Brandpreventieforum Forums Bouw fictieve bouwvergunning

10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
 • Auteur
  Berichten
 • wbi
  Bijdrager
  Post count: 3
  #984 |

  Wanneer een bouwvergunning fictief is afgegeven, kan je als brandpreventist nog het plan toetsen en de ontbrekende brandpreventieve voorzieningen alsnog eisen.
  Op basis van welke regelgeving kan dat.

  jano
  Bijdrager
  Post count: 222

  Er dient akltijd conform het Bouwbesluit te worden gebouwd. De gemeente kan een (illegaal) pand altijd achteraf (heet repressief) toetsen. Het bouwbesluit is te raadplegen via: http://www.bouwbesluitonline.nl/Default … eSupport=1

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Het gaat niet alleen om het toetsen, maar om de manier waarop je de eis wilt gaan handhaven.

  In de Woningwet is de verplichting aanwezig om volgens het bouwbesluit te bouwen Dankzij het verzaken van de gemeente ligt er nu een officieel besluit van B&W waarin misschien staat dat je niet aan de nieuwbouweis hoeft te voldoen… Wat er in die vergunning staat is op dit moment ‘waarheid’, en zolang het niet onder het niveau bestaande bouw uitkomt (verbod Ww art. 1b lid 2) heeft dat een zodanige rechtskracht dat je dat niet kunt corrigeren met een simpel ‘je moet maar volgens het Bouwbesluit bouwen’.
  Wanneer je dat wel zou doen, zou je voorwaarde inhouden dat je in strijd komt met art. 40 Ww, dat je niet mag bouwen zonder
  een afgegeven vergunning.

  Wanneer je hierop arepressief wilt reageren zul je dat middels een aanschrijving moeten doen. In principe kan dit slechts voor het niveau bestaande bouw, wanneer je hoger wilt gaan eisen zul je dit per geval moeten gaan onderbouwen. Wanneer je dat in dit geval gaat doen, kom je dus in de spagaat terecht dat je je zelf afgegeven vergunning gaat corrigeren.
  Ook zou de gemeente daarmee toegeven dat ze onzorgvuldig heeft gehandeld (wanneer er ook nu nog zaken geeist moeten worden had de aanvraag geweigerd moeten worden), en de rechtszekerheid van de aanvrager in gevaar heeft gebracht (heeft ‘ie nou een vergunning of niet?).

  Hoe dan ook, wanneer je nu gaat corrigeren, en het gaat de aanvrager geld kosten, moet je niet verbaasd staan te kijken wanneer de gemeente een rechtszaak en/of schadeclaim aan haar broek krijgt.

  Altijd handiger om aanvragen niet fataal te laten worden natuurlijk.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Er dient akltijd conform het Bouwbesluit te worden gebouwd. De gemeente kan een (illegaal) pand altijd achteraf (heet repressief) toetsen. Het bouwbesluit is te raadplegen via: http://www.bouwbesluitonline.nl/Default … eSupport=1

  Geef eens wat artikelnummers uit de Woningwet waaruit dat ‘gebod’ blijkt? En geef dan ook direct de artikelnummers welke de brandweer gebruikt bij een ‘repressieve toets’.

  jano
  Bijdrager
  Post count: 222

  Hoofdstuk 2 woningwet:

  Hoofdstuk II. Voorschriften betreffende het bouwen, de staat van bestaande bouwwerken en standplaatsen, het gebruik, het slopen en de welstand

  Afdeling 1. Voorschriften betreffende het bouwen en de staat van bestaande bouwwerken en standplaatsen

  Artikel 1b
  1. Tenzij een bouwvergunning als bedoeld in artikel 40 het uitdrukkelijk toestaat, is het verboden:
  a. een gebouw te bouwen, voor zover daarbij niet wordt voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, eerste lid;
  b. een bouwwerk, niet zijnde een gebouw, te bouwen, voor zover daarbij niet wordt voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, derde lid;

  c. een standplaats te bouwen, voor zover daarbij niet wordt voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, vijfde lid.

  2. Het is verboden:
  a. een bestaand gebouw in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat van dat gebouw van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, tweede lid;

  b. een bestaand bouwwerk, niet zijnde een gebouw, in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat van dat bouwwerk van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, vierde lid;

  c. een bestaande standplaats in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat van die standplaats van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, zesde lid.

  3. Tenzij een bouwvergunning als bedoeld in artikel 40 het uitdrukkelijk toestaat, is het verboden een gebouw, bouwwerk, niet zijnde een gebouw, of standplaats, dan wel deel daarvan, in stand te laten voor zover bij het bouwen daarvan niet is voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in het eerste lid.

  Artikel 2
  1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu technische voorschriften gegeven omtrent het bouwen van woningen, woonketen, woonwagens en andere gebouwen.
  2. Bij of krachtens de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur worden voorts uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid voorschriften gegeven omtrent de staat van bestaande woningen, woonketen en woonwagens en van bestaande andere gebouwen.
  3. Bij of krachtens de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur worden voorts uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid en milieu technische voorschriften gegeven omtrent het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde.
  4. Bij of krachtens de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur worden voorts uit het oogpunt van veiligheid en gezondheid technische voorschriften gegeven omtrent de staat van bestaande bouwwerken, geen gebouw zijnde.
  5. Bij of krachtens de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur worden voorts uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en milieu technische voorschriften gegeven omtrent het bouwen van standplaatsen.
  6. Bij of krachtens de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur worden voorts uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid technische voorschriften gegeven omtrent de staat van bestaande standplaatsen.
  7. Aan een voorschrift omtrent het bouwen van een bouwwerk of standplaats kunnen voorschriften worden verbonden.
  8. Een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid, treedt niet eerder in werking dan twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan beide kamers der Staten-Generaal.

  Het Bouwbesluit is een AMVB (algemeen maatregel van bestuur)

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Artikel 1b
  1. Tenzij een bouwvergunning als bedoeld in artikel 40 het uitdrukkelijk toestaat, is het verboden:
  a. een gebouw te bouwen, voor zover daarbij niet wordt voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

  2. Het is verboden:
  a. een bestaand gebouw in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat van dat gebouw van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, tweede lid (bestaande bouw, dus)

  Je hebt een vergunning, dus art. 1b kun je al afschrijven. het is nu alleen de vraag of de vergunning in strijd is met art. 2 (bestaande bouw). Zo ja heb je iemand op grond van art. 40 Ww verplicht in strijd met de wet te bouwen.

  jano
  Bijdrager
  Post count: 222

  Artikel 1b
  1. Tenzij een bouwvergunning als bedoeld in artikel 40 het uitdrukkelijk toestaat, is het verboden:
  a. een gebouw te bouwen, voor zover daarbij niet wordt voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

  2. Het is verboden:
  a. een bestaand gebouw in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat van dat gebouw van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, tweede lid (bestaande bouw, dus)

  Je hebt een vergunning, dus art. 1b kun je al afschrijven. het is nu alleen de vraag of de vergunning in strijd is met art. 2 (bestaande bouw). Zo ja heb je iemand op grond van art. 40 Ww verplicht in strijd met de wet te bouwen.

  artikel 1 b kun je afschrijven??? er is een bouwvergunning verleend, maar is er al gebouwd?

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Wat wilde jij strafbaar stellen dan? Het hebben van een bouwvergunning die niet aan de moderne eisen voldoet? In dat geval moet je denk ik eerder B&W een boete opleggen in plaats van de aanvrager, die hebben dat ding tenslotte verleend. :twisted:

  Natuurlijk moeten ze moeten het nog bouwen, maar de bouwvergunning die is afgegeven staat het toe op die manier, en dus is het verbod uit lid 1 niet meer relevant (dat gaat namelijk over dat bouwen). De bouwvergunning staat toe op die manier te gaan bouwen, en krijgt na 6 weken ter inzage te zijn geweest (waar blijkbaar dus ook geen haan naar heeft gekraaid) een onherroepelijke rechtskracht. Voor of tijdens de bouw kun je dus niets meer verbieden of eisen.

  Na het uitwerken van de bouwvergunning, wanneer het gebouw dus ‘bestaand’ wordt, is het verboden om onder niveau bestaand uit te komen.

  Enige wat ze nog zouden kunnen proberen is de vergunning in te trekken wanneer niet binnen 26 weken met de bouw begonnen wordt. Maar daar moet je van tevoren voor waarschuwen, dus er is maar een heel kleine kans dat dat lukt.

  jano
  Bijdrager
  Post count: 222

  Mogelijk dat het bijgaande document enig licht op de materie gooit. Wat ik zo lees is dat je altijd aan de ondergrens bestaande BB moet voldoen.

  zie de pdf.file

  "De juridische werking van de brandveiligheidsvoorschriften
  ex Woningwet"

  te vinden onder:

  http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18239 … %3Dlang_nl

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Klopt, en ‘bestaande bouw’ is hoofdzakelijk het niveau van het jaar 1900 (enkele uitzonderingen daargelaten). Niet echt ‘hoogstaand’ te noemen dus, en niet het niveau waarop we doorgaans nieuwe aanvragen toetsen.

  Ook in dat geval heeft de gemeente nog steeds een bouwvergunning afgegeven die misschien zelfs niet aan bestaande bouw voldoet. Wanneer de aanvrager nu de eisen voor bestaande bouw aanhoudt, bouwt hij in afwijking van zijn mooie vergunning, en wordt hij strafbaar.

  Zie je het dilemma? De gemeente kan het niet goed doen, omdat je altijd of vanuit art. 1b.2 of vanuit art. 40 strafbaar wordt gesteld. Vandaar mijn opmerking dat er een schadeclaim dreigt, die betrekking kan hebben of op de gevorderde leges, of op de ‘aanpassingskosten’.

  Je zult in ieder geval moeten toegeven als gemeente misgekleund te hebben.

10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.