11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)
 • Auteur
  Berichten
 • tyco fire
  Bijdrager
  Post count: 1
  #862 |

  Hallo allemaal,

  Wie weet iets meer te vertellen over de doormelding over IP naar de Rac, ok de onderstaande link heb ik iets kunnen lezen voor wat er gaat gebeuren in Limburg maar gaat dit ook gelden voor de rest van het land, en zo ja over wat voor termijn hebben we het dan.

  http://www.sectorveiligheidnml.nl/meldk … /index.htm

  ik ben benieuwd.
  gr.
  sebastiaan

  Verplaatst van "Documentatie en Links" naar "Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie"

  –kruisje–
  Bijdrager
  Post count: 665

  Hallo allemaal,

  Wie weet iets meer te vertellen over de doormelding over IP naar de Rac, ok de onderstaande link heb ik iets kunnen lezen voor wat er gaat gebeuren in Limburg maar gaat dit ook gelden voor de rest van het land, en zo ja over wat voor termijn hebben we het dan.

  http://www.sectorveiligheidnml.nl/meldk … /index.htm

  Verplaatst van "Documentatie en Links" naar "Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie"

  Zal nooit voor het hele land gelden, elke regio zijn eigen koninkrijk, regio Noord- oost gelderland gebruikt bijvoorbeeld digi acces alarm, technisch het zelfde als het systeem waar het PIN netwerk opdraaid (in het kort).

  Wel een positieve ontwikkeling is dat de dure directe lijnen steeds maar gaan vervallen. Dit syteem werk met een verbinding met een lagere betrouwbaarheid als een directe lijn. Maar dit wordt weer goedgemaakt door een GSM backup module.

  Waarom doen ze de OMS-en niet via C2000?

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Pas nog met een collega op een bijeenkomst gepraat en het blijkt dat Rijnmond ook overgaat naar Siemens (zoals in het eerste bericht)

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Meer over IP-VPN op: http://www.kennisportal.com/main.asp?ChapterID=1824

  Goede uitleg over betrouwbaarheid: http://nl.wikipedia.org/wiki/Virtual_Private_Network

  Googlen levert nog meer hits op.

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Hallo allemaal,

  Wie weet iets meer te vertellen over de doormelding over IP naar de Rac, ok de onderstaande link heb ik iets kunnen lezen voor wat er gaat gebeuren in Limburg maar gaat dit ook gelden voor de rest van het land, en zo ja over wat voor termijn hebben we het dan.

  http://www.sectorveiligheidnml.nl/meldk … /index.htm

  Verplaatst van "Documentatie en Links" naar "Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie"

  Zal nooit voor het hele land gelden, elke regio zijn eigen koninkrijk, regio Noord- oost gelderland gebruikt bijvoorbeeld digi acces alarm, technisch het zelfde als het systeem waar het PIN netwerk opdraaid (in het kort).

  Wel een positieve ontwikkeling is dat de dure directe lijnen steeds maar gaan vervallen. Dit syteem werk met een verbinding met een lagere betrouwbaarheid als een directe lijn. Maar dit wordt weer goedgemaakt door een GSM backup module.

  Waarom doen ze de OMS-en niet via C2000?

  Ooit wel eens met een C2000 porto in een kelder naast een BMI centrale gestaan….? :roll: :evil: :evil:

  –kruisje–
  Bijdrager
  Post count: 665

  Hallo allemaal,

  Ooit wel eens met een C2000 porto in een kelder naast een brandmeldinstallatie centrale gestaan….? :roll: :evil: :evil:

  Jahoor en op wel meer rare plaatsen, maar wie zegt dat de doomeld unit met een c2000 module naast de BMI moet hangen? functie behoud kabeltje er tussen.

  Het lijkt me wel iets, landelijk gelijk OMS systeem met lage kosten voor de klant zonder dat er een KPN enz. enzo tussen zit.

  evz
  Bijdrager
  Post count: 83

  en jawel. Het NCP gaat het ervoor.

  zie link die in het NCP magazine nr 1 van 2008 is aangegeven.

  http://www.scm.nl/news/documenten/414-20080115135558.pdf

  groetjes

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Volgens mij is de installatie branche het er nog niet over eens hoe ‘veilig’ het systeem is van alarm over IP…. :evil: :evil: Als je het nog niet eens mag toepassen voor inbraakpreventie… gaan we het dan wel toestaan voor brandalarmering…. :roll: :roll:

  http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatch … ?id=251951

  Netwerk voor PIN over IP voldoet niet per definitie aan EN-normen voor alarmtransmissie
  woensdag 30 januari 2008, 09:27

  De NEN-normcommissie NEC 79 Alarmsystemen is bezorgd over een circulaire van NCP Certificatie B.V. van 15 januari 2008 waarin wordt aangegeven dat een netwerk dat voldoet aan de eisen voor PIN over IP minimaal gelijkwaardig is aan AL1 & AL2. De NEN-normcommissie die actief betrokken is bij het opstellen van Europese normen voor alarmtransmissie over IP, onderschrijft deze mening namelijk niet.

  Lacune tussen geldende norm en praktijk
  NEC 79 heeft vastgesteld dat er in Nederland voor wat betreft alarmtransmissie een lacune ontstaat tussen de geldende norm en de praktijk en dat er behoefte is aan een toelichting in de vorm van een praktijkrichtlijn. Het VvBO heeft haar publicatie "Alarmtransmissie over IP-netwerken" aangeboden aan NEC 79 als uitgangspunt voor deze praktijkrichtlijn. Binnen NEC 79 wordt momenteel hard gewerkt aan het opstellen van deze praktijkrichtlijn.

  Geen formeel standpunt over VvBO-document
  In de door NCP Certificatie B.V. opgestelde circulaire en het bijbehorende document wordt diverse malen gerefereerd aan commentaar van NEC 79 op het VvBO document waarmee wordt gesuggereerd dat NEC 79 achter de door NCP Certificatie B.V. geboden oplossing staat. NEC 79 heeft tot op heden geen formeel standpunt ten aanzien van het VvBO document naar buiten gebracht en/of gepubliceerd.

  Onjuiste vergelijkingen en waarden in circulaire
  Het bevreemdt NEC 79 dat functionele eisen uit Europese normen voor alarmtransmissie, welke ook voor Nederland gelden, worden vergeleken met specifieke buiten CENELEC om vastgestelde prestatie-eisen voor een privaat te exploiteren netwerk voor PIN over IP. Voor een vergelijking moeten "gelijkwaardige systemen" worden gecertificeerd volgens de geldende EN-normen.

  Voorts moet worden opgemerkt dat vermelde waarden in de circulaire en het document niet overeenstemmen met de waarden uit EN 50136-1-1:1998 en worden de prestatiebegrippen niet goed geïnterpreteerd.

  NEC 79 kan op basis van de voorwaarden in document D2008 1.1 de gelijkwaardigheid van netwerken voor PIN over IP voor alarmtransmissie toepassingen volgens de EN-normen dan ook niet onderschrijven.

  NEC 79
  NEC 79 heeft als taak om zowel op nationaal niveau als op Europees niveau de ontwikkelingen zoals met betrekking tot alarmtransmissie over IP netwerken nauwgezet te volgen en te voorkomen dat marktpartijen of overheden gebruiks- en installatierichtlijnen opstellen die strijdig zijn met de geldende norm(en).

  NEC 79 maakt haar bezorgdheid kenbaar over de mogelijke negatieve gevolgen van de NCP Certificatie B.V publicaties als in de praktijk zal blijken dat de door NCP gepropageerde gelijkwaardigheid voor alarmtransmissie onder de vigerende EN-normen niet tot stand te brengen zal zijn.

  http://nenorm.nen.nl/nen/livelink.exe/f … 7&vernum=0

  1 ALGEMENE GEGEVENS

  1.1 Commissie
  NEC 79 Alarmsystemen

  1.2 Werkgebied
  NEC 79 bepaalt de Nederlandse standpunten op concepten en ontwerpen voor Europese normen
  van CLC/TC 79 en mondiale normen van IEC/TC 79. Deze technische commissies houden zich
  bezig met de ontwikkeling van geharmoniseerde normen voor detectie-, alarm- en toezichtsystemen
  ter bescherming van personen en eigendommen, en elementen die deel uitmaken van deze
  systemen. Het werkterrein van de commissie omvat systemen en producten voor o.a.:
  – inbraak en overvallen;
  – toegangscontrole;
  – camerabewaking;
  – sociale alarmering;
  – alarmtransmissie- en communicatiesystemen;
  – gecombineerde beveiligings- en brandalarmering;
  – andere bewakings- en surveillancesytemen gerelateerd aan beveiligingstoepassingen.

  1.3 Belang

  Alarmsystemen worden gebruikt voor het signaleren van inbraken, overvallen en als beveiligings- en
  evacuatiesystemen. Alarmsystemen zijn ook populair op het gebied van sociale alarmering waar ze
  een hulp zijn voor ouderen en invaliden die hiermee, terwijl ze thuis zijn, een verbinding kunnen
  maken met een centrale hulpverleningspost.

  Alarmsystemen zijn gebaseerd op ingewikkelde elektronische ontwerpen. Ze zijn nogal verschillend
  van andere elektronische systemen omdat ze onder alle omstandigheden betrouwbaar moeten
  functioneren in geval van nood. Inbraaksignalering- en overvalalarmsystemen worden bovendien
  ontworpen om een alarm te initiëren in geval storing of moedwillige verstoring van het systeem.
  De recente groei in de informatie technologie heeft een sterke invloed op de ontwikkeling van
  alarmsystemen. Het is nu gemakkelijker, goedkoper en sneller, dan vroeger het geval was, om
  alarmsignalen of –berichten van het beveiligde object middels communicatiesystemen door te geven
  naar een meldkamer. Gebruikers van dergelijke systemen verwachten niet alleen een betrouwbaar
  systeem maar ook een gepaste reactie en/of hulp direct volgend op het gegeven alarm.
  (…)

  http://www.ncp.nl/iframe.php?iframe=site&mmid=0,89

  Alarm over IP, gelijkwaardigheid aan AL1 & AL2

  "NCP Certificatie B.V. heeft besloten dat leveranciers van voor PIN over IP gecertificeerde netwerken met ingang van 15 januari 2008 een aanvraag voor gelijkwaardigheid kunnen indienen voor Alarm over IP”. Met behulp van deze gelijkwaardigheidsverklaring kunnen zij aantonen aan de NCP-erkende bedrijven dat de door hen geleverde verbinding gelijkwaardig is aan AL1 en AL2.
  Door het Nederlands Normaisatie Instituut zijn diverse publicaties gedaan als zou deze gelijkwaardigheid onterecht zijn verleend. Hierbij wordt gerefereedr aan de vigerende EN-normen. NCP verklaart niet dat het product aan die bewuste normen voldoet. Deze zijn daar helemaal niet voor gemaakt. De voor PIN over IP gecertifceerde netwerken zij op de meest elementaire zaken als gelijkwaardig beoordeeld door NCP.

  Het gaat hier om netwerken met een Quality of Service in zowel de upstream als de downstreamrichting, die aan de bestaande regelgeving en prestatie-eisen voor AL1 en AL2 voldoen. Hiermee hoopt NCP Certificatie binnen een aantal weken een eerste lijst van leveranciers van AL1 en AL2 gelijkwaardige systemen te kunnen presenteren.

  In de afgelopen weken heeft NCP Certificatie zich met verschillende marktpartijen gebogen over de mogelijkheden om voor AL1 en AL2 een gelijkwaardige oplossing te bieden voor alarmdoormelding op basis van IP technologie. Deze oplossing is geformuleerd in het onderstaande NCP document D2008 1.1 Alarm over IP.

  Op dit moment is Infopact Network Solutions als eerste aanbieder geregistreerd bij NCP Certificatie.

  De volledige tekst van de circulaire kunt u hieronder terugvinden. Daarin vindt u tevens informatie hoe u hier als leverancier van netwerken of als installateur uw voordeel mee kunt doen.

  C 2008 1.1
  http://www.ncp.nl/_ncp/docs/inbraakprev … 135558.pdf

  D 2008 1.1
  http://www.ncp.nl/_ncp/docs/inbraakprev … 08_1.1.pdf

  http://www.vebon.org/?pagina=1075

  Alarmtransmissie over IP-netwerken

  De technische commissie van VvBO heeft een advies uitgebracht overAlarmtransmissie over IP. Bekijk hier dit document (versie 07/VvBO/072(ontwerp), copyright: VEBON/VvBO. In geval van overname van tekst, gelieve de tekst integraal over te nemen en overname melden bij het secretariaat van VEBON.

  http://www.vebon.org/Content/www.vebon. … erp%29.pdf

  NEN2535

  (…)

  2 Normatieve verwijzingen
  De volgende normen bevatten bepalingen, die doordat ernaar wordt verwezen, tevens bepalingen van deze norm zijn. Op het ogenblik van publicatie van de onderhavige norm waren de vermelde drukken van kracht. Alle normen kunnen echter worden herzien; partijen die overeenkomsten sluiten op basis van deze norm wordt daarom aanbevolen na te gaan of het mogelijk is, de meest recente druk van onderstaande normen toe te passen.
  (…)
  NEN EN 50136-1-1:1998 Alarmsystemen – Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur – Deel 1-1: Algemene eisen voor alarmtransmissiesystemen

  (…)

  7.13.2 Doormelding van brandalarm door doormeldapparatuur (E) naar een ontvangststation voor brandmeldingen (F)

  Aan de transmissie van alarmmeldingen worden onderstaande prestatie-eisen gesteld, welke aan NEN-EN 50136-1-1 zijn ontleend.

  De transmissie moet voldoen aan categorie DM1 met:

  * een gemiddelde transmissietijd klasse D4 (10 s);
  * een maximale transmissietijd klasse M4 (20 s);
  * transmissiebewaking klasse T6 (20 s);
  * systeembeschikbaarheid klasse A4 (99,8 %).

  of aan categorie DM2:

  * een gemiddelde transmissietijd klasse D2 (60 s);
  * een maximale transmissietijd klasse M2 (120 s);
  * transmissiebewaking klasse T2 (25 h);
  * systeembeschikbaarheid klasse A2 (99,3 %).

  De keuze tussen categorie DM1 of DM2 moet door de bevoegde autoriteit in het programma van eisen worden aangegeven op basis van een risicoklasse-indeling van het gebouw of object.

  Een storing in het alarmtransmissiesysteem en een storing tussen de brandmeldcentrale en de alarmoverdrager van het transmissiesysteem moet als storing worden gemeld en mag niet tot een alarmmelding leiden.

  (…)

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Weet iemand al wat meer over alarmering via ADSL?

  bert van den berg
  Bijdrager
  Post count: 2

  Hallo,

  IK ben erg benieuwd hoe dit probleem opgelost wordt in de praktijk. Een VPN biedt op zich geen hogere beschikbaarheid/betrouwbaarheid op infrastructureel niveau, slechts verhoogde informatiebeveiliging. Volgens mij (en ook volgens de VvBO) bereik je alleen voldoende performance/beschikbaarheid wanneer er een tweede verbinding/pad aanwezig is, niet uitkomend in hetzelfde domein (internet). Verder zal ook aangetoond moeten worden wat de werkelijk behaalde prestatie is (proof/verification of performance) binnen EN stramien.

  Een ander probleem is volgens mij het feit er bij VPN achtige oplossingen slechts informatie betrouwbaarheid ontstaat en dan nog slechts over slechts een deel van de totale transmissieweg. Moeten de prestaties niet gelden over de totale transmissieweg? (en dus niet alleen over het deel tussen twee router/modems van de provider van de VPN?)

  Ben erg benieuwd naar jullie reactie

  bert van den berg
  Bijdrager
  Post count: 2

  Na het lezen van de laatste prEN50136-1-5 zie ik vanuit de EN 54-21 binnen de 50136-1-5 de volgende eisen t.a.v. alarmtranmissie over packed switched netwerken.

  NEN 54-21:
  Fire Alarms Type 1

  Fire T1
  Transmission
  time 10 s
  with 95 % in
  less than
  15 s and a
  max. of 20 s.
  Reporting time
  of 90 s
  Substitution 0
  Information
  Security 0
  Available
  99,8 % over
  12 months

  NEN 54-21:
  Fire Alarms Type 2

  Fire T2
  Transmission
  time 10 s
  with 95 % in
  less than
  15 s and a
  max of 60 s .
  Reporting
  time of 25 h
  Substitution 0
  Information
  Security 0
  Available
  99,8 % over
  12 months

  Ondestaand over overgang naar deze normen

  Achtergrond: in de NEN2535:1996 wordt voor het doormeldcircuit verwezen naar NEN-EN
  50136-1-1. De in NEN 2535:1996 gebruikte terminologie DM1 en DM2 zijn ontleend aan deze
  NEN-EN 50136-1-1. Met de komst van EN54-21 en de ombouw van de openbare meldsystemen
  in diverse regio’s zijn de termen gewijzigd in Type 1 en Type 2 (die niet geheel overeen komen
  met DM1 en DM2). In de geplande nieuwe uitgave van NEN 2535 zullen naar verwachting de
  termen Type 1 en Type 2 worden gehanteerd zodat aansluiting wordt verkregen met NEN-EN
  54-21.

  Kan ik nu aannemen dat mits voldaan wordt aan de prestatienormen in de 50136-1-5 t.a.v. Fire type 1 of 2 over packet switched netwerken (IP dus..) je daarmee voldoet aan de geldende eisen?

11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.