Brandpreventieforum Forums Beheersbaarheid van brand Dierenverblijf en BvB

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
 • Auteur
  Berichten
 • guust
  Bijdrager
  Post count: 227
  #2834 |

  Wij hebben een BvB gekregen van een grote koeienstal.
  in totaal 6300 m2. volgens het BvB mag een dierenverblijf niet groter zijn dan 2500 m2.

  Nu willen zij twee delen van de stal, gezien de lage vuurbelasting (110 Mj/m2) beschouwen als een buitenruimte.
  Toch is deze stal omgeven door vier "muren" (half beton en daarboven windbreekgaas) en heeft een dak.

  Wat vinden jullie van deze aanname??

  –kruisje–
  Bijdrager
  Post count: 665

  als toetser zou ik zeggen: toon maar aan!

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Mijn eerste gedachte daarbij was: gelijkwaardigheid op de gelijkwaardigheid?… maar ja, het staat niet in steen gebeiteld natuurlijk…

  Tja, is het qua effect te vergelijken met een ‘echte’ buitenruimte? Het enige beoordelingskader wat we daarvoor hebben is dat uit de toelichting van het bouwbesluit (op basis van weg kunnen rooklaag, stralingswarmte en zichtlengte), maar dat is een bepalingsmethode die gericht is op vluchten van mensen. Daarnaast hebben we de methode die we voor parkeergarages gebruiken (bovenste 1/3 van tegenoverliggende gevels open om bepaalde ventilatievoud te krijgen), maar die is weer meer gebaseerd op beheersbaarheid.

  De 2500 m2 uit Bouwbesluit en BVB is er dacht ik ingebracht vanuit het oogpunt van verminderd dierenleed en maatschappelijke impact bij een stalbrand. Wanneer het ministerie en haar adviseurs er zo expliciet op hameren dat je niet groter dan 2500 m2 moet gaan, moet je dat vanuit gelijkwaardigheid denk ik ook niet willen toestaan. Ook wanneer je bouwbesluit art. 2.82 lid 6 erbij pakt zie je dat de wetgever ook bij lage vuurbelasting een limiet van 1000 m2 stelt aan functies met lage vuurlast die buiten een compartiment mogen vallen…

  Als je dan wilt onderbouwen waarom niet, zou je na moeten gaan waarom het limiet op 2500 gezet is, en moeten nagaan of de gelijkwaardigheid aan diezelfde insteek tegemoet kan komen.

  –kruisje–
  Bijdrager
  Post count: 665

  zou je na moeten gaan waarom het limiet op 2500 gezet is

  politiek en dierenknuffelen, heeft niets met brandveiligheid te maken.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Let er trouwens op dat er met de wijziging van het bouwbesluit binnenkort nog wat aanvullende eisen gesteld gaan worden aan dierenverblijven. Bijvoorbeeld dat grotere technische ruimtes apart gecompartimenteerd moeten worden, dat er bepaalde materiaaleisen gaan gelden etc. Lees het wijzigingsblad ook even door om de gedachte achter de wet duidelijk te krijgen, hoewel je die wijziging waarschijnlijk niet kunt gaan toepassen wanneer die aanvraag nu al is ingediend, het blijft ex-tunc toetsing.

  In bezwaar op de resulterende vergunning wordt wel ex-nunc getoetst, dus het is nog wel een risico van de ontwikkelaar om dat soort wetswijzigingen te ‘negeren’ in je ontwerp.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  zou je na moeten gaan waarom het limiet op 2500 gezet is

  politiek en dierenknuffelen, heeft niets met brandveiligheid te maken.

  So be it, dat ‘politiek’ geldt ook eigenlijk voor alle regels. Wetgeving maken is concessies doen. Maar als we dat nu als gegeven nemen, en je weet dat de politiek er zo over denkt, wat vinden wij als uitvoerders van die wet dan van een dergelijk gelijkwaardigheidsverzoek?

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  als toetser zou ik zeggen: toon maar aan!

  Wat wil je dat er wordt aangetoond? Je hebt een gelijkwaardigheidsverzoek onder je neus liggen… dat is het ‘aantonen’ van de aanvrager. Hoe ga je dat beoordelen?

  guust
  Bijdrager
  Post count: 227

  Thanks Joachim. Zal de opdrachtgever en de maker van het Bvb even inlichten.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Zie deze uitspraak:

  Bovenstaande is een bevestiging van de uitspraak rechtbank ’s Hertogenbosch:

  op het standpunt heeft kunnen stellen dat aannemelijk is dat de op te richten zeugen-/biggenstal voldoet aan een gelijkwaardig niveau van brandveiligheid als voorgeschreven in het Bouwbesluit 2003. Daarbij is in aanmerking genomen dat uit het deskundigenbericht naar voren komt dat de gemeentelijke richtlijn “Beleid brandcompartimentering dierverblijven”, die aan het rapport van [naam B.V.] ten grondslag ligt, op dezelfde methodiek is gestoeld als de BvB, met dien verstande dat daarin niet de grenswaarde van 2500 m² voor brandcompartimenten is overgenomen. De conclusies, zoals verwoord in het deskundigenbericht, zijn verder door eiseressen niet bestreden. Weliswaar hebben eiseressen in hun beroepschrift nog betoogd dat de tussendeuren van de brandcompartimenten niet voldoen aan hetgeen daaromtrent in de BvB is bepaald, doch in het deskundigenbericht heeft de StAB nader uiteengezet dat het bouwplan ook in dit opzicht aan de normen uit de BvB beantwoordt en daarmee dus in dit opzicht een gelijkwaardig niveau van brandveiligheid biedt als het Bouwbesluit 2003. Eiseressen hebben geen gronden aangevoerd op grond waarvan de juistheid van deze nadere uiteenzetting in twijfel moet worden getrokken.

  Slotsom

  28. De beroepsgronden van eiseressen falen. Het beroep is ongegrond.[/i]

  Wellicht kun je daar wat mee…

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Grote punt daar was wel dat de gemeente al een eigen visie had op brandveiligheid in stallen, en daar ook beleid voor had opgesteld. Wel goed om nog eens te zien dat BvB geen wetgeving is en ook niet als dusdanig gebruikt mag worden, Bouwbesluit blijft leidend in de bepaling van het niveau.

  Wat ik me nog wel afvraag is hoe zich dit verhoudt tot art. 1a van de Woningwet, omdat de rechter specifiek aangeeft dat dit ‘van belang’ is.

  guust
  Bijdrager
  Post count: 227

  Het Bouwbesluit is dus leidend en de eis van compartimentering van een dierenverblijf tot 2500 m2 in het BvB kunnen wij dus niet waarmaken en niet eisen richting aanvrager.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Alleen niet wanneer die aanvrager met een goed onderbouwd verhaal komt, anders dan BvB, waarom het compartiment wat hij vraagt even ‘beheersbaar’, ‘gezond’ en ‘veilig’ is als dat wat door het bouwbesluit wordt gevraagd. Dus eigenlijk: ben je het eens met zijn argumentatie?

  Wanneer je twijfelt kun je die vraag ook bij de helpdesk neerleggen van het ministerie.

  marcel van opdam
  Bijdrager
  Post count: 174

  Daarnaast hebben we de methode die we voor parkeergarages gebruiken (bovenste 1/3 van tegenoverliggende gevels open om bepaalde ventilatievoud te krijgen), maar die is weer meer gebaseerd op beheersbaarheid.

  Het genoemde het m.i. helemaal niets met beheersbaarheid van brand te maken maar met een schone luchtkwaliteit in een parkeergarage met het oog op verhoogde koolmonoxide concentratie en opeenhoping van lichtontvlambare gassen. De NEN2443 en de NEN6098, waarin het e.e.a. staat beschreven, zijn overigens private normen en louter informatief. Natuurlijk worden er hele goede zaken in geregeld maar dat terzijde.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Het heeft een dubbele functie inderdaad, maar vanuit oogpunt van beheersbaarheid worden er vanuit gegaan dat je op die manier een garage als buitenruimte mag bezien vanwege de hogere ventilatievoud en natuurlijke afvoermogelijkheid van rook. Dat vergemakkelijkt de inzet van de brandweer en zorgt er later voor dat de garage snel weer rookvrij gemaakt kan worden.

  Of dat model nu klopt of niet is een andere vraag. :)

  Wanneer een aanvrager het als motivatie van een gelijkwaardigheid gebruikt maakt het niet uit of een norm of methode wettelijk is aangestuurd. Je kunt daarbij van alles gebruiken, ook bijv. buitenlandse normen. Het enige wat je als gemeente moet doen is beoordelen of die motivatie het aannemelijk maakt dat er een gelijkwaardig niveau wordt gerealiseerd in vergelijking met het Bouwbesluit.

  marcel van opdam
  Bijdrager
  Post count: 174

  Met alle respect beste Joachim of het "model" wel of niet klopt is geen vraag meer. Brandweer Nederland heeft het Brandveiligheidsconcept Praktijkrichtlijn mechanisch geventileerde parkeergarages groter dan 1000 m2 resoluut ingetrokken omdat de auto’s van vandaag de dag meer rook produceren dan destijds werd aangenomen. Om die reden is de richtlijn, of in jouw woorden model, ingetrokken. De ventilatie scenario’s zouden niet afdoende zijn bij de repressie. Lector Hagen heeft dit meerdere malen toegelicht en bepleit automatische blusinstallties (sprinkler). Ik was in de veronderstelling dat dit nu wel was doorgedrongen tot in alle uithoeken.

  De zogenaamde dubbele functie die er zou zijn volgens jou is er al helemaal niet omdat Lector Hagen geen uitzondering heeft uitgesproken voor wat betreft de grootte of parkeercapaciteit.

  Een parkeergarage moet gewoon voorzien van een automatische blusinstallatie.

  De stand van zaken is overigens dat we in de branche zitten te wachten op de randvoorwaarden zoals destijd allemaal was geregeld in Praktijkrichtlijn en alle afgeleide richtlijnen daarvan (Den Haag, Haarlem etc.. etc..).

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.