Brandpreventieforum Forums Bouw Dieren niet beschermd tegen brand

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)
 • Auteur
  Berichten
 • louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825
  #1971 |

  Rechter: door fout in Woningwet dieren niet beschermd tegen brand
  Bron: Wakker Dier – 22-7-2010

  De rechtbank in Den Bosch heeft vandaag de overheidsrichtlijnen voor brandveiligheid in veestallen naar de prullenbak verwezen. Door een maas in de wet tussen Bouwbesluit en Woningwet, bestaat er geen brandregelgeving voor dieren. Door het besluit van de rechter worden stallen met varkens, kippen en koeien weer evenveel beschermd tegen brand als levenloze industrie, bijvoorbeeld opslag van rollen wc-papier. Wakker Dier spande de rechtszaak aan, omdat gemeenten massaal bouwvergunningen voor veestallen verlenen die in strijd zijn met de Woningwet en de VROM-richtlijn ‘beheersbaarheid van brand’ uit 2007. Wakker Dier is diep teleurgesteld en beraadt zich op een hoger beroep. Dit jaar zijn al meer dan 117.000 kippen, varkens en koeien levend verbrand.

  Zie hier de uitspraak van de rechter in Den Bosch. In 2007 is de Woningwet aangepast en stelt deze dat er bij de bouw ook rekening ook moet worden gehouden met dierenwelzijn. Ook is in 2007 de VROM richtlijn Beheersbaarheid van Brand opgesteld. Deze richtlijn stelt dat een brandcompartiment in een stal, in tegenstelling tot andere gebouwen, nooit groter mag zijn dan 2500 m2 om het aantal dierslachtoffers te beperken. De Overheid heeft echter verzuimd om het Bouwbesluit uit 2003 aan te passen aan de nieuwe Woningwet en richtlijn. Hierdoor kunnen gemeenten bouwvergunningen goedkeuren als zij aan het verouderde Bouwbesluit 2003 voldoen. Ook al is de stal in kwestie brandgevaarlijk en voldoet deze niet aan de nieuwe regels uit 2007.   Wakker Dier tekende bezwaar aan tegen gemeente Boxmeer voor het verlenen van een vergunning aan brandgevaarlijke stallen. De stallen in kwestie zijn 4.988 m2, 4.323 m2 en 2.934 m2: het dubbele van de maximumgrootte van een compartiment zoals aangegeven in de handreiking Beheersbaarheid van Brand van het ministerie VROM in 2007. De gemeente Boxmeer gaf tijdens de zitting toe helemaal geen rekening te hebben gehouden met het feit dat er dieren zouden worden gehouden in de stallen. Zij hebben zich strikt aan het Bouwbesluit gehouden dat geen onderscheid maakt tussen dieren en dingen.
  Met het intensiveren van de landbouw en het groter worden van stallen, neemt ook het aantal slachtoffers bij een brand toe. In de afgelopen vijf jaar zijn meer dan een miljoen dieren verbrand en hebben 15 branden plaatsgevonden met meer dan 10.000 slachtoffers. Veel van deze branden hadden voorkomen kunnen worden en veel slachtoffers kunnen sparen. Het is nu niet verplicht om stallen te voorzien van brandmelders en brandblussers of zelfs maar bluswater. Simpele voorschriften zoals het scheiden van brandgevaarlijke activiteiten en apparaten van de dierverblijven, of regelmatige controle van de elektrische installaties zouden veel branden kunnen voorkomen. Het toepassen van sprinklerinstallaties of brandcompartimenten kan het aantal slachtoffers aanzienlijk beperken. Zo onderschrijven ook de brandweer, het lectoraat brandpreventie, het verzekeringswezen en de Dierenbescherming in de Brandraad 2009.

  brand prevent
  Bijdrager
  Post count: 45

  Sorry maar ik snap het verhaal niet maar wil wel graag weten hoe het zit want ik heb net een bouwaanvraag voor een stal van 5000m2 binnen.

  Het bouwbesluit zegt dat een brandcompartiment maximaal 1000m2 mag zijn. Met behulp van Beheersbaarheid van Brand mag dit groter worden. (uit bovenstaand stuk begrijp ik dat in dit BvB staat dat dit maximaal 2500m2 mag zijn?)

  Nu lees ik dat er "iets" afgeschoten door de rechter maar wat begrijp ik niet. En dan voor het betreffende bouwplan vraag ik me af wat ik nu moet doen? Ik ga/ging er vanuit om de aanvrager BvB toe te laten passen en het resultaat hier van af te wachten.

  –kruisje–
  Bijdrager
  Post count: 665

  Het bouwbesluit zegt dat een brandcompartiment maximaal 1000m2 mag zijn. Met behulp van Beheersbaarheid van Brand mag dit groter worden. (uit bovenstaand stuk begrijp ik dat in dit BvB staat dat dit maximaal 2500m2 mag zijn?)

  Nu lees ik dat er "iets" afgeschoten door de rechter maar wat begrijp ik niet. En dan voor het betreffende bouwplan vraag ik me af wat ik nu moet doen? Ik ga/ging er vanuit om de aanvrager BvB toe te laten passen en het resultaat hier van af te wachten

  Zoals je altijd een gelijkwaarigheid toetst, is het gelijkwaardig aan wat het Bouwbesluit heeft bedoelt? ja, dan verlenen, nee dan gemotiveerd afwijken.

  Waarbij welzijn van dieren zoals de rechter nu heeft aangeboden geen toetsgrond is. Dus een stal van 10.000 m2 is gewoon mogelijk mits er sprake is van een goede onderbouwing.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Bij deze een link naar de kamerstukken waareen een uitleg wordt gegeven over de ‘zorgplicht’ welke in de Woningwet is opgenomen. Zie pagina 26 en 27.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29392-3.pdf

  Wakker dier haalt deze wel aan, maar vergeet daarbij dat het een vangnetartikel is voor zaken die niet in de Woningwet zijn geregeld (bijvoorbeeld dierenwelzijn). Het probleem daarbij is dat handhaving hierop afhankelijk is van constatering en aanschrijving. Wanneer een gemeente in eerste instantie (bij de bouwaanvraag) vindt dat het dierenwelzijn in voldoende mate is beschermd bij toepassing van grote compartimenten, kunnen ze later artikel 1a niet gebruiken om aan te schrijven… En per gemeente mag worden bepaald wat er ‘voldoende veilig’ gevonden wordt. Een dierenverblijf van 10.000 m2 is even legitiem als een van 1100 m2, zolang B&W hun toestemming ervoor geven.

  De rechter geeft dan ook geen uitspraak over het etische aspect van de zaak, ze kijkt alleen maar of de beslissing legitiem genomen is.

  Wanneer wakker dier hier een punt van had willen maken hadden ze dat eerder moeten doen, bij het vaststellen van dat gemeentelijk beleid.

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.