15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 44)
 • Auteur
  Berichten
 • louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825
  #277 |

  Van de firma Profibas ontvingen wij een bericht:
  In het concept gebruiksbesluit wordt vermeld dat B&W naast de nog te ontwikkelen regeling brandmeldinstallaties 2006, één of meer alternatieve kwaliteitsprocedures, ondersteund door erkende instanties, moet accepteren.

  Bovenstaande uit het concept gebruiksbesluit, 20 april 2006, art. 2.2.1 lid 6

  Inmiddels is concept versie 13 oktober verspreid, en is dit nu verwoord in art. 2.2.1 lid 8

  Fa. Profibas vraagt om hun certificeringsschema middels een raadsbesluit op te nemen in de bouwverordening.

  Dit is wel heel mooi, maar als ieder bedrijf zijn eigen certificeringsschema gaat promoten dan krijgen we m.i een zooitje in ons brandweer preventieland. Want die gemeente accepteert dit certificaat, en die weer dat certificaat, etc.
  En we wilden met het gebruiksbesluit toch ook een beetje eenheid bereiken.

  Graag jullie mening.

  cu,
  Loe

  [mod=Emiel van Rossum]Op verzoek van Palmpie, onderwerp "draadloze melders/profibas: uitspraak Rechtbank Leeuwarden" met onderwerp "certificeringsschema Profibas" samengevoegt.[/mod]
  profibas-certificeringsschema.pdf

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  Nieuws gaat snel. Ik ontving de volgende info van het LNB:

  De ontwikkeling van draadloze systemen is niet tegen te houden en zijn daarom ook toegestaan MITS deze voldoen aan de bepalingen in NEN 2535 en eventueel aanvullende eisen in het PvE t.a.v. het draadloze systeem. Draadloze systemen zijn op dit moment nog niet in de NEN 2535 opgenomen maar hier wordt momenteel aan gewerkt in de NEN commissie.

  Wanneer een draadloos BMI systeem voldoet aan de vereisten in de NEN 2535 en de eventuele aanvullende eisen in het PvE dan kan de BMI gecertificeerd worden volgens de huidige certificeringsregeling BMI 2002. Hier is dus géén aparte of specifieke certificeringsregeling voor nodig.

  Het is dan ook niet wenselijk dat de brandweer meegaat in deze ontwikkeling en certificeringschema’s van bedrijven gaat accepteren. Blijf bij de huidige certificeringsregeling BMI 2002 en wacht op de vernieuwde NEN 2535 en de vernieuwde certificeringsregeling BMI van 2007(?) onder beheer van het CCV.

  cu,
  Loe

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Snelle actie inderdaad!

  Het zal zo’n vaart denk ik niet lopen, met het opnemen van allerlei certificaten. De gemeentes houden over het algemeen redelijk strikt vast aan de Model Bouwverordening van de VNG. Het aanschrijven van de diverse afzonderlijke gemeentes heeft weinig nut in mijn optiek.

  De VNG zal alternatieve certificeringen waarschijnlijk alleen opnemen wanneer een installatie buiten de bestaande certificatie-middelen valt.

  emiel van rossumemiel van rossum
  Sleutelbeheerder
  Post count: 950

  Wat gaan jullie trouwens concreet doen met deze brief? Ik neem aan dat je nu een B&W advies MOET schrijven?

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Alleen wanneer het een vraag was die vanuit B&W kwam, neem ik aan… Gezien het feit dat de brief aan het college is gericht, denk ik wel dat het daar dan op neerkomt.

  Kan ook zijn dat B&W het bij de gemandateerde ter beoordeling neerleggen, en er zelf geen bemoeienis mee nodig vinden. In dat geval zou je kunnen volstaan met een memo naar de gemandateerde.

  guust
  Bijdrager
  Post count: 227

  Brief gewoon voor kennisgeving aannemen en in het ronde archief stoppen!! :twisted: :twisted:

  lcjb
  Bijdrager
  Post count: 1

  Tijdens maandelijks overleg brandpreventisten besproken. Het schijnt een goeie certificeringsregeling te zijn, beter als de bestaand. Maar let op!

  De compometen draadloze BMI, die Profibas gebruikt en of wil gebruiken voldoen niet aan de NEN-EN 54 etc! Zijn op de markt wel draaloze componenten die voldoen.

  Beleid in onze regio: draadloos alleen gebruiken in uitzondelijk gevallen zoals monumenten etc., maar hoelang we dat vol kunnen houden?

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Tijdens maandelijks overleg brandpreventisten besproken. Het schijnt een goeie certificeringsregeling te zijn, beter als de bestaand. Maar let op!

  De compometen draadloze BMI, die Profibas gebruikt en of wil gebruiken voldoen niet aan de NEN-EN 54 etc! Zijn op de markt wel draaloze componenten die voldoen.

  Beleid in onze regio: draadloos alleen gebruiken in uitzondelijk gevallen zoals monumenten etc., maar hoelang we dat vol kunnen houden?

  Ik zou de voorzitter van het maandelijks overleg eens contact op laten met de regio vertegenwoordiger in het LNB :wink:

  http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenb … rtificeren :wink:
  Pas als de RvA een schema goedkeurt of een Notified Body spreek je over certificeren. Meer is te lezen op: http://www.euronorm.net/content/templat … itemID=831 Je moet eens vragen aan Profibas of ze zo’n RvA verklaring hebben… :wink: :lol: :lol: :lol:

  jbru
  Bijdrager
  Post count: 1

  Om nog ff door te borduren op de brief van Profibas:

  De brief is niet ondertekend en dient dit wel te zijn, wil men het als officieel verzoek kunnen behandelen (zie Awb 4:21)

  Toch is het wijselijk om gezien de manier waarop Profibas werkt dit aan het college voor te leggen en deze hierop te laten reageren. Natuurlijk adviseren om hier niet op in te gaan. Anders zullen de bedrijven die veel geld kwijt zijn door netjes alle componenten te laten testen hierdoor gestraft worden.

  guust
  Bijdrager
  Post count: 227

  ALs het goed is ligt er nu een brief in onze bus met daarin een herinnering voor het retour sturen ervan.

  Ze houden wel lekker vol zeg!

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Ergens zal er wel een gemeente positief reageren. Dat zullen ze dan weer gaan gebruiken richting andere gemeenten, enz, enz. Ze hebben totaal niet door dat door hun handelswijze ze iederéén tegen de haren in strijken… :wink: :wink:

  Wat zou jij doen als een klant naar je toe zou bellen met de vraag wat je van het profibas systeem vind….?? :roll: :roll: :wink: :twisted:

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  http://www.hulpverleningsforum.nl/forum … #msg452246 :wink:

  Standpunt LNB inzake Certificatieschema Profibas en de
  bouwverordening

  Van verschillende kanten is de vraag binnen gekomen hoe om te gaan
  met het certificatieschema van Profibas met betrekking tot draadloze
  brandmeldsystemen. Dit omdat Profibas gemeenten benaderd heeft om
  het certificatieschema in de gemeentelijke bouwverordening op te
  nemen.
  In de bouwverordening is vastgelegd dat brandmeldsystemen die
  rechtstreeks doormelden naar de alarmcentrale brandweer moeten zijn
  voorzien van een geldig certificaat als bedoeld in de Regeling
  Brandmeldinstallaties 2002, of gelijkwaardig.
  De bouwverordening biedt dus de mogelijkheid om certificaten te
  accepteren die gelijkwaardig zijn aan certificaten als bedoeld in de
  Regeling Brandmeldinstallaties 2002. Als een Profibas-certficaat
  gelijkwaardig zou zijn aan een certificaat als bedoeld in de Regeling
  Brandmeldinstallaties 2002, zou de bouwverordening dus niet aangepast
  hoeven worden.
  De bouwverordening biedt de mogelijkheid om ontheffing te verlenen. Als
  een Profibas-certficaat niet gelijkwaardig zou zijn aan een certificaat als
  bedoeld in de Regeling Brandmeldinstallaties 2002, en toch toegepast
  zou worden, zou de bouwverordening ook niet aangepast hoeven
  worden.
  In de bouwverordening is vastgelegd dat brandmeldsystemen moeten
  voldoen aan de ontwerpnorm NEN 2535. Als de brandmeldsystemen van
  Profibas voldoen aan van toepassing zijnde ontwerpnorm NEN 2535 is
  certificering binnen de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 mogelijk, en
  zou geen apart certificatieschema toegepast hoeven worden.
  De huidige NEN 2535 en ook de nieuwe NEN 2535 geven nog
  onvoldoende uitsluitsel of draadloze brandmeldsystemen zijn toegestaan.
  In de ontwerpnormen worden eisen gesteld aan de bekabeling van
  brandmeldsystemen. Er wordt echter niet gesteld dat er altijd bekabeling
  als transmissieweg noodzakelijk is.
  Alle toegepaste componenten dienen aan de Europese normen (NEN-EN
  54) te voldoen. Als dit kan worden aangetoond is het dus goed. Op basis
  van de door Profibas aangeleverde documentatie en testrapporten kan
  nog niet worden vastgesteld dat alle componenten van het
  brandmeldsysteem van Profibas aan de normen voldoen. Eenzelfde
  conclusie kan worden getrokken voor wat betreft de gelijkwaardigheid
  van het certificaat.
  Op basis van bovenstaande overwegingen komen wij tot het advies om
  de bouwverordening ook op dit punt conform de Modelverordening vast
  te laten stellen.
  Ons advies is vervolgens ook om het certificatieschema van Profibas en
  het draadloze brandmeldsysteem van Profibas niet toe te passen in het
  kader van gelijkwaardigheid of ontheffing als bedoeld in de
  bouwverordening zolang niet aangetoond is dat er daadwerkelijk op alle
  onderdelen sprake is van een gelijkwaardige kwaliteit van het systeem en
  van een gelijkwaardige kwaliteitsborging.
  Bovenstaand standpunt heeft de status van een deskundigenadvies en is
  gebaseerd op de binnen ons Landelijk Netwerk Brandpreventie (LNB)
  aanwezige kennis. Verantwoordelijken kunnen zich uitspreken over het
  advies en beargumenteerd hiervan afwijken.

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  http://www.hulpverleningsforum.nl/forum … #msg452247

  Vergelijking op hoofdlijnen van het certificatieschema van Profibas met
  de Regeling Brandmeldinstallaties 2002.

  (…)

  http://www.hulpverleningsforum.nl/forum … #msg452248

  Standpunt ten aanzien van draadloze brandmeldsystemen in relatie tot
  NEN 2535 en certificatie van het fabrikaat Profibas

  (…)

  http://www.hulpverleningsforum.nl/forum … #msg452249

  Standpunt ten aanzien van draadloze brandmeldsystemen in relatie tot
  NEN 2535 en certificatie.

  (…)

  emiel van rossumemiel van rossum
  Sleutelbeheerder
  Post count: 950

  Hoe ontvang jij eigenlijk die LNB standpunten? Dit soort dingen zou ik ook wel willen ontvangen…

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Als je bij de brandweer werkt heb je vanuit je’district’ (bijv. zuid nederland, noordholland, noord nederland, enz) in elk cluster een vertegenwoordiger + 1x voorzitterschap. En als het goed is worden alle belangrijke zaken door gestuurd…. :wink:

  Dus als je bij de brandweer werkt dan moet je maar eens gaan netwerken binnen je regio :wink:

  Als je niet bij de brandweer werkt dan worden echt belangrijke zaken op de site van het NVBR gepubliceerd.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 44)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.