Brandpreventieforum Forums Jurisprudentie en wetgeving Documenten niet in het Nederlands opgesteld

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)
 • Auteur
  Berichten
 • palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222
  #599 |

  Volgens mij heb ik wel eens een vraag gehoord waarop je buitenlandse documenten kan weigeren. Volgens mij kan je dit met dit artikel:

  AWB:

  Artikel 4:5
  1.
  Het bestuursorgaan kan besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien:
  a. de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag, of
  b. de aanvraag geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 2:15, of
  c. de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking,
  mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen.

  2.
  Indien de aanvraag of een van de daarbij behorende gegevens of bescheiden in een vreemde taal is gesteld en een vertaling daarvan voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking noodzakelijk is, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn de aanvraag met een vertaling aan te vullen
  .
  3.
  Indien de aanvraag of een van de daarbij behorende gegevens of bescheiden omvangrijk of ingewikkeld is en een samenvatting voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking noodzakelijk is, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn de aanvraag met een samenvatting aan te vullen.
  4.
  Een besluit om de aanvraag niet te behandelen wordt aan de aanvrager bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  klopt, maar houdt in de gaten dat dit een onderdeel is van de ontvankelijkheidstoets. Wanneer deze al is gedaan, en de aanvraag is in behandeling genomen, kun je dit niet meer zomaar gebruiken.

  Dankzij de meest recente wijziging van de woningwet kun je een vertaling nog wel als aanvulling inkleden, alleen schort dit "volgend verzoek om aanvulling" de behandeltermijn niet op, en kun je de aanvraag bij niet juist aanvullen dan niet meer buiten behandeling stellen maar moet je haar direct weigeren.

  Als :brwman: dus goed communiceren met BWT (hiervoor ook een icoontje graag! :D )over wat jullie wel en niet kunnen beoordelen. Wanneer jullie geen probleem hebben met de taal, zou je een buitenlands certificaat of buitenlandse documentatie ook nog als ‘gelijkwaardigheid’ kunnen accepteren.

  Andere artikelen welke over de beoordeling gaan zijn bijvoorbeeld het BIAB bijlage 2.1 (gegevens moeten doelmatig te beoordelen zijn)

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Hoe zit het dan met aanvullende stukken zoals rapporten tijdens het proces?

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  De beslissing of er zaken later mogen worden aangeleverd is ook een onderdeel van de ontvankelijkheidstoets. Grootste overweging daarbij is of je met de stukken die je hebt goed vooruit kunt, om de aanvraag (op hoofdlijnen) te beoordelen.

  De keuze daarvoor ligt bij B&W. De enige stukken waarvan de aanvrager zelf mag beslissen of hij ze later aanlevert zijn de detailberekeningen voor de constructie en de opgave van de bouwer.

  Wanneer de aanvraag eenmaal in behandeling is genomen, is er geen weg meer terug, en komt er hoe dan ook een besluit (positief/negatief). Buiten behandeling stellen kan alleen aan het begin van het traject, en wanneer je de conclusie trekt te weinig stukken te hebben om een inhoudelijke beoordeling te doen.

  De brandweer zit meestal later in het proces. Natuurlijk kun je rapporten en vertalingen later opvragen, maar zoals gezegd win je daar geen tijd mee, en zal het niet voldoen aan de vraag tot een weigering leiden i.p.v. een buitenbehandelingstelling zoals in de Awb bedoeld wordt.

  De buitenbehandelingstelling moet je zien als een maatregel om te voorkomen dat de overheid extra werkdruk krijgt door aanvragen ‘op een sigarendoosje’ toch het hele toetsingstraject te moeten laten doorlopen. De gemeente mag (via de wet) dus eisen stellen aan de kwaliteit voordat ze tot toetsing overgaat

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Concreet voorbeeld: een Fins testrapport (in het Fins….:wink: ) van een materiaal dat aan klasse 2 moet voldoen. Wordt aangeleverd tijdens de bouw. :twisted:

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Concreet voorbeeld: een Fins testrapport (in het Fins….:wink: ) van een materiaal dat aan klasse 2 moet voldoen. Wordt aangeleverd tijdens de bouw. :twisted:

  Het is tijdens de bouw, dus na de ontvankelijkheid (mag ik hopen). In de vergunning staat (als het goed is) dat de later in te dienen stukken TER GOEDKEURING aan B&W moeten worden overlegd, en dat de uitvoering pas NA die goedkeuring mag plaatsvinden.

  Kunnen jullie een fins rapport toetsen en goedkeuren? Waarschijnlijk niet. Dus zal er voor een goede beoordeling in ieder geval een vertaling moeten komen van het rapport.

  Daarnaast vind ik het niet correct om vanuit een voorwaarde op gelijkwaardigheid te gaan sturen, dus ik zou in dit geval een rapport willen wat of volgens de NEN of volgens de Eurocodes is opgesteld. wanneer jullie er geen probleem mee hebben zou ook de DIN-norm gebruikt kunnen worden, hoewel die weer niets zegt over rookontwikkeling, een punt wat je waarschijnlijk ook als voorwaarde in de vergunning hebt staan.

  Je moet dus altijd weten: is dit wat in de voorwaarde wordt bedoeld, en kan ik het beoordelen zodat aan de voorwaarde kan worden voldaan.

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.