Brandpreventieforum Forums Overige brandbeveiliging installatie’s Controle frequentie brandblusmiddelen in het Gebruiksbesluit

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
 • Auteur
  Berichten
 • louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825
  #953 |

  MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER BURG EN VIETSCH
  Voorgesteld 12 februari 2008
  De Kamer,
  gehoord de beraadslaging,
  overwegende, dat oorspronkelijk in het ontwerp-Besluit brandveilig gebruik bouwwerken ([woordenboek]Gebruiksbesluit[/woordenboek]) het voornemen staat om de controlefrequentie van mobiele brandblussers te halveren;

  overwegende, dat hiermee een administratieve lastenvermindering van 6 mln. is gemoeid;

  van mening, dat er geen zwaarwegende argumenten zijn om af te zien van de voorgenomen halvering van controles;

  verzoekt de regering het voornemen om de controlefrequentie van één keer per jaar naar één keer per twee jaar te verlagen, weer op te nemen in
  het [woordenboek]Gebruiksbesluit[/woordenboek] dat medio dit jaar in werking zal treden,

  en gaat over tot de orde van de dag.

  Van der Burg
  Vietsch
  Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
  Vergaderjaar 2007–2008
  KST115250

  8)

  TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL
  STEMMINGSUITSLAGEN

  Dit bestand bevat de stemmingsuitslagen van de stemmingen in de Tweede Kamer. Onder elke pagina is een legenda opgenomen met een verklaring van de gebruikte afkortingen. Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld. Indien de stemmen staken komt dit tot uiting door het opnemen van de in dat geval geconstateerde stemverhouding.

  STEMMINGEN 14 FEBRUARI 2008
  Stemmingen 2.
  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Brandveiligheid
  28 325, nr. 70 -de motie-Van der Burg/Vietsch over het voornemen om mobiele brandblussers minder frequent te controleren
  A

  A = Aangenomen V = Verworpen I = Ingetrokken U = Uitgesteld Verv = Vervallen AANG = Aangehouden

  jasper abelman
  Bijdrager
  Post count: 79

  Voor gecertificeerde onderhoudsbedrijven veranderd er niets. Deze dienen het onderhoud uit te voeren conform de NEN 2559 / NEN 2659 / NEN 1594 en NEN EN 671-3. Hierin is opgenomen dat het onderhoudsbedrijf jaarlijks en periodiek onderhoud uit dient te voeren.

  Veel verzekeraars eisen ook nog steeds jaarlijks onderhoud.

  Naar mijn weten verwijst de Milieuwetgeving ook nog naar de bovenstaande normen.

  Mocht een bedrijf zijn blusmiddelen eenmaal in de twee jaar willen laten onderhouden dan is dat voor een gecertificeerd onderhoudsbedrijf best mogelijk. Deze zullen alleen de onderhoudssticker voor de periode van een jaar inknippen. De klant dient daarna in het aanvolgende jaar wel de brandslanghaspels en het eventuele periodieke onderhoud aan kleine blusmiddelen uit te laten voeren. Wanneer een klant geen controle wenst dan is dat aan hem.

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.