Brandpreventieforum Forums Bouw Doorvoeren in brandwerende scheiding

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
 • Auteur
  Berichten
 • maarten klerken
  Bijdrager
  Post count: 17
  #2376 |

  Ik hegb het volgende geval aan de hand.
  – Een woongebouw waarbij de meterkasten boven elkaar liggen. Van onderen tot bovenin voert een PVC mantelbuis, rond 40mm t.b.v. de CAI. Enige brandwerende voorziening ontbreekt.
  In het "Brandbeveiligingsinstallaties" van het NVBR uit 2007 staat een tabelletje waaruit je kunt aflezen dat hier geen nadere voorzieningen nodig zouden zijn.
  in "Brandveiligheidsinstallaties" van SDU, uit 2006 staat nadrukkelijk aangegeven dat bij alle leidingdiameters voorzieningen dienen te worden getroffen.
  In mijn beleving moeten er gewoon voorzieningen worden getroffen, want je hebt het wel over een lek van rond 40mm in een WBDBO 60-scheiding.
  Suggesties?

  edwin de bruijn
  Bijdrager
  Post count: 9

  In overeenstemming met het Bouwbesluit 2003 dient tussen brandcompartimenten onderling, een besloten ruimte waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert en een niet-besloten veiligheidstrappenhuis conform NEN 6068 een bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van minimaal 60 minuten aanwezig te zijn. Bovengenoemde is o.a. van toepassing op nieuwbouw voor woningen met een hoogst gelegen verblijfsgebied hoger dan 7 meter gemeten vanaf het meetniveau.

  Voor de bepaling van de brandwerendheid in minuten van inwendige scheidingsconstructies waarvoor een brandwerendheideis geldt, wordt in de NEN 6068 verwezen naar hoofdstuk 4 van de NEN 6069.

  NEN 6069 is een experimentele bepalingsmethode voor de bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren daarvan. Bij de bepaling van de brandwerendheid en de classificatie daarvan, zijn de volgende criteria van toepassing:
  – bezwijken (R);
  – vlamdichtheid betrokken op afdichting (E);
  – thermische isolatie betrokken op temperatuur (I);
  – thermische isolatie betrokken op straling (W).

  Bezwijken (R)
  De brandwerendheid met betrekking tot bezwijken wordt bepaald door het moment waarop het proefstuk van het bouwproduct niet langer in staat is de belasting, waaronder begrepen de belasting door het eigen gewicht, over te brengen.

  Vlamdichtheid betrokken op afdichting (E)
  De brandwerendheid met betrekking tot de vlamdichtheid betrokken op de afdichting wordt bepaald door het moment waarop zodanige scheuren, kieren of andere openingen ontstaan, dat aan de niet direct verhitte zijde van het proefstuk aan een of meerdere voorwaarden wordt voldaan.
  – vlammen zijn voortdurend zichtbaar gedurende 10 seconden;
  – watten gaan gloeien of ontvlammen, nadat deze ter plaatse van doorgaande scheuren, kieren of andere openingen op een afstand van 25 mm zijn gehouden;
  – openingskalibers kunnen, met een diameter van 25 mm en/of een diameter van 6 mm over een afstand van minimaal 150 mm in de lengte, zonder kracht uit te oefenen door de scheuren, kieren of andere openingen worden bewogen/gestoken.

  Thermische isolatie betrokken op temperatuur (I)
  De brandwerendheid met betrekking tot de thermische isolatie betrokken op temperatuur wordt bepaald door het moment waarop aan de niet direct verhitte zijde van het proefstuk (bouwproduct) aan een of meer van de navolgende voorwaarden wordt voldaan.
  – de gemiddelde temperatuurstijging bedraagt niet meer dan 140 °C;
  – de maximale temperatuurstijging bedraagt niet meer dan 180 °C.

  Thermische isolatie betrokken op straling (W)
  De brandwerendheid wordt bepaald door het moment waarop de maximale warmtestraling, gemeten op een afstand van de breedte van het proefstuk doch niet op een grotere afstand dan 1 m, meer bedraagt dan 15 kW/m².

  Voor doorvoeringen in inwendige scheidingsconstructies tussen (sub)brandcompartimenten waarvoor een eis met betrekking tot de brandwerendheid geldt zijn E en I van toepassing.

  Kortom een doorvoering in dit geval met een diameter van 40 mm dient te worden dichtgezet met een 60 minuten brandwerendafdichtingsysteem, mits uiteraard in een 60 minuten brandscheiding gelegen.

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.