Brandpreventieforum Forums Bouw Expert gezicht op gebied van loopafstand in BC / RC

10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
 • Auteur
  Berichten
 • toby85
  Bijdrager
  Post count: 4
  #630 |

  Beste lezer, forum gebruiker,

  Ik ben student aan het hbo bouwkunde te tilburg, en ben nu druk bezig met brandveiligheid en dan kom je ook vluchtroutes tegen. Echter komen er dan veel vraagtekens bij mij omhoog.

  Zoals de volgende:

  Een brandcompartiment=rookcompartiment, een rechthoek van 25x40m, rechtsonder trappenhuis, linksboven een trappenhuis, industriefunctie, klass B5.

  Bouwbesluit:
  Artikel 2.136
  2. De loopafstand tussen een punt in een verblijfplaats en een toegang van het rookcompartiment waarin het verblijfsgebied ligt, is niet groter dan tabel 2.134 aangegeven grenswaarde.

  Dus 40 vanuit een willekeurig punt, neem het midden van het BC.

  Er breekt brand uit bij de trap linksboven, het slachtoffer staat vlak bij deze trap en moet dus naar de trap rechtsonder. Hij moet nu dus meer dan 40 meter afleggen of zie ik dit verkeerd?

  Bij bestand heb ik een PDF-bestand gedaan, tekening met uitleg. Ik zou graag te weten komen of mijn redenatie klopt.

  Alvast bedankt!
  Brandcompartiment.pdf

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  emiel van rossumemiel van rossum
  Sleutelbeheerder
  Post count: 950

  Het gaat om een verblijfsgebied en geen verblijfsplaats ;)

  Ik zet even de correcte artikeltekst hier neer:

  Lid 2.
  De loopafstand tussen een punt in een verblijfsgebied en een toegang van het rookcompartiment waarin het verblijfsgebied ligt, is niet groter dan de in tabel 2.134 (60 meter) aangegeven grenswaarde. Bij het bepalen van de loopafstand wordt een constructie-onderdeel, niet zijnde een bouwconstructie, dat in het verblijfsgebied ligt, buiten beschouwing gelaten en wordt de loopafstand die in het verblijfsgebied ligt, met 1,5 vermenigvuldigd.

  Je moet van elk punt binnen het rookcompartiment binnen 40 meter bij 1 van de trappen (toegangen van het RC dus) zijn. Dus het kan best dat iemand als hij toevallig bij een trap staat waar brand uitbreekt 60 meter moet vluchten.

  toby85
  Bijdrager
  Post count: 4

  Dat is nu duidelijk, alvast zeer bedankt voor uw zeer snelle reactie.

  Volgende situatie:

  Twee compartimenten naast elkaar gelegen, 25x40m, industriefunctie, B5.

  Wat zijn dan de afstanden, wederom die 40 meter tot het trappenhuis of het naastliggende compartiment?

  Wederom bedankt voor de te nemen moeite,

  Toby
  Brandcompartiment02.pdf

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  emiel van rossumemiel van rossum
  Sleutelbeheerder
  Post count: 950

  Artikel 2.156 uit rookcompartiment
  Lid 1.
  Ter plaatse van een toegang van een rookcompartiment beginnen ten minste twee rookvrije vluchtroutes die behalve bij de toegang nergens samenvallen.
  [accentueren]Lid 2.
  In afwijking van het eerste lid, kan worden volstaan met één vluchtroute, indien het rookcompartiment meer dan een toegang heeft en ten minste twee van de ter plaatse van die toegangen beginnende vluchtroutes nergens samenvallen.[/accentueren]
  Lid 3.
  Delen van de twee vluchtroutes als bedoeld in het eerste en tweede lid, kunnen voorzover deze in een veiligheidstrappenhuis liggen, samenvallen.
  Lid 4.
  Het eerste lid geldt niet voor een rookcompartiment met een totale gebruiksoppervlakte van niet meer dan 250 m² waarin geen verblijfsruimte ligt voor het verblijven van mensen.
  Lid 5.
  In afwijking van het eerste lid, kunnen de eerste gedeelten van de twee vluchtroutes samenvallen, als de totale gebruiksoppervlakte aan rookcompartiment die is aangewezen op deze gedeelten, niet groter is dan de grenswaarde die is aangegeven in tabel 2.153.
  Lid 6.
  In afwijking van het eerste lid, kunnen de eerste gedeelten van de twee vluchtroutes samenvallen, indien deze gedeelten een brand- en rookvrije vluchtroute zijn en de totale gebruiksoppervlakte aan rookcompartiment die is aangewezen op deze gedeelten, niet groter is dan de grenswaarde die is aangegeven in tabel 2.153.
  Lid 7.
  Onverminderd het zesde lid, kunnen de eerste gedeelten van de twee vluchtroutes uitsluitend samenvallen over een lengte die niet groter is dan de grenswaarde die is aangegeven in tabel 2.153. Bij het bepalen van de lengte worden gedeelten die in een veiligheidstrappenhuis liggen buiten beschouwing gelaten.
  Lid 8.
  De eerste gedeelten van de twee vluchtroutes als bedoeld in het zesde lid, kunnen uitsluitend samenvallen over een lengte van niet meer dan 20 m.
  Lid 9.
  Over samenvallende vluchtroutes als bedoeld in het zesde lid mag geen hoogteverschil worden overbrugd van meer dan 12,5 m. Bij het bepalen van het hoogteverschil worden gedeelten die in een veiligheidstrappenhuis liggen buiten beschouwing gelaten.
  Lid 10.
  Ter plaatse van ten minste een toegang van een rookcompartiment begint een rookvrije vluchtroute die naar een toegang van een ander brandcompartiment voert. Het gedeelte van deze vluchtroute, dat tussen de toegang van het rookcompartiment en de toegang van het andere brandcompartiment ligt, voert niet over een trap.

  Lid 11.
  Een vluchtroute kan een gemeenschappelijke vluchtroute zijn.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2274

  Je krijgt hier twee problemen.

  Op grond van de loopafstand waarschijnlijk geen probleem, je bent nog steeds binnen 40 mtr. het RC uit.

  Bij de toegangen van het RC beginnen echter rookvrije vluchtroutes die qua materialisering strenge eisen hebben dan een gewone fabriekshal. Door de hal voor ontvluchting te gaan gebruiken leg je jezelf dus strengere eisen op.

  Daarnaast mag je door een tegendraaiende deur slechts ongeveer 37 mensen per meter doorgang laten ontvluchten, in tegenstelling tot 135 personen per m1 door een meedraaiende deur. In de onderste hal zou je dus hypothetisch minder mensen kwijt kunnen. Nu is de bezetting doorgaans niet zo groot dat je hier problemen hoeft te verwachten, maar je moet het toch even doorrekenen om zeker te zijn.

  Verder moet je je afvragen of het ‘handig is’ (in tegenstelling tot of het mag) om mensen een hal in te laten vluchten waar de brand zou kunnen ontstaan.

  Zijn je RC’s overigens ook weer beide een BC, of liggen ze samen in 1 groot BC?

  toby85
  Bijdrager
  Post count: 4

  40 meter wederom, bedankt.

  BC = RC

  toby85
  Bijdrager
  Post count: 4

  Nu ben ik weer verder aan het onderzoeken en kom de volgende afbeelding tegen, (zie bijlage, pdf-bestand).

  Als ik dan zou redeneren vanuit de vorige twee situaties, zou het middelste BC/RC ook 40m vanaf een willekeurig punt mogen zijn. Waarom in deze situatie dan maar 20m, en dan de naast liggende BC/RC met vluchtvtrap maar 30m.

  Met pech kun je nu een loopafstand hebben van 30+20+20+30=100m, is dit het kritieke punt? Lijkt mij niet, gezien vorige situatie waar je als je pech hebt, 40+40+40+40 moet lopen voordat je bij andere vluchttrap bent.

  Is het vreemd dat het onduidelijk is voor een student of bouwkundige? Want ikzelf vind veel regels in een grijsgebied liggen, het komt niet duidelijk over.

  Maar alvast bedankt voor de te nemen moeite.

  Toby
  Brandcompartiment03.PDF

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2274

  Laat ik het anders stellen… Jij als student bouwkunde moet leren hoe je de regels toe moet gaan passen in de praktijk, dus het is voor jou noodzaak om je hierin te gaan verdiepen. Het grijze gebied wat jij ziet is het resultaat van onbekendheid, niet alleen met de regels afzonderlijk, maar met de integrale opbouw en samenhang van het bouwbesluit.

  Ken je de link http://www.bouwbesluit-online.nl al? Hierop kun je per functie bekijken wat de eisen zijn. Ook zie je daar duidelijk welke hoofdstukken (afdelingen) het Bb kent, en zul je zien dat de eisen voor vluchten het RC in andere artikelen staan dan de eisen van de vluchtroute het RC. Ik kan je aanraden hier zelf eerst een onderzoekje te doen naar de eisen. Houd voor jezelf in de gaten dat er een indeling is in gebieden, en dat voor elk gebied aparte eisen gelden. In hoofdlijn heb je de volgende indeling:

  voor brandveiligheid, van groot naar klein:
  perceel -> BC (en sub-BC) -> RC -> VG -> VR

  voor de andere regeltjes:
  perceel -> functie -> Gebruiksoppervlakte -> VG -> VR

  Je ziet dat beide indelingen raakvlakken hebben (vanaf VG). Je moet bij je beslissingen altijd het gebruik en de bezetting meewegen om te bepalen wat je uitkomsten worden. Daarnaast moet het kwartje vallen dat je de regel alleen van toepassing kunt brengen op het onderdeel waarop ze van toepassing is, en je dan dus ook naar dat ene onderdeel moet kijken. In jouw geval: Wanneer je voor een van de RC’s de interne loopafstand bepaalt, gelden de regels tot de deuren van dat ene RC. Daarna gaan andere regels gelden, die vanaf de deuren van dat ene RC. Dat die vluchtroute dan toevallig door een ander RC voert, is niet belangrijk.

  De situatie die in je laatste post omschreven staat gaat waarschijnlijk over een standaard kantoorgebouw met bezetting B3, waarbinnen je 30 mtr. in VG en dus 20 mtr. in VR (factor 1,5) binnen het RC mag vluchten.

  Daarnaast mag je binnen je horizontale rookvrije vluchtroute geen afstanden van meer dan 30 mtr. hebben zitten…

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  Het is ook vreemd dat niet iedereen de momentlijn kan bepalen, of weet hoe hij een goed kozijn moet detailleren.
  Omdat niet iedereen dit weet zijn er opleidingen die iemand kennis bijbrengen.

  Helaas is het Bouwbesluit, wat een essentieel onderdeel vormt voor het ontwikkelen van een gebouw nog niet ingeburgerd in het onderwijs (is er ook pas sinds 1992 :mrgreen: ).

  Ooit een keer iemand horen zeggen dat het vreemd is dat je op bijvoorbeeld een HTS wel leert dat een gebouw een dak moet hebben, maar dat niet verteld wordt dat het gebouw ook brandveilig moet zijn.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Bij de toegangen van het RC beginnen echter rookvrije vluchtroutes die qua materialisering strenge eisen hebben dan een gewone fabriekshal. Door de hal voor ontvluchting te gaan gebruiken leg je jezelf dus strengere eisen op.

  Dat is alleen bij gebruiksfuncties waarin geslapen wordt, engeltje… :adviseur:

10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.