Brandpreventieforum Forums Beheersbaarheid van brand Eisen aan gevel en dak (BvB)

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)
 • Auteur
  Berichten
 • euroclass
  Bijdrager
  Post count: 16
  #954 |

  Kan iemand mij vertellen wat de eisen zijn aan gevel en dak in maatregelpakket 4?

  sam
  Bijdrager
  Post count: 118
  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  http://www.brandpreventieforum.nl/images/Brandpreventieforum-bvb-deel-1.pdf

  4.4.2 De WBDBO-eis aan de omhulling
  De WBDBO-eis aan de omhulling van het brandcompartiment is:
  WBDBO-eis = de kleinste van: q en de waarde uit figuur 4.4
  en maximaal: 240 min
  langs de perceelgrens: minimaal 60 minuten
  en bij stapeling: minimaal 60 minuten31)
  In dit geval is de WBDBO-eis gebaseerd op de hoogte van de gemiddelde vuurbe-lasting (q) 32) van het gehele compartiment. De gemiddelde vuurbelasting wordt bepaald op de in paragraaf 2.5 beschreven wijze en hier uitgedrukt in kg vh/m2.
  Figuur 4.4 begrenst33) in feite de basiseis die uit de waarde van de gemiddelde vuurbelasting zou volgen. De mate waarin dit gebeurt, hangt af van de gebruiks-oppervlakte van het brandcompartiment in vierkante meters. Het gestippelde deel van onder de 60 minuten geldt voor scheidingen tussen gebouwen op eigen per-ceel. Voor gevels naar de perceelgrens en voor een (horizontale) scheiding met een gestapeld brandcompartiment geldt een minimum van 60 minuten.

  (…)

  4.4.3 Eisen aan dak en gevels
  Om in aanmerking te komen voor dit pakket, moet het risico worden beperkt dat het dak en de gevels (bijvoorbeeld via externe oorzaken) een bijdrage leveren aan een brand die niet door de sprinklerinstallatie kan worden beheerst.
  Dit houdt in dat er voorzieningen moeten worden getroffen om het doorslaan van een buiten het compartiment ontstane brand naar het gesprinklerde brandcompar-timent te voorkomen.
  Onderstaand wordt een aantal mogelijke oplossingen aangegeven voor invulling van deze functionele eis.
  − Een eerste oplossing is dat het gesprinklerde compartiment op circa 15 meter afstand staat tot een ander compartiment of gebouw èn er geen brandbare op-slag in de buurt van het gesprinklerde gebouw plaatsvindt. Daarnaast moet een dakbrand of gevelbrand door bijvoorbeeld werkzaamheden worden uitge-sloten.
  − Een tweede oplossing is het brandwerend uitvoeren van dak en gevels. De totale opbouw van de scheidingsconstructie, inclusief de detaillering ervan moet voldoende brandwerend zijn. De brandwerendheid geldt dan van buiten naar binnen, immers het gaat om bescherming tegen een brand van buiten het compartiment.
  − Een derde optie is beperking van de brandbaarheid van de materialen in het dak en in de gevels. Door daarnaast het gebruik van brandbare isolatie in de omhulling te beperken wordt het risico van onbeheersbare uitbreiding van een brandhaard voldoende beperkt. Hiertoe worden de volgende eisen gesteld:
  Eisen aan brandbaarheid
  Dak
  Isolatie
  Gevel
  NEN-6065 [7]
  klasse 1: NEN 6065 [9]
  klasse 1: NEN 6065 [9]
  − Een vierde oplossing is een “drencher” sprinklersysteem op het dak en langs de gevels van het compartiment. Met een dergelijk systeem wordt als het ware een “waterscherm” gerealiseerd, dat doorslag van brand naar het compartiment voor-komt. De waterbehoefte voor een dergelijk drencher-systeem mag de watervoor-ziening van de sprinklerinstallatie in het compartiment niet bedreigen, of er moet een onafhankelijke watervoorziening voor het drencher-systeem worden gereali-seerd.

  :wink:

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  En wat voor een isolatiematerialen zijn dat dan volgens nen 6065 klasse 1?

  Deze fabrikant voldoet aan klasse 1 :wink: :

  http://www.rockwool.nl/graphics/rws-bnl … ochure.pdf :wink:

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.