Rectificatie:
  Woningwet was makkelijk.. jurisprudentie niet.

  ajl
  Bijdrager
  Post count: 3

  In de aangehaalde uitspraken wordt geredeneerd dat een tent geen bouwwerk is in het kader van de Woningwet, aangezien de aanwezigheid van een tent gedurende niet meer dan in totaal eenendertig – al dan niet aaneengesloten – dagen per kalenderjaar geen blijvende planologische gevolgen heeft voor het desbetreffende gebied.
  Conclusie is dat geen bouwvergunning aangevraagd hoeft te worden voor een dusdanig korte periode en dat het dus geen bouwwerk is.

  Wat te zeggen van de volgende redenering:
  In voormelde uitspraken is hét argument om iets al dan niet onder de definitie bouwwerk te scharen de planologische betekenis, waar pas sprake van is bij aanwezigheid gedurende een zekere periode. De al dan niet planologische gevolgen doen logischerwijs ter zake bij de vraag of iets al dan niet als bouwwerk moet worden bezien in de context van de woningwet.

  Ratio van het Gebruiksbesluit is brandveilig gebruik van bouwwerken. Dit staat los van de discussie of iets al dan niet bouwvergunningsplichtig is. Doel: brandveilig gebruik om brokken te voorkomen. Is het om die reden mogelijk om de definitiebepaling los te koppelen van de al dan niet planologische betekenis (die pas aan de orde komt bij langere plaatsing van een bouwwerk).

  Als de definitie ‘bouwwerk’ uit de Mbv immers sec wordt uitgelegd voldoet een tent aan alle daar genoemde criteria 1) elke constructie, 2) enige omvang 3) enig materiaal, 3) direct/ indirect met de grond verbonden, bedoeld om ter plaatse te functioneren (gedurende de beperkte periode, maar toch).

  In dat geval is het gebruiksbesluit onverkort toe te passen op tenten…?

  ajl
  Bijdrager
  Post count: 3

  Nog even kort herhaald: de vraag of b.v. een tent al dan niet een bouwwerk gezien kan worden staat los van de vraag of voor de ten al dan niet een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Dat is een ander verhaal, voor die vraag wordt verwezen naar de eerder aangehaalde jurisprudentie.
  In het Bro (Besluit ruimtelijke ordening) worden bouwwerken in het kader van evenementen (tenten etc.) die kort ter plaatse aanwezig zijn wel degelijk als bouwwerk gezien… Zie artikel 4.1.1 lid 1 onder h:
  het gebruik van gronden of bouwwerken ten behoeve van evenementen met een maximum van drie per jaar en een duur van ten hoogste vijftien dagen per evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement hieronder begrepen.

  saar
  Bijdrager
  Post count: 37

  Hallo allemaal,

  De beste wensen om mee te beginnen !!

  Zijn er al mensen die werken met de nieuwe BBV bij evenementen ?
  Zo ja sturen jullie voorwaarden mee? Ik ben zeer benieuwd hoe anderen dit op pakken.

  Saar

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.